okt 15, 2007 - Algemeen    No Comments

De IBA's komen er aan

IBA = individueel behandelinginstallatie afvalwater

Enige tijd terug is de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) begonnen met het maken van zoneringsplannen per gemeente. Tegen 21 juli kon men inzage krijgen in die plannen en er ook opmerkingen op formuleren.

Die zoneringsplannen laten ons dus zien op welke manier ons afvalwater zal gezuiverd worden in de toekomst. In theorie moet alle afvalwater op de één of andere manier tegen 2012 gezuiverd worden, ongeacht hoe oud de woning ook is. Men dient dan een gescheiden afvoersysteem te hebben van hemelwater en afvalwater.

De meeste van de gezinnen zijn aangesloten op de riolering en zullen enkel een inspanning moeten leveren voor het scheiden van hemelwater en afvalwater indien ze geen vrij recente woning betrekken.

De problemen situeren zich hoofdzakelijk in de buitengebieden waar nauwelijks of zelfs helemaal geen riolering aanwezig is. Meestal gaat dit over alleenstaande woningen waar er nogal wat afstand is tot de eerstvolgende cluster van woningen. In deze gevallen, met rood aangestipt op de zoneringsplannen, zal er individueel moeten gezuiverd worden. Ze hebben een eenvoudig rekensommetje gemaakt en zijn tot de conclusie gekomen dat het goedkoper is om een IBA (Individuele Behandelingsinstallatie Afvalwater) te plaatsen dan riolering aan te leggen. Riolering aanleggen kost algauw +/- 200¤ per meter.

In deze gevallen zal het hemelwater geloosd worden in het oppervlaktewater evenals het gezuiverde afvalwater afkomstig van het IBA.

Maar koken kost dus geld en dus ook de aanschaf en onderhoud van het IBA. Men raamt dat het aanschaffen en plaatsen van een IBA op zo’n 6.000 à 7.000¤. Het jaarlijkse onderhoud schat men op 300¤. En wie zal dit betalen want dit is al geen klein bier meer.

Wie het IBA zal betalen en beheren is nog een grijze zone. Zo is er een Limburgse intercommunale die zich engageert om voor hun inwoners dit te bekostigen en te onderhouden, andere gemeentes zullen misschien via subsidies en dergelijke werken, in het allerslechtste geval zal je zelf een installatie moeten voorzien, afwachten dus hoe dit evolueert en hoe vrijgevig onze gemeente zal zijn. Hopelijk houden ze rekening met het gelijkheidsbeginsel.

Laat ons ook niet vergeten dat er nog heel wat zal moeten opengegooid worden tegen 2012, want er wordt nog heel veel afvalwater niet gezuiverd en 2012 is niet zo veraf meer.

De meest recente plannen voor Knesselare:

In tekstvorm de ganse lijst zodat u snel uw eigen adres kan terugvinden:

<%media(20071015-iba zoneringslijst.pdf|Lijst zonering riolering/IBA Knesselare-Ursel)%>

Voor info ook onderstaande links:

http://www.aquafin.be/nl/indexb.php?n=8&e=28&s=30#Zoneringsplannen

http://www.vvsg.be/nl/omgeving/water/riolering.shtml

door Jean-Pierre Galle