jun 13, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Buitenschoolse kinderopvang wordt 50% duurder

Het gat in de gemeentekas wordt echt schrikwekkend groot. Ik had gehoopt dat een nieuw bewind deze legislatuur de fouten uit het verleden zou rechttrekken en zou saneren, in de eerste plaats door het gemeentelijk overheidsapparaat te ontvetten.

Maar het heeft niet mogen baten. De dagelijkse werking (de “gewone dienst” op de begroting) stijgt alsmaar aangevuld door een hemeltergende schuldenlast die een rentesneeuwbal veroorzaakt. Daardoor blijven er geen middelen meer over en zal de rekening van 2008 met een grote financiële kater afgesloten worden. Ik heb er al eerder voor gewaarschuwd.

Het gevolg is dat men nu post per post de uitgaven bekijkt en iedere post apart “rendabel” wil maken. Met als gevolg dat er veel stiekeme belastingen bijkomen. Aan de gemeentebelasting en opcentiemen durft men niet te raken; men weet dat dit transparant is en dat er dan veel volkswoede zou ontstaan omdat we nu reeds bij de hoogst belaste gemeenten van het Meetjesland zitten.

Dus dat betekent dat quasi iedere “dienst” van de gemeente duurder zal worden. Zo dus ook met de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO).

De prijs stijgt van 1,38 euro naar 2 euro per uur. Een stijging van 50%… De schepen van jeugd Herlinde Trenson had haar repliek ingeoefend: “wij rekenen in centen, niet in procenten”, maar toen ik naar een verklaring vroeg was haar antwoord “de personeelskosten zijn met 20 procent gestegen”. Begrijpe wie begrijpen kan…

Daaraan zie je dat de toegepaste truukjes niet kloppen. Als de kosten met 20% stijgen, waarom moeten de inkomsten dan met 50% stijgen? Dat krijg ik niet zinnig uitgelegd, zelfs niet met de warrige uitleg van de schepen. Procenten zijn relatief, met andere woorden ze drukken alles in relatie uit. Dat doet een berekening in centen niet. Meestal wordt zulke uitleg gebruikt om de waarheid te verdoezelen, met name dat de ene kant sneller stijgt dan de andere kant.

Trouwens, vorig jaar was er een totale indexsprong van 4,9%. Hoe dan de personeelskosten met 20% kunnen stijgen is mij ook nog steeds een raadsel.

Ik heb maar één conclusie: de huidige meerderheid smijt met geld en moet nu op slinkse manier de bevolking laten opdraaien voor hun wanbeleid.

Ik zou eerder voorstellen eens te snoeien in heel wat uitgaven in gewone dienst.