dec 21, 2011 - In de pers    No Comments

Regio ondervindt weinig hinder van staking

De kans dat u donderdag bij één van de gemeentelijke diensten voor een gesloten deur staat, is beperkt. De staking van de overheidsvakbonden heeft in onze regio weinig gevolgen. Grote uitzondering is Zelzate waar zowel het gemeentehuis als de gemeentescholen gesloten zullen zijn.

De reactie van burgemeester Filip Gijssels van Kaprijke is karakteristiek voor zowat alle gemeenten uit het Meetjesland en de Leiestreek. “We kregen het bericht van de stakingsaanzegging, maar het verleden leert me dat de gemeentelijke diensten daar weinig of geen gevolg aan geven.” Stakingen bij de lokale besturen zijn in onze regio ongebruikelijk, zoveel is duidelijk. “Er is weinig of geen belangstelling voor deze staking, we verwachten dan ook geen problemen”, zegt ook Henk Heyerick, burgemeester van Zulte. Gelijkaardige geluiden in Knesselare, Lovendegem, Aalter, Zomergem, Nevele en Sint-Laureins. In Maldegem kregen we geen reactie. Waar er wel gestaakt wordt zal het publiek daar amper hinder van ondervinden. In Assenede, Eeklo en Evergem worden enkel stakers verwacht bij de technische dienst. “Dit zonder gevolgen voor de dienstverlening”, klinkt het daar. In Deinze blijft alles open, ook het stedelijk zwembad. Uitzondering op de regel is Zelzate: het gemeentehuis en de beide gemeentelijke basisscholen zijn er donderdag gesloten. Bij het OCMW wordt de dienstverlening wél gegarandeerd. In het onderwijs is de situatie minder duidelijk. Voor middelbare scholen stellen zich weinig problemen omdat de lessen afgelopen zijn. In Knesselare doet David Geens een opmerkelijke oproep tot de scholen. De N-VA’er ging aan het rekenen. “Slechts 38% van ons leven werken we. De overige 62% van de tijd genieten we in plaats van bij te dragen aan ons sociaal systeem. Als we nu een extra bijdrage leveren dan is dit om ons systeem leefbaar te houden.” (GRG/KVZ/JSA)

© 2011 De Persgroep Publishing

Open brief aan de Knesselaarse scholen

Geachte directie & leerkrachten,

Als bezorgde ouder, betrokken ondernemer en verantwoordelijke politicus wil ik jullie vragen aanstaande donderdag niet te staken.

Dankzij ons goed onderwijssysteem heb ik leren rekenen en kan ik volgende rekensom maken.

We worden allemaal gemiddeld 85 jaar.

Om een witte boord job te hebben, studeren we gemiddeld minimaal tot we 22 à 23 jaar zijn. Als we dan op 55-jarige leeftijd wensen te stoppen, hebben we 32 jaar gewerkt ofwel slechts 37,6% van ons leven. De overige 62;4% hebben we in plaats van bij te dragen aan ons sociaal systeem, er van gekregen.

Rekening houdend dat we gemiddeld nog eens in onze beroepscarriere 3% van de tijd ziek (3% van 32 jaar is 0,96 jaar) zijn we dus 63,5% van ons leven aan het “genieten” van het systeem.

Welk systeem is overeind te houden als er slechts 1/3de wordt bijgedragen tov 2/3de wordt uitgehaald?

We hebben vette jaren en magere jaren (ook nog in de lagere school geleerd). We hebben nu magere jaren waarin we zelfs een extra bijdrage moeten leveren om ons systeem leefbaar te houden.

Ik hoop dat jullie deze belangrijke levensles aanstaande donderdag in één of andere vorm aan onze kinderen willen overmaken; enerzijds door zelf het goede voorbeeld te geven en niet te staken, anderzijds door misschien een deel van uw les op het juiste niveau te wijden aan het feit dat we allemaal solidair moeten zijn en ons steentje moeten bijdragen.

Met vriendelijke groeten,

David Geens

PS Nog een extraatje uit de lessen economie uit de middelbare school: als jullie staken, dan verplichten jullie een pak werkende ouders ook thuis te blijven. Dat kost ons nationaal inkomen een pak geld, waardoor het overheidstekort nog meer oploopt en we dus nadien allemaal nog een tandje extra moeten bijsteken om dat goed te maken. Kortom, staken is ook in uw eigen nadeel.

dec 16, 2011 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Kritiek op belastingen

Als de burgemeester eerlijk zou zijn: we hebben al tientallen keren voorstellen gedaan (zoals minder onnodig personeel, schepenen die zelf harder werken, loon inleveren van burgemeester en schepenen, minder recepties, minder studies bestellen, …) maar daar hebben ze nooit oren naar gehad.

Dagorde gemeenteraad 14 december 2011

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 14 december 2011 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Beleidsnota 2012;

3. Financiële nota 2012 – budget;

4. Financieel beleidsplan 2012-2016;

5. Toelagen en niet-verplichte uitgaven;

6. Dotatie aan politiezone 2012;

7. Programma van de tijdens het dienstjaar uit te voeren investeringen:

– gefaseerde opkuis archief;

– eigentijdse huisstijl voor communicatiebeleid;

– aankoop software module kinderdagverblijf;

– herlokalisatie opvang Ursel – aanstelling ontwerper;

– opmaak reglement meergezinswoningen;

8. Water-link:

toetreding aanvullende diensten;

toetreding InterVia;

9. Veneco2 – buitengewone algemene vergadering, herziening beslissing.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

nov 29, 2011 - In de pers    No Comments

Kmo-vuilniszakken in warenhuis

Door een foute levering zijn in Knesselare vuilniszakken voor kmo’s in een warenhuis terecht gekomen. Normaal worden die vuilniszakken enkel op het gemeentehuis verkocht. Het afval van kmo’s wordt in aparte vuilniszakken opgehaald, zodat het niet zou meetellen in de afvalcijfers van de gewone burgers. Raadslid David Geens (GVP) kwam de fout op het spoor en trok zelf met een kmo-vuilniszak die hij in het warenhuis kocht naar het gemeentehuis. Daar werd de foute levering bevestigd. Geens wil nu laten onderzoeken welke invloed de foute levering heeft op het afvalcijfer van de gemeente en de gemeentekas. (JSA)

© 2011 De Persgroep Publishing

nov 22, 2011 - In de pers    No Comments

Gemeente schildert verkeerdelijk haaientanden

In de straten die in Knesselare uitgeven op de Eentveldstraat, zijn verkeerdelijk haaientanden op de grond geschilderd. Het gaat om onder andere de Nieuwstraat en de Blaktestraat. Daar geldt gewoon voorrang van rechts, maar nu zijn er toch haaientanden op de rijweg geschilderd. “Zeer gevaarlijk”, zegt David Geens (GVP). “Wat zal er gebeuren indien iemand op basis van die wegmarkeringen er van uitgaat dat hij voorrang heeft terwijl dat niet zo is en een ongeval veroorzaakt? Is de burgemeester of de gemeente dan verantwoordelijk en zijn wij daar wel voor verzekerd?” De schilderwerken zijn gebeurd op vraag van een inwoner. “Er werd een inschattingsfout gemaakt en er zijn klassieke haaientanden aangebracht”, geeft burgemeester Fredy Tanghe (Groep 9910) toe. “Jaren geleden zijn daar al eens foutieve markeringen aangebracht. Men dacht toen dat de zichtbaarheid van de aanduidingen verdwenen was en daardoor werden ze overschilderd. De markeringen worden nu zo snel mogelijk verwijderd om duidelijkheid te scheppen en problemen te vermijden.” (JSA)

© 2011 De Persgroep Publishing

nov 18, 2011 - In de pers    No Comments

Bedrijfsbelasting afschaffen in crisis

GVP vraagt de gemeente Knesselare de bedrijfsbelasting in 2012 voor één jaar af te schaffen om de bedrijven in volle crisis wat ademruimte te geven. Maar dat wil de gemeente niet doen. Ook in 2012 zullen bedrijven in Knesselare belastingen betalen. Voor een bedrijf klasse 1 is dat 187,5 euro, voor een bedrijf klasse 2 is dat 93 euro en bedrijven buiten deze categorieën betalen 60 euro. “We moeten deze belasting afschaffen en bedrijven steunen tijdens de crisis”, vindt David Geens (GVP). Groen! vindt 187,50 euro per jaar voor een bedrijf dan weer belachelijk laag. “Zeker in vergelijking met wat een doorsnee gezin moet betalen”, zegt Roland Bonamie (Groen!). Burgemeester Fredy Tanghe (Groep 9910) wil alles gewoon bij het oude laten. “Belastingen afschaffen is natuurlijk gemakkelijk. Maar kan de oppositie mij ook voorstellen geven om ons budget voor 2012 dan sluitend te maken?”, stelt hij. (JSA)

© 2011 De Persgroep Publishing

Dagorde gemeenteraad 9 november 2011

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 9 november 2011 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis in Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Budget en meerjarenplan kerkfabriek Sint-Willibrordus, budgetwijziging 2011;

3. Budget en meerjarenplan kerkfabriek Sint-Medardus;

4. Samenwerkingsovereenkomst module 13 – N 461;

5. Watering van de Wagemaekersstroom – advies budget 2012;

6. Alg. vergadering IVM – goedkeuring agenda en aanstellingen afgevaardigden;

7. Alg. vergadering Imewo – goedkeuring agenda en aanstellingen afgevaardigden;

8. Alg. vergadering Finiwo – goedkeuring agenda en aanstellingen afgevaardigden;

9. Alg. vergadering Westlede – goedkeuring agenda en aanstellingen afgevaardigden;

10. Belasting- en retributiereglementen 2012: 10.1 – aanvullende personenbelasting; 10.2 – onroerende voorheffing;

10.3 – AGB gezinnen 2012;

10.4 – AGB bedrijven 2012;

10.5 – kohierbelasting tweede verblijven;

11. Kapitaalverhoging en financiering:

11.1 – kapitaalverhoging Imewo aandelen E;

11.2 – financiering kapitaalverhoging Imewo via Finiwo;

12. Verkoopbelofte Vrekkemstraat;

13. Straatnaamgeving – principebeslissing;

14. Finiwo – intekening financiering beleid hernieuwbare energie;

15. Afsprakennota contactgroep hart voor opvang met het LOK;

B-punten

16. Mededeling – aanpassing subsidiereglement niet-fysieke sporten;

17. Verlenging samenwerkingsovereenkomst GAS bemiddelaar.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

Dagorde gemeenteraad 12 oktober 2011

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 12 oktober 2011 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Budgetwijziging gemeente 2011;

3. Retributie elektronisch rijbewijs;

4. BPA de Kouter – aanpassing en machtiging tot aanstelling ontwerper;

5. TMVW – statutenwijziging;

6. Veneco2 – alg. vergadering december, goedkeuring agenda en aanstelling afgevaardigde;

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

sep 12, 2011 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Dagorde gemeenteraad 14 september 2011

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 14 september 2011 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde:

A-punten

1. Vervanging raadslid (Groen!);

2. Spreekrecht burgers;

3. Dotatie politiezone – budgetwijziging;

4. Rechtspositieregeling – afwijking schaalanciënniteit kinderverzorger;

5. Waarborg lening kerkfabriek;

6. Herstelling dak pastorie Knesselare – principebeslissing, machtiging aanstelling ontwerper;

7. Jaarrekening Ocmw 2010;

8. Samenstelling commissie evaluatie decretale graden:

8.1 – oprichting;

8.2 – aanstelling leden;

9. Opmaak RUP horeca – principebeslissing;

10. Opmaak RUP’s ingevolge planologisch attest;

11. Ontwerp weg Onderdale Ursel;

12. Overeenkomst Werkwinkel;

13. Overeenkomst Logo+ “gezonde gemeente”;

14. Aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger muziekacademie;

B-punten

15. Interreg IV-b – toelichting project;

16. Leader – toelichting project.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

Pagina's:«1...567891011...131»