Dagorde gemeenteraad 14 december 2011

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 14 december 2011 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Beleidsnota 2012;

3. Financiële nota 2012 – budget;

4. Financieel beleidsplan 2012-2016;

5. Toelagen en niet-verplichte uitgaven;

6. Dotatie aan politiezone 2012;

7. Programma van de tijdens het dienstjaar uit te voeren investeringen:

– gefaseerde opkuis archief;

– eigentijdse huisstijl voor communicatiebeleid;

– aankoop software module kinderdagverblijf;

– herlokalisatie opvang Ursel – aanstelling ontwerper;

– opmaak reglement meergezinswoningen;

8. Water-link:

toetreding aanvullende diensten;

toetreding InterVia;

9. Veneco2 – buitengewone algemene vergadering, herziening beslissing.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden