sep 12, 2011 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Dagorde gemeenteraad 14 september 2011

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 14 september 2011 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde:

A-punten

1. Vervanging raadslid (Groen!);

2. Spreekrecht burgers;

3. Dotatie politiezone – budgetwijziging;

4. Rechtspositieregeling – afwijking schaalanciënniteit kinderverzorger;

5. Waarborg lening kerkfabriek;

6. Herstelling dak pastorie Knesselare – principebeslissing, machtiging aanstelling ontwerper;

7. Jaarrekening Ocmw 2010;

8. Samenstelling commissie evaluatie decretale graden:

8.1 – oprichting;

8.2 – aanstelling leden;

9. Opmaak RUP horeca – principebeslissing;

10. Opmaak RUP’s ingevolge planologisch attest;

11. Ontwerp weg Onderdale Ursel;

12. Overeenkomst Werkwinkel;

13. Overeenkomst Logo+ “gezonde gemeente”;

14. Aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger muziekacademie;

B-punten

15. Interreg IV-b – toelichting project;

16. Leader – toelichting project.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden