mei 1, 2011 - In Vlaanderen    No Comments

Open brief aan Gennez: we moeten af van de oude rode arrogantie

Beste Caroline

Ik heb aandachtig geluisterd naar uw toespraak als SP.A-voorzitter (ad momentum) naar aanleiding van 1 mei.

U stelt een 1 mei bonus voor, waarbij in bedrijven waar het goed gaat een bonus zou gegeven worden aan de werknemers.

Wel Caroline, ik ga daar VOLLEDIG mee akkoord. Op een paar kleine voorwaarden na.

Zo verwacht ik dat de vakbonden en overheid een akkoord tekenen dat de bonus ook in de omgekeerde richting werkt: indien het met een bedrijf eens wat minder gaat, leveren de werknemers een bonus in op hun loon. Vakbonden komen ook overeen te stoppen met hun graaicultuur (want die is veel pertinenter dan bij CEO’s).

Immers midden in de financiële crisis was het vakbondscredo: geef ons meer centen om de koopkracht van de mensen te beschermen. Nu de crisis amper over is, is hun credo: geef ons centen, want het gaat nu beter.

U eist (terecht) dat CEO’s van banken geen bonussen krijgen tot ze elke cent overheidssteun hebben terugbetaald. Kunnen we hetzelfde dan over uw 1 mei-bonus zeggen? Dat bedrijven die niet moeten betalen tot ze iedere cent hebben goedgemaakt die de crisis en de vakbonden hen hebben gekost?

Mogen we als werkgever dan ook verwachten dat deze 1 mei bonussen vooral de werknemers ten goede zullen komen? De belasting op deze bonus mag dan zeker niet hoger zijn dan de roerende voorheffing die betaald worden op kapitaalsvergoedingen aan de vennoten.

Als we dan toch huwen, kan het principe van “in goede én kwade dagen” dan gerespecteerd worden? Bedrijven die het moeilijk hebben, de gelegenheid geven om op aanvaardbare manier tegen redelijke kosten te scheiden van hun huwelijkspartner? En tegelijk zij die willen blijven in de relatie de kans te geven zich harder in te spannen om de relatie in stand te houden en niet net minder?

En als laatste: kunnen we dan ook overeenkomen dat we deze bonus enkel uitkeren aan diegene die er mee voor gezorgd hebben dat het beter gaat in een bedrijf en dat we de bonus niet op communistische wijze moeten geven aan iedereen? Want zowel inzet als lanterfanten belonen, zorgt voor een nivellering naar beneden. En dan stuikt het systeem uiteindelijk in mekaar (cfr het communisme).

Of moeten we verplicht de bonus ook geven aan de vakbondsafgevaardigden die hun tijd enkel gebruiken om anderen te intimideren en pesten?

Kortom, bent u bereid in de vorm van een modern socialisme te praten met werkgevers op basis van gelijkheid, echte gelijkheid? Of zit u vastgeroest in een aloud roodgetint socialisme waarbij werkgevers enkel dienen om uitgepe(r)st te worden tot ze noodgedwongen hun toevlucht moeten zoeken tot Oosteuropese (vroegere socialistische) landen?

Of blijft u bij uw uitpersingsstrategie waarbij zij die geld hebben (en het verdiend hebben) het maar moeten blijven afgeven aan de gigantische instroom van migranten zonder dat deze verplicht worden bij te dragen aan onze maatschappij? Of uw uitpersingsstrategie waarbij het “rijke” Vlaanderen maar 11 miljard euro (zeg gerust maar 2000 euro per Vlaming) elk jaar moet blijven geven aan Wallonië waar men op zijn gat kan blijven zitten, want het handje ophouden is nauwelijks een inspanning te noemen?

Kortom, kan 1 mei eens in het teken staan van hen die echt werken en willen werken, ongeacht of ze dit doen als werknemer, ondernemer of ambtenaar?

Met vriendelijke groeten,

David Geens

apr 19, 2011 - In de pers    No Comments

Verdient gemeente twee maal aan elektro-afval?

Knesselare Volgens oppositielid David Geens (GVP) int de gemeente op een onwettige manier geld van wie afgedankte elektrische apparaten indient op het ’tijdelijke’ containerpark.

‘Sinds 2001 is er een wetgeving die bepaalt dat afgedankte elektrische apparaten gerecycleerd moeten worden’, aldus Geens. ‘Bij de aankoop van ieder nieuw apparaat zit een zogenaamde Recupel-bijdrage om de kosten van ophaling en verwerking te betalen.’

‘Bij de aankoop van een nieuw elektrisch toestel kan u uw oud exemplaar afgeven aan de verkoper, maar als u geen nieuw toestel koopt, dan kan u altijd terecht in het containerpark. Recupel heeft daarvoor een akkoord gesloten, waardoor particulieren hun afgedankte toestellen gratis kwijt kunnen in de containerparken’, gaat hij verder.

In Knesselare moet men 2euro toegangsgeld betalen voor het containerpark. Volgens Geens kan dit niet voor wie een elektrisch apparaat binnen brengt, want dan betaalt men twee maal.

‘Op mijn mondelinge vraag beloofde de burgemeester dit na te kijken, maar als men tegen volgende gemeenteraad geen punt naar voren brengt om deze toestand te reguraliseren, dan zal ik zelf een punt indienen. Wordt dat niet goedgekeurd, dan zal ik klacht indienen bij de hogere overheid.’

(mye)

© 2011 Corelio

apr 18, 2011 - In de pers    No Comments

Gemeente vraagt illegaal geld in containerpark

Onderzoek naar wettigheid betalen voor afgedankte elektrische toestellen

“Gemeente vraagt illegaal geld in containerpark”

Overtreedt de gemeente Knesselare de wet? Wie met afgedankte elektrische toestellen naar het ‘noodcontainerpark’ trekt, moet aan de ingang 2 euro betalen. Volgens David Geens (GVP) is dit in strijd met de wetgeving, want Recupel heeft een akkoord met alle Vlaamse gemeenten dat oude toestellen gratis in de bakkenparken mogen afgeleverd worden. Als de gemeente het reglement niet aanpast, dient Geens klacht in. Burgemeester Tanghe onderzoekt de zaak.

Joeri Seymortier

Knesselare slaagt er opnieuw in een rel te ontketenen over een containerpark dat er eigenlijk nog altijd niet is. Het ‘echte’ afvalpark moet binnenkort aangelegd worden langs de N44. Tot het zo ver is, kunnen de inwoners op zaterdag aan de sporthal hun groen- en ander afval in enkele containers dumpen. Voor groen betaal je 1 euro en voor ander afval betaal je 2 euro bij het binnenrijden.

Tweemaal innen

“Ook wanneer je afgedankte elektrische apparaten naar het containerpark brengt, valt dat onder de noemer ‘ander afval’ en wordt dus 2 euro aangerekend. Dat is niet wettelijk”, zegt David Geens. “Wanneer iemand een nieuw elektrisch toestel koopt, kan die zijn oud exemplaar afgeven aan de verkoper. Maar als je geen nieuw toestel koopt, kan je altijd terecht op het containerpark. Recupel heeft daarover een akkoord afgesloten, waarbij particulieren gratis toegang hebben tot de containerparken voor het deponeren van afgedankte toestellen. Behalve in Knesselare. Bij ons wordt wel geld gevraagd en dat is illegaal. De gemeente weet maar al te goed dat ze hier twee keer innen van de burger. We betalen Recupelbijdragen, die gebruikt worden om de gemeenten te vergoeden voor hun inzamelplicht. En we betalen een tweede keer om onze toestellen af te geven. Ik geef de gemeente een maand om dit recht te zetten. Zo niet, dien ik klacht in bij de hogere overheid.”

Onderzoeken

Burgemeester Fredy Tanghe (Groep 9910) wil de zaak onderzoeken. “Wij hebben de bezorgdheid van collega Geens genoteerd en gaan zeker bekijken wat wettelijk kan en niet kan”, aldus de burgemeester.

© 2011 De Persgroep Publishing

apr 17, 2011 - In Vlaanderen    No Comments

Een verademing

OK, ik ben zelf politiek actief en ik ben een stevige N-VA-militant, maar ik kan ook kritisch kijken naar politiek.

En als kritische burger heb ik net enorm genoten van een stukje uit de zevende dag.

Vorige week hebben de vier Franstalige partijvoorzitters op eigen verzoek een onderhoud gehad met VOKA, omdat ze vonden dat we in Vlaanderen een verkeerd beeld hadden van hun voorstellen.

Nu hebben ze dus de kans gehad en nu moet je dus eens kijken en luisteren naar wat de ondernemers zeggen over die voorstellen.

Ik pik er enkele dingen uit.

“Een amalgaam aan voorstellen”. Hun voorstel is ver van eenvoudig en houdt enkel een verdere versnippering in. Ze (=de Franstaligen) weten dat de boel nog complexer wordt, maar voeren dat als handelsmerk in (cfr Brussel) in en vragen daar dan nog geld voor.

“Als wij zo een bedrijf zouden leiden, dan was het al lang failliet”. De vergelijking met de belastingbetaler als aandeelhouder, de burger als klant en de visie er moet voor zorgen dat er goesting is om klant te zijn bij dit bedrijf, dat is een kijkvenster die eens wat vaker op de politiek zou toegepast moeten worden.

Ik denk trouwens dat dat één van de sterke punten is van de N-VA: er zitten heel wat bedrijfsleiders en zelfstandigen in de N-VA.

“Ze hebben last van een N-VA fobie”. Het is duidelijk dat de Franstaligen zich blind staren op de N-VA. Ze kijken en luisteren niet eens, ze willen maar één ding. De N-VA buiten.

“Een gemis aan front aan Vlaamse kant”. Moet ik daar nog meer bij zeggen? Als Vlamingen eens niet een uitverkoop houden door middel van viswijfpolitiek, maar met mekaar afspreken wat voor ons het laagste bod is.

“Wat we als Vlamingen doen, doen we niet automatisch beter”. Laat ons inderdaad niet genoegzaam op onszelf terugplooien. Zelfs al komt er een staatshervorming, dan komen er enorme uitdagingen op ons af.

Gewoon hervormen om te hervormen is dus een slechte zaak. Zonder de nodige hefbomen die het ons mogelijk maken, ja zelfs verplichten om de zaken eens echt ten gronde aan te pakken (en om grondig te werken, moet je kunnen beslissen over homogene pakketten en niet over snippers), is een hervorming een slechte zaak. Zelfs als gaat het om 15 miljard. We moeten als Vlamingen neen zeggen tegen een hervorming die er enkel op uit is het immobilisme te vergroten.

“De statusquo is voor hen voldoende”. Ze hebben niks te verliezen met een statusquo. Of ze kiezen voor project Frankenstein. Vlaanderen en Wallonië hebben op 13 juni 2010 totaal verschillend gekozen en dat is ieders goed recht. Het grote probleem is dat je deze “keuze” niet meer in overeenstemming met mekaar kan brengen.

Niet veranderen is niet minder dan een staatsgreep van Wallonië op Vlaanderen. Als er niks verandert, dan legt Wallonië ons voor de rest van ons bestaan hun wil op. En dan zullen we op korte termijn de grote verliezers in de wereld zijn doordat we een pak uitdagingen niet zullen kunnen aangaan.

Kortom, een verademing om eens de analyse te horen van mensen van buiten het speelveld die nu eens rechtstreeks onze tegenspelers hebben mogen ontmoeten. Het beste bewijs dat het niet de N-VA is die spoken ziet, maar al jaren duidelijk de vinger op de wonde legt.

Ik hoop dat alle Vlaamse politici dit fragment bekijken en nog eens herbekijken.

apr 16, 2011 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Knesselare int onrechtmatig geld voor inzameling

Kent u Recupel?

Sinds 2001 is er wetgeving die bepaalt dat afgedankte elektrische apparaten moeten recycleerd worden. De producenten en invoerders hebben daarom deze vzw opgericht. Bij de aankoop van ieder nieuw apparaat betaalt u een recupel-bijdrage om de kosten van ophaling en verwerking te betalen.

U kan enerzijds bij de aankoop van een nieuw elektrisch toestel uw oud exemplaar afgeven aan de verkoper, maar als u geen nieuw toestel koopt, kan u altijd terecht in het containerpark. Recupel heeft daarvoor immers een akkoord gesloten waardoor particulieren gratis toegang hebben tot de containerparken voor het deponeren van afgedankte toestellen.

Knesselare vraagt ten onrechte 2 euro

In 2009 besliste de Groep9910-meerderheid om geld te vragen voor het niet-bestaande (en trouwens niet-vergunde) “containerpark”.

Het reglement stelt duidelijk dat je per m3 ander afval 2¤ moet betalen.

Ik vroeg tijdens de gemeenteraad van april aan het schepencollege of men bewust was van het feit dat dit illegaal is.

Ik zag schepen Cooreman knikken en de burgemeester haastte zich om te zeggen “wij vragen geld voor de toegang, niet voor het deponeren van het afval, dus er is niks illegaal aan”.

Twee keer gelogen in één zin:

  • ten eerste is het reglement duidelijk: Met ingang van 01 september 2009 wordt een retributie ingevoerd van 1,00 euro voor de aanvoer van groenafval tot maximaal 2 m3 en van 2,00 euro voor ander afval tot maximaal 1 m3.
  • ten tweede, zoek antwoord 811210 op de FAQ van www.recupel.be en je leest heel duidelijk: Is de toegang tot de containerparken gratis ? De gemeentes en intercommunales hebben met Recupel een akkoord gesloten waardoor particulieren en in bepaalde gevallen ook handelaars gratis toegang hebben tot de containerparken voor het deponeren van beperkte hoeveelheden AEEA.

Het college weet dus maar al te goed dat ze hier twee keer innen van de burger: we betalen enerzijds recupelbijdragen die gebruikt wordt om de gemeenten te vergoeden voor hun inzamelplicht, maar we betalen een tweede keer om onze toestellen af te geven.

Op mijn mondelinge vraag beloofde de burgemeester dit na te kijken, maar als men tegen volgende gemeenteraad geen punt naar voren brengt om deze toestand te reguraliseren, zal ik zelf een punt indienen. Wordt dat niet goedgekeurd, zal ik klacht indienen bij de hogere overheid.

Want is het een schande dat het containerpark dat ze bij de vorige verkiezingen binnen het jaar beloofden er nog niet is, het is een schande dat het huidige containerpark illegaal uitgebaat wordt en het is nog schandaliger dat men geld op geld vraagt voor al deze schandes.

apr 12, 2011 - Algemeen    No Comments

Dagorde gemeenteraad 13 april 2011

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 13 april 2011 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Wegen- en rioleringswerken verkaveling Onderdale (Veneco);

3. Verkavelingaanvraag Onderdale (Veneco);

4. Samenaankoop elektriciteit – percentage groene stroom;

5. Imewo – kapitaaloperatie 2011;

6. Finiwo – intekening financieringsbeleid hernieuwbare energie;

7. Finiwo – algemene vergadering, goedkeuring agenda en aanstelling afgevaardigde;

8. Imewo – algemene vergadering, goedkeuring agenda en aanstelling afgevaardigde;

9. Veneco – algemene vergadering, goedkeuring agenda en aanstelling afgevaardigde;

10. PermanentpolitiereglementtonnagebeperkingKwadamstraat;

11. Raamcontract onderhoud wegenis;

12. Verkoopbelofte grondinname Aalterseweg;

13. Aanvulling tariefreglement administratieve stukken;

B-punten

14. Kerkfabriek Sint-Medardus – jaarrekening 2010;

15. Kerkfabriek Sint-Willibrordus – rekening 2010;

16. GAS – bijkomende voordracht sanctionerende ambtenaren;

17. Huishoudelijk reglement BKO.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

apr 8, 2011 - In de pers    No Comments

N-VA heeft nieuw arrondissementeel bestuur

De N-VA heeft een arrondissementeel bestuur voor Gent-Eeklo. De 51-jarige Jan Martens werd als voorzitter herkozen. Ondervoorzitter is Mels apotheker Erwin Van Heesvelde. David Geens, informaticus en N-VA-voorzitter in Knesselare, werd als secretaris herverkozen. Penningmeester is Deinzenaar Hans Van Peborgh en communicatieverantwoordelijke Pintenaar Ferry Comhair, woordvoerder van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans. (avd)

mrt 23, 2011 - In de pers    No Comments

Vlaamse Leeuw gestolen

David Geens uit Knesselare, de frontman van N-VA, heeft bij de politie een proces-verbaal laten opmaken nadat zijn Vlaamse Leeuw die altijd aan zijn huis wappert, gestolen werd. De vlag was dit weekend spoorloos verdwenen. “Er zal snel een nieuwe vlag hangen”, zegt David Geens. “Jammer dat mensen dit doen. Ik ben trots dat ik Vlaming ben en wil dat laten zien. Blijkbaar kunnen sommige mensen niet verdragen dat ik mijn identiteit toon.”

(JSA)

© 2011 De Persgroep Publishing

mrt 12, 2011 - In Vlaanderen    No Comments

Oproep om Maldegem te bevlaggen met de Vlaamse Leeuw

Een landelijk dorp met een stokoude en oertraditionele CD&V-burgemeester krijgt het koningspaar op bezoek en dan moet Maldegem, gelegen op de grens met Nederland, op en top Belgisch zijn, volgens burgemeester Johan De Roo.

En je zal het als inwoner geweten hebben. De burgemeester heeft de politie duidelijk richtlijnen meegegeven. In Het Laatste Nieuws van vandaag kon je niet naast de volgende waarschuwing lezen:

De politie zal donderdag streng toezien op de vlaggen met de Vlaamse Leeuw. “Natuurlijk is het niet verboden om de Vlaamse Leeuw uit te hangen. Maar het moet wel om de officiële vlag gaan,” aldus de politie

Ook de winkels zijn gebrieft. Ik was vandaag in de Colruyt en daar speelt men handig in door vlaggen te verkopen. Natuurlijk verwacht je daar dan onze vlag, maar in plaats van onze trotse Leeuw verkoopt men er enkel de Belgische driekleur. Ik had van Colruyt eigenlijk meer burgerzin verwacht en met name een Vlaamse reflex. Per slot van rekening zijn ze een Vlaams bedrijf.

Ik roep dan ook op aan Vlaanderen Vlagt, de VVB en alle inwoners van Maldegem aanstaande donderdag te tonen dat het Meetjesland een trotse Vlaamse regio is en massaal de Vlaamse Leeuw uit te hangen.

Ik hoop ook dat het bedrijf waar de koning donderdag op bezoek gaat, duidelijk laat zien dat de zaakvoerders daar het Vlaamse gevoel in het hart hebben en uit trots enkel de Vlaamse Leeuw laten wapperen.

De mijne blijft hier in Knesselare als vorm van solidariteit hangen.

Dagorde gemeenteraad 9 maart 2011

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 9 maart 2011 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Overdracht aan gemeente – wegen en rioleringen, wegzate, verkaveling Bockaert consorten,

Hoogte;

3. Brandweerhervorming – intentieverklaring oprichten opdrachthoudende vereniging, aanstellen

vertegenwoordiger in het overlegorgaan;

4. Aanpassen reglement evenementenkasten;

5. Afsprakennota lokaal overleg – opvoedingsondersteuning;

6. Gemeentelijk mobiliteitsplan – voorlopige vaststelling.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

Pagina's:«1...9101112131415...131»