Dagorde gemeenteraad 9 mei 2012

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 9 mei 2012 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Aanleg weg in verkaveling Pierlalaweg – goedkeuring;

3. Geamendeerd reglement subsidie groenvoorziening;

4. Imewo AV – goedkeuring agenda en statutenwijziging, aanstelling afgevaardigde;

5. IVM AV – goedkeuring agenda en aanstelling afgevaardigde;

6. Westlede AV – goedkeuring agenda en aanstelling afgevaardigde;

7. Riovisie aanpassing financieringsplan;

B-punten

8. Verantwoordingsnota en werkingsverslag cultuur 2011;

9. Verantwoordingsnota en werkingsverslag jeugd 2011;

10. Huishoudelijk reglement speelpleinwerking en activiteiten jeugddienst.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

apr 17, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Knesselare gedagvaard voor 15 miljoen euro

Ons gemeentebestuur heeft ondanks het feit dat ik ze al jaren heb aangemaand om iets te doen voor Groen Ursel, nog nooit iets werkelijks ondernomen. Integendeel, ze hebben in het recente verleden vaak de inwoners van Groen Ursel bedrogen en tegengewerkt. Een paar maand geleden nog moesten ze een kortgeding inspannen om een document dat over hen ging, te mogen inkijken.

De reden waarom de gemeente dit document achterhield, is inmiddels duidelijk. Inmiddels is gebleken dat de burgemeester (en vroeger schepen, hij kan zich niet wegsteken achter het vorig bestuur) heel wat boter op het hoofd heeft door illegale bouwvergunningen uit te reiken en als vermoord te zwijgen dat de verkaveling in Groen Ursel vervallen was.

Resultaat: de huizen in Groen Ursel, zelfs als vakantiehuis, zijn niks meer waard want ze kunnen niet verkocht worden. Ondanks het feit dat het gemeentebestuur tot voor kort nog altijd aan de instrumenterende notarissen liet weten dat alles in orde was – quod non – kan nu niemand meer verkopen nu dit aan het licht is gekomen.

De gemeente heeft dus met volle medeweten illegale gronden laten verkopen en bebouwen. Logisch dat de bewoners hun geld terug willen en schadevergoeding eisen. De claim die nu ingediend is, bedraagt 15 miljoen euro. Als de gemeente dit ooit moet betalen, dan zijn we de facto failliet tenzij we de lasten naar de burgers doorschuiven.

Laat ik op één punt duidelijk zijn: de bewoners van Groen Ursel hebben de burgemeester en schepenen ook persoonlijk gedagvaard, want het gaat hier om herhaalde bewuste fouten. Zelf vind ik het al verkeerd dat wij als inwoners van Knesselare moeten opdraaien voor de kosten die zullen volgen (want hoewel men verzekerd is voor de gemeente, vind ik het niet kunnen dat de boosdoeners ook persoonlijk op kosten van de verzekering van de gemeente worden verdedigd).

Maar als de inwoners van Groen Ursel na een lange juridische strijd gelijk krijgen: denkt u dat Fredy Tanghe de rekening zelf zal betalen? Of zal die doorgeschoven worden naar onze portefeuille? 15 miljoen gedeeld door 3000 gezinnen: dat is 5000 euro per gezin. Denk daar in oktober aan als u een bolletje kleurt: is dat bolletje u 5000 euro waard of niet?

De score van Knesselare: een schande.

Op deze blog kan u een aantal artikels vinden met als thema “ik heb spijtig genoeg gelijk”. Wel, deze mag als trieste afsluiter in die reeks.

Al jaar na jaar bij elke begrotingscontrole hamer ik er op dat onze gemeente te duur is om aantrekkelijk te zijn voor jonge gezinnen die een huis bouwen en met tweeën centen verdienen door de hoge grondbelastingen en hoge inkomstenbelastingen. Tegelijk blijft men ook maar lenen en al ons bezit uitverkopen. Tenslotte gaat men langlopende projecten aan die ons nog veel geld zullen kosten (bv gemeentehuis).

Moesten we daar in ruil nog een fantastische dienstverlening voor krijgen, maar neen, daar hoor je ook iedereen over klagen.

Maar deze keer heb ik het niet gezegd: laat het nu eens niet uit mijn mond komen maar als beoordeling van een paar proffen die voor Het Laatste Nieuws de laatste weken rapporten van iedere gemeente hebben opgesteld. Ik heb de cijfers eens verzameld.

Kijkt u zelf maar: Knesselare scoort in sommige tabellen de absolute nummer 1. Spijtig genoeg de tabellen van hoogste belasting.

Het totale rapport: 5.5/10. Het op 1 na laagste cijfer van de ganse regio.

Dat cijfer is de verdienste van Fredy Tanghe en zijn bestuursploeg. Op 1 na laatste van de klas. En zal ik u wat verklappen: dat hebben ze nog aan de oppositie te danken, want als wij geen keiharde campagne hadden gevoerd, hadden de opcentiemen 1800 ipv 1650 geweest en was het eindcijfer zelfs maar 4.5/10 geweest.

Ik ga voor de verkiezingen geen dure pamfletten maken, enkel maar deze grafiek overal in de bussen gaan steken. Dat is alles waar u rekening mee moet houden in oktober.

Dagorde gemeenteraad 11 april 2012

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 11 april 2012 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Budgetwijziging 1-2012 gemeente;

3. Woonwijzer Meetjesland – subsidieaanvraag goedkeuring;

4. Wijziging samenwerkingsovereenkomst met statutaire draagkracht betreffende de

Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland;

5. Goedkeuring AV burensportdienst;

6. Waterlink ontwerp statutenwijziging – goedkeuring;

7. Intercommunales, algemene vergaderingen:

– Finiwo – goedkeuring agenda en aanstelling afgevaardigden;

– Veneco – goedkeuring agenda en aanstelling afgevaardigden;

B-punten

8. Drugspunt SMAK – goedkeuring werkingsverslag 2011;

Toegevoegde A-punten

9. Reglement voor subsidie van groenvoorziening – verduidelijken en aanpassen (Groen).

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

mrt 21, 2012 - In de pers    No Comments

Groen licht voor Streeknetwerk Meetjesland

Knesselare keurt de oprichting van het Streeknetwerk Meetjesland goed. Dat Streeknetwerk moet vanaf volgend jaar de verschillende regionale organisaties onder één koepel bundelen. David Geens (GVP) steunt het project, maar roept op tot voorzichtigheid. “Het Streeknetwerk mag geen log orgaan worden dat de democratie ondermijnt”, zegt hij. “We moeten er op toezien dat kleinere gemeenten zoals Knesselare voldoende vertegenwoordiging en zeggenschap hebben. Ik vraag onze burgemeester bij de besprekingen de vinger aan de pols te houden.” (JSA)

© 2012 De Persgroep Publishing

mrt 14, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Indianen wonen nog even in Groen Ursel

We kennen allemaal de geschiedenis van de Verenigde Staten. Onder het mom van bescherming van de beschaving moesten enkele stammen indianen (de oorspronkelijke bewoners) noodgedwongen verhuizen naar toegewezen gebieden. Wat enkele stammen waren in het begin, werd nadien al een gans volk.

Als Europeaan kijken we nog altijd met afschuw naar die schandvlek op de Amerikaanse geschiedenis. We beschouwen ook tal van gedwongen volksverhuizingen in Afrika, China en nabije Oosten als het begin van “moderne genocides”.

Maar vandaag heb ik het meegemaakt dat een lokale meerderheid knal hetzelfde doet. Groep 9910 heeft zonet de goedkeuring gegeven aan de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan om nieuwe woongebieden aan te snijden in Knesselare en Ursel.

Doel?

De verplichte verhuizing van de inwoners van Groen Ursel.

Is dit niet evenzeer een schande? Het verschil zit enkel in het aantal. Net als de amerikanen verplichten de witte userpators van Groep9910 om mensen hun huis af te breken en met pak en zak gedwongen in een reservaat te gaan wonen.

Het college blaast warm en koud tegelijk. Vorige maand hadden ze deze aanvraag al in handen terwijl ze mijn resolutie goedkeurden. Toch hebben ze onmiddellijk de plannen van de provincie goedgekeurd.

Nu spelen ze niet enkel amerikaanse veroveraars, maar evenzeer gaan ze nog verder in de tijd: ze gedragen zich als Pontius Pilatus. Fredy Tanghe wast zijn handen in het vuile water van de provincie. “It wasn’t me,” weerklonk heel duidelijk tijdens zijn betoog.

Er zijn al tal van rechtszaken waar men mensen veroordeelt voor schuldig verzuim. Als Pilatus al niet de kruisiger van onze Heer was, heeft hij weinig gedaan om dat te verhinderen. Zo zal de geschiedenis ook oordelen over dit college.

Eén ding heb ik vandaag ook nog geleerd: het geluid van een struisvogel. Fredy Tanghe imiteert die perfect!

De mensen van Groen Ursel zullen bij een volgende maal dit schouwspel eens opnieuw moeten komen beschouwen. Dan zien ze trouwens Renaat Vandekerckhoven in de rol van onschuldige dierentemmer zien: het niet eens zijn met wat zijn huisdier doet, maar er niet tegenin gaan.

En de belofte van inspraak: die kennen we ook. Userpators werken het liefst in het duister. Getuige daarvan het feit dat de inwoners van Groen Ursel het college al hebben moeten dagvaarden en laten veroordelen om inzicht te krijgen in de dossiers die hun toekomst uitmaken. Een schande is dit, in deze 21ste eeuw.

mrt 12, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Dagorde gemeenteraad 14 maart 2012

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 14 maart 2012 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Delegatie aan de deputatie voor opmaak PRUP (Prinsengoed Knesselare en Onderdale Ursel);

3. Gemeente- en provincieraadsverkiezingen – beslissing digitaal stemmen;

4. Waterlink – toetreding Aanvullende Diensten – aanstelling vertegenwoordiger;

5. Grondinname Kouter;

6. Straatnaamgeving nieuwe wegen Onderdale – definitieve beslissingen;

7. Kerkfabriek Sint-Willibrordus – rekening 2011;

8. Kerkfabriek Sint-Medardus – rekening 2011;

9. Tariefreglement cafetaria sporthal.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

feb 25, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

David Geens aangeduid als lijsttrekker 2012

Ik ben verheugd dat het bestuur van N-VA Knesselare-Ursel mij unaniem heeft aangeduid als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Omdat het altijd interessant is om meer te weten over de persoon achter de politicus: ik ben 38 jaar en woon in de Nieuwstraat in Knesselare. Ik ben gehuwd met Isabel Verbeke en papa van Laurens (9j) en Lucas (7j). Mijn dagelijkse job bestaat uit het leiden van mijn internetbedrijf waar inmiddels 7 mensen werken.

Ik ben niet nieuw in de Knesselaarse politiek. Ik zetel sinds 2006 in de Knesselaarse gemeenteraad als fractieleider van GVP. In 2006 was er nog geen actieve werking van N-VA in onze gemeente. Daarom kandideerde ik toen op de lijst GVP.

Ik ben van mening dat een nationale partij met een lokale lijst een duidelijke meerwaarde kan bieden tegenover louter lokale lijsten. We zien maar al te vaak hoe in onze gemeente beslissingen van hogerhand zonder inspraak neerdwarrelen en blindelings uitgevoerd worden. Ons bestuur is er van overtuigd dat je vanuit een grotere partij meer contacten kan leggen met partijgenoten die op andere niveau’s verkozen zijn en werkzaam zijn. Deze contacten betekenen een meerwaarde om bepaalde dossiers richting te geven op Vlaams niveau voor ze stoemelings worden opgelegd. Denk dan maar aan wat we als N-VA al bereikten door goede informatie te bezorgen in dossiers zoals Groen Ursel en de N44.

Vanuit dat engagement ben ik dan ook actief binnen de andere niveau’s van de N-VA. In 2010 werd ik opnieuw door de leden van het arrondissement Gent-Eeklo verkozen als arrondissementeel secretaris en zetel ik ook in de partijraad van de N-VA.

Daar kan ik vaak op informele wijze contact leggen met federale en Vlaamse parlementairen. Zelfs onze ministers Bourgeois en Muyters zijn daar vlot aanspreekbaar. Altijd handig als je toch even een lokale visie moet duiden. Onze nationale partijgenoten hebben niet liever dan op de hoogte te blijven van wat hier reilt en zeilt. Enkel op die manier kunnen zij rekening houden met lokale gevoeligheden wanneer ze beslissingen nemen.

Mijn eerste uitdaging is een kwalitatieve lijst samen te stellen, samen met de rest van ons bestuur. We mikken op mensen die inhoud hebben, die capabel zijn om nadien in de gemeenteraad op dossiers te kunnen gaan wegen, hetzij vanuit de oppositie of als partner in het bestuur.

N-VA Knesselare-Ursel gaat voor de verandering. “Denken, durven, doen”: dat is eindelijk nodig in onze gemeente.

Daar ga ik voor, samen met de rest van onze partij en met uw steun.

Pagina's:«123456789...130»