Dagorde gemeenteraad 11 april 2012

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 11 april 2012 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Budgetwijziging 1-2012 gemeente;

3. Woonwijzer Meetjesland – subsidieaanvraag goedkeuring;

4. Wijziging samenwerkingsovereenkomst met statutaire draagkracht betreffende de

Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland;

5. Goedkeuring AV burensportdienst;

6. Waterlink ontwerp statutenwijziging – goedkeuring;

7. Intercommunales, algemene vergaderingen:

– Finiwo – goedkeuring agenda en aanstelling afgevaardigden;

– Veneco – goedkeuring agenda en aanstelling afgevaardigden;

B-punten

8. Drugspunt SMAK – goedkeuring werkingsverslag 2011;

Toegevoegde A-punten

9. Reglement voor subsidie van groenvoorziening – verduidelijken en aanpassen (Groen).

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden