jul 23, 2011 - In Vlaanderen    No Comments

Vlaanderen is gejost: van knecht naar slaaf

Mensen spreken me aan op straat, met vele vragen. Velen zijn ronduit gedegouteerd door de plotse bocht van CD&V, sommigen hebben nog vragen.

Vragen die vooral gaan over “is dit nu geen goede basis om te onderhandelen?” of “waarom stap de N-VA er uit?” gaan.

Ik had al min of meer een samenvatting gemaakt om hier neer te schrijven, tot ik een goed interview van mijn voorzitter Bart De Wever op VTM zag waar je in 4 minuten de juiste argumentatie hoort, zonder veel franjes.

Ik ben het dus hiermee eens. Het zal mooi wezen, dat akkoord. Aan Vlaamse kant krijgen we dus een zeer nipte meerderheid (48 op 88 zetels) zonder ook maar 1 partij die opkomt voor de Vlaamse zaak aan boord (noem het dus gerust een anti-Vlaams front) tegenover aan Franstalige kant gewoonweg ALLE partijen. Duidelijk dus waar het gewicht zit? En dus op voorhand duidelijk in wiens voordeel het akkoord zal overhellen?

Vlaanderen was reeds de knecht van Wallonië, nu zijn we goed op weg om de slaaf te worden.

jul 19, 2011 - In de pers    No Comments

David Geens bedankt voor Te Deum

Burgemeester Fredy Tanghe (Groep 9910) van Knesselare heeft zijn voltallige gemeenteraad uitgenodigd op het Te Deum van zondag 24 juli. Het gaat om de viering van de Nationale Feestdag. Oppositieman David Geens zit nu nog bij GVP, maar trekt volgend jaar de kar van N-VA. Bij hem viel de uitnodiging dan ook niet echt in goede aarde. “Bedankt voor de uitnodiging, maar het laatste wat ik zal doen is God danken voor onze koning en ons koninkrijk”, zegt David Geens scherp in een mail aan de burgemeester. “Twee van de drie genoemden zijn wat mij betreft volledig overbodig en dienen niet gevierd te worden. Integendeel.”

Dat wordt dus op 24 juli alvast één stoeltje minder op het Knesselaarse Te Deum…

(JSA)

© 2011 De Persgroep Publishing

jul 8, 2011 - In de pers    No Comments

Duurdere vuilniszakken leveren IVM vette spaarpot op

Intercommunale bouwt reserve op voor nieuwe oven van 60 miljoen

“Duurdere vuilniszakken leveren IVM vette spaarpot op”

Meetjesland

David Geens (GVP) uit Knesselare vindt het niet kunnen dat de huisvuilzakken en containerparken steeds duurder worden, terwijl afvalintercommunale IVM nu al een vette spaarpot van 21 miljoen euro heeft. “Onnodig om onze gezinnen op kosten te jagen”, stelt Geens. Maar IVM zegt de reserve binnen enkele jaren nodig te hebben, wanneer er een nieuwe verbrandingsoven van 60 miljoen euro gebouwd moet worden.

Joeri Seymortier

IVM, de afvalintercommunale met haar verbrandingsoven langs de expressweg N49 in Eeklo, boert goed en heeft voor meer dan 21 miljoen euro aan beleggingen. Vorig jaar alleen al werd een overschot van 750.000 euro opgetekend. Een doorn in het oog van jonge gezinnen die de verwerking van hun afval steeds duurder zien worden. “Sinds vorig jaar betalen we in Knesselare de helft meer voor onze vuilniszakken: de prijs ging van 1 euro naar 1,5 euro per zak”, zegt David Geens. “Nu ik de jaarrekening van IVM grondig bestudeerd heb, weet ik waar dat geld naartoe gaat. Zo’n cijfers doen mij duizelen. Wij betalen als inwoner een pak meer en dat dient blijkbaar om een spaarpotje aan te leggen waar weinig democratische controle over bestaat. Vooral jonge gezinnen kunnen hun geld beter zelf beheren. Aangezien Knesselare aandeelhouder is bij IVM, zou je kunnen eisen dat de intercommunale dit geld terugbetaalt aan de gemeenten en dus ook de inwoners. Voor Knesselare gaat dat om 613.000 euro of 76 euro per inwoner. Dat kan tellen!”

Nieuwe oven

Bij IVM vinden ze de redenering van Geens te scherp door de bocht. “De cijfers kloppen, maar het zogenaamde spaarpotje hebben we jaar na jaar opgebouwd”, zegt secretaris Jean Marie Staelens van IVM. “Elke gemeente heeft een vertegenwoordiger in onze raad van bestuur en de jaarrekening wordt ook elke keer door de gemeenteraden goedgekeurd. Het opbouwen van die reserve gebeurt echt niet zonder reden. In 2013 moet een definitieve beslissing genomen worden over onze toekomst. Tegen 2020 willen we in Eeklo een compleet nieuwe verbrandingsoven bouwen. Vandaag zou dat gaan om een investering van 60 miljoen euro, dus tegen dan zal dat wellicht nog duurder zijn. Wij willen het project deels met eigen middelen financieren. Het zou veel erger zijn mochten wij binnen enkele jaren bij de gemeenten noodgedwongen moeten aankloppen met de vraag om zwaar mee te investeren in de bouw van de nieuwe oven.”

Vervuiler betaalt

Over de prijs van de huisvuilzak spreekt IVM zich niet uit. Dat is een bevoegdheid van elke gemeente apart. “De prijs van 1,5 euro is een Vlaamse richtnorm en een perfecte uitwerking van het systeem ‘de vervuiler betaalt'”, klinkt het bij de gemeente.

© 2011 De Persgroep Publishing

Dure vuilzakken zijn eigenlijk vette spaarpotten

Sinds vorig jaar betalen we de helft meer voor onze vuilniszakken: van 1 euro naar 1,5 euro.

We hebben toen vanop de oppositie moord en brand geschreeuwd. Eerst en vooral omdat de verhoging stoemelings werd toegevoegd aan de gemeenteraad zodat we ons totaal niet hadden kunnen voorbereiden met opzoekingswerk.

We moesten ons dus neerleggen bij de verantwoording van het college dat beweerde dat de kosten zo hard gestegen waren dat de prijsstijging navenant verantwoord was. Wat we dus niet konden controleren op het moment zelf.

Anderzijds stoorde het ons uitermate dat deze maatregel voornamelijk jonge dynamische gezinnen betreft. Baby’s en kinderen zorgen voor extra afval, en niet een klein beetje.

Het was altijd mijn aanvoelen dat de ingeroepen verantwoording niet klopte en dat de verhoging enkel moest dienen om het gat in de begroting dicht te rijden (daar schrijf ik de komende dagen nog wel meer over).

Maar vandaag kregen we dus eindelijk de afrekening van IVM (=onze afvalintercommunale) voor 2010. Daar staan toch wel enkele opmerkelijke zaken in.

Laat ik beginnen met datgene wat effe mijn adamsappel deed stokken in mijn keel. IVM heeft voor meer dan 21 miljoen euro (ja, u leest het goed) aan beleggingen. Serieus spaarpotje, nietwaar?

Iets toevallig? Ik denk het niet. In 2010 heeft IVM winst gemaakt en niet nog zo’n beetje. Driekwart miljoen te bestemmen winst. Jaja, IVM maakt winst en ieder jaar doet ze dat beter en beter.

Deze cijfers deden me alvast duizelen. Wij betalen als inwoner een pak meer en dat dient om een spaarpotje aan te leggen waar weinig democratische controle over bestaat.

Ik heb dan ook eens naar de post over afvalverwerking in de gemeenterekening van 2010 gekeken. En wat stel ik daar vast? De begrote post zakt met 35000 euro voor de definitieve vaststelling in 2010.

Dus ook voor onze gemeente kost het afval in 2010 minder, terwijl men een meerkost als verantwoording inriep voor de verhoging.

Ik weet dat men in de politiek ruime begrippen omtrent waarheid en zo hanteert, maar ik vind het toch niet als waarheid te bestempelen als je als college je burgers zegt “het kost ons ook meer” terwijl de kosten dalen en men stiekem een serieuze spaarpot aanlegt.

Aangezien onze gemeente aandeelhouder is, zou je kunnen eisen dat men dit opgepotte geld terugbetaalt aan de gemeenten, aan ons dus als inwoner.

Voor Knesselare zou het om 613000 euro gaan oftewel 76 euro per inwoner.

U weet nu dus waar uw halve euro per zak extra naar toe gaat.

jul 1, 2011 - In de pers    No Comments

Bracke doopt N-VA Knesselare-Ursel

N-VA-boegbeeld Siegfried Bracke was maandag te gast in De Swaene. Meteen het startschot voor de plaatselijke afdeling met als bestuursploeg Guido Van Hecke, Bram De Munter, Koen Bockaert, Jean-Pierre Galle en voorzitter David Geens. ‘Onze gemeente heeft dringend nood aan een nieuwe bestuursploeg die ons gemeente eindelijk op het goede spoor zet’, zegt Geens. ‘Zonder ingrijpen wordt ons een dorp een slaapdorp waar we rustig oud worden en alle dynamiek verdwijnt.’ (mye)

© 2011 Corelio

jul 1, 2011 - In de pers    No Comments

N-VA start met nieuw bestuur

N-VA Knesselare-Ursel is definitief uit de startblokken geschoten. Voorzitter David Geens, die nu nog oppositieleider is voor de GVP in Knesselare, stelde samen met Siegfried Bracke zijn nieuw bestuur voor. Guido Van Hecke, Bram De Munter, Koen Bockaert en Jean-Pierre Galle zetten samen met voorzitter David Geens hun schouders onder de opstart. “Knesselare heeft dringend nood aan een nieuwe bestuursploeg die onze gemeente eindelijk op het goede spoor zet. Zonder ingrijpen wordt ons een dorp een slaapdorp waar we rustig oud worden en alle dynamiek verdwijnt”, zegt David Geens. Info: [email protected].

(JSA)

© 2011 De Persgroep Publishing

jun 29, 2011 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Dagorde gemeenteraad 6 juli 2011

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 6 juli om 20u30 in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Rekening 2010 gemeente;

3. RPR gemeentepersoneel – aanpassing hospitalisatie;

4. Project drugspunt;

5. Kaderwijziging lokale politie;

6. GAS – aanvulling;

7. Goedkeuring tussentijdse evaluatie van het sportbeleidsplan;

8. Rekeningen en verslag AV Burensportdienst;

9. Aanpassing subsidiereglement directe financiële ondersteuning sportverenigingen;

10. Aanpassing reglement lokalenverhuur (cultuurdienst);

11. Wegenis Onderdale – goedkeuring;

12. GRUP Sportstraat – principebeslissing;

13. Aanstelling ontwerper GRUP Sportstraat – Veneco²;

14. Politiereglement verkaveling Hoekestraat – advies;

15. Politiereglement Hoekestraat – Maria-Aalterseweg – Overleiestraat – advies;

16. Samenwerkingsovereenkomst interlokale vereniging muziekacademie – statuten;

Toegevoegde A-punten

17. Aanpassing subsidiereglement groenvoorziening en kleine landschapselementen (Groen!);

18. Engagementsverklaring Bio op het bord van het beleid (Groen!).

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

jun 26, 2011 - In Knesselare en Ursel    No Comments

N-VA Knesselare-Ursel: Siegfried spreekt

N-VA Knesselare-Ursel is afgelopen week goed gestart. Een zestigtal geïnteresseerden kwamen luisteren naar wat Siegfried Bracke te vertellen had over de regeringsvorming en waarom de N-VA zich blijft inzetten voor een staatshervorming.

Voor wie er niet kon bij zijn: pech, het was veel te boeiend om zomaar in een paar woorden samen te vatten. Ik onthou vooral dat het gaat om welvaart én solidariteit. Ja, ook solidariteit, ondanks wat velen beweren.

Na een grondige uitleg van een uur, was er nog ruimschoots de tijd voor een hele reeks vragen.

Ook de jonge afdeling werd voorgesteld. Als voorzitter deed ik een oproep om ook in Knesselare de schouders te zetten onder het appel tot verantwoordelijkheid waar de N-VA voor staat. Onze gemeente heeft dringend nood aan een nieuwe bestuursploeg die ons gemeente eindelijk op het goede spoor zet. Zonder ingrijpen wordt ons een dorp een slaapdorp waar we rustig oud worden en alle dynamiek verdwijnt.

De nieuwe bestuursploeg werd voorgesteld: Guido Van Hecke, Bram De Munter (secretaris), Koen Bockaert (penningmeester) en Jean-Pierre Galle (ondervoorzitter) zetten samen hun schouders onder de opstart.

Een warme oproep voor uitbreiding had al meteen succes en nieuwe leden melden zich aan om voortaan mee te werken.

Nu start de zomer en kunnen we allemaal even rusten. Wie echter al eens van gedachten wil wisselen om te kijken of meewerken aan de N-VA ook iets voor hem of haar is: contacteer me. Een zomers avondje met een glaasje rosé er bij is altijd de juiste setting om eens te brainstormen.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/media/20110620nvastart/” title=””]

jun 24, 2011 - In de pers    No Comments

N-VA beslist na zomer over mogelijke kartels

N-VA wil volgend jaar ook in onze regio in zoveel mogelijk gemeenten als zelfstandige partij naar de kiezer. De knopen worden na de zomer doorgehakt.

In elke gemeente wordt volop gewerkt aan de opbouw van een eigen afdeling. “Het is de bedoeling om in zoveel mogelijk gemeenten met een aparte lijst naar de kiezer te trekken”, zegt David Geens, voorzitter van het arrondissement Gent-Eeklo. “Ten vroegste na de zomer wordt gemeente per gemeente beslissingen genomen. Vast staat dat in het gebied Gent en Meetjesland de gemeenten die met een partner naar de kiezer trekken, op één hand te tellen zullen zijn.”

Aparte lijst

In Nevele en Deinze is het al zo goed als zeker dat de N-VA met een aparte lijst opkomt, hetzelfde geldt voor de nieuwe afdeling in Zelzate. In Zulte is er nog geen duidelijkheid over wat de partij gaat doen en in Lovendegem staat die beslissing pas in het najaar op de agenda. In Aalter is het nog altijd grote liefde tussen de CD&V van Pieter De Crem en de N-VA. De kans dat de twee partijen samen opkomen is groot. In Assenede leeft de kans dat Samenplus en N-VA samengaan. Daar stapt schepen Guido Van De Veire die nu bij Samenplus hoort, over naar N-VA. In Knesselare wordt het wellicht een zelfstandige lijst, want daar woont boegbeeld David Geens. Ook Evergem wordt met schepen Joeri De Maertelaere zeer waarschijnlijk een aparte lijst. In Eeklo moet nieuwkomer Michel De Sutter sterk genoeg zijn om een volledige lijst samen te stellen. In Waarschoot krijgt schepen Walter De Muynck een bestuursfunctie bij N-VA. Wat zijn huidige WGB gaat doen, is nog niet beslist. In Maldegem trok N-VA vorige keer met OGP naar de kiezer. Dat zou nu opnieuw kunnen, maar in de wandelgangen wordt gezegd dat N-VA dan wel de voortrekkersrol wil spelen.

(JSA/GRG/KVZ)

© 2011 De Persgroep Publishing

jun 17, 2011 - In de pers    No Comments

Siegfried Bracke spreekt in De Swaene

Op maandag 20juni om 20uur komt N-VA-boegbeeld Siegfried Bracke in café De Swaene het publiek toespreken. De toegang is gratis en iedereen is welkom. ‘Siegfried zal ons schetsen waar we vandaag staan met de regeringsvorming en een tip van de sluier lichten van waarop we nog kunnen hopen’, aldus David Geens van N-VA Knesselare. ‘En als u een brandende vraag heeft voor Siegfried: u zal die zeker kunnen stellen die avond.’ ( mye)

© 2011 Corelio

Pagina's:«1...78910111213...131»