Dagorde gemeenteraad 12 oktober 2011

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 12 oktober 2011 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Budgetwijziging gemeente 2011;

3. Retributie elektronisch rijbewijs;

4. BPA de Kouter – aanpassing en machtiging tot aanstelling ontwerper;

5. TMVW – statutenwijziging;

6. Veneco2 – alg. vergadering december, goedkeuring agenda en aanstelling afgevaardigde;

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden