Dagorde gemeenteraad 8 februari 2012

De volgende gemeenteraad gaat door op 8 februari 2012 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Streeknetwerk Meetjesland – drie vragen;

3. Verkoop perceel grond Eandis – bouwen elektriciteitscabine;

4. Ontwerp weg Onderdale – goedkeuring aanbesteding, aanpassing kredieten;

5. Drugspreventie – goedkeuring jaarplanning;

6. RUP Onderdale principebeslissing – delegatie aan Veneco;

7. Retributiereglement cafetaria Flabbaert;

8. Permanente politiereglementen – advies;

Toegevoegde A-punten

9. Projectverlenging Meetjesman (voorzitter).

10. Resolutie Groen Ursel (raadslid Geens)

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

jan 26, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Start van de campagne: tegenstander uitgeschakeld.

De campagne voor oktober 2012 start binnenkort. Deze keer wilde ik geen risico nemen en wou ik mijn voornaamste tegenstander definitief uitschakelen. Gelukkig ken ik een paar vriendjes bij het Amerikaans leger, waar ik een nieuw wapen mocht lenen.

Met een knipoog aan Fredy natuurlijk… In werkelijkheid zal de campagne heel beschaafd verlopen, net zoals in de gemeenteraad de afgelopen vijf jaar. Af en toe een steek waarmee iedereen kan lachen…

Ik kijk er alvast naar uit.

jan 10, 2012 - In de pers    No Comments

N-VA Knesselare alleen naar kiezer

N-VA-Knesselare-Ursel trekt in oktober 2012 alleen naar de stembus. ‘De afdeling kon op korte tijd veel nieuwe leden verwelkomen. We willen het nationale succes van de N-VA nu lokaal doortrekken’, zegt David Geens, afdelingsvoorzitter N-VA Knesselare-Ursel.

‘Door alleen op te komen geven we duidelijkheid aan de kiezer. Deze gemeente wordt al een hele tijd bestuurd door telkens dezelfde partij. Er is dringend nood aan een nieuwe frisse wind.’

Wie de nieuwe leden zijn, wordt voorlopig niet meegedeeld.

© 2012 Corelio

Dagorde gemeenteraad 11 januari 2012

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 11 januari in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Drugspunt Smak preventiedienst – goedkeuring activiteitenplan 2012-2013;

3. Beleidsnota toerisme;

4. Ondergronds brengen openbare verlichting: De Briel, Onderdale;

5. Budget Ocmw 2012;

6. Meerjarenplan Ocmw;

7. Overeenkomst ICT met provincie – addendum.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

N-VA Knesselare-Ursel alleen naar verkiezingen

N-VA-Knesselare-Ursel trekt in oktober 2012 alleen naar de stembus.

De afdeling kon op korte tijd veel nieuwe leden verwelkomen. Wij willen het nationale succes van de N-VA nu lokaal doortrekken. Voor de toekomst van de partij is het cruciaal dat de N-VA zich ook in zoveel mogelijk steden en gemeenten stevig op de politieke kaart zet. Onze N-VA-afdeling gaat deze uitdaging in 2012 met veel enthousiasme aan.

Door alleen op te komen geven we duidelijkheid aan de kiezer. Deze gemeente wordt al een hele tijd bestuurd door telkens dezelfde partij. Er is dringend nood aan een nieuwe frisse wind. Wij geloven ook dat Knesselare niet langer als een eiland mag bestuurd worden, maar dat we als afdeling van een nationale partij veel beter contacten kunnen leggen met andere instanties en hogere overheden.

Wie trouwens zich geroepen voelt om in eender welke vorm ook mee te werken of gehoord wil worden om dit mogelijk te maken: je bent van harte welkom. Lid of geen lid: we luisteren graag.

dec 21, 2011 - In de pers    No Comments

Regio ondervindt weinig hinder van staking

De kans dat u donderdag bij één van de gemeentelijke diensten voor een gesloten deur staat, is beperkt. De staking van de overheidsvakbonden heeft in onze regio weinig gevolgen. Grote uitzondering is Zelzate waar zowel het gemeentehuis als de gemeentescholen gesloten zullen zijn.

De reactie van burgemeester Filip Gijssels van Kaprijke is karakteristiek voor zowat alle gemeenten uit het Meetjesland en de Leiestreek. “We kregen het bericht van de stakingsaanzegging, maar het verleden leert me dat de gemeentelijke diensten daar weinig of geen gevolg aan geven.” Stakingen bij de lokale besturen zijn in onze regio ongebruikelijk, zoveel is duidelijk. “Er is weinig of geen belangstelling voor deze staking, we verwachten dan ook geen problemen”, zegt ook Henk Heyerick, burgemeester van Zulte. Gelijkaardige geluiden in Knesselare, Lovendegem, Aalter, Zomergem, Nevele en Sint-Laureins. In Maldegem kregen we geen reactie. Waar er wel gestaakt wordt zal het publiek daar amper hinder van ondervinden. In Assenede, Eeklo en Evergem worden enkel stakers verwacht bij de technische dienst. “Dit zonder gevolgen voor de dienstverlening”, klinkt het daar. In Deinze blijft alles open, ook het stedelijk zwembad. Uitzondering op de regel is Zelzate: het gemeentehuis en de beide gemeentelijke basisscholen zijn er donderdag gesloten. Bij het OCMW wordt de dienstverlening wél gegarandeerd. In het onderwijs is de situatie minder duidelijk. Voor middelbare scholen stellen zich weinig problemen omdat de lessen afgelopen zijn. In Knesselare doet David Geens een opmerkelijke oproep tot de scholen. De N-VA’er ging aan het rekenen. “Slechts 38% van ons leven werken we. De overige 62% van de tijd genieten we in plaats van bij te dragen aan ons sociaal systeem. Als we nu een extra bijdrage leveren dan is dit om ons systeem leefbaar te houden.” (GRG/KVZ/JSA)

© 2011 De Persgroep Publishing

Open brief aan de Knesselaarse scholen

Geachte directie & leerkrachten,

Als bezorgde ouder, betrokken ondernemer en verantwoordelijke politicus wil ik jullie vragen aanstaande donderdag niet te staken.

Dankzij ons goed onderwijssysteem heb ik leren rekenen en kan ik volgende rekensom maken.

We worden allemaal gemiddeld 85 jaar.

Om een witte boord job te hebben, studeren we gemiddeld minimaal tot we 22 à 23 jaar zijn. Als we dan op 55-jarige leeftijd wensen te stoppen, hebben we 32 jaar gewerkt ofwel slechts 37,6% van ons leven. De overige 62;4% hebben we in plaats van bij te dragen aan ons sociaal systeem, er van gekregen.

Rekening houdend dat we gemiddeld nog eens in onze beroepscarriere 3% van de tijd ziek (3% van 32 jaar is 0,96 jaar) zijn we dus 63,5% van ons leven aan het “genieten” van het systeem.

Welk systeem is overeind te houden als er slechts 1/3de wordt bijgedragen tov 2/3de wordt uitgehaald?

We hebben vette jaren en magere jaren (ook nog in de lagere school geleerd). We hebben nu magere jaren waarin we zelfs een extra bijdrage moeten leveren om ons systeem leefbaar te houden.

Ik hoop dat jullie deze belangrijke levensles aanstaande donderdag in één of andere vorm aan onze kinderen willen overmaken; enerzijds door zelf het goede voorbeeld te geven en niet te staken, anderzijds door misschien een deel van uw les op het juiste niveau te wijden aan het feit dat we allemaal solidair moeten zijn en ons steentje moeten bijdragen.

Met vriendelijke groeten,

David Geens

PS Nog een extraatje uit de lessen economie uit de middelbare school: als jullie staken, dan verplichten jullie een pak werkende ouders ook thuis te blijven. Dat kost ons nationaal inkomen een pak geld, waardoor het overheidstekort nog meer oploopt en we dus nadien allemaal nog een tandje extra moeten bijsteken om dat goed te maken. Kortom, staken is ook in uw eigen nadeel.

dec 16, 2011 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Kritiek op belastingen

Als de burgemeester eerlijk zou zijn: we hebben al tientallen keren voorstellen gedaan (zoals minder onnodig personeel, schepenen die zelf harder werken, loon inleveren van burgemeester en schepenen, minder recepties, minder studies bestellen, …) maar daar hebben ze nooit oren naar gehad.

Dagorde gemeenteraad 14 december 2011

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 14 december 2011 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Beleidsnota 2012;

3. Financiële nota 2012 – budget;

4. Financieel beleidsplan 2012-2016;

5. Toelagen en niet-verplichte uitgaven;

6. Dotatie aan politiezone 2012;

7. Programma van de tijdens het dienstjaar uit te voeren investeringen:

– gefaseerde opkuis archief;

– eigentijdse huisstijl voor communicatiebeleid;

– aankoop software module kinderdagverblijf;

– herlokalisatie opvang Ursel – aanstelling ontwerper;

– opmaak reglement meergezinswoningen;

8. Water-link:

toetreding aanvullende diensten;

toetreding InterVia;

9. Veneco2 – buitengewone algemene vergadering, herziening beslissing.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

nov 29, 2011 - In de pers    No Comments

Kmo-vuilniszakken in warenhuis

Door een foute levering zijn in Knesselare vuilniszakken voor kmo’s in een warenhuis terecht gekomen. Normaal worden die vuilniszakken enkel op het gemeentehuis verkocht. Het afval van kmo’s wordt in aparte vuilniszakken opgehaald, zodat het niet zou meetellen in de afvalcijfers van de gewone burgers. Raadslid David Geens (GVP) kwam de fout op het spoor en trok zelf met een kmo-vuilniszak die hij in het warenhuis kocht naar het gemeentehuis. Daar werd de foute levering bevestigd. Geens wil nu laten onderzoeken welke invloed de foute levering heeft op het afvalcijfer van de gemeente en de gemeentekas. (JSA)

© 2011 De Persgroep Publishing

Pagina's:«12345678910...130»