Dagorde gemeenteraad 9 november 2011

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 9 november 2011 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis in Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Budget en meerjarenplan kerkfabriek Sint-Willibrordus, budgetwijziging 2011;

3. Budget en meerjarenplan kerkfabriek Sint-Medardus;

4. Samenwerkingsovereenkomst module 13 – N 461;

5. Watering van de Wagemaekersstroom – advies budget 2012;

6. Alg. vergadering IVM – goedkeuring agenda en aanstellingen afgevaardigden;

7. Alg. vergadering Imewo – goedkeuring agenda en aanstellingen afgevaardigden;

8. Alg. vergadering Finiwo – goedkeuring agenda en aanstellingen afgevaardigden;

9. Alg. vergadering Westlede – goedkeuring agenda en aanstellingen afgevaardigden;

10. Belasting- en retributiereglementen 2012: 10.1 – aanvullende personenbelasting; 10.2 – onroerende voorheffing;

10.3 – AGB gezinnen 2012;

10.4 – AGB bedrijven 2012;

10.5 – kohierbelasting tweede verblijven;

11. Kapitaalverhoging en financiering:

11.1 – kapitaalverhoging Imewo aandelen E;

11.2 – financiering kapitaalverhoging Imewo via Finiwo;

12. Verkoopbelofte Vrekkemstraat;

13. Straatnaamgeving – principebeslissing;

14. Finiwo – intekening financiering beleid hernieuwbare energie;

15. Afsprakennota contactgroep hart voor opvang met het LOK;

B-punten

16. Mededeling – aanpassing subsidiereglement niet-fysieke sporten;

17. Verlenging samenwerkingsovereenkomst GAS bemiddelaar.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden