Dagorde gemeenteraad 8 februari 2012

De volgende gemeenteraad gaat door op 8 februari 2012 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Streeknetwerk Meetjesland – drie vragen;

3. Verkoop perceel grond Eandis – bouwen elektriciteitscabine;

4. Ontwerp weg Onderdale – goedkeuring aanbesteding, aanpassing kredieten;

5. Drugspreventie – goedkeuring jaarplanning;

6. RUP Onderdale principebeslissing – delegatie aan Veneco;

7. Retributiereglement cafetaria Flabbaert;

8. Permanente politiereglementen – advies;

Toegevoegde A-punten

9. Projectverlenging Meetjesman (voorzitter).

10. Resolutie Groen Ursel (raadslid Geens)

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden