apr 12, 2011 - Algemeen    No Comments

Dagorde gemeenteraad 13 april 2011

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 13 april 2011 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Wegen- en rioleringswerken verkaveling Onderdale (Veneco);

3. Verkavelingaanvraag Onderdale (Veneco);

4. Samenaankoop elektriciteit – percentage groene stroom;

5. Imewo – kapitaaloperatie 2011;

6. Finiwo – intekening financieringsbeleid hernieuwbare energie;

7. Finiwo – algemene vergadering, goedkeuring agenda en aanstelling afgevaardigde;

8. Imewo – algemene vergadering, goedkeuring agenda en aanstelling afgevaardigde;

9. Veneco – algemene vergadering, goedkeuring agenda en aanstelling afgevaardigde;

10. PermanentpolitiereglementtonnagebeperkingKwadamstraat;

11. Raamcontract onderhoud wegenis;

12. Verkoopbelofte grondinname Aalterseweg;

13. Aanvulling tariefreglement administratieve stukken;

B-punten

14. Kerkfabriek Sint-Medardus – jaarrekening 2010;

15. Kerkfabriek Sint-Willibrordus – rekening 2010;

16. GAS – bijkomende voordracht sanctionerende ambtenaren;

17. Huishoudelijk reglement BKO.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden