Dagorde gemeenteraad 9 mei 2012

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 9 mei 2012 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Aanleg weg in verkaveling Pierlalaweg – goedkeuring;

3. Geamendeerd reglement subsidie groenvoorziening;

4. Imewo AV – goedkeuring agenda en statutenwijziging, aanstelling afgevaardigde;

5. IVM AV – goedkeuring agenda en aanstelling afgevaardigde;

6. Westlede AV – goedkeuring agenda en aanstelling afgevaardigde;

7. Riovisie aanpassing financieringsplan;

B-punten

8. Verantwoordingsnota en werkingsverslag cultuur 2011;

9. Verantwoordingsnota en werkingsverslag jeugd 2011;

10. Huishoudelijk reglement speelpleinwerking en activiteiten jeugddienst.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden