nov 22, 2011 - In de pers    No Comments

Gemeente schildert verkeerdelijk haaientanden

In de straten die in Knesselare uitgeven op de Eentveldstraat, zijn verkeerdelijk haaientanden op de grond geschilderd. Het gaat om onder andere de Nieuwstraat en de Blaktestraat. Daar geldt gewoon voorrang van rechts, maar nu zijn er toch haaientanden op de rijweg geschilderd. “Zeer gevaarlijk”, zegt David Geens (GVP). “Wat zal er gebeuren indien iemand op basis van die wegmarkeringen er van uitgaat dat hij voorrang heeft terwijl dat niet zo is en een ongeval veroorzaakt? Is de burgemeester of de gemeente dan verantwoordelijk en zijn wij daar wel voor verzekerd?” De schilderwerken zijn gebeurd op vraag van een inwoner. “Er werd een inschattingsfout gemaakt en er zijn klassieke haaientanden aangebracht”, geeft burgemeester Fredy Tanghe (Groep 9910) toe. “Jaren geleden zijn daar al eens foutieve markeringen aangebracht. Men dacht toen dat de zichtbaarheid van de aanduidingen verdwenen was en daardoor werden ze overschilderd. De markeringen worden nu zo snel mogelijk verwijderd om duidelijkheid te scheppen en problemen te vermijden.” (JSA)

© 2011 De Persgroep Publishing