feb 25, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

David Geens aangeduid als lijsttrekker 2012

Ik ben verheugd dat het bestuur van N-VA Knesselare-Ursel mij unaniem heeft aangeduid als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Omdat het altijd interessant is om meer te weten over de persoon achter de politicus: ik ben 38 jaar en woon in de Nieuwstraat in Knesselare. Ik ben gehuwd met Isabel Verbeke en papa van Laurens (9j) en Lucas (7j). Mijn dagelijkse job bestaat uit het leiden van mijn internetbedrijf waar inmiddels 7 mensen werken.

Ik ben niet nieuw in de Knesselaarse politiek. Ik zetel sinds 2006 in de Knesselaarse gemeenteraad als fractieleider van GVP. In 2006 was er nog geen actieve werking van N-VA in onze gemeente. Daarom kandideerde ik toen op de lijst GVP.

Ik ben van mening dat een nationale partij met een lokale lijst een duidelijke meerwaarde kan bieden tegenover louter lokale lijsten. We zien maar al te vaak hoe in onze gemeente beslissingen van hogerhand zonder inspraak neerdwarrelen en blindelings uitgevoerd worden. Ons bestuur is er van overtuigd dat je vanuit een grotere partij meer contacten kan leggen met partijgenoten die op andere niveau’s verkozen zijn en werkzaam zijn. Deze contacten betekenen een meerwaarde om bepaalde dossiers richting te geven op Vlaams niveau voor ze stoemelings worden opgelegd. Denk dan maar aan wat we als N-VA al bereikten door goede informatie te bezorgen in dossiers zoals Groen Ursel en de N44.

Vanuit dat engagement ben ik dan ook actief binnen de andere niveau’s van de N-VA. In 2010 werd ik opnieuw door de leden van het arrondissement Gent-Eeklo verkozen als arrondissementeel secretaris en zetel ik ook in de partijraad van de N-VA.

Daar kan ik vaak op informele wijze contact leggen met federale en Vlaamse parlementairen. Zelfs onze ministers Bourgeois en Muyters zijn daar vlot aanspreekbaar. Altijd handig als je toch even een lokale visie moet duiden. Onze nationale partijgenoten hebben niet liever dan op de hoogte te blijven van wat hier reilt en zeilt. Enkel op die manier kunnen zij rekening houden met lokale gevoeligheden wanneer ze beslissingen nemen.

Mijn eerste uitdaging is een kwalitatieve lijst samen te stellen, samen met de rest van ons bestuur. We mikken op mensen die inhoud hebben, die capabel zijn om nadien in de gemeenteraad op dossiers te kunnen gaan wegen, hetzij vanuit de oppositie of als partner in het bestuur.

N-VA Knesselare-Ursel gaat voor de verandering. “Denken, durven, doen”: dat is eindelijk nodig in onze gemeente.

Daar ga ik voor, samen met de rest van onze partij en met uw steun.