Browsing "Algemeen"
apr 5, 2014 - Algemeen    No Comments

Nivellering naar beneden

Vandaag verscheen er in De Tijd een stuk “Gelijkheid, moet dat”, een column van Bart De Waele.

In zijn column redeneert Bart over het verschil tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid. Een verschil waar ik al lang op hamer, in tal van discussies. Er is een groot verschil tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid. De rechten van de mens zijn gevormd rond de idee dat alle mensen gelijkwaardig zijn, niet dat we allemaal gelijk zijn. Dat zou immers een saaie boel worden.

Als we echt uitgaan van de gelijkheid van de mensen, dan komen we in het communisme terecht, waarin we allemaal in hetzelfde grijze pakje hetzelfde werk doen. Dat de wereld dan tot stilstand komt, is het gevolg van gelijk blijven.

Net zoals Bart beschrijft, is het streven naar gelijkheid een streven naar nivellering. Vooral naar beneden, naar het niveau van de zwakste.

Tot daar ben ik het helemaal eens met Bart: gelijkheid is weglopen van de diversiteit van de mensen.

De conclusie die Bart maakt, is echter een verkeerde conclusie. We kunnen immers niet anders dan vaststellen dat de nivellering hét recept bij uitstek is van de PS en bij uitbreiding van haar Vlaamse tegenhangers SP.a en Groen. Iedereen moet een gouden medaille halen, dus leggen we de lat laag genoeg zodat iedereen er over kan.

In Vlaanderen merken we dit heel goed na een decennium socialistische ministers van onderwijs. In plaats van de diversiteit van onze kinderen te erkennen en te aanvaarden dat de ene beter is als loodgieter en de andere in talen, moeten ze nu allemaal Latijn en loodgieterij leren. Met als effect dat uiteindelijk niemand nog uitblinkt in zijn of haar talenten.

De resultaten daarvan zijn nefast. Ons onderwijs, ooit aan de top, gaat zienderogen achteruit. Vlaanderen scoort gemiddeld goed, maar nergens uitzonderlijk. In de Verenigde Staten zie je dat het onderwijs wel degelijk durft verschil maken en dat wie uitmuntend is in zijn vak, daar ook echt in vooruit gaat. Niet voor niks komen veel baanbrekende uitvindingen uit dat land.

Idem voor het ondernemerschap, een standpunt waarin ik Bart ook gelijk geef. Als we allemaal gelijk zijn, dan is er geen ruimte voor risico’s. Dan wordt je nek uitsteken als iets verkeerd beschouwd. Dit is nochtans de basisvoorwaarde voor ondernemers: durven risico’s nemen, durven anders zijn dan de rest.

Het ontkennen van verschillen is net het probleem van dit land. Onze Franstalige landgenoten hebben andere problemen of verkiezen althans andere oplossingen voor gelijkaardige (!!) problemen, maar zijn dan allergisch aan de diversiteit tussen de twee landsdelen. Ze kunnen moeilijk aanvaarden dat er verschillen zijn die een verschillende aanpak vergen.

Het aanvaarden van diversiteit in dit land kan enkel maar tot één conclusie leiden: confederalisme, een samenwerken van twee gelijkwaardige partners, die erkennen wat ze gelijk hebben, maar ook wat ze verschillend hebben.

De diversiteit los je niet op door beide kinderen op de achterbank te zetten. Want dat is het PS recept: iedereen achteraan opdat er zeker geen verschil zou zijn. Laat de coole plek vooraan maar leeg, want het zou verkeerd zijn om iemand te bevoordelen net omdat die alleen net toevallig groter is.

Kortom, we moeten de diversiteit van de gemeenschappen in ons land erkennen en niet krampachtig altijd de kleinste vooraan zetten en ons daaraan afmeten. Het is tijd om verschillende oplossingen voor gelijkwaardige kinderen durven te aanvaarden, zodat de kleinste ook kan groeien en binnenkort ook eens vooraan mag zitten. Daarvan profiteren zowel de kleine als de grote.

aug 26, 2012 - Algemeen    No Comments

Politiek tot ziens

De laatste weken heb ik een rust gevonden die ik in jaren niet heb gehad. Na een reeks emailtjes van “dit kan je toch niet doen, denk aan ons dorp” na mijn bekendmaking over de lijstvorming, is mijn mailbox opgedroogd, zijn de telefoontjes gestopt, maar heb ik vooral mijn hoofd kunnen leegmaken.

Ik ben al sinds mijn achttiende politiek actief, voor en achter de schermen. Na 20 jaar is het misschien het wel eens goed wat afstand te kunnen nemen.

Ik kan niet ontkennen dat het gewoon eens deugd doet me een pak minder zorgen te maken en grinnikend rond te kijken naar de rest van de campagnes. Ook binnen de N-VA doet het deugd. Ik draai al een tijd mee en er zijn nu een pak nieuwkomers. Veel daarvan moeten de stiel nog leren en maken veel fouten. Ik ben niet het type van de schoonmoeder die kijvend met het vingertje wil staan zwaaien. Beschouw me eerder als de vader die goede raad zal geven als hij daar om gevraagd wordt.

Ik heb deze week dan ook mijn ontslag gegeven als arrondissementeel secretaris van N-VA Gent-Eeklo. Ook daar is het beter dat iemand anders de fakkel overneemt. Het kost me te veel moeite om me nog in te zetten met de inzet die men van mij gewoon was.

Ik geef toe dat er nog een reden meespeelt. Sinds enkele maanden ben ik geroepen als raadgever in het presidium van de gemeente Gent in de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Onze kerk – ook wel de mormoonse kerk genoemd – heeft geen betaalde clerus. Het zijn allemaal leken die taken vervullen ten dienste van hun medegelovigen.

De taak die ik nu heb opgenomen is een belangrijke stap in mijn leven die gewoon een verder zetting is van het dienstbetoon dat ik als idealist ook in de politiek heb willen volbrengen. Ik vind dat ik zoveel gekregen heb in mijn leven, dat het mijn taak is om iets terug te geven. 20 jaar heb ik dat gedaan via de politiek, hoewel dat soms heel moeilijk was. Als idealist loop je vaak met je hoofd tegen de muur.

Nu ga ik mijn energie steken in mijn roeping. Net zoals ik normen en waarden in de politiek verdedigde, zal ik mij daarvoor inzetten vanuit mijn taken binnen de kerk. Nog meer dan vroeger zal ik mijn medemens kunnen dienen. Ik geloof immers dat we met een reden hier op aarde zijn en dat het onze taak is iedereen de kans te geven dit te leren kennen.

Ik geniet momenteel van volle teugen van de avonden dat ik bezig ben met huisonderwijs bij mijn broeders en zusters, om mee op bezoek te gaan met de missionarissen die actief zijn in onze regio of gewoon te helpen bij allerlei activiteiten in onze kerk.

Voor mij verandert er wezenlijk niet zo veel. Mijn inzet in de politiek en in de kerk hebben dezelfde oorsprong: mijn geloof dat me aanzet tot het dragen van verantwoordelijkheid. Dat zijn geen tegengestelden, hoewel het soms moeilijk is om aan politiek te doen op een moreel aanvaardbare wijze. In ons land is de tegenstelling religie-politiek vrij groot. In de VS is dat duidelijk anders.

Voor mij stopt hier dus de actieve politiek. Passief zal ik altijd betrokken blijven bij het welvaren van onze maatschappij, op eender welk niveau. Ik kan me dus heel goed inbeelden dat ik net zoals voor ik verkozen was in de gemeenteraad, gewoon vrank en vrij mij gedacht zal zeggen over bepaalde zaken. He, wie weet zal ik zelfs af en toe gebruik maken van het spreekrecht op de gemeente. Of zal ik later misschien een groep mensen begeleiden om een nieuwe politieke beweging op te starten met goede raad. Of… misschien dat ooit vanuit mijn gedrevenheid de mensen te helpen ik wel weer politiek actief word. Zeg nooit nooit…

Maar nu moest ik keuzes maken. Mijn dagen tellen ook maar 24u en er is altijd eerst mijn gezin en mijn bedrijf geweest. Politiek stond op de derde plaats en die plaats is nu ingenomen door dienstbaarheid in de kerk waartoe ik behoor. Ik weet ook niet welke taken me daar nog liggen op te wachten de komende jaren.

Onze kerk hecht (net als ik) veel belang aan gezinnen. We doen dan ook heel veel om mekaar te helpen om het gezin als hoeksteen van de maatschappij te vestigen.

Er gaat ook veel tijd om elke zondag in goede banen te leiden. We komen gedurende drie uur samen om mekaar te sterken, te leren en om van het avondmaal te nemen. We hebben ook heel wat hulporganisaties om niemand in de steek te laten en om mekaar sterker te maken in ons geloof. Als je dat wil doen met vrijwilligers, dan is dat een taak waar wekelijks enkele avonden aan gewijd dienen te worden.

Maar ik doe dat met plezier. Ik tel elke dag de zegeningen die ik daarvoor ontvang.

Ik wil iedereen ook bedanken. Het zijn acht waanzinnige jaren geweest in de Knesselaarse politiek, met ups en downs. Het was vaak gewoon fun. Ik heb plezier gehad met mensen binnen en buiten mijn eigen partij. Omdat we mekaar respecteerden, konden we allemaal werk maken van een beter Knesselare.

Als laatste doe ik ook een oproep. Al wie op mij wilde stemmen: stem aub blanco. Ik ben het nog altijd niet eens met hoe Groep 9910 het beleid voert en ik denk nog steeds dat het beter kan. Maak hen dat duidelijk door massaal blanco te stemmen. Laat hen zes jaar achtervolgen door het feit dat ze maar gesteund worden door een kleiner pak van de bevolking dan wat ze zelf geloven.

Allemaal bedankt voor de steun (en ook de leuke berichten van de afgelopen weken). Mijn hart is en blijft verknocht aan Knesselare en Ursel. Ik zal dan ook bidden dat het de komende jaren beter wordt dan het was.

apr 12, 2011 - Algemeen    No Comments

Dagorde gemeenteraad 13 april 2011

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 13 april 2011 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Wegen- en rioleringswerken verkaveling Onderdale (Veneco);

3. Verkavelingaanvraag Onderdale (Veneco);

4. Samenaankoop elektriciteit – percentage groene stroom;

5. Imewo – kapitaaloperatie 2011;

6. Finiwo – intekening financieringsbeleid hernieuwbare energie;

7. Finiwo – algemene vergadering, goedkeuring agenda en aanstelling afgevaardigde;

8. Imewo – algemene vergadering, goedkeuring agenda en aanstelling afgevaardigde;

9. Veneco – algemene vergadering, goedkeuring agenda en aanstelling afgevaardigde;

10. PermanentpolitiereglementtonnagebeperkingKwadamstraat;

11. Raamcontract onderhoud wegenis;

12. Verkoopbelofte grondinname Aalterseweg;

13. Aanvulling tariefreglement administratieve stukken;

B-punten

14. Kerkfabriek Sint-Medardus – jaarrekening 2010;

15. Kerkfabriek Sint-Willibrordus – rekening 2010;

16. GAS – bijkomende voordracht sanctionerende ambtenaren;

17. Huishoudelijk reglement BKO.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

dec 19, 2010 - Algemeen    No Comments

Trage weg tussen Kouter en Koffiestraat: antwoord

Een tijdje geleden stelde ik enkele schriftelijke vragen aan het schepencollege omtrent het wegeltje dat men aangelegd heeft tussen Kouter en Koffiestraat.

De burgemeester was zo goed me snel het volgende antwoord te bezorgen:

De voetweg van 1,60 meter ,zoals aangegeven in de Atlas der buurtwegen, is privaat eigendom met een openbare erfdienstbaarheid.

Dit werd aan de erfgenaam – eigenaar en de nieuwe eigenaar voor de verkoop meegegeven dat deze voetweg terug de oorspronkelijke functie moest verkrijgen . In de bouwvergunning is dit eveneens vermeld.

Alle bouwvergunningen worden automatisch doorgestuurd naar het kadaster voor verdere behandeling.

De afsluiting werd geplaatst op initiatief van – en betaald door de eigenaars.

Ik heb nu nog even voor de zekerheid nagevraagd of die doorsturing naar het kadaster betekent dat men geen grondbelasting (je weet wel, die hoge opcentiemen) moet betalen op de oppervlakte die als openbaar nuttig wordt beschouwd.

mrt 13, 2010 - Algemeen    No Comments

Is er plaats op De Plaats?

Al gedurende enkele jaren is het de bezorgdheid van de GVP om na te gaan hoe het staat met de parkeerdruk op De Plaats.

Daarom zijn we geïnteresseerd in een update van de tellingen die ooit hebben plaatsgevonden, waarbij werd nagegaan of er veel langparkeerders waren in het centrum. Zeker nu het gemeentehuis verder is uitgebreid en achter het gemeentehuis enkele woningen en apartementen zijn bijgekomen, is het zaak om dit nauw op te volgen.

Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat schepen De Blaere – ondanks dat hij zelf het heft in handen heeft genomen, waarvoor alle lof – maar half werk geleverd heeft door af en toe zelf rond te wandelen en de open parkeerplaatsen te tellen. Daarbij kwam hij op eender welk moment op minstens 35 vrije parkeerplaatsen.

35 IN TOTAAL, dus ook de Groene Vijvers en het Drieselken meegerekend. Globaal is er dus volgens de schepen geen probleem. Hij kon ook geen onderscheid maken of er voldoende circulatie zit zodat de plaatsen niet enkel door langparkeerders worden ingenomen.

Want als we wat dieper in detail durven kijken, dan moeten we durven zeggen dat we graag zouden zien dat de echte centrumplaatsen voorbehouden zijn voor kortparkeerders. Mensen die op het gemeentehuis, in De Post of bij onze middenstanders moeten binnenspringen. Dat er vrije plaatsen zijn op de Groene Vijvers, is geen soelaas voor wie moet boodschappen en/of kleine kinderen moet sleuren.

We vrezen nog steeds dat de centrumplaatsen makkelijk worden ingenomen door de vroege vogels, zoals bv de personeelsleden van de gemeente en de post, maar ook arbeiders die met gemeenschappelijk busvervoer naar hun werk gaan.

Wij krijgen nog steeds signalen van de middenstand en omwonenden over de problematiek. Spijtig dan ook om op de gemeenteraad te moeten vernemen dat het reeds van 2008 is geleden dat het college overleg had met Unizo, of beter nog met alle middenstanders, want Unizo is per slot van rekening ook maar één spreekbuis.

We zijn blij dat schepen De Blaere de telling zelf uitvoert, maar hopen dat hij de komende maanden met iets meer zin voor statistiek en detail te werk gaat zodat het geen verbloemde voorstelling is van een reyndersiaanse “er is toch geen probleem”-situatie.

mei 14, 2008 - Algemeen    No Comments

GVP stelt belastingsverlaging voor

Vorige week schreef ik reeds over de stiekeme verhoging van de belastingen in Knesselare.

Daarin verwees ik reeds naar het “Lokaal Pact”. Kort samengevat: de Vlaamse overheid geeft Knesselare 800.000 euro om schulden af te lossen. Dus 800.000 minder schuld, dus 10 jaar lang elk jaar 80.000 euro minder af te lossen. Plus een pak intresten minder. Plus extra geld ter compensatie voor de Eliaheffing (dit jaar zo’n 25.000 euro, vanaf volgend jaar zo’n 41.000 euro).

Dat de meerderheid al ingaat tegen de geest van het Pact door de huisvuilbelasting gewoon te herbenomen, beschreef ik ook al. Ik wil er nog bij vermeldend at het Lokaal Pact ook zegt geen nieuwe of verhogingen van gezinsbelastingen door te voeren (zucht)…

De GVP vindt echter dat deze onverwachte bonus mag uitgekeerd worden aan de bevolking. Al jarenlang wordt iedere verhoging goedgepraat door “onze gemeente staat er niet schitterend voor, we kijken aan tegen een pak te verwachten investeringen” etc…

Nu krijgen we een pak geld. Dus ofwel wordt dat geld gebruikt voor extra investeringen (wat niet mag volgens het Lokaal Pact, dus al uitgesloten) ofwel verlichten we de gemeenteschulden, onze schulden, die van u en mij zeg maar… Dus dan kan je ons inziens best de redenering die je al jaren gebruikt omdraaien en het geld “teruggeven” aan onze inwoners.

Daarom stelt de GVP voor om de pas verhoogde ALB terug te verlagen van 87.50¤ per jaar naar 50¤ per jaar. Een besparing van 37.50¤ per gezin per jaar. Globaal gaat het om zo’n 120.000 euro, zijnde dus de minderaflossingen en intresten die nu uitgespaard worden op de gewone begroting plus het extra Elia-geld.

Daarmee belonen we onze inwoners voor de jarenlange geleverde inspanningen van hoge belastingen en maken we onze gemeente toch weer een stuk aantrekkelijker voor nieuwe inwoners, waaronder hopelijk heel wat jonge gezinnen die het financieel al moeilijk genoeg hebben, maar die onze gemeente behouden voor verdere vergrijzing en verarming.

Ik ben eens benieuwd welke reden de burgemeester gaat uitvinden om deze cadeau nu niet te geven, maar op te sparen tot 2011, inderdaad, tot vlak aan de verkiezingen… Wedden?

jan 17, 2008 - Algemeen    No Comments

We zijn niet gelijk

Ik krijg altijd opnieuw de kriebels over die verdomde antidiscriminatiewetten. Ik vind ze gewoon absurd. Ze ontkennen de realiteit.

Ik ben blij dat verzekeringen voor vrouwen duurder worden. Nu zal iedereen eens gaan ondervinden wat de idioterie is van dat rare linkse correcte denken.

Ik heb nieuws voor al die correcte filosofen: we zijn niet gelijk.

Mannen zijn mannen. Wij pissen graag rechtopstaand en spetteren graag op de rand van de pot. We zijn allemaal een beetje macho en als echte pantoffelhelden durven dat niet toegeven.

Vrouwen zijn vrouwen. Ze zijn emotioneel in staat veel meer te begrijpen dan mannen. Ze zijn het ware sterke geslacht.

Negers zijn negers. Ze hebben een donkere huid en een ander gestel. Ze zijn als volk een ras die de wereld anders beleven dan wij.

Moslims zijn moslims. Zij geloven in Allah en hebben een godsdienst die 14 eeuwen jonger is dan ons christelijk geloof. Zij moeten nog hun donkere middeleeuwen meemaken en daar zelf uit leren.

Homo’s zijn homo’s. Het zijn mannen en vrouwen die liever hun eigen soort hebben. Ze brengen heteroseksuelen soms wel eens een voorbeeld van wat mekaar graag zien echt betekent.

En zo kan ik nog uren doorgaan over de heerlijke verschillen die er zijn op onze aarde. We verschillen allemaal, ieder individu en iedere soort die hier rondloopt.

We zijn niet gelijk, maar we zijn allemaal wel evenveel waard. We kunnen verschillen en toch evenveel waard zijn. Het is net omdat we niet geloven dat we allemaal waarde hebben, dat sommigen het nodig vinden gekke “we zijn allemaal gelijk”-wetten uit te vinden.

Deze wetten zijn dus in wezen het bewijs dat de bedenkers en de voorstanders ervan zich niet sterk genoeg voelen om te aanvaarden dat we verschillen maar dezelfde waarde hebben. Het is een teken van zwakte van onze maatschappij: we zijn als samenleving niet sterk genoeg om ieder individu zijn eigenwaarde te geven of te erkennen.

Zolang we als maatschappij wetten moeten neerschrijven en rechtbanken nodig hebben die de werkelijkheid moeten verdraaien om een mens in zijn waarde te laten bestaan, zijn we fout bezig. Het is een strijd die we op voorhand verloren hebben. Wettelijke gelijkheid afdwingen zal niet werken: zelfs mijn zoontje van drie jaar ziet dat papa en mama verschillen. Hij heeft dus meer gezond verstand dan alle wetgevende en rechterlijke machten samen.

En tot de dag dat onze overheid dat beseft, blijf ik de antidiscrimantiewetten bestrijden en blijf ik een voorvechter van onze individuele waarde.

jan 5, 2008 - Algemeen    No Comments

307, 349, 29981, 68531

Bij het begin van het nieuwe jaar, even achterom kijken naar 2007.

Ik heb 349 artikels geschreven op mijn blog in 2007. Daar zijn in totaal 307 commentaren op gepost door 113 verschillende lezers.

Ik ben ook op een zucht gestrand van 30.000 unieke bezoekers op mijn site: 29.981 om precies te zijn. Samen hebben al deze mensen 68.531 keer een artikel gelezen op mijn site.

Als ik het even uitsplits per maand, zie je dat er vooral de laatste twee maanden een enorme stijging in zit: meer dan een verdubbeling.

Kortom, we (=jullie, mijn lezers, & ik) zijn goed bezig en ik hoop dat we zo verder kunnen in 2008.

Waar ik persoonlijk op hoop:

– meer feedback en commentaren van mijn lezers

– over iets meer onderwerpen kunnen schrijven

– blijven berichten over het reilen en zeilen in de Knesselaarse politiek

En? Waar hopen jullie op? Laat het gerust weten via de commentaren; ik ben benieuwd naar jullie feedback.

dec 31, 2007 - Algemeen    No Comments

Een voorspoedig 2008

Het eerste jaar van deze legislatuur zit er op. Mijn eerste jaar als fractievoorzitter dus ook…

Terugblikken hoef ik niet perse te doen. Ik heb op mijn blog gezegd wat er te zeggen viel. En op de laatste gemeenteraad zei ik het ook nog eens tot het college: de wittebroodsweken zijn voorbij, vanaf volgende keer gaan we voluit oppositie voeren.

Ik zou mijn werk in de fractie niet gedaan hebben gekregen zonder de hulp van velen. Vier van hen wilde me vandaag nog eens helpen u een voorspoedig 2008 toe te wensen:

Tot volgend jaar!

Bekijk de elfjes in het groot

okt 15, 2007 - Algemeen    No Comments

De IBA's komen er aan

IBA = individueel behandelinginstallatie afvalwater

Enige tijd terug is de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) begonnen met het maken van zoneringsplannen per gemeente. Tegen 21 juli kon men inzage krijgen in die plannen en er ook opmerkingen op formuleren.

Die zoneringsplannen laten ons dus zien op welke manier ons afvalwater zal gezuiverd worden in de toekomst. In theorie moet alle afvalwater op de één of andere manier tegen 2012 gezuiverd worden, ongeacht hoe oud de woning ook is. Men dient dan een gescheiden afvoersysteem te hebben van hemelwater en afvalwater.

De meeste van de gezinnen zijn aangesloten op de riolering en zullen enkel een inspanning moeten leveren voor het scheiden van hemelwater en afvalwater indien ze geen vrij recente woning betrekken.

De problemen situeren zich hoofdzakelijk in de buitengebieden waar nauwelijks of zelfs helemaal geen riolering aanwezig is. Meestal gaat dit over alleenstaande woningen waar er nogal wat afstand is tot de eerstvolgende cluster van woningen. In deze gevallen, met rood aangestipt op de zoneringsplannen, zal er individueel moeten gezuiverd worden. Ze hebben een eenvoudig rekensommetje gemaakt en zijn tot de conclusie gekomen dat het goedkoper is om een IBA (Individuele Behandelingsinstallatie Afvalwater) te plaatsen dan riolering aan te leggen. Riolering aanleggen kost algauw +/- 200¤ per meter.

In deze gevallen zal het hemelwater geloosd worden in het oppervlaktewater evenals het gezuiverde afvalwater afkomstig van het IBA.

Maar koken kost dus geld en dus ook de aanschaf en onderhoud van het IBA. Men raamt dat het aanschaffen en plaatsen van een IBA op zo’n 6.000 à 7.000¤. Het jaarlijkse onderhoud schat men op 300¤. En wie zal dit betalen want dit is al geen klein bier meer.

Wie het IBA zal betalen en beheren is nog een grijze zone. Zo is er een Limburgse intercommunale die zich engageert om voor hun inwoners dit te bekostigen en te onderhouden, andere gemeentes zullen misschien via subsidies en dergelijke werken, in het allerslechtste geval zal je zelf een installatie moeten voorzien, afwachten dus hoe dit evolueert en hoe vrijgevig onze gemeente zal zijn. Hopelijk houden ze rekening met het gelijkheidsbeginsel.

Laat ons ook niet vergeten dat er nog heel wat zal moeten opengegooid worden tegen 2012, want er wordt nog heel veel afvalwater niet gezuiverd en 2012 is niet zo veraf meer.

De meest recente plannen voor Knesselare:

In tekstvorm de ganse lijst zodat u snel uw eigen adres kan terugvinden:

<%media(20071015-iba zoneringslijst.pdf|Lijst zonering riolering/IBA Knesselare-Ursel)%>

Voor info ook onderstaande links:

http://www.aquafin.be/nl/indexb.php?n=8&e=28&s=30#Zoneringsplannen

http://www.vvsg.be/nl/omgeving/water/riolering.shtml

door Jean-Pierre Galle

Pagina's:1234567...30»