jun 29, 2011 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Dagorde gemeenteraad 6 juli 2011

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 6 juli om 20u30 in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Rekening 2010 gemeente;

3. RPR gemeentepersoneel – aanpassing hospitalisatie;

4. Project drugspunt;

5. Kaderwijziging lokale politie;

6. GAS – aanvulling;

7. Goedkeuring tussentijdse evaluatie van het sportbeleidsplan;

8. Rekeningen en verslag AV Burensportdienst;

9. Aanpassing subsidiereglement directe financiële ondersteuning sportverenigingen;

10. Aanpassing reglement lokalenverhuur (cultuurdienst);

11. Wegenis Onderdale – goedkeuring;

12. GRUP Sportstraat – principebeslissing;

13. Aanstelling ontwerper GRUP Sportstraat – Veneco²;

14. Politiereglement verkaveling Hoekestraat – advies;

15. Politiereglement Hoekestraat – Maria-Aalterseweg – Overleiestraat – advies;

16. Samenwerkingsovereenkomst interlokale vereniging muziekacademie – statuten;

Toegevoegde A-punten

17. Aanpassing subsidiereglement groenvoorziening en kleine landschapselementen (Groen!);

18. Engagementsverklaring Bio op het bord van het beleid (Groen!).

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden