jun 28, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Dagorde gemeenteraad 4 juli 2012

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 4 juli 2012 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. PRUP reconversie verblijfsrecreatie Groen-Ursel – advies;

3. Rekening 2011 gemeente;

4. Overdracht wegenis Hogebilk;

5. Waterlink

5.1 – aanstelling vertegenwoordiger directiecomité wegenisaangelegenheden;

5.1 – aanstelling bijkomende vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering;

6. Permanent politiereglement – uitbreiding agglomeratie en zone vijftig;

7. Provisie sportdienst;

Toegevoegde A-punten

8. Verkiezingsdeontologie (Groen);

B-punten

9. Interlokale vereniging drugspreventie West-Meetjesland – goedkeuring jaarrekening 2011.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden