nov 12, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Dagorde voor mijn laatste gemeenteraad

Mijn laatste gemeenteraad komt er aan. Deze gaat door op woensdag 14 november 2012 om 20u.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Aanvullende personenbelasting 2013;

3. Opcentiemen onroerende voorheffing 2013;

4. Belasting algemene leefbaarheid gezinnen 2013;

5. Algemene belasting bedrijven 2013;

6. Belasting tweede verblijven 2013;

7. Retributie op verkoop huisvuilzakken 2013;

8. Alg. vergadering IVM (12 december) – agenda en aanstelling afgevaardigden;

9. Alg. vergadering Finiwo (10 december) – agenda en aanstelling afgevaardigden;

10. Alg. vergadering Imewo (17 december) – agenda en aanstelling afgevaardigden;

11. Buitengewone alg. vergadering Veneco² (14 dec.) – agenda en aanstelling afgevaardigden;

12. Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen – advies;

13. Imewo bouwen elektriciteitscabine sportterrein Flabbaert – grondinname;

14. Watering van de Wagemaekersstroom – advies werken waterloop 2013;

15. Politiereglement fietspad Hoekestraat – advies;

16. Politiereglement woonerf Saterstraat – advies;

B-punten

17. Dotatie politiezone 2012.

C-mededelingen

okt 15, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

The day after

Ik heb gisteren met gemengde gevoelens meegemaakt, dat geef ik grif toe.

In Knesselare is het duidelijk dat ondanks de vele zure oprispingen, de burgers nog tevreden zijn met hun bestuur. 65% is een mooie score en daar wens ik Groep9910 proficiat mee. Ze hebben een duidelijk mandaat om verder te regeren.

Ik hoop echter dat ze enkele opmerkingen langs de zijlijn niet uit het oog zullen verliezen. Ten eerste hebben ze met 65% slechts normaal 12 of 13 zetels. De 14de zetel die ze hebben gehaald, is dus een overschot van de proteststemmen op Bart Van Daele. Dat was trouwens voor mij één van de redenen waarom ik geen eenmanslijst heb ingediend: stemmen op mijn lijst zouden zetels opgeleverd hebben voor Groep9910 en dat vind ik ondemocratisch (hoewel het perfect wettelijk is).

Ik hoop trouwens dat Van Daele deftig oppositiewerk gaat voeren. Hij heeft een pak proteststemmen binnengehaald, laat ons hopen dat hij meer doet dan enkel de clown te gaan uithangen met onrealistische doelen.

Ik hoop tegelijk dat Groep9910 beseft dat 22.5% van de stemmen duidelijk proteststemmen waren. Mensen die het dus niet eens zijn met hun beleid. Dat cijfer ligt nog iets hoger als je het zo moet uitdrukken, want ik denk dat ook Groen zelf zal toegeven dat ze hun vooruitgang deels te danken hebben aan het ontbreken van een andere oppositiepartij.

Los daarvan ben ik opgelucht dat ik de juiste keuze heb gemaakt. 65% bewijst dat Knesselare en Ursel best tevreden zijn. Zelfs al stel ik vast dat Fredy Tanghe 600 voorkeursstemmen is kwijtgespeeld op zes jaar tijd.

De komende zes jaar worden dus zes jaar waarin Groep9910 helemaal de handen vrij heeft, buiten degelijk weerwerk op sommige vlakken van Roland Bonami.

Ik ben er nu al zeker van dat over zes jaar andere mensen lijsten zullen vormen, zeker wetende dat figuren zoals Christoph Mouton en Joeri Roose nu geprobeerd hadden een lijst te vormen, maar net als ik hebben moeten vaststellen dat er te weinig bereidwilligen waren om een lijst te vormen. De kans is groot dat je van beide heren opnieuw hoort de volgende maal.

Ik heb lang nagedacht wat er voor mij zal veranderen. Eigenlijk ga ik nu terug naar mijn roots van zes jaar geleden. Een wakkere burger aan de zijlijn die gewoon zijn mening gaf en daardoor in de politiek ben beland. Ik blijf een wakkere burger. Uiteraard is het niet meer mijn taak dossiers uit te spitten, maar een mening zal ik altijd blijven hebben. En wie bij mij aanklopt om zijn verhaal te doen of mijn raad te vragen, is net zoals de afgelopen acht jaar nog steeds welkom.

Maar voor de rest is het nu aan Groep9910 om de beleidsploeg van iedereen te zijn: ook van diegenen die niet tevreden zijn.

okt 13, 2012 - In Vlaanderen    No Comments

Het verschil tussen rood en geel/zwart

Ik heb altijd al een natuurlijke afkeer gehad van socialisme in zijn huidige vorm, hoewel ik principieel socialisme een mooie richting vind. Delen met mekaar, de zwakkeren helpen, dat zit in mijn bloed.

Maar toch heb ik net weer eens ontdekt waar de huidige SP.a mis in zit en waarom ik veel meer geloof in het verhaal van N-VA. Gewoon door een vergelijking van de kiesprogramma’s van beide partijen in de grootsteden.

Ik kan het heel eenvoudig samenvatten: N-VA praat over dingen die moeten en SP.a heeft het voortdurend over kunnen.

Socialisme is tegenwoordig een vrijblijvende supermarkt zonder kassa: je kan dit nemen, je kan dat gebruiken, je kan consumeren zoals je wil, en dan op het einde kan je ook betalen. Hoeveel zouden dat doen, denk je? Ik vind het prachtig dat onze maatschappij veel kansen biedt aan zwakkeren, maar je houdt hen zwak als je hen niet aanzet tot dingen.

Eigenlijk vind ik het pervers van de SP.a. Ik geloof in het spreekwoord “geef een hongerige een vis, en hij heeft morgen weer honger; leer hem vissen en hij heeft nooit meer honger”. Socialisten zitten tegenwoordig zelf in pluche zetels, en geven van daar af en toe een sprotje uit eigen zak en verplichten de anderen hun grote vissen af te geven.

N-VA durft ten minste het werkwoord moeten gebruiken. Dat noem ik een werkwoord. Kunnen is dat niet.

Geen rechten zonder plichten. Het klinkt simpel maar zo moet het zijn. Je kan maar krijgen van de maatschappij als je haar respecteert en bijdraagt. Ja, zelfs een zwakkere kan bijdragen. Niet financieel als het niet gaat, niet als je gehandicapt bent, maar altijd zijn er manieren om bij te dragen. Al was het maar door de regels van die maatschappij te respecteren.

“Don’t ask what your country can do for you, but what you can do for your country”. Om die oude uitspraak draait het nu in deze verkiezingen. We weten dat als we nog langer aan de rode uier willen hangen, dat deze leeggezogen toeklapt en er nooit nog een druppel melk zal uitkomen. Is het eens geen tijd dat we beseffen dat we de koe ook eten moeten geven?

De verkiezingen morgen zal in de grootsteden wat mij betreft aantonen welke groep de grootste is: de verstandige Vlaming met verantwoordelijkheidsbesef of het linkse profitariaat.

okt 11, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Mijn stem voor komende zondag

Omdat ik vaak de vraag krijg “voor wie moeten we stemmen”, geef ik alvast gewoon even mee hoe ik stem. ik heb niet het idee dat ik u moet vertellen hoe u moet stemmen, maar ik laat u graag weten hoe ik de zaken bekijk.

Voor de gemeente stem ik blanco.

Geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt om op Groep9910 te stemmen. Het zijn goede beheerders van lopende zaken, maar structureel of strategisch denken is hen vreemd. Onze gemeente is er de afgelopen zes jaar maar een beetje slechter op geworden (ik denk oa aan de verhoging van de grondbelastingen), maar er is zeker niks positief gebeurd. We hebben nog geen containerpark, de parkeerproblemen zijn niet opgelost, het zwaar verkeer crosst nog steeds door de woonkernen van Knesselare en Ursel, de overstromingen in Ursel dorp zijn na alle werken nog steeds afhankelijk van zes ijzeren staven om een schuilkelder open te zetten, de mensen uit Groen Ursel worden nog steeds gedeporteerd naar een reservaat ergens ver weg, de uitbreiding van de KMO-zone is nog veraf, de beloofde upgrades van de bibliotheek en sportcentrum is er niet, maar we hebben wel alles wat we bezitten uitverkocht, een bestuurssecretaris aangesteld aan het begin van de legislatuur die perse nodig was, maar sinds de benoeming constant in loopbaanonderbreking is (zo nodig was het dus), …

Moet ik nog doorgaan?

Op Groen kan ik ook niet stemmen. Ik prijs hen voor hen inzet voor de bomen, distels, grasbermen enz… maar als je Groen laat doen, moeten we allemaal te voet gaan, mogen we nergens nog parkeren, mogen we enkel het Drongengoed binnen op de dagen dat het volle maan is op een oneven zondag, moeten we de helft van de woningen als sociale woning zien en besteden we 10% van ons budget aan derdewereldhulp.

Bovenstaande is uitvergroot en als grap bedoeld, voor er weer iemand op zijn achterste poten staat, maar ik wil duidelijk maken dat ik niet uiterst links zal stemmen.

En dan hebben we nog Eva. Moet ik daar woorden aan vuil maken? Het beste bewijs dat onze gemeentepolitiek een groot circus is, vind je nu in het feit dat we een echte dorpsnar zullen hebben.

Mensen die denken dat ze zo het beste een proteststem kunnen uitbrengen, wil ik twee dingen mee geven:

ten eerste moet je je afvragen of het goed is voor de politiek als er mensen in de gemeenteraad gaan zitten die ze zien vliegen (oa in het Drongengoed),

ten tweede moet je beseffen dat als er veel stemmen op Eva komen die hem meer dan 1 zetel zouden geven, die extra stemmen gewoon naar de meerderheid gaan. Zo ver dus voor een proteststem.

Dat laatste is trouwens mede de reden waarom ik geen eenmanslijst heb ingediend. Te veel stemmen van mensen die tegen Groep9910 zouden willen stemmen, zouden zo op ondemocratische manier toch net naar die meerderheid gaan.

Neen, ik stem blanco. Een oud volksgeloof zegt dat blanco naar de meerderheid gaat, maar dat is niet waar. Blanco stemmen worden niet gerekend in het stemcijfer. Ze hebben dus gewoon geen enkele invloed. Het kan alleen tellen als signaal. Stel dat er 1500 blanco stemmen zijn, dan zal onze burgemeester toch wel eens mogen nadenken over wat hij nog betekent voor zijn burgers.

Voor de provincieraad is mijn keuze duidelijk: daar stem ik N-VA. Vooral omdat de N-VA op provinciaal niveau 1 ding wil doen: die provincies afschaffen. Die zijn onnodig en je kan best iets van binnenuit afschaffen. Een pak geld bespaard.

Zozie, daarmee is het duidelijk. Aan u de keuze komende zondag.

Dagorde gemeenteraad 10 oktober 2012

Wie zin heeft en voor een half uurtje af te komen: de volgende korte gemeenteraad gaat door op woensdag 10 oktober 2012 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Budgetwijziging 2012 gemeente;

3. Wijziging van het reglement voor het inventariseren en belasten van leegstand;

4. Intercommunale Westlede – agenda algemene vergadering (12 dec.), aanstelling afgevaardigde;

5. Wijziging datum winterkermis Ursel.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

Dagorde gemeenteraad 12 september 2012

De volgende superkorte gemeenteraad gaat door op woensdag 12 september 2012 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare. Al wie het de moeite vindt om af te komen, is welkom.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Jaarrekening 2011 Ocmw;

3. Subsidiereglement jeugd;

4. Kerkfabriek St.-Willibrordus – budget 2013, meerjarenplanning en aktename budgetwijziging 2012;

5. Kerkfabriek St.-Medardus – budget 2013, meerjarenplanning;

6. Wegenisoverdracht De Wijngaard, Veneco2.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

aug 31, 2012 - In de pers    No Comments

David Geens stopt met politiek

N-VA’ER STEEKT NU AL ZIJN TIJD IN GEZIN EN MORMOONSE KERK

David Geens (38 ) stapt volledig uit de politiek. Nadat hij vorige maand bekend maakte dat N-VA in Knesselare niet zal opkomen, is het nu helemaal over en uit. Vorig jaar werd David Geens gedoopt in de Kerk van Jezus Christus, in de volksmond de Mormoonse Kerk genoemd. Die telt in Vlaanderen 6.000 aanhangers. Al zijn vrije tijd gaat nu naar de Kerk. “Ook al blijf ik een wakkere burger in Knesselare en zal je nog van mij horen”, voegt David er meteen aan toe.

David Geens is afkomstig uit het Leuvense, maar kwam tien jaar geleden in Knesselare wonen na zijn huwelijk met zijn echtgenote Isabel. Twintig jaar heeft hij aan actieve politiek gedaan, maar nu stopt hij er mee.

Wat lag er aan de basis van die beslissing om te stoppen?

David Geens: “Toen ik vorige maand de beslissing nam om niet met N-VA op te komen in Knesselare, viel er een grote druk van mijn schouders. Ik vond niet genoeg mensen om een sterke lijst te vormen en dan doe ik het liever niet. Er kwam rust en die rust bevalt mij enorm. Ik heb mij altijd willen inzetten voor de gemeenschap en heb dat twintig jaar lang via de politiek gedaan. Maar nu heb ik in mijn geloof een andere manier gevonden om iets te doen voor de mensen. Ik heb in de politiek ook nooit een carrièreplanning gehad. Ik was nooit getrouwd met de politiek en heb ook nooit postjes nagestreefd. Niet de politiek zat in mijn bloed, wel de gedrevenheid.”

Nu N-VA niet opkomt, wordt het in Knesselare Groep 9910 tegen Groen. Op wie stem jij?

Geens: “Voor de gemeenteraadsverkiezingen stem ik blanco. Ik heb de voorbije weken al heel veel mensen gehoord die nu niet weten voor wie ze moeten stemmen. Ik geef iedereen het advies om blanco te stemmen. Het schepencollege heeft al bewezen dat ze het niet kan. Maar ook Groen is voor mij geen waardig alternatief. Blanco stemmen is de enige oplossing. Voor de provincieraad stem ik op N-VA. Ik blijf lid van de partij en blijf militant. En in Knesselare blijf ik natuurlijk een wakkere burger. Je zal mij nog wel horen in het ‘kwartiertje van de burger’, net voor de gemeenteraad.”

Al je vrije tijd gaat nu naar de Mormoonse Kerk. Hoe ben je daar terecht gekomen?

Geens: “Mijn vrouw Isabel wist al langer van het bestaan af van de Mormoonse Kerk en heeft mij er veel over laten lezen. Isabel is grote fan van De Herreys die in 1984 voor Zweden het Songfestival wonnen. Ook zij zijn Mormonen. Deze zomer hebben we ze nog ontmoet toen we in Zweden waren en hebben we een mooi gesprek gehad. Als tiener zocht ik eerst mijn antwoorden bij de Katholieke kerk, maar ik zag al snel dat ik die antwoorden daar niet zou vinden. Tot ik in contact kwam met de Mormonen. Toen besefte ik dat ik eigenlijk al twintig jaar Mormoon was, zonder het zelf te weten.”

Met alle respect. Maar bij Mormonen denk ik in eerste instantie aan mannen die meerdere vrouwen mogen hebben.

Geens: “Dat is een typische gedachte, maar daar klopt helemaal niets van. Heel in het begin is dat even zo geweest. Er is nog een zeer beperkte en geïsoleerde groep waarbij dat gangbaar is, maar dat is zeker niet de kernregel van onze Kerk. Integendeel. Het gezin staat bij ons helemaal centraal. Seks voor het huwelijk is ook niet toegestaan. Onze trouw voor ons gezin, gaat zelfs veel verder dan bij andere godsdiensten. Wij beloven onze huwelijkstrouw niet tot de dood, maar tot in de eeuwigheid. Wij geloven dat we ook in het hiernamaals een gezin blijven.”

Wat moet je praktisch allemaal doen als Mormoon?

Geens: “Elke zondag gaan wij samen naar de Kerk, langs de Kortrijksesteenweg in Gent. Dat is een ceremonie van drie uur waar wij als gezin intens van genieten. Verder bidden wij elke dag en leren wij uit de Geschriften. Wij drinken ook geen alcohol, koffie of thee. Vroeger kon ik enorm genieten van een lekkere trappist. Maar ik voel mij veel beter en zuiverder nu ik dat allemaal niet meer doe.”

Hoe ben je veranderd door Mormoon te zijn?

Geens: “Ik ben nu gelukkiger. Wij zijn veel hechter als gezin. Dat komt vooral door als gezin samen veel te bidden. Door samen te bidden, kom je van elkaar veel meer te weten dan wanneer je gewoon praat. Je moet het eens proberen.”

© 2012 De Persgroep Publishing

aug 26, 2012 - Algemeen    No Comments

Politiek tot ziens

De laatste weken heb ik een rust gevonden die ik in jaren niet heb gehad. Na een reeks emailtjes van “dit kan je toch niet doen, denk aan ons dorp” na mijn bekendmaking over de lijstvorming, is mijn mailbox opgedroogd, zijn de telefoontjes gestopt, maar heb ik vooral mijn hoofd kunnen leegmaken.

Ik ben al sinds mijn achttiende politiek actief, voor en achter de schermen. Na 20 jaar is het misschien het wel eens goed wat afstand te kunnen nemen.

Ik kan niet ontkennen dat het gewoon eens deugd doet me een pak minder zorgen te maken en grinnikend rond te kijken naar de rest van de campagnes. Ook binnen de N-VA doet het deugd. Ik draai al een tijd mee en er zijn nu een pak nieuwkomers. Veel daarvan moeten de stiel nog leren en maken veel fouten. Ik ben niet het type van de schoonmoeder die kijvend met het vingertje wil staan zwaaien. Beschouw me eerder als de vader die goede raad zal geven als hij daar om gevraagd wordt.

Ik heb deze week dan ook mijn ontslag gegeven als arrondissementeel secretaris van N-VA Gent-Eeklo. Ook daar is het beter dat iemand anders de fakkel overneemt. Het kost me te veel moeite om me nog in te zetten met de inzet die men van mij gewoon was.

Ik geef toe dat er nog een reden meespeelt. Sinds enkele maanden ben ik geroepen als raadgever in het presidium van de gemeente Gent in de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Onze kerk – ook wel de mormoonse kerk genoemd – heeft geen betaalde clerus. Het zijn allemaal leken die taken vervullen ten dienste van hun medegelovigen.

De taak die ik nu heb opgenomen is een belangrijke stap in mijn leven die gewoon een verder zetting is van het dienstbetoon dat ik als idealist ook in de politiek heb willen volbrengen. Ik vind dat ik zoveel gekregen heb in mijn leven, dat het mijn taak is om iets terug te geven. 20 jaar heb ik dat gedaan via de politiek, hoewel dat soms heel moeilijk was. Als idealist loop je vaak met je hoofd tegen de muur.

Nu ga ik mijn energie steken in mijn roeping. Net zoals ik normen en waarden in de politiek verdedigde, zal ik mij daarvoor inzetten vanuit mijn taken binnen de kerk. Nog meer dan vroeger zal ik mijn medemens kunnen dienen. Ik geloof immers dat we met een reden hier op aarde zijn en dat het onze taak is iedereen de kans te geven dit te leren kennen.

Ik geniet momenteel van volle teugen van de avonden dat ik bezig ben met huisonderwijs bij mijn broeders en zusters, om mee op bezoek te gaan met de missionarissen die actief zijn in onze regio of gewoon te helpen bij allerlei activiteiten in onze kerk.

Voor mij verandert er wezenlijk niet zo veel. Mijn inzet in de politiek en in de kerk hebben dezelfde oorsprong: mijn geloof dat me aanzet tot het dragen van verantwoordelijkheid. Dat zijn geen tegengestelden, hoewel het soms moeilijk is om aan politiek te doen op een moreel aanvaardbare wijze. In ons land is de tegenstelling religie-politiek vrij groot. In de VS is dat duidelijk anders.

Voor mij stopt hier dus de actieve politiek. Passief zal ik altijd betrokken blijven bij het welvaren van onze maatschappij, op eender welk niveau. Ik kan me dus heel goed inbeelden dat ik net zoals voor ik verkozen was in de gemeenteraad, gewoon vrank en vrij mij gedacht zal zeggen over bepaalde zaken. He, wie weet zal ik zelfs af en toe gebruik maken van het spreekrecht op de gemeente. Of zal ik later misschien een groep mensen begeleiden om een nieuwe politieke beweging op te starten met goede raad. Of… misschien dat ooit vanuit mijn gedrevenheid de mensen te helpen ik wel weer politiek actief word. Zeg nooit nooit…

Maar nu moest ik keuzes maken. Mijn dagen tellen ook maar 24u en er is altijd eerst mijn gezin en mijn bedrijf geweest. Politiek stond op de derde plaats en die plaats is nu ingenomen door dienstbaarheid in de kerk waartoe ik behoor. Ik weet ook niet welke taken me daar nog liggen op te wachten de komende jaren.

Onze kerk hecht (net als ik) veel belang aan gezinnen. We doen dan ook heel veel om mekaar te helpen om het gezin als hoeksteen van de maatschappij te vestigen.

Er gaat ook veel tijd om elke zondag in goede banen te leiden. We komen gedurende drie uur samen om mekaar te sterken, te leren en om van het avondmaal te nemen. We hebben ook heel wat hulporganisaties om niemand in de steek te laten en om mekaar sterker te maken in ons geloof. Als je dat wil doen met vrijwilligers, dan is dat een taak waar wekelijks enkele avonden aan gewijd dienen te worden.

Maar ik doe dat met plezier. Ik tel elke dag de zegeningen die ik daarvoor ontvang.

Ik wil iedereen ook bedanken. Het zijn acht waanzinnige jaren geweest in de Knesselaarse politiek, met ups en downs. Het was vaak gewoon fun. Ik heb plezier gehad met mensen binnen en buiten mijn eigen partij. Omdat we mekaar respecteerden, konden we allemaal werk maken van een beter Knesselare.

Als laatste doe ik ook een oproep. Al wie op mij wilde stemmen: stem aub blanco. Ik ben het nog altijd niet eens met hoe Groep 9910 het beleid voert en ik denk nog steeds dat het beter kan. Maak hen dat duidelijk door massaal blanco te stemmen. Laat hen zes jaar achtervolgen door het feit dat ze maar gesteund worden door een kleiner pak van de bevolking dan wat ze zelf geloven.

Allemaal bedankt voor de steun (en ook de leuke berichten van de afgelopen weken). Mijn hart is en blijft verknocht aan Knesselare en Ursel. Ik zal dan ook bidden dat het de komende jaren beter wordt dan het was.

Pagina's:«12345678...131»