okt 12, 2013 - In Vlaanderen    No Comments

De telecomwet die zijn doel voorbij schiet

Wie de laatste dagen de media niet totaal genegeerd heeft, heeft al wel gelezen over het koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie. Het gaat om het KB dat bepaalt wat de internet providers moeten bijhouden over ons online gedrag.

Wat ten eerste opvalt is dat er veel nonsens wordt gepubliceerd over wat bijgehouden moet worden. Voor alle duidelijkheid: neen, uw emails worden niet bijgehouden en ook uw surfgedrag niet. Wat wordt er wel bijgehouden: wie met wie emailt en wanneer u online gaat (oa uw IP wordt dus wel bijgehouden). Om het kort samen te vatten: uw gedrag wordt bijgehouden, maar niets inhoudelijk.

Is dit een aanslag op onze privacy? Ja natuurlijk, maar niet meer dan dat we al gewoon zijn. Ons telefoonverkeer is altijd al bijgehouden. Wie met wie belt is altijd al opvraagbaar geweest voor de autoriteiten. De wetgever heeft dit principe gewoon willen uitbreiden naar de nieuwe communicatiemiddelen. Op zich een normaal besluit.

Ik kan zelfs de geest van de wet nog begrijpen: als we terrorisme willen bestrijden, is het nodig om te kunnen nagaan wie met wie contact heeft.

Maar technisch gezien is deze wet gewoon onmogelijk. En dan heb ik het niet over encryptiemogelijkheden zoals sommige “specialisten” al opperden. Die gaan over de inhoud en die wordt niet opgeslagen. Ik heb het ook niet over het tor-netwerk, waarbij je volledig anoniem het internet kan opgaan. Hoewel dat al op zich een effectieve manier is om je gedrag te gaan afschermen.

Neen, de foute redenering zit gewoon dat de wetgever maar een deel van de technologie begrijpt. De wet stelt dat de ISP het emailgedrag moet bijhouden op zijn servers. Logisch, want je kan als ISP gewoon niet gaan “inbreken” op de servers van klanten. Veel bedrijven hebben zelf een mailserver, hetzij intern, hetzij in colocation bij een hosting provider. Er zijn dan ook nog de Virtual Private Servers en de dedicated servers. Zij zijn allemaal uitgesloten van de wet.

De wet richt zich dus op de gmails, de hotmails, de @telenets en @skynets… Private servers vallen niet onder de wet, wegens gewoon technisch onmogelijk.

Dus de georganiseerde misdaad (die de eigenlijke doelgroep is van deze wet) hoeft maar gewoon ergens een VPS te huren en als mailserver te gebruiken, en hun probleem is opgelost.

Dat betekent dat de wet een dode wet is. Datgene wat ze (al dan niet legitiem) wil bereiken, zal ze nooit bereiken.

Maar tegelijk is er een pervers neveneffect. Alle shared maildiensten, al dan niet gratis of bij de commerciële diensten alvast de goedkoopste diensten, vallen wel onder de wet. Als provider zullen we dus van die mensen wel de gegevens moeten bijhouden. Dat kost een hoop geld en die kosten gaan we dus wel moeten doorrekenen in het product.

Dus komt het er op neer dat de email van de brave middenstander duurder wordt door deze wet, zodat het prijsverschil tussen de shared mailbox en VPS mailserver nog kleiner wordt. Diegene die niks misdoet mag betalen, diegene die iets misdoet zal zich niet bedreigd voelen door de wet.

Met andere woorden: dit is een typisch voorbeeld van een wet die zijn doel compleet voorbijschiet en enkel maar kosten en ellende veroorzaakt. En een hoop onnodige paniek.

jul 13, 2013 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Knesselare botst met Freya Van den Bossche

Knesselare is op nog maar eens een zwarte lijst te recht gekomen. Minister Van den Bossche heeft een lijst bekend gemaakt van 30 gemeenten die onvoldoende sociale woningen bouwen of voorzien ondanks het feit dat ze er middelen voor ter beschikking krijgen.

Het is een oud zeer waar ik vroeger ook al over geklaagd heb in de gemeenteraad. In diverse plannen staan richtlijnen om bij verkavelingen een bepaald percentage te voorzien voor sociale woningen, maar iedere keer vergeet men die regel en wordt er geen werk van gemaakt. Laat staan dat de gemeente zelf iets doet.

Knesselare zal nu misschien onder curatele worden gesteld, maar ergens denk ik dat ons schepencollege niet liever heeft: kop in ‘t zand en laat een ander maar het vuil werk doen. Standaard recept dat altijd werkt in Knesselare.

jul 2, 2013 - In Vlaanderen    No Comments

Advocaten gaan wel meer verdienen

Vandaag blokletteren de kranten gewoon kritiekloos de persmededeling van de orde van advocaten, met name dat de gewone gebruiker die 21% BTW integraal zelf zal moeten betalen. Stilzwijgend suggereert men dat de advocaten die BTW ook gewoon moeten doorstorten en geen winst doen.

Geen enkele krant echter plaatst er de bemerking bij dat advocaten vanaf dan ook BTW mogen aftrekken.

Laat ons eens een voorbeeld nemen met een voor en na beeld.

Nu: een advocaat rekent 100 euro aan zijn client en heeft 25 euro kosten (kantoormateriaal, verwarming, enz…). Hij houdt dus 75 euro belastbaar inkomen over.

Binnenkort: een advocaat rekent 121 euro (100 euro + 21 euro BTW) aan. Hij heeft nog steeds 25 euro kosten (zijnde 20,66 euro + 4,34 euro BTW die hij aftrekt van de door te storten BTW). Hij heeft nu dus een belastbaar inkomen van 100-20,66 = 79,34 euro. Oftewel 6% meer winst in dit voorbeeld.

Kortom, advocaten hebben dus wel degelijk ruimte om niet zomaar 21% duurder te worden, maar procentueel hun kosten in mindering te brengen van die stijging.

Mijn advocaat is bij deze dus gewaarschuwd.

jul 1, 2013 - In Vlaanderen    No Comments

Tijd voor een radicale belastingsverandering

Het begon in mijn koker als een klein idee na het lezen van de toespraak van Jan De Nul. Samengevat zegt hij het volgende:

‘We zien dat er van de 11 miljoen Belgen 6,1 miljoen de leeftijd hebben om te werken. Wel, er werken er 3,1 miljoen. Er is gewoon geen goesting om te werken. Omdat het zonder werken ook kan. We hebben zoveel systemen opgebouwd om betaald te worden zonder te werken. Maar we mogen niet vergeten dat die 3,1 miljoen mensen die wel werken, 8 miljoen anderen die niet werken, moeten onderhouden. Politici mogen doen wat ze willen, maar die 3 miljoen zullen nooit tevreden zijn.’

Ik ben daarop gaan nadenken waarom dat een fundamenteel probleem is. Het antwoord is heel simpel en dubbel: De Nul heeft gelijk dat de verhouding helemaal scheef zit en dat niet-werken te veel loont. Maar deel twee van het antwoord is dat ons overheidsbeslag dat trouwens veel te groot is (20% meer per capita dan in Duitsland), vooral gefinancieerd wordt door belasting op arbeid. Dat is dubbel nefast: omdat er zo weinig mensen werken, wordt dat werk zo zwaar belast dat het verschil met niet-werken te klein is.

Ook demografisch zullen de door Jan De Nul geciteerde cijfers niet beter worden. We mogen immers niet vergeten dat de babyboomers stoppen met werken. Niet dat ze op pensioengerechtigde leeftijd komen, ver van, maar wel op de leeftijd waarvan zij vinden dat stoppen met werken tot de geplogenheden horen (volgens de huidige cijfers ergens tussen de 55 en 60, ruim genomen).

Dat is dus een grote hoop mensen die nu stopt met bijdragen aan het systeem en er al weer beginnen uit te halen via allerlei brugpensioenen en tijdskredieten en diens meer. Dus moet je de kleiner wordende groep werkers nog harder gaan belasten (zoals Di Rupo nu constant doet).

Ik pleit daarom om een fundamentele omschakeling van belasten: ipv arbeid te belasten moeten we consumptie gaan belasten.

Immers, die ganse babyboom generatie is ook wel de SKI-generatie. SKI staat daarbij voor “spending your kids inheritance”. Een fenomeen dat door trendwatchers al enige tijd terug is opgemerkt: deze generatie van jon gepensioneerden is nog fit genoeg om ruim van het leven te profiteren. Ze hebben de tijd en de middelen daartoe en gaan dus fervente consu(ver)meerders worden.

Tegelijk is het dus ook de generatie die niet meer spaart voor de volgende generatie, maar zoveel egoïsme vertoond door het eigen geld zelf te gaan gebruiken om hun goede jaren op te vullen met uitgebreide consumptie. Meer nog, het zal volgens mij ook de generatie zijn die niet alleen de erfenis van hun kinderen opsouperen, maar ook de erfenis van de vorige generatie. Door de betere gezondheidszorg zien we ook de generatie voordien het langer uitzingen en pas de pijp aan maarten geven, wanneer hun erfgenamen nog in staat zijn om die erfenis er door te draaien – in tegenstelling tot vroeger wanneer er vroeger in het levenspad werd geërfd en die centen vaak in vast kapitaal zoals een huis werd omgezet, wat weer diende om voor de volgende generatie een appel voor de dorst te worden.

Kortom, er gaat nu een generatie op rust die nu op korte tijd enorm veel zal spenderen en weinig zal overlaten voor hen die na hen komen. Maar ook aan hun gouden jaren komt een eind en door de voortschrijdende geneeskunde zal deze generatie nog ouder worden en nog langer zorg nodig hebben en dus geld. Want het is de generatie die groot geworden is met de idee dat de staat voor alles zorgt. Vandaar ook hun gedrag om “op tijd” te gaan profiteren van “het systeem” en hun verwachting van zelf niet te moeten zorgen voor hun oude dag.

Volgens mij kunnen we alleen voldoende buffers en vergrijzing opvangen als we alsnog die generatie gaan belasten op hun gedrag, namelijk op consumptie.

Veel politici zullen echter schrik hebben van die omslag en argumenteren dat belasting op consumptie negatief is voor die consumptie en dus voor de economie. Ik denk echter dat mits een fundamentale ommezwaai de lasten op arbeid zoveel omlaag kunnen dat werken echt zal lonen en zoveel meer zal geven zodat de koopkracht er op vooruitgaat, mede doordat arbeid en productie goedkoper wordt en daardoor veel consumptiegoederen ook goedkoper zullen worden in productie. Die extra marge die vrijkomt kan dan de belasting op consumptie voeden zodat de eindprijs van consumptie niet (veel) zal stijgen.

Ik ben geen econoom, ik kan dit alles niet gaan uitrekenen. Maar ik zou graag hebben dat deze zienswijze eens bestudeerd wordt door een studiedienst die eens durft met deze uitgangspunten te vertrekken.

jan 15, 2013 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Sneeuwruimplan ondergesneeuwd in Knesselare

Ik ben vanmorgen de baan op gegaan omwille van de kinderen. Het was wel idyllisch om de sneeuw zo zien te liggen, behalve op de baan.

Wat me enorm opviel was dat zelfs de belangrijke wegen in Knesselare niet geruimd noch gestrooid waren. Zelfs (en vooral) de schoolomgevingen waren gevaarlijk. Aan Klavertje Vier (aan de poezenhoek) was het zelfs niet evident om de helling van het verkeersplateau op te rijden. Gelukkig was ik vroeg, nog voor de echte typische drukte.

Daarom vroeg ik me af wat er met het sneeuwruimplan gebeurd is in Knesselare. Vroeger was dat opgedeeld in straten die ogenblikkelijk sneeuwvrij worden gemaakt en secundaire straten (en toegegeven, ook straten die niet geruimd of gestrooid werden).

Dus ik op zoek op de site van Knesselare: noppes. Google dan: ook noppes.

Het sneeuwruimplan blijkt gesmolten als sneeuw voor de zon. Blijkbaar een uitvinding van ons nieuw bestuur: glij maar door 9910.

Groen zal zich alvast geen zorgen moeten maken over milieuonvriendelijk zout. Er wordt er blijkbaar geen gebruikt in Knesselare.

Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren als het vandaag nog sneeuwt of erger, als deze aangereden smurrie begint aan te vriezen. Wie is de schepen van blikschade en ongevallen?

nov 30, 2012 - In Vlaanderen    No Comments

Groen gaat achter de huiseigenaars aan

Wie Het Nieuwsblad leest, heeft gemerkt wat het standpunt is van Groen omtrent huiseigenaars. In Maldegem, waar Groen mee bestuurt, gaat men de opcentiemen (de grondbelasting, zeg maar) opdrijven.

Mij verwondert het niet. Op de vorige gemeenteraad opperde Roland Bonami van Groen al krek hetzelfde idee: schaf de leefbaarheidsbelasting af en voer een extra belasting in op het kadastraal inkomen in.

Ik snap de bedoeling van Groen niet.

Allereerst tref je daarmee weer in de eerste plaats jonge gezinnen. Het zijn meestal jonge gezinnen die nieuwe, ruimere woningen bouwen (vergeleken met ouderen die in hun oude huizen blijven wonen of verhuizen naar een appartementje).

Kadastrale inkomen worden al decennia niet aangepast. Een grote villa van 20 jaar die meer waard is dan een nieuwe tweewoonst, zal toch een lager kadastraal inkomen hebben.

Sleutelen aan de opcentiemen is dus rechtstreeks in de zak zitten van hen die het nodig hebben om rond te komen met hun gezin.

Wat is dan de bedoeling van Groen? In hun ogen zijn huiseigenaars allemaal rijke mensen die het milieu verpesten. Moeten we dan allemaal plaats ruimen? Mogen er enkel nog grote woonblokken in de stad komen die op sociaal-communistische manier worden beheerd?

In Maldegem zullen ze snel leren dat stemmen op Groen een dure stem is: zij zullen nog linkser dan socialisten het geld zoeken waar ze menen dat er geld te vinden is, om het uit te delen aan bomen en hen die “behoeftig” zijn.

nov 14, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Nutteloze verkiezingen, nutteloze gemeenteraad

Kijk, zonet het bewijs gezien dat de verkiezingen en een eventuele deelname onnodig zijn.

Hier in Knesselare is de gemeenteraad een farce, een show, een toneelstuk.

Hoe ik dat weet? Kijk vanmorgen in Het Laatste Nieuws en je ziet daar al dat de burgemeester de besluiten publiceert van de gemeenteraad die we vanavond houden. Wat ik ook zal stemmen, de beslissing is al genomen. Zoveel respect voor de democratie heeft Tanghe dus nog. De maskers vallen nu helemaal af.

Ik denk dat ik vanavond gewoon na vijf minuten vertrek. Er is op TV betere slapstick te vinden dan wat Groep9910 produceert.

nov 12, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Dagorde voor mijn laatste gemeenteraad

Mijn laatste gemeenteraad komt er aan. Deze gaat door op woensdag 14 november 2012 om 20u.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Aanvullende personenbelasting 2013;

3. Opcentiemen onroerende voorheffing 2013;

4. Belasting algemene leefbaarheid gezinnen 2013;

5. Algemene belasting bedrijven 2013;

6. Belasting tweede verblijven 2013;

7. Retributie op verkoop huisvuilzakken 2013;

8. Alg. vergadering IVM (12 december) – agenda en aanstelling afgevaardigden;

9. Alg. vergadering Finiwo (10 december) – agenda en aanstelling afgevaardigden;

10. Alg. vergadering Imewo (17 december) – agenda en aanstelling afgevaardigden;

11. Buitengewone alg. vergadering Veneco² (14 dec.) – agenda en aanstelling afgevaardigden;

12. Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen – advies;

13. Imewo bouwen elektriciteitscabine sportterrein Flabbaert – grondinname;

14. Watering van de Wagemaekersstroom – advies werken waterloop 2013;

15. Politiereglement fietspad Hoekestraat – advies;

16. Politiereglement woonerf Saterstraat – advies;

B-punten

17. Dotatie politiezone 2012.

C-mededelingen

okt 15, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

The day after

Ik heb gisteren met gemengde gevoelens meegemaakt, dat geef ik grif toe.

In Knesselare is het duidelijk dat ondanks de vele zure oprispingen, de burgers nog tevreden zijn met hun bestuur. 65% is een mooie score en daar wens ik Groep9910 proficiat mee. Ze hebben een duidelijk mandaat om verder te regeren.

Ik hoop echter dat ze enkele opmerkingen langs de zijlijn niet uit het oog zullen verliezen. Ten eerste hebben ze met 65% slechts normaal 12 of 13 zetels. De 14de zetel die ze hebben gehaald, is dus een overschot van de proteststemmen op Bart Van Daele. Dat was trouwens voor mij één van de redenen waarom ik geen eenmanslijst heb ingediend: stemmen op mijn lijst zouden zetels opgeleverd hebben voor Groep9910 en dat vind ik ondemocratisch (hoewel het perfect wettelijk is).

Ik hoop trouwens dat Van Daele deftig oppositiewerk gaat voeren. Hij heeft een pak proteststemmen binnengehaald, laat ons hopen dat hij meer doet dan enkel de clown te gaan uithangen met onrealistische doelen.

Ik hoop tegelijk dat Groep9910 beseft dat 22.5% van de stemmen duidelijk proteststemmen waren. Mensen die het dus niet eens zijn met hun beleid. Dat cijfer ligt nog iets hoger als je het zo moet uitdrukken, want ik denk dat ook Groen zelf zal toegeven dat ze hun vooruitgang deels te danken hebben aan het ontbreken van een andere oppositiepartij.

Los daarvan ben ik opgelucht dat ik de juiste keuze heb gemaakt. 65% bewijst dat Knesselare en Ursel best tevreden zijn. Zelfs al stel ik vast dat Fredy Tanghe 600 voorkeursstemmen is kwijtgespeeld op zes jaar tijd.

De komende zes jaar worden dus zes jaar waarin Groep9910 helemaal de handen vrij heeft, buiten degelijk weerwerk op sommige vlakken van Roland Bonami.

Ik ben er nu al zeker van dat over zes jaar andere mensen lijsten zullen vormen, zeker wetende dat figuren zoals Christoph Mouton en Joeri Roose nu geprobeerd hadden een lijst te vormen, maar net als ik hebben moeten vaststellen dat er te weinig bereidwilligen waren om een lijst te vormen. De kans is groot dat je van beide heren opnieuw hoort de volgende maal.

Ik heb lang nagedacht wat er voor mij zal veranderen. Eigenlijk ga ik nu terug naar mijn roots van zes jaar geleden. Een wakkere burger aan de zijlijn die gewoon zijn mening gaf en daardoor in de politiek ben beland. Ik blijf een wakkere burger. Uiteraard is het niet meer mijn taak dossiers uit te spitten, maar een mening zal ik altijd blijven hebben. En wie bij mij aanklopt om zijn verhaal te doen of mijn raad te vragen, is net zoals de afgelopen acht jaar nog steeds welkom.

Maar voor de rest is het nu aan Groep9910 om de beleidsploeg van iedereen te zijn: ook van diegenen die niet tevreden zijn.

Pagina's:«1234567...130»