De score van Knesselare: een schande.

Op deze blog kan u een aantal artikels vinden met als thema “ik heb spijtig genoeg gelijk”. Wel, deze mag als trieste afsluiter in die reeks.

Al jaar na jaar bij elke begrotingscontrole hamer ik er op dat onze gemeente te duur is om aantrekkelijk te zijn voor jonge gezinnen die een huis bouwen en met tweeën centen verdienen door de hoge grondbelastingen en hoge inkomstenbelastingen. Tegelijk blijft men ook maar lenen en al ons bezit uitverkopen. Tenslotte gaat men langlopende projecten aan die ons nog veel geld zullen kosten (bv gemeentehuis).

Moesten we daar in ruil nog een fantastische dienstverlening voor krijgen, maar neen, daar hoor je ook iedereen over klagen.

Maar deze keer heb ik het niet gezegd: laat het nu eens niet uit mijn mond komen maar als beoordeling van een paar proffen die voor Het Laatste Nieuws de laatste weken rapporten van iedere gemeente hebben opgesteld. Ik heb de cijfers eens verzameld.

Kijkt u zelf maar: Knesselare scoort in sommige tabellen de absolute nummer 1. Spijtig genoeg de tabellen van hoogste belasting.

Het totale rapport: 5.5/10. Het op 1 na laagste cijfer van de ganse regio.

Dat cijfer is de verdienste van Fredy Tanghe en zijn bestuursploeg. Op 1 na laatste van de klas. En zal ik u wat verklappen: dat hebben ze nog aan de oppositie te danken, want als wij geen keiharde campagne hadden gevoerd, hadden de opcentiemen 1800 ipv 1650 geweest en was het eindcijfer zelfs maar 4.5/10 geweest.

Ik ga voor de verkiezingen geen dure pamfletten maken, enkel maar deze grafiek overal in de bussen gaan steken. Dat is alles waar u rekening mee moet houden in oktober.

Dagorde gemeenteraad 11 april 2012

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 11 april 2012 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Budgetwijziging 1-2012 gemeente;

3. Woonwijzer Meetjesland – subsidieaanvraag goedkeuring;

4. Wijziging samenwerkingsovereenkomst met statutaire draagkracht betreffende de

Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland;

5. Goedkeuring AV burensportdienst;

6. Waterlink ontwerp statutenwijziging – goedkeuring;

7. Intercommunales, algemene vergaderingen:

– Finiwo – goedkeuring agenda en aanstelling afgevaardigden;

– Veneco – goedkeuring agenda en aanstelling afgevaardigden;

B-punten

8. Drugspunt SMAK – goedkeuring werkingsverslag 2011;

Toegevoegde A-punten

9. Reglement voor subsidie van groenvoorziening – verduidelijken en aanpassen (Groen).

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

mrt 21, 2012 - In de pers    No Comments

Groen licht voor Streeknetwerk Meetjesland

Knesselare keurt de oprichting van het Streeknetwerk Meetjesland goed. Dat Streeknetwerk moet vanaf volgend jaar de verschillende regionale organisaties onder één koepel bundelen. David Geens (GVP) steunt het project, maar roept op tot voorzichtigheid. “Het Streeknetwerk mag geen log orgaan worden dat de democratie ondermijnt”, zegt hij. “We moeten er op toezien dat kleinere gemeenten zoals Knesselare voldoende vertegenwoordiging en zeggenschap hebben. Ik vraag onze burgemeester bij de besprekingen de vinger aan de pols te houden.” (JSA)

© 2012 De Persgroep Publishing

mrt 14, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Indianen wonen nog even in Groen Ursel

We kennen allemaal de geschiedenis van de Verenigde Staten. Onder het mom van bescherming van de beschaving moesten enkele stammen indianen (de oorspronkelijke bewoners) noodgedwongen verhuizen naar toegewezen gebieden. Wat enkele stammen waren in het begin, werd nadien al een gans volk.

Als Europeaan kijken we nog altijd met afschuw naar die schandvlek op de Amerikaanse geschiedenis. We beschouwen ook tal van gedwongen volksverhuizingen in Afrika, China en nabije Oosten als het begin van “moderne genocides”.

Maar vandaag heb ik het meegemaakt dat een lokale meerderheid knal hetzelfde doet. Groep 9910 heeft zonet de goedkeuring gegeven aan de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan om nieuwe woongebieden aan te snijden in Knesselare en Ursel.

Doel?

De verplichte verhuizing van de inwoners van Groen Ursel.

Is dit niet evenzeer een schande? Het verschil zit enkel in het aantal. Net als de amerikanen verplichten de witte userpators van Groep9910 om mensen hun huis af te breken en met pak en zak gedwongen in een reservaat te gaan wonen.

Het college blaast warm en koud tegelijk. Vorige maand hadden ze deze aanvraag al in handen terwijl ze mijn resolutie goedkeurden. Toch hebben ze onmiddellijk de plannen van de provincie goedgekeurd.

Nu spelen ze niet enkel amerikaanse veroveraars, maar evenzeer gaan ze nog verder in de tijd: ze gedragen zich als Pontius Pilatus. Fredy Tanghe wast zijn handen in het vuile water van de provincie. “It wasn’t me,” weerklonk heel duidelijk tijdens zijn betoog.

Er zijn al tal van rechtszaken waar men mensen veroordeelt voor schuldig verzuim. Als Pilatus al niet de kruisiger van onze Heer was, heeft hij weinig gedaan om dat te verhinderen. Zo zal de geschiedenis ook oordelen over dit college.

Eén ding heb ik vandaag ook nog geleerd: het geluid van een struisvogel. Fredy Tanghe imiteert die perfect!

De mensen van Groen Ursel zullen bij een volgende maal dit schouwspel eens opnieuw moeten komen beschouwen. Dan zien ze trouwens Renaat Vandekerckhoven in de rol van onschuldige dierentemmer zien: het niet eens zijn met wat zijn huisdier doet, maar er niet tegenin gaan.

En de belofte van inspraak: die kennen we ook. Userpators werken het liefst in het duister. Getuige daarvan het feit dat de inwoners van Groen Ursel het college al hebben moeten dagvaarden en laten veroordelen om inzicht te krijgen in de dossiers die hun toekomst uitmaken. Een schande is dit, in deze 21ste eeuw.

mrt 12, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Dagorde gemeenteraad 14 maart 2012

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 14 maart 2012 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Delegatie aan de deputatie voor opmaak PRUP (Prinsengoed Knesselare en Onderdale Ursel);

3. Gemeente- en provincieraadsverkiezingen – beslissing digitaal stemmen;

4. Waterlink – toetreding Aanvullende Diensten – aanstelling vertegenwoordiger;

5. Grondinname Kouter;

6. Straatnaamgeving nieuwe wegen Onderdale – definitieve beslissingen;

7. Kerkfabriek Sint-Willibrordus – rekening 2011;

8. Kerkfabriek Sint-Medardus – rekening 2011;

9. Tariefreglement cafetaria sporthal.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

feb 25, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

David Geens aangeduid als lijsttrekker 2012

Ik ben verheugd dat het bestuur van N-VA Knesselare-Ursel mij unaniem heeft aangeduid als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Omdat het altijd interessant is om meer te weten over de persoon achter de politicus: ik ben 38 jaar en woon in de Nieuwstraat in Knesselare. Ik ben gehuwd met Isabel Verbeke en papa van Laurens (9j) en Lucas (7j). Mijn dagelijkse job bestaat uit het leiden van mijn internetbedrijf waar inmiddels 7 mensen werken.

Ik ben niet nieuw in de Knesselaarse politiek. Ik zetel sinds 2006 in de Knesselaarse gemeenteraad als fractieleider van GVP. In 2006 was er nog geen actieve werking van N-VA in onze gemeente. Daarom kandideerde ik toen op de lijst GVP.

Ik ben van mening dat een nationale partij met een lokale lijst een duidelijke meerwaarde kan bieden tegenover louter lokale lijsten. We zien maar al te vaak hoe in onze gemeente beslissingen van hogerhand zonder inspraak neerdwarrelen en blindelings uitgevoerd worden. Ons bestuur is er van overtuigd dat je vanuit een grotere partij meer contacten kan leggen met partijgenoten die op andere niveau’s verkozen zijn en werkzaam zijn. Deze contacten betekenen een meerwaarde om bepaalde dossiers richting te geven op Vlaams niveau voor ze stoemelings worden opgelegd. Denk dan maar aan wat we als N-VA al bereikten door goede informatie te bezorgen in dossiers zoals Groen Ursel en de N44.

Vanuit dat engagement ben ik dan ook actief binnen de andere niveau’s van de N-VA. In 2010 werd ik opnieuw door de leden van het arrondissement Gent-Eeklo verkozen als arrondissementeel secretaris en zetel ik ook in de partijraad van de N-VA.

Daar kan ik vaak op informele wijze contact leggen met federale en Vlaamse parlementairen. Zelfs onze ministers Bourgeois en Muyters zijn daar vlot aanspreekbaar. Altijd handig als je toch even een lokale visie moet duiden. Onze nationale partijgenoten hebben niet liever dan op de hoogte te blijven van wat hier reilt en zeilt. Enkel op die manier kunnen zij rekening houden met lokale gevoeligheden wanneer ze beslissingen nemen.

Mijn eerste uitdaging is een kwalitatieve lijst samen te stellen, samen met de rest van ons bestuur. We mikken op mensen die inhoud hebben, die capabel zijn om nadien in de gemeenteraad op dossiers te kunnen gaan wegen, hetzij vanuit de oppositie of als partner in het bestuur.

N-VA Knesselare-Ursel gaat voor de verandering. “Denken, durven, doen”: dat is eindelijk nodig in onze gemeente.

Daar ga ik voor, samen met de rest van onze partij en met uw steun.

feb 13, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

N-VA Knesselare-Ursel heeft een hart voor jonge gezinnen

N-VA Knesselare-Ursel heeft deze namiddag aan de Knesselaarse en Urselse scholen getoond dat ze een hart heeft voor onze gemeente en in het bijzonder voor jonge gezinnen.

Jonge gezinnen zijn enorm belangrijk voor onze gemeente. We hebben in onze gemeente nood aan jonge gezinnen. Zij versterken het sociale weefsel, zorgen voor leven in de brouwerij en zorgen ook dat onze gemeente financieel leefbaar blijft. We hebben in Knesselare een activiteitsgraad van 40% terwijl dit in Oost-Vlaanderen gemiddeld 70% is. Daarom dat wij vanuit ons programma veel aandacht geven aan de noden voor jonge gezinnen die graag landelijk en rustig wonen, maar een goede ondersteuning nodig hebben qua mobiliteit, onderwijs, opvang en ontspanning.

Iedere (groot)ouder werd getrakteerd op chocolade die naar aanleiding van Valentijn een hartje op de verpakking droeg.

feb 10, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Een overwinning voor Groen Ursel

Al sinds 2009 neem ik het op voor de bewoners van Groen Ursel. Veel mensen uit ons dorp hebben een verkeerd beeld over wat zich daar afspeelt. Kort samengevat: de vroegere gemeentebesturen (ook die waarvan Fredy Tanghe deel uitmaakte als schepen) gaven maar bouwvergunningen onder verschillende verkavelingsvoorwaarden, lieten mensen daar hun domicilie vestigen en verzekerden hen dat er nooit een probleem zou zijn.

De dag van vandaag echter stak onze burgervader zoals wel vaker zijn kop in het zand als de provincie de ene na de andere inspecteur en legertje agenten en deurwaarders op de bewoners daar afstuurden. Geruchten over massale bouwovertredingen en “ze hebben het zelf gezocht” werden de wereld ingestuurd.

Natuurgebied?

Een interessant weetje over dat bos en zogezegd aansluitend op het Drongengoed.

Dat stuk bos is door de mensen aangelegd als aanplant voor de mijnbouw. De bomen daar zijn zo gekozen om snel te groeien. Momenteel zijn de meeste bomen al lang hun leeftijd gepasseerd. Ze zijn dan vaak ook verkeerd gegroeid en zitten niet diep genoeg in de grond. Veel bomen staan op sterven en omvallen. Het is vooral dankzij de inzet van de bewoners dat er nog een bos is.

Qua aansluiting op het groengebied kan het ook tellen! Het ligt vlak naast een dubbele startbaan van meer dan drie kilometer beton. Ga daar in het weekend eens wandelen en weet me te zeggen wie het meeste lawaai maakt en de natuur verstoort: de vliegers of de bewoners van Groen Ursel?

Die bouwovertredingen die zijn er. Maar hebt u al voorbeelden gehoord van een bouwovertreding?

Zo mag er geen tuinhuis gezet worden. Het grasmachine moet maar in de living staan. Of wie met hout stookt, moet zijn hout op natte grond in open lucht bewaren. Een betonplaat onder je hout leggen is ook al een bouwovertreding. Of bijvoorbeeld een WC in je huis bovenaan afsluiten… je moet dat openlaten tot in de nok van het dak. Gezellig voor de geurverspreiding in zulke kleine huizen.

Eindelijk actie

Reeds in 2009 diende ik een punt op de gemeenteraad in om onze gemeente iets te laten doen aan de schrijnende situatie, maar dat werd afgekeurd. Een jaar later trouwens nog eens.

En altijd opnieuw werd verwezen naar de regels van de provincie. Die provincie vond trouwens dat de bewoners daar uiteindelijk weg moesten tegen 2020 en dat het allemaal terug bos moest worden.

Trouwens, diezelfde provincie heeft recent haar visie gewijzigd. Die visiewijziging werd stiekem doorgevoerd. Zo hebben de inwoners van Groen Ursel een proces moeten inspannen tegen de gemeente want de burgemeester wou de betrokken inwoners niet eens een kopie geven van die gewijzigde visie.

Beeld u dat eens in dat u niet eens mag weten wat er met uw huis zal gebeuren. Lijkt nogal stalinistisch niet?

Als N-VA’er kon ik inmiddels bewijzen dat je ook als lokale politicus best namens een grotere paritj handelt. Via contacten allerhande kreeg ik de nuchtere vaststelling te horen dat men van hogerhand niets kon ondernemen als de lokale gemeenteraad niet eens vragende partij was om zich in te zetten voor haar eigen bewoners.

Als verwijt naar het College van burgemeester en schepenen kan dit trouwens tellen. Als lokale bestuurslui mogen we niet onze ogen dicht houden voor het groter geheel, maar moeten we ons in de eerste plaats toch inzetten voor onze eigen bewoners. Ik had echter vaak het gevoel dat we met N-VA Knesselare-Ursel de enigen waren die dit deden.

Met de moed der wanhoop heb ik opnieuw een resolutie ingediend waarin de meerderheid wordt aangemaand zich in te zetten voor het belang van de bewoners van Groen Ursel. We vragen een eenduidig wetskader waarin de fouten uit het verleden worden rechtgezet en er zekerheid komt voor de mensen van Groen Ursel.

Zekerheid dat ze kunnen blijven wonen en dat de vergunningen op een menselijke en realistische manier worden rechtgezet. En ja, flagrante bouwovertredingen, zo die er al zijn, moeten aangepakt worden. Ook in Groen Ursel zijn er grenzen.

De druk van het volk

Groen Ursel was zelf massaal aanwezig. Nog nooit was de raadszaal zoveel te klein om iedereen een zitje te geven. Ik was blij dat de 12 leden van de meerderheid de mensen over wie het ging in hun ogen moesten kijken.

Het heeft geholpen. De burgemeester heeft na zoveel jaar bakzeil gehaald. Nu steunde hij plots de resolutie en werd ze – mits een kleine aanpassing – goedgekeurd. Hij mag nu triomfantelijk in de pers zeggen “we steunen onze inwoners”, maar de waarheid verdient haar sporen en komt altijd boven. In het verleden heeft Groep 9910 nooit de eis gesteund. Nu ze echter zagen hoe de N-VA wel haar nek durfde uitsteken en voor verandering zorgde, durfde men niet anders dan ons te volgen.

Ik weet één ding: dankzij jaren inzet heeft de N-VA Knesselare-Ursel echt al voor verandering gezorgd. Fredy Tanghe heeft als schepen en burgemeester zich nog nooit ingezet voor Groen Ursel. Er is maar één partij die echt garant staat voor verandering en in Ursel weet men alvast welke partij dat is.

Pagina's:«123456789...130»