Dagorde gemeenteraad 12 september 2012

De volgende superkorte gemeenteraad gaat door op woensdag 12 september 2012 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare. Al wie het de moeite vindt om af te komen, is welkom.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Jaarrekening 2011 Ocmw;

3. Subsidiereglement jeugd;

4. Kerkfabriek St.-Willibrordus – budget 2013, meerjarenplanning en aktename budgetwijziging 2012;

5. Kerkfabriek St.-Medardus – budget 2013, meerjarenplanning;

6. Wegenisoverdracht De Wijngaard, Veneco2.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden