nov 12, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Dagorde voor mijn laatste gemeenteraad

Mijn laatste gemeenteraad komt er aan. Deze gaat door op woensdag 14 november 2012 om 20u.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Aanvullende personenbelasting 2013;

3. Opcentiemen onroerende voorheffing 2013;

4. Belasting algemene leefbaarheid gezinnen 2013;

5. Algemene belasting bedrijven 2013;

6. Belasting tweede verblijven 2013;

7. Retributie op verkoop huisvuilzakken 2013;

8. Alg. vergadering IVM (12 december) – agenda en aanstelling afgevaardigden;

9. Alg. vergadering Finiwo (10 december) – agenda en aanstelling afgevaardigden;

10. Alg. vergadering Imewo (17 december) – agenda en aanstelling afgevaardigden;

11. Buitengewone alg. vergadering Veneco² (14 dec.) – agenda en aanstelling afgevaardigden;

12. Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen – advies;

13. Imewo bouwen elektriciteitscabine sportterrein Flabbaert – grondinname;

14. Watering van de Wagemaekersstroom – advies werken waterloop 2013;

15. Politiereglement fietspad Hoekestraat – advies;

16. Politiereglement woonerf Saterstraat – advies;

B-punten

17. Dotatie politiezone 2012.

C-mededelingen