Laat niet op jullie kop schijten

De laatste dagen is er veel te doen rond een aanvraag voor een groot kweekcentrum voor duiven in de Zuidleiestraat. In eerste instantie zouden er 13 grote duivenhokken komen voor 4200 duiven, maar de vergunning zou de mogelijkheid geven om snel uit te breiden tot 8000 duiven.

Er is veel tegenstrijdige informatie te vinden en te horen. Gaan de duiven mogen vliegen of niet? In een kweekcentrum wordt gekweekt, niet geoefend om te vliegen. Toch vind je uitspraken in krantenartikels van betrokken zaakvoerders dat er “misschien” 100 duiven per dag gaan vliegen.

Laat ons wel wezen: ons dorp heeft al een enorme duivenpopulatie. We hebben veel duivenliefhebbers en niemand wil die mensen hun hobby afpakken. Maar het gaat hier niet om een hobby, maar om big business.

Ik ben vaak pleitbezorger van de lokale economie en van veel maatregelen om die ten gunste te komen. Maar meestal krijg ik dan van het bestuur als antwoord dat Knesselare geen economisch knooppunt is en de draagkracht mist om een bedrijventerrein uit te baten. Tegelijk echter maken we het op korte tijd mee dat er twee aanvragen voor “agrarische” grootschalige activiteiten in onze gemeente worden voorgelegd, waarbij de activiteit telkens dicht bij woongebied zou komen en dus overlast zou veroorzaken.

Want zelfs al gaan er praktisch geen duiven vliegen, als je 8000 duiven kweekt is er veel transport nodig, zal er veel mest geproduceerd worden en diens meer… Moet dat allemaal vlak bij een woongebied?

Onze burgemeester is zelf een bange duif. Er zou misschien een informatievergadering komen “om de wilde verhalen de kop in te drukken”. Alleen al het feit dat men deze vergadering niet geeft voor de periode tot bezwaarschriften is afgelopen, is een teken dat men informatie wenst achter te houden. Een goede burgemeester informeert zijn inwoners op voorhand, zodat ze met de nodige informatie in de hand kunnen beslissen of ze bezwaar moeten aantekenen.

Maar tegelijk stel ik vast dat onze burgemeester voor vliegtuigen is, voor mestverwerking en voor industriële kwekerijen, maar niet voor 200 mensen die vreedzaam ergens willen wonen. Ziet u de rode draad? Of moet ik zeggen “de financiële draad”? Een goed verstaander begrijpt al sneller hoe men bepaalde reacties van het huidig schepencollege kan verklaren.

Vanavond komt de buurt spreken op de gemeenteraad. Ik geef hen alleszins het voordeel van de twijfel en ik begrijp hun bezorgdheid. Ik deel die met hen en ik vind dat alleen al omwille van de onduidelijkheid er geen ja kan komen op de huidige aanvraag.

Nog een dossier dus waarin ik me moet vastbijten om te kijken waarom de burgemeester hier wederom zijn voordeel in ziet…