mei 14, 2008 - Algemeen    No Comments

GVP stelt belastingsverlaging voor

Vorige week schreef ik reeds over de stiekeme verhoging van de belastingen in Knesselare.

Daarin verwees ik reeds naar het “Lokaal Pact”. Kort samengevat: de Vlaamse overheid geeft Knesselare 800.000 euro om schulden af te lossen. Dus 800.000 minder schuld, dus 10 jaar lang elk jaar 80.000 euro minder af te lossen. Plus een pak intresten minder. Plus extra geld ter compensatie voor de Eliaheffing (dit jaar zo’n 25.000 euro, vanaf volgend jaar zo’n 41.000 euro).

Dat de meerderheid al ingaat tegen de geest van het Pact door de huisvuilbelasting gewoon te herbenomen, beschreef ik ook al. Ik wil er nog bij vermeldend at het Lokaal Pact ook zegt geen nieuwe of verhogingen van gezinsbelastingen door te voeren (zucht)…

De GVP vindt echter dat deze onverwachte bonus mag uitgekeerd worden aan de bevolking. Al jarenlang wordt iedere verhoging goedgepraat door “onze gemeente staat er niet schitterend voor, we kijken aan tegen een pak te verwachten investeringen” etc…

Nu krijgen we een pak geld. Dus ofwel wordt dat geld gebruikt voor extra investeringen (wat niet mag volgens het Lokaal Pact, dus al uitgesloten) ofwel verlichten we de gemeenteschulden, onze schulden, die van u en mij zeg maar… Dus dan kan je ons inziens best de redenering die je al jaren gebruikt omdraaien en het geld “teruggeven” aan onze inwoners.

Daarom stelt de GVP voor om de pas verhoogde ALB terug te verlagen van 87.50¤ per jaar naar 50¤ per jaar. Een besparing van 37.50¤ per gezin per jaar. Globaal gaat het om zo’n 120.000 euro, zijnde dus de minderaflossingen en intresten die nu uitgespaard worden op de gewone begroting plus het extra Elia-geld.

Daarmee belonen we onze inwoners voor de jarenlange geleverde inspanningen van hoge belastingen en maken we onze gemeente toch weer een stuk aantrekkelijker voor nieuwe inwoners, waaronder hopelijk heel wat jonge gezinnen die het financieel al moeilijk genoeg hebben, maar die onze gemeente behouden voor verdere vergrijzing en verarming.

Ik ben eens benieuwd welke reden de burgemeester gaat uitvinden om deze cadeau nu niet te geven, maar op te sparen tot 2011, inderdaad, tot vlak aan de verkiezingen… Wedden?