Die camera’s staan verkeerd

Zwaar verkeer KnesselareIk word een beetje misselijk omtrent het hoera-sfeertje in Knesselare over de ANPR-camera’s in Beernem en Knesselare. “Gedaan met het zware verkeer” koppen de kranten. Hoe dan?, vraag ik me af. Want men plaatst een camera in Beernem en de andere in de Hellestraat. Volgens mij staat die in Knesselare dus op een plaats die geen informatie oplevert om zwaar verkeer tegen te houden.

Ten eerste is er momenteel nog altijd maar een verbod op zwaar doorgaand verkeer komende van de N44 richting Beernem. Als camera’s met nummerplaatherkenning al één ding zouden kunnen doen om de controles van de politie te verlichten, is het het detecteren van lokaal verkeer. Als je een camera bij het beginpunt zet en die registreert de nummerplaat en de camera bij het verlaten van Knesselare detecteert diezelfde nummerplaat binnen de vijf minuten, dan was het duidelijk geen lokaal verkeer.

Meer nog, begin- en eindpunt zijn dan ook in de andere richting bruikbaar indien men een politiereglement zou aannemen dat ook dat verkeer verbiedt. Maar de camera’s vandaag zijn eigenlijk nutteloos. Wat gaat men detecteren? Dat er vrachtwagens doorrijden die mogen doorrijden. Joepie! En zelfs als er een nieuw politiereglement komt, heeft men nog geen info om te weerleggen of die vrachtwagens bestemming Knesselare hadden of verder door reden.

Ik bijt me al jarenlang vast in dit dossier, maar sorry, ik deel het hoera-sfeertje dus niet. Geen toeval zeker dat men een alsof-bericht lanceert enkele dagen voor de verkiezingen. En nu maar hopen dat niet te veel burgers nadenken over hoe nutteloos deze camera’s zijn…

 

aug 9, 2018 - In Vlaanderen    No Comments

Mutualiteiten zijn duur

Deze week leuke discussie met enkele linkse politieke intellectuelen (mensen die dus weten wat debatteren is) over het feit dat ik mijn mening geuit had dat mutualiteiten duur zijn. Men vroeg mij naar studies hoewel het enkel om een mening ging, maar op een gegeven moment gaf iemand uit linkse hoek mij een studie die ik meteen begon te lezen.

Uit de inleiding van een studie van de CM over de kosten van de landsbonden, haal ik een zinnetje dat aanzet tot verder lezen:

Ook vergeleken met andere Europese landen is België niet bepaald duurder.

 

Wat ik dus ook deed en plots zag ik zeer interessant cijfermateriaal:

Read more »

jul 15, 2018 - In Knesselare en Ursel    No Comments

De belangen van Knesselare en Ursel verdedigen

Aalter KnesselareWe komen zo stilaan aan het begin van het einde van Knesselare als zelfstandige gemeente. Niet dat ik daar rouwig om ben. In de eerste plaats omdat ik voorstander ben van sterke gemeentes. Mijn mening, op basis van veel studies die ik gelezen heb, is nog steeds dat publiek beleid best op het subsidiariteitsbeginsel gebaseerd is. Dat wil zeggen dat je beleid voert op het meest geschikte niveau. De vraag is natuurlijk wel niveau het best geschikt is.

 

Een sterke gemeente is nodig

 

Volgens mij is het basisprincipe dat beleid zo dicht mogelijk bij de burger moet gebeuren. Dus eigenlijk is het laagste niveau waarop je eerst focust, met name de stad of gemeente. Die moet de dingen regelen die ons echt raken in ons dagelijks leven. Wordt het huisvuil opgehaald? Komt er water uit de kraan? Is er sportinfrastructuur?

 

Vlaanderen komt uit een geschiedenis van kleine gemeentes, gehuchten gebouwd rond de kerktoren. Foutje in de geschiedenis? Zeker niet, dat was vroeger voor veel mensen hun ganse leefwereld waarin alles geregeld moest worden. Maar doorheen de tijd zie je alsmaar meer taken op dit niveau komen, taken die meer vereisen dan wat een gehucht aankan. Op typisch Belgische manier is dit geregeld met een brikbrak aan intercommunales geregeld. Maar eigenlijk hebben we gewoon grotere en sterkere gemeenten nodig. Alleen daarom al was en ben ik nog steeds voorstander van de fusie met Aalter.

Read more »

dec 12, 2017 - In Vlaanderen    No Comments

Het ga je goed, Peter Dedecker

Verrassend nieuws deze week: Peter Dedecker, lid van de N-VA kamerfractie, stopt met actieve politiek. Niemand, buiten waarschijnlijk enkele ingewijden, zagen dit aankomen. Aangezien ik Peter al ken voor hij volksvertegenwoordiger werd, wil ik hem ter afscheid een brief schrijven.

 

Beste Peter,

Ik heb met verrassing kennis genomen van je afscheid, hoewel pas over anderhalf jaar in 2019, van de actieve politiek. Dat je nog je mandaat uitdoet enerzijds en anderzijds nu al geen twijfel wil laten bestaan over je toekomst en dus ook categoriek niet opkomt “ter steun van de partij”, is voor mij echter geen verrassing. Anderen mogen speculeren dat het not done is om je partij zo de rug toe te keren en niet eens meer wil steunen door enigszins hypocriet je verkiesbaar te stellen terwijl je weet dat je niet zal zetelen, voor mij is het gewoon typerend voor de eerlijke mens die je bent.

 

Ik heb het voorrecht gehad je weg naar het parlement van op de eerste rij mee te maken. Door allerlei spelingen van het lot, zat ik in het arrondissementeel partijbestuur als secretaris (en zelfs even als de facto voorzitter) en heb ik de vergaderingen meegemaakt waarin je naar voren werd geschoven als verkiesbare kandidaat voor de Kamer.

Ik herinner me nog dat dit niet zonder slag of stoot is verlopen. ik zelf had mijn bezwaren, ingegeven door het feit dat in ons arrondissement alle postjes naar Gent gingen en het Meetjesland, traditioneel op vele vlakken een wingewest voor de oude Volksunie, in de steek werd gelaten. Anderen opperden het bezwaar over je onervarenheid en je jeugd. Die twee dingen waren voor mij echter pluspunten, waarvan ik hoopte dat ze je onbevangen naar het parlement zou meenemen.

 

Dat heb je gelukkig ook gedaan en je hebt bewezen een goede keuze te zijn. diverse media hebben je uitgeroepen tot één van de betere kamerleden. Zeker niet onterecht, want ik ken je als een harde werker, iemand die vol engagement zit. Zo is trouwens ook de ondertitel van je blog “uit engagement voor Vlaanderen en Gent” (spijtig genoeg niet voor het Meetjesland, voeg ik daar fijntjes monkelend aan toe).

 

Er circuleren nu vele speculaties over het waarom van je beslissing en ik kan er enkel maar eentje aan toevoegen. Ik kan dus ook grandioos mis zijn, maar ik heb zo mijn vermoeden dat je engagement de reden is waarom je deze rol hebt opgenomen én ook de reden waarom je er mee stopt. Je bent een idealist, je wil dingen veranderen om het voor iedereen beter te maken. Dat is nog steeds de meest zuivere reden om in de politiek te gaan en zou eigenlijk de enige reden mogen zijn.

Jammer genoeg is de politiek niet gemaakt voor idealisten. Onze soort, ik reken me er ook bij, is ook de eerste om door diezelfde politiek teleurgesteld te worden. Als idealist loop je vaak met je hoofd tegen de muur. Idealisten zijn ook vaak de meest teleurgestelden in de politiek. De Belgische ziekte, die trouwens ook al lang Vlaanderen heeft besmet, in de politiek is een microbe die teert op voorzichtige evenwichten. Idealisten tonen vaak een sturm und drang die gevaarlijk is voor deze evenwichten. Ik spreek uit ervaring.

 

De N-VA is dan ook niet de makkelijkste partij voor idealisten. Het is een beest met twee hoofden. Enerzijds is ze gedroomde speelvijver voor idealisten. Het ontstaan van deze Vlaamse partij is enkel en alleen gevoed door idealisme. Zonder idealisme had deze partij nooit bestaan. Maar met idealisme alleen was ze een randfenomeen gebleven. Gelukkig telde de vlaams-nationalistische partij een Bart De Wever onder haar zonen.

 

Bart De Wever is zonder meer de beste politicus van deze eeuw en misschien zelfs van de naoorlogse decennia. Hij is een meester-strateeg én idealist. Een bijzondere combinatie, maar soms ook gevaarlijk. Ik verdenk Bart op geen enkele manier dan dat hij gedreven wordt om van Vlaanderen een betere plaats te maken. Zijn drijfveer is wat mij betreft gebaseerd op puur idealisme.

De manier waarop echter is bij hem ontdaan van de zeemzoete sfeer die er meestal hangt rond idealisme. Op dat punt is hij de nieuwe Godfather en is politiek niks meer dan “it’s strictly business”. Wie zijn voorbeelden uit de Romeinse oudheid bestudeert, weet dat pragmatisme, populisme en opportunisme geen drijfveren zijn, maar middelen om het doel te bereiken.

 

Dat maakt natuurlijk dat politiek voor hem is wat een schaakspel is voor een grootmeester. Een veldslag met slechts één koning en koningin, enkele belangrijke stukken en een heleboel pionnen, die soms met pijn in het hart weliswaar geofferd moeten worden om het groter doel te bereiken. Dat hij dit alles zo kan bekijken en er kan naar handelen, is wat hem de politicus maakt die hij is. De leider die we eigenlijk heel hard nodig hebben om ons naar ons doel te leiden. Hard en pijnlijk als je echter een pion bent.

 

De N-VA toont ook elders twee hoofden. Ze heeft een stevige basis, met partijmilitanten die een sterke greep houden op de partijraad, het hoogste partijorgaan. Maar soms zou je hen eerder bestempelen als konijnen die naar de lichtbak, genaamd BDW, staren. Hoewel, de verkiezing van Eddy Vermoesen als penningmeester was toch een vuist naar hen die rond de lichtbak zaten.

Zij die denken dat de partijraad alles van Bart De Wever slikt als zoete koek, hebben tegelijk gelijk en ongelijk. Ja, de voorstellen van het partijbestuur en BDW worden bijna altijd geslikt. Maar dan vooral omdat ze beseffen dat de grote leider gewoon gelijk heeft. Het is moeilijk een alternatief kiezen als je idealist bent en beseft dat de aangeboden weg de juiste weg is.

Ik ben er zeker van dat de dag waarop de houdbaarheidsdatum van Bart overschreden wordt, ook de dag is waarop hij door de partijraad die hem nu aanbidt, kalt gestelt zal worden door hem erevoorzitter te maken en te mummificeren of iets dergelijks.

 

Ik weet op dit moment dus niet goed of je keuze voort komt uit een besef dat je maar een pion bent op het speelbord die ondanks alle inzet er niet is in geslaagd te upgraden naar een toren of loper of dat er ergens een teleurstelling is van sturm und drang met de kop tegen de muur.

Ik weet wel dat je gevoelens naar de partij gemeend zijn. Walter Pauli mag insinueren dat je afscheid strikt gedirigeerd is als positief verhaal (even terzijde, de partij kennende zal men wel degelijk de communicatie begeleid hebben), maar misschien zijn de woorden wel gewikt en gewogen, maar de gevoelens niet. Je bent immers een oprechte partijmilitant en ik twijfel niet of je hart ligt nog steeds bij de partij. Misschien gebeten door het ene hoofd, maar nog steeds verliefd op het andere. De keuze die je nu gemaakt hebt, zal hoe dan ook een verscheurende keuze geweest zijn en je gedrevenheid om drie maand geleden te stellen dat je nog schepen wilde worden, is enkel een bewijs van je inzet en engagement. Ongekend in de politiek en daarom onherkenbaar voor verslaggevers zoals Pauli.

 

Peter dedecker, Jeroen Lemaitre, David GeensIk schreef je op twitter reeds dat het steeds de besten zijn die eerst gaan. Dat compliment meende ik. Je doorzicht en je motivatie heb ik van dichtbij meegemaakt. We hebben samen stappen gezet in de N-VA. Ik koester nog deze foto: drie jonkies binnen de partij in 2009. Inmiddels hebben we alle drie vaarwel gezegd aan de actieve politiek. Misschien omdat we alle drie idealisten zijn die verandering wilden, maar tegelijk realist genoeg om te beseffen dat politiek alleen niet gelukkig maakt.

 

Dat de politiek iets verliest, dat de N-VA een sterk parlementslid verliest met jouw vertrek, staat buiten kijf. Ik herinner me ooit nog een zinnetje dat ik wisselde met een partijkopstuk na de grote sprong voorwaarts van de partij: “iedereen die verkozen moest worden, is verkozen; spijtig genoeg zijn er nog meer verkozen”. Jij zat duidelijk bij de groep die verkozen moest worden omdat je een meerwaarde was.

 

Ik hoop dat we onze traditie van ons jaarlijkse lunch verder zullen zetten. Het thema de volgende keer “waarom zijn we gestopt?”. Daar gaan boeiende verhalen uit komen die ooit misschien verteld kunnen worden. Intussen mag de politiek misschien rouwig zijn om je vertrek, de ICT wereld kan zich enkel maar verheugen. Ik heb het zo niet op burgerlijk ingenieurs omdat ze vaak wel de klok horen luiden maar de klepel niet kunnen bedienen, maar ook op dat vlak ben je, net zoals in de politiek, a-typisch naar mijn mening.

 

Je hebt wel mijn leven moeilijker gemaakt. Ik denk nog steeds dat de N-VA het beste toekomstbeeld heeft voor onze maatschappij. Een inclusieve maatschappij voor wie onze waarden naar waarde weet te schatten, maar niet blind voor hen die deze waarden verwerpen. Economisch nog steeds de beste structuren weet op te bouwen en vertrouwen heeft in de ondernemers in ons land. Misschien spijtig genoeg wel een verlies heeft opgetekend in haar Europese reflex. En hoewel BDW de richting van het conservatisme heeft gekozen, op ethische kwesties wat mij betreft soms te geforceerd progressief.

Maar gecombineerd met een persoon zoals jij, was het voor mij nog altijd makkelijk om jouw naam aan te stippen op het computerscherm. Stilaan wordt het echter moeilijk om nog zonder meer te weten op wie ik nu moet stemmen. Daarvoor kan ik je dus niet bedanken.

 

Maar wel voor je inzet, je gedrevenheid, je passie, kortom je engagement. Doe voort zoals je bezig was in je laatste maanden en dan kan je zeker met fierheid terugkijken op deze periode. In politiek kent men geen vrienden en ik matig me niet de titel van je vriend aan, maar wel van geëngageerde kennis.

Vanuit die genegenheid wens ik je nog een mooie toekomst toe in de wondere wereld van de techniek.

 

Met werkelijk hoogachtende groeten,

 

 

 

Knesselare koopt met aardgaswagens verkeerde nieuwe technologie

Wagen op aardgasDe gemeente Knesselare heeft pas twee nieuwe wagens aangekocht: een lichte vrachtwagen en een lichte bestelwagen. Speciaal aan deze wagens is dat ze gebruik maken van CNG, aardgas dus. Aangezien er nog nergens in de buurt tankstations zijn, heeft de gemeente ook geïnvesteerd in een eigen vulinstallatie, met subsidies van Eandis.

 

Volgens mij heeft de gemeente hier een verkeerde keuze gemaakt. CNG wagens zijn, hoewel groener dan diesel, nog steeds verbrandingswagens. Dus uiteindelijk tegen 2030 moeten ze in België verdwijnen. Nu ja, deze wagens zullen het wel geen 14 jaar uithouden.

 

Binnenkort 30% aardgas minder

 

Maar dan nog blijft het een verkeerde keuze voor onze lokale overheid. Let op, ik juich het toe dat ze nadenken over betere, groenere mobiliteit, maar nu net CNG kiezen nadat de laatste maanden het duidelijk werd dat Nederland de gaswinning wil afbouwen. Nederland kiest er voor om in eigen land niet langer aardgasnetten aan te leggen omdat ze deze, zelfs voor hen spotgoedkope energie, niet meer als toekomst zien.

 

En dat zou wel eens heel snel kunnen gaan. Nederland heeft lang een verband ontkent tussen de aardbevingen in de regio Groningen en de aardgaswinning. De laatste tien jaar valt dat echter niet meer te ontkennen en neemt het fenomeen toe, zoals je op deze animatie zelf kan zien. Daarom dat Nederland sinds vorig jaar overweegt de winning sterk terug te dringen en in de eerste plaats natuurlijk de export af te bouwen. Ter info: 30% van de gebruikte aardgas in België komt uit Nederland.

 

Met andere woorden, aardgas zal dus snel schaarser worden en dus duurder. Het is dus niet alleen niet zo milieuvriendelijk, maar ook een keuze die geen toekomst heeft op langere termijn.

 

Elektrische voertuigen zijn de toekomst

 

Laadpaal voor elektrisch voertuigWas het dan niet beter om een goed signaal te geven en te kiezen voor elektrische voertuigen. Het grootste probleem van EV blijft nog enigszins de actie radius, maar voor een gemeente als Knesselare vormt dat geen probleem. OK, ik geef toe dat er ook nog niet veel keuze is, maar daar komt snel verandering in. Daarom dat ik denk dat een andere keuze beter was geweest.

 

Of indien CNG nu een tijdelijke keuze is, zou onze gemeente tegelijk een signaal kunnen geven door enkele openbare laadpunten te voorzien voor elektrische voertuigen. Dan zouden we kunnen zeggen dat onze gemeente echt naar de toekomst kijkt.

 

jan 2, 2017 - In Vlaanderen    7 Comments

Dringende reanimatie gevraagd voor de MUG-helikopter

MUG helikopterKijkt u tegenwoordig naar “Helden van hier: In de lucht” en de enige MUG-helikopter uit Vlaanderen? Dan zal u al met eigen ogen gezien hebben hoe belangrijk deze helikopter is. Maar wist u dat deze MUG-dienst overleeft dankzij sponsoring en giften? En dat overleven letterlijk te nemen is want deze dienst draait met verlies? En dat niet iedereen die geniet van het systeem wil bijdragen aan het systeem?

Read more »

okt 21, 2016 - In Vlaanderen    No Comments

Belasting op vooruitgang

De PS heeft blijkbaar ontdekt wat het intrinsiek probleem is van het socialisme. Haar taak is te strijden voor de lagere klassen, voor hen op te komen en hen te vereffenen. Het probleem is dat als de arbeiders het beter hebben, ze een middenklasse worden met geld en ze niet langer socialistisch zijn, maar eerder economisch liberaal gaan denken. De SP.a heeft dat al lang opgevangen door aan kaviaarsocialisme te gaan doen. Hun kiezers laten hun hart links kloppen, maar hun portefeuille zit rechts.
In Wallonië echter denkt men de oplossing te vinden door de vooruitgang tegen te gaan door ze zwaar te gaan belasten. De PS-minister van begroting Christophe Lacroix denkt een logische redenering gevonden te hebben. Digitalisering kost (laaggeschoolde) jobs. Jobs brengen belastingsgeld op, verloren gegane jobs kosten geld. Dus waarom dan geen belastingen heffen op datgene wat die jobs doet verdwijnen. Nieuw is het niet: hoeveel lokale gemeentebesturen heffen nog steeds belasting op drijfkracht?

Vooruitgang laat zich niet tegenhouden

Minister Lacroix lijkt één ding te vergeten: je kan de vooruitgang niet tegenhouden. Misschien lukt dat lokaal nog, maar dan gaat de toekomst wel met rasse schreden vooruit in andere landen. Als we de digitalisering tegen houden in ons land of wanneer we zelfs niet het nodige doen om ze te stimuleren, dan gaat ze wel daar waar ze welkom is.

Vooruitgang creëert nieuwe jobs voor iedereen

We mogen niet vergeten dat de digitale economie ook veel jobs creëert. Andere jobs, maar wel waardevolle jobs. En neen, niet alleen jobs voor IT’ers en andere nerds. Alle pakjes die je via e-commerce bestelt, worden niet door IT’ers ingepakt en ter plaatse gebracht.
De federale regering heeft, eindelijk, de eerste stappen gezet om nachtarbeid voor e-commerce toe te laten. De vakbonden hebben al te kennen gegeven het niet te zien zitten. Maar kunnen we de realiteit ontkennen? Is deze nieuwe wet al geen doekje tegen het bloeden? De jobs zitten immers niet bij ons, maar net over de grens, in de buurt van Tilburg. Is dat wat we willen? De jobs hier laten verdwijnen en verhinderen dat de nieuwe jobs hier een plek krijgen?De tijd vliegt
Van de vier dimensies waarin we nu waarneembaar leven, is er eentje die we zelf nog niet controleren qua richting en snelheid en dat is de tijd. De tijd gaat voort en brengt iedere seconde een nieuwe tik toekomst met zich mee. De toekomst laat zich niet stoppen, ook niet door een belasting.

Omarm en stimuleer de toekomst

De vakbonden en hun politieke volgelingen (want ik vind niet dat je in deze hen politieke leiders kunt noemen) zouden moeten in zien dat we de toekomst moeten omarmen en proberen te stimuleren zodat ze ons het beste past. Vasthouden aan verworvenheden doet leven in het verleden en kijken met angst naar de toekomst. Zo snelt de toekomst ons voorbij en stopt ze bij anderen.
In Roemenië bijvoorbeeld heeft men jaren geleden al begrepen dat men moet inzetten op onderwijs aangepast aan de digitale wereld. Nu beseft men dat men de digitale breinwaarde beter in eigen land houdt en in plaats van ze te belasten, krijgen ze belastingsvoordelen. Het is niet voor niets dat op vijf jaar tijd de offshoring naar India vanuit Europees IT-land razendsnel vervangen is door nearshoring naar Roemenië.

Knuffel start-ups niet dood, maar laat ze groeien

Knuffel startups niet doodDe brave new world staat aan de deur en heeft zelfs al een voet tussen de deur. We moeten de deur openen en ze welkom heten. Daar is nog een pak werk voor aan de winkel. Er moet aangepaste wetgeving komen en fiscale regels, liefst met een langdurige visie en geen wijzingen telkens de regering verandert. Regels die niet enkel de start-ups doodknuffelt met subsidies en ze al lam maakt voor ze begonnen zijn, maar regels die succes belonen en mogelijkheden openen om start-ups te laten doorgroeien naar succesvolle ondernemingen.
Vernuft zit er genoeg in onze contreien. Er zijn genoeg voorbeelden van startende bedrijven in de digitale sector die snel doorgroeien tot een omzet van vijf miljoen euro maar dan blijven steken tenzij ze verkassen naar Silicon Valley en daar op korte tijd een bedrijf worden van vijftig miljoen euro omzet.
De tijd tikt en er is al veel kostbare tijd verloren gegaan. Een belasting op een tikkende klok is niets minder dan een tikkende tijdsbom zelve.
sep 29, 2016 - In Vlaanderen    No Comments

Draag de taken van intercommunales over aan de provincies

Het hele gedoe omtrent Eandis is voor mij het zoveelste bewijs dat intercommunales beter afgeschaft zouden worden. Ik begrijp de noodzaak om bepaalde zaken bovengemeentelijk te doen, maar dat wijst er in de eerste plaats op dat onze gemeenten gemiddeld te klein zijn. Als je gemeentes maakt met gemiddeld 30.000 inwoners, ga je al veel meer slagkracht hebben om dingen zelf te doen.

Bovengemeentelijk belang = provinciaal belang

provincies van BelgiëAl wat dan nog het gemeentelijk belang overstijgt, zou best overgeheveld worden naar de provincies. Dan hebben die nog een bestaansreden, want nu doen die gewoon vaak in het klein nog eens over wat Vlaanderen probeert te doen. Maar als provincies de schakel worden voor taken die te groot zijn voor een gemeente maar tevens te groot zouden zijn om ze voor het hele gewest aan te pakken, dan zijn provincies volgens mij de perfecte tussenlaag.

Read more »

mei 16, 2016 - Uncategorized    No Comments

Kort geheugen in Knesselaarse gemeenteraad

Ik moest toch effe slikken toen ik dit artikel las. Eigenlijk zelfs twee keer. In de eerste plaats vraag ik me af hoeveel deze herstelling aan onze gemeente kost. Niet dat ik tegen die herstelling ben, maar wel omdat toen onze gemeente deze weg overnam van de provincie, ik al argumenteerde dat onze gemeente, die toen enorme schulden had opgebouwd, veel te snel overstag ging om tevreden te zijn met 700.000 euro.

 

Omliggende gemeenten kregen toen veel meer. Maar ik joeg op spoken, zei Fredy Tanghe toen. Maar in 2015 toen de werken aan de Middelweg al werden aangekondigd (noot: wederom een jaar vertraging tussen planning en uitvoering), zei schepen Trenson zelf in al dit artikel:

We hebben de Middelweg enkele jaren geleden overgenomen van de provincie en hebben daar toen 700.000 euro voor gekregen. Veel te weinig, als je ziet dat we dat geld al nodig hebben bij de eerste vernieuwingswerken.

 

Maar nu zijn we dus weer wat verder en niemand die daar nog over rept. Hebben wij eigenlijk nog wel een oppositie in de gemeenteraad? Iemand die de moeite doet sommige dossiers eens na te kijken. Ik wou dat ik nu wist wat de kosten voor deze herstelling zullen zijn. Waarschijnlijk hoger dan 700.000 euro en dus zitten we meteen qua schuldgraad zeker terug erger dan zes jaar geleden.

 

Maar ik moest ook nog eens slikken als ik las dat schepen De Neve het heeft over het feit dat de Middelweg in het centrum van Ursel dringend moet aangepakt worden om het dorp niet langer door midden te snijden. Hij zegt:

Ondertussen onderzoeken we wat we nog meer kunnen doen.

 

Excuseer? Die discussie hebben we zes jaar geleden al gevoerd. Toen ik dat ter sprake bracht in de gemeenteraad, kreeg het antwoord dat men daar volop mee bezig was. Maar nu zes jaar later moet men het nog steeds onderzoeken. Beste schepenen, waarvoor hebben we jullie dan de afgelopen jaren betaald?

 

Er lijkt me dringend nood aan een degelijke oppositie die eens durft zulke dingen aan het daglicht te brengen. Het is al jaren geleden dat ik in de krant nog eens iets kritisch las over onze gemeenteraad. Als ik hoor dat schepenen opgelucht op pensioen gaan omdat het nu enkel gaat over bermen die dringend moeten gemaaid worden, maar niks echt inhoudelijks meer, dat schepenen zelf zeggen dat de gemeenteraad vroeger leuker was, … Komaan dames en heren van de oppositie: ook jullie worden betaald om jullie werk te doen. Steek eens een tandje bij.

 

 

Pagina's:1234567...131»