aug 9, 2018 - In Vlaanderen    No Comments

Mutualiteiten zijn duur

Deze week leuke discussie met enkele linkse politieke intellectuelen (mensen die dus weten wat debatteren is) over het feit dat ik mijn mening geuit had dat mutualiteiten duur zijn. Men vroeg mij naar studies hoewel het enkel om een mening ging, maar op een gegeven moment gaf iemand uit linkse hoek mij een studie die ik meteen begon te lezen.

Uit de inleiding van een studie van de CM over de kosten van de landsbonden, haal ik een zinnetje dat aanzet tot verder lezen:

Ook vergeleken met andere Europese landen is België niet bepaald duurder.

 

Wat ik dus ook deed en plots zag ik zeer interessant cijfermateriaal:

Op pagina 34 vinden we een tabel met cijfers van de verhouding van administratiekosten die al op enorm gunstige wijze worden berekend (immers gecorrigeerd bedrag) en dan zien we dat België in de middenmoot zit: 6de op 13 landen. Niet goed, niet slecht.

 

Dan echter moeten we, wederom volgens deze studie, vaststellen dat België een systeem heeft met “tussenliggende organen belast met het beheer van de uitvoering van de ziekteverzekering”, mutualiteiten en kassen dus. De andere landen in deze lijst die dit ook hebben, zijn Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Van deze landen met gelijkaardige systemen is België zowaar de goedkoopste. Proficiat dus aan de mutualiteiten.

 

Maar wie dus verder doordenkt, ziet dat de landen waar ofwel de overheid ofwel de privé meer in handen heeft, allemaal behalve Nederland en Luxemburg, goedkoper scoren. Of anders gesteld: de Belgische mutualiteiten zijn de goedkoopste in Europa, maar de andere systemen zijn quasi allemaal goedkoper.

 

Of anders gezegd: mutualiteiten zijn duur vergeleken met andere systemen. Sorry voor wie het niet eens was met mijn mening…