Browsing "In Knesselare en Ursel"

Duidelijkheid voor bewoners N44

Ik heb voor de gemeenteraad van volgende week woensdag 9 september volgende vraag ingediend:

Voor wie regelmatig langs de N44 rijdt, is het al opgevallen dat er verschillende woningen te koop staan, sommige al langere tijd.

Onlangs werd ik gecontacteerd door enkele van deze mensen en door hun buren, die met grote vraagtekens zitten omtrent de toekomst van de N44 en bijgevolg van hun woningen.

Er werd reeds in het verleden gezegd dat de N44 zal afgesloten worden voor erftoegangen en dat er ventwegen zullen komen.

Wie echter uit zijn doppen kijkt, weet dat er huizen zijn die vlak aan het voetpad liggen en die onmogelijk overeind kunnen blijven indien er ventwegen worden aangelegd. Onteigeningen lijken dus onvermijdelijk.

Wanneer zal het streefbeeld definitief opgemaakt worden en een lijst opgesteld worden van de woningen die onteigend moeten worden?

Het is immers al erg genoeg gedwongen je huis te moeten verlaten, maar jarenlang in onzekerheid leven maakt het nog veel erger.

Zal ons gemeentebestuur in deze materie een duidelijk standpunt innemen? Zullen er maatregelen genomen worden om deze inwoners zo snel mogelijk te informeren?

Kan het bestuur er niet voor zorgen dat woningen die onteigend moeten worden, nu reeds bij vrijwillige verkoop door de overheid (hetzij gemeentelijk, hetzij gewestelijk) worden aangekocht?

Mag ik de betrokken inwoners vragen om massaal aanwezig te zijn op de gemeenteraad? Het is makkelijker om de burgemeester tot een antwoord te dwingen als er veel volk op de publieksbanken zit.

aug 11, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Knesselaarse patiënten in de wachtrij bij huisarts?

Persoonlijk vind ik dat de huisarts een cruciale rol speelt in ons verzorgingssysteem, zeker als eerstelijnshulp.

Daarom is het belangrijk dat er een goede spreiding is. De overheid erkent dit probleem ook en heeft daarom het Impulseo fonds in het leven geroepen.

Dankzij dit fonds kunnen jonge artsen die zich in een probleemgebied vestigen, een premie krijgen van 20.000 euro en een goedkope lening van maximaal 45.000 euro.

Een probleemgebied is volgens het RIZIV iedere huisartsenzone waar men minder dan 90 huisartsen per 100.000 inwoners telt.

Ik sprak met enkele jonge huisartsen en verscheidene van hen vertelden me dat men ofwel best rekent op een familiale overname (van vader op zoon/dochter zeg maar) of dat een financiële input zoals van Impulseo echt wel nodig is om te kunnen starten.

Dus het is uitermate van belang om te weten of je als gemeente op die lijst staat of niet.

Voor alle duidelijkheid: Knesselare en omgeving staat niet op deze lijst.

En dat verwondert me. Per slot van rekening hebben we een dalend aantal huisartsen in onze gemeente. Vorig jaar stopte een huisarts en een andere denkt stilaan aan pensioen.

Omgerekend kan je stellen dat we in Knesselare slechts 1 dokter hebben per 1333 inwoners. Het Vlaamse gemiddelde situeert zich rond een dokter per 970 inwoners. Je zou dus kunnen stellen dat als iedere inwoner gemiddeld 4 keer per jaar een huisarts nodig heeft, onze huisartsen zich dagelijks moeten kapot werken om iedereen te zien.

Aangezien ik ook sprak met een jonge huisarts in opleiding met interesse voor Knesselare, ben ik dieper in de cijfers gaan spitten en heb ik eens de actieve huisartsen geteld in onze huisartsenkring. Dit heb ik eens uitgetekend per 1000 inwoners om de cijfers te kunnen vergelijken met de impulseo-criteria.

Onze huisartsenkring strekt zich uit over Aalter, Beernem, Knesselare en Maldegem.

In totaal kom ik dus omgerekend in de zone op 85,63 artsen per 100.000 inwoners. Onze zone zou dus op de lijst van kwetsbare gebieden moeten staan (quod non).

Zelfs binnen deze zone zie je grote verschillen. Aalter staat op kop met een cijfer van 94,6, terwijl Knesselare slechts 75 haalt.

Het weze dus duidelijk dat er best iets gedaan wordt om onze gemeente aantrekkelijk te maken voor minstens één nieuwe jonge huisarts.

Ik ga de komende weken dan ook proberen contact te leggen met de bevoegde instanties om meer uitleg te krijgen en eventueel de situatie recht te zetten. Misschien kunnen we dan rekenen op aflossing van de wacht.

Voor het te laat is en we in de rij moeten staan aan de Knesselaarse wachtruimtes.

aug 10, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Veroordeling: deel 2

Vandaag verscheen in Het Laatste Nieuws dit artikel:

Ik reageer nog even op de bewering van de burgemeester:

De laagste bieder kon niet sluitend aantonen dat de technische fiche conform het bestek was.

Ieder heeft recht op zijn verweer maar de waarheid moet verteld worden.

In het definitief verslag van 18 maart 2009 van het studiebureau staat letterlijk te lezen:

Het feit dat de aan Koeltechniek Verstraete opgevraagde fiches weliswaar voldoen aan de bestekbeschrijving…

De waarheid is dat ze niet volledig waren bij de indiening van de offerte maar dat het studiebureau om verduidelijking heeft gevraagd én gekregen.

Verder wil ik nog aanstippen dat de rechter het college een veeg uit de pan heeft gegeven omtrent een ander aspect. Vele opdrachten werden in stukken gekapt zodat ieder stuk onder de 67.000 euro zou uitkomen. Op die manier kan er onderhands gegund worden.

Maar in dit dossier heeft de gemeente gekozen voor een opdrachtgever die 75.000 euro vroeg. Dus ook de gunningsvoorwaarden waren niet wettelijk.

Kortom, het college mag zich weren: voor deze fout zijn ze zwaar op de vingers getikt.

Knesselaars bestuur veroordeeld voor slechte aanbesteding

De gemeente Knesselare werd een tijdje terug veroordeeld. Bij de bouw van het stuk nieuw gemeentehuis werden de vele opdrachten opgesplitst zodat het mogelijk was dat het college eigenhandig kon beslissen wie welke opdracht mocht uitvoeren.

Bij de toewijzing van één van die opdrachten is het ernstig uit de hand gelopen. De goedkoopste aanbieder kreeg het project niet toegewezen. Zogezegd omdat het college de offerte “verdacht” goedkoop vond.

Nu geef ik toe dat ik zelf in zakendoen mijn wenkbrauwen frons en achterdochtig wordt als er iemand iets gevoelig goedkoper aanbiedt dan de rest. Dan beschouw ik het als mijn taak die offerte grondig te onderzoeken.

Maar als alles blijkt te kloppen, dan kan je op die manier gouden zaken doen. Zeker in deze crisisperiode is het niet abnormaal dat een aanbieder goedkoper gaat werken onder de normale prijs omdat dit toch beter is voor zijn zaak.

Als koper kan je daar enkel maar van profiteren.

Tenzij je natuurlijk om andere redenen bepaalde aanbieders wil voortrekken. Soms heb je met een bepaalde leverancier een band die je wil behouden. Als zakenman is zoiets je eigen keuze; als je bereid bent meer te betalen in ruil voro bepaalde hand- en spandiensten, dan is dat je goed recht.

Maar niet als je met openbare financiën werkt. Dan ben je verplicht zuinig te werken met ons zuur verdiend en betaald belastingsgeld.

Iedere vorm van favouritisme moet dan uit de weg gegaan worden. Een gezonde kritische instelling zoals hierboven beschreven is zeker nodig, maar als alles in orde blijkt, dan moet je kiezen voor de beste prijs/kwaliteitsverhouding die geld bespaart.

Ons college heeft dat niet gedaan. De reden – daar heb ik ook het raden naar. Ik kan alleen vaststellen dat vaak bevriende aannemers opnieuw voorkomen in de lijstjes. Aannemers die ook zakelijke banden hebben in onze gemeente met lokale bedrijven die misschien in ruil in onderaannaming taken hebben mogen verrichten.

Is dit corruptie? Ik denk echt niet dat één van onze schepenen rechtstreeks zijn zakken vult, dat hoor je mij zeker niet zeggen. Is favouritisme een vorm van zachte corruptie? Als dit ten koste gaat van de openbare financiën dan is het alleszins verwerpelijk.

Het is dan ook goed dat een benadeelde aannemer zich eens niet bij de typische Knesselaarse situatie heeft neergelegd en naar de rechtbank is gegaan met zijn verhaal.

De rechter heeft een duidelijk standpunt ingenomen: alles in acht genomen is een gemeentebestuur verplicht de goedkoopste aanbieder te nemen. Dat dit niet gebeurt is, heeft er toe geleid dat de benadeelde aannemer een schadevergoeding krijgt van de gemeente.

En op dat punt wringt natuurlijk het schoentje. Het college is hier persoonlijk in de fout gegaan en heeft de gemeente reeds opgezadeld met een duurdere factuur. Nu moeten we ook nog eens de schadevergoeding en de advocaat- en gerechtskosten uit de openbare kas betalen.

Moesten we niet in een volstrekte meerderheid zitten, dan zou het misschien een haalbare kaart zijn om voor te stellen dat het college de schadevergoeding uit eigen zak moet betalen, aangezien zij de fout hebben gemaakt.

Nu is dit echter zinloos. Als ik dit punt op de gemeenteraad zou brengen, er zou enkel wat gescholden en gevloekt worden, maar bij de stemming zou het toch meerderheid tegen minderhoud worden.

Ik vond het alleszins belangrijk genoeg om publiek te maken zodat u ook weet dat er met uw geld gebeurt.

jul 19, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Meningen gevraagd: terug 120 op de N44

Een paar maand geleden stemde de gemeenteraad over de verlaging van de snelheid op de Knokseweg – N44. Enkel Joeri Roose uit onze fractie had de eerlijkheid om te zeggen dat dit plan toch wel een beetje te gek was.

OK om 90 km per uur te rijden op de stukken in bewoond gebied (quasi alleen in Knesselare), maar dat op de ander stukken de 2×2 baan zich toch geschikt toonde voor 120km/u.

Maar als minderheid konden we hier niet veel aan veranderen. Toen de borden werden geplaatst heb ik meteen vastgesteld dat 90 km/u echt wel traag is op zo’n goed uitgeruste baan. Ik heb nog al lachend op mijn facebook pagina gezet dat voortaan mijn hamburgers uit de McDonalds koud zouden zijn voor ik thuis zou zijn.

Toen ik uit vakantie terugkwam, stelde ik vast dat er op datzelfde facebook een groepspagina gestart was om aanhangers te vinden voor het opnieuw verhogen van de snelheid. Op enkele weken tijd telt deze groep reeds 1885 leden.

Er zijn dus een pak mensen die je moeilijk kan beschuldigen om geen gezond verstand te hebben die eveneens van mening zijn dat de genomen beslissing toch beter wat langer was bestudeerd. Als er zo’n groot deel van de bevolking niet eens is met een beslissing, moet je als overheid op zijn minst die beslissing durven in vraag stellen.

Daarom stel ik mij de vraag of we dit punt opnieuw op de dagorde moeten plaatsen. Jullie mening is alleszins van harte welkom in de commentaren op deze blogpost.

jul 18, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Concessie voor cafetarie sporthal

Ik had nog meer uitleg beloofd in mijn verslag over de vorige gemeenteraad over het punt in verband met de cafetaria in de sporthal.

Zoals velen al wellicht weten gaat onze buffethoudster op pensioen. Een nieuw personeelslid hiervoor vinden is niet makkelijk en ik denk dat het College een verstandig besluit genomen heeft om uit te zoeken of een concessie niet een betere formule is.

We stonden tijdens de gemeenteraad wel even op onze strepen. Voor de zoveelste keer vroeg het College een volmacht om alles zelf te regelen. En weer werd het tijdsgebrek en urgentie als reden ingeroepen. Op dat punt kan ik alleen maar zeggen dat de urgentie valselijk gecreëerd was: als je al maanden weet dat de betrokken persoon in pensioen gaat, had je hiermee eerder naar de gemeenteraad kunnen komen.

Maar eerlijk is eerlijk en schepen De Blaere heeft gevolg gegeven aan onze verzuchtingen, op een manier die we hopen nog vaker te zien. Van zodra zijn <%media(20090718-concessie-cafetaria-knesselare.pdf|ontwerp voor het concessiereglement)%> klaar was, heeft hij een vergadering belegd met afgevaardigden uit alle fracties.

Voor onze fractie is Joeri Roose naar die vergadering geweest waar er constructief gewerkt werd. Een pluim voor schepen De Blaere voor zijn initiatief.

Onze schrik zat er vooral in dat men een uitbater te veel vrijheid zou geven. Bijvoorbeeld met betrekking tot de openingsuren. Of om er een jeugdcafé van te maken.

Een andere belangrijke opmerking die we hadden ging over de bijdragen die sportclubs krijgen bij de verkoop van de bonnetjes.

Maar aan al die verzuchtingen is een antwoord gegeven in het ontwerp van concessie.

<%media(20090718-concessie-vereenkomst.pdf|Het resultaat)%> is een goeie formule geworden waarvan we hopen dat er een geschikte kandidaat zal gevonden worden om de cafetaria uit te baten.

jul 16, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Knesselaars schepencollege liegt

We stemmen constant volmachten bij de vleet in de Knesselaarse gemeenteraad.

Binnenkort is de gemeenteraad enkel nog geschikt om op een half uur zitpenningen te verdienen. Fons De Neve wordt stilaan de voorzitter van een poppenkast.

Maar nu is het college nog een stap verder gegaan: ze versturen brieven en persberichten in naam van het gemeentebestuur zonder dat daarover een beslissing is genomen in de gemeenteraad.

Ik viel van mijn stoel toen ik vanmorgen in Het Nieuwsblad las dat het “gemeentebestuur” en inwoners het koningspaar proficiat wenst.

Ik doe daar zeker niet aan mee (en ik sta zeker niet alleen; ook andere N-VA’ers hebben al laten weten dat dit niet kan). Het Belgische koningshuis is iets wat al lang had verdwenen moeten zijn. Een republiek past veel beter bij een democratie.

Ik heb niks tegen Paola en Albert als mensen en moest ik hen persoonlijk kennen, dan zou ik als persoon hen proficiat wensen, maar ik vind het een fout signaal dat onze gemeente als publiek orgaan officiële felicitaties stuurt. En zeker zonder democratische beslissing.

Kortom, we wensen blijkbaar een ondemocratisch instituut het beste via een ondemocratische manier.

Zo weet u dus in één klap hoe belangrijk democratie is voor onze burgemeester: een onhandig ding waarmee hij liever geen rekening houdt.

jul 12, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Pesterijen stoppen niet: vlag gestolen

De pesterijen in ons dorp blijven maar aanhouden.

Gisteravond werd mijn Vlaamse Leeuw gestolen, die ik aan de mobilhome had opgehangen:

Men zegt wel eens dat men als politicus een dikke huid moet hebben. Die heb ik, men mag mij noemen wat men wil.

Maar stelen (of beschadigen) van mijn eigendommen gaat me te ver. De dader heeft in dit geval ook het raam van mijn mobilhome beschadigd (de rubber is helemaal stukgetrokken) en 1 van de sloten langs de binnenkant is geforceerd. De kosten overstijgen weer ruimschoots het luttele bedrag van de zitpenningen die we ontvangen op een gemeenteraad.

Ik zou willen vragen dat wie het niet met mijn standpunten eens is, dat in mijn gezicht te zeggen en niet laf als een dief in de nacht op mijn eigendommen moet komen azen.

Gelukkig kan ik tegenwoordig online klacht neerleggen:

U hebt op 12-7-09 een klacht ingediend betreffende vandalisme.

Aan deze aangifte werd transactienummer 20090712-5423-00001 toegekend.

Uw aangifte zal behandeld worden door politiezone: PZ AALTER/KNESSELARE

jun 16, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Verslag gemeenteraad 10 juni 2009

1. Retributie op aanvoer van groen- en ander afval;

Meer uitleg in deze blog

2. Grafconcessie – aanvulling;

Vroeger was een verlenging van een concessie alleen maar mogelijk met dezelfde termijn.

Voortaan is het ook mogelijk om een concessie van 50 jaar te verlengen met 15 jaar.

3. Tariefreglement – vergoeding speelpleinmonitoren;

De vroegere vergoedingen voor speelpleinmoni’s waren nogal aan de lage kant en kenden een onderverdeling voornamelijk op basis van de leeftijd.

Om deze vergoedingen in overeenstemming te brengen met andere speelpleinwerkings en om de klemtoon te leggen op het behalen van een attest en het belonen van ervaring, werden de dagvergoedingen voortaan als volgt opgesteld:

° monitor zonder attest: 13¤

° monitor met attest: 18¤

° monitor met attest én 2 jaar ervaring: 20¤

° hoofdmonitors: 28¤

4. Tariefreglement – speelpleinwerking;

Per kind betaalde men vroeger 1¤, wat ver beneden de normale prijs is, vooral ook gelet op het feit dat er drank en een versnapering wordt aangeboden. Voortaan bedraagt de bijdrage 2¤.

Extra activiteiten waarvoor toegangsgelden vereist is of busvervoer, worden wel nog extra aangerekend.

5. Tariefreglement – buitenschoolse kinderopvang (BKO);

Zie mijn opmerkingen in deze blogpost.

6. Tariefreglement – bijdragen toegangsgelden promotionele activiteiten, machtiging aan college;

Het college wenst de zoveelste machtiging om eigenhandig te kunnen beslissen hoeveel toegangsgeld ze vragen indien de gemeente iets organiseert.

Ik begrijp de noodzaak om voor sommige dingen kort op de bal te kunnen spelen, maar er gaat tegenwoordig geen gemeenteraad meer voorbij of er staan één of meerdere machtigingen aan het college op, zonder beperking op bedrag noch tijd.

Binnenkort is de gemeenteraad een lege doos en zit voorzitter Fons De Neve er voor spek en bonen bij.

7. Gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (Ganip);

Het lang verwachte veiligheidsplan is er voor onze gemeente. Een turg van 250 pagina’s.

8. Straatnaamgeving – definitieve beslissing (Rozestraat);

De nieuwe straat krijgt de tongbreker Brauwbilk mee.

We hebben wel de opmerking gemaakt om de cultuurraad te vragen in de toekomst namen te kiezen die geen economische meerwaarde betekenen voor de logopedisten in onze gemeente.

9. Straatnaamgeving – principebeslissing (Hoekestraat);

De normale procedure zal gevolgd worden. Eerst een oproep om voorstellen over te maken. Vervolgens zal de cultuurraad er eentje uitkiezen om als advies over te maken aan de gemeenteraad, die dit advies altijd volgt.

Bij deze een warme oproep voor een originele en uitspreekbare naam. Ik zelf stuur David Geensstraat als suggestie op, maar ik vrees voor voldoende stemmen deze keer 😆 .

10. IVM – verlenging intercommunale;

IVM was een tijdelijke vereniging van dertig jaar. Nu mogen ze nog een tijdje doorgaan tot 17 februari 2028.

In die tijd zullen ze oa een nieuwe verbrandingsoven bouwen.

11. Sporthal – uitbatingvorm cafetaria;

Daarover later meer.

12. Politiereglement sportcentrum Flabbaert;

De verkeersborden die er nu al stonden, konden nooit leiden tot een boete, want er was geen politiereglement.

Nu dus wel…

Er zal voortaan dan ook boetegwijs van leer getrokken worden tegen wie verder dan de parking parkeert, met name langs de wegen naar het voetbalplein en Flabbaert.

We hebben vanuit de oppositie wel gevraagd de belijning eens grondig aan te pakken zodat er optimaal kan geparkeerd worden.

13. Reglement kermissen en ambulante activiteiten.

In het kader van beter laat dan nooit: normaal moest iedere gemeente voor 2007 een uitgewerkt reglement hebben voor kermissen en markten.

We hebben er nu dus eindelijk ook eentje.

Belangrijkste aandachtspunt hierin is dat er geen standgeld te betalen is door de attracties die meewerken aan het gratis kinderuurtje.

Ik hoop wel dat de gemeente iets meer moeite zal doen om kinderen die geen school lopen in de gemeente (de gratis bonnetjes worden via de scholen verdeeld) te bereiken zodat deze niet uit de boot vallen.

Voor wie interesse heeft: de week voor het gratis kinderuurtje zijn bonnetjes af te halen in de bibliotheek (die spijtig genoeg quasi niet meer open is, dus voor werkende mensen met kinderen die school gaan buiten de gemeente: good luck).

jun 13, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Buitenschoolse kinderopvang wordt 50% duurder

Het gat in de gemeentekas wordt echt schrikwekkend groot. Ik had gehoopt dat een nieuw bewind deze legislatuur de fouten uit het verleden zou rechttrekken en zou saneren, in de eerste plaats door het gemeentelijk overheidsapparaat te ontvetten.

Maar het heeft niet mogen baten. De dagelijkse werking (de “gewone dienst” op de begroting) stijgt alsmaar aangevuld door een hemeltergende schuldenlast die een rentesneeuwbal veroorzaakt. Daardoor blijven er geen middelen meer over en zal de rekening van 2008 met een grote financiële kater afgesloten worden. Ik heb er al eerder voor gewaarschuwd.

Het gevolg is dat men nu post per post de uitgaven bekijkt en iedere post apart “rendabel” wil maken. Met als gevolg dat er veel stiekeme belastingen bijkomen. Aan de gemeentebelasting en opcentiemen durft men niet te raken; men weet dat dit transparant is en dat er dan veel volkswoede zou ontstaan omdat we nu reeds bij de hoogst belaste gemeenten van het Meetjesland zitten.

Dus dat betekent dat quasi iedere “dienst” van de gemeente duurder zal worden. Zo dus ook met de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO).

De prijs stijgt van 1,38 euro naar 2 euro per uur. Een stijging van 50%… De schepen van jeugd Herlinde Trenson had haar repliek ingeoefend: “wij rekenen in centen, niet in procenten”, maar toen ik naar een verklaring vroeg was haar antwoord “de personeelskosten zijn met 20 procent gestegen”. Begrijpe wie begrijpen kan…

Daaraan zie je dat de toegepaste truukjes niet kloppen. Als de kosten met 20% stijgen, waarom moeten de inkomsten dan met 50% stijgen? Dat krijg ik niet zinnig uitgelegd, zelfs niet met de warrige uitleg van de schepen. Procenten zijn relatief, met andere woorden ze drukken alles in relatie uit. Dat doet een berekening in centen niet. Meestal wordt zulke uitleg gebruikt om de waarheid te verdoezelen, met name dat de ene kant sneller stijgt dan de andere kant.

Trouwens, vorig jaar was er een totale indexsprong van 4,9%. Hoe dan de personeelskosten met 20% kunnen stijgen is mij ook nog steeds een raadsel.

Ik heb maar één conclusie: de huidige meerderheid smijt met geld en moet nu op slinkse manier de bevolking laten opdraaien voor hun wanbeleid.

Ik zou eerder voorstellen eens te snoeien in heel wat uitgaven in gewone dienst.

Pagina's:«1...9101112131415...30»