Dagorde gemeenteraad 11 januari 2012

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 11 januari in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Drugspunt Smak preventiedienst – goedkeuring activiteitenplan 2012-2013;

3. Beleidsnota toerisme;

4. Ondergronds brengen openbare verlichting: De Briel, Onderdale;

5. Budget Ocmw 2012;

6. Meerjarenplan Ocmw;

7. Overeenkomst ICT met provincie – addendum.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden