jan 2, 2017 - In Vlaanderen    7 Comments

Dringende reanimatie gevraagd voor de MUG-helikopter

MUG helikopterKijkt u tegenwoordig naar “Helden van hier: In de lucht” en de enige MUG-helikopter uit Vlaanderen? Dan zal u al met eigen ogen gezien hebben hoe belangrijk deze helikopter is. Maar wist u dat deze MUG-dienst overleeft dankzij sponsoring en giften? En dat overleven letterlijk te nemen is want deze dienst draait met verlies? En dat niet iedereen die geniet van het systeem wil bijdragen aan het systeem?

Even over de nuttigheid van zo’n MUG-helikopter. MUG staat voor Medisch Urgentie Groep. Een MUG team bestaat altijd uit een spoedarts en -verpleger. De aanwezigheid van de arts is cruciaal want enkel artsen mogen behandelingen ter plaatse instellen. MUG teams zijn ingedeeld per zone en opereren altijd vanuit een ziekenhuis. Een ambulance is vaak eerder ter plaatse dan een MUG die vaak van veel verder moet komen.

Bij heel wat trauma’s telt iedere minuut. Denk maar aan een hartaanval of -stilstand. Ook iedere minuut terug naar het ziekenhuis maakt een verschil. Daarover bestaat geen discussie.

 

MUG-helikopter vliegt enkel dankzij sponsoring

Begroting MUG helikopter 2016Wist u trouwens dat een vlucht in de MUG-helikopter u niet meer kost dan dezelfde rit in een ambulance? Maar een MUG-helikopter wordt niet betaald door de overheid. De operaties van de MUG-helikopter van Brugge kost ruwweg 500.000 € per jaar. Deze dienst wordt uitgebaat door IMDH vzw (Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening).

 

Huur van de helikopter, onderhoud, kerosine enzo kost 410.000 € per jaar. De personeelskosten bedragen nog eens 130.000 €.

Aan de opbrengsten zijde is meer gespreid. 79.000 € komt van de provincie West-Vlaanderen en nog eens 145.000 € van steden en gemeenten. De patiënten (of hun verzekeringen) betalen 110.000 € voor de geleverde diensten (nogmaals, de patiënten noch de sociale zekerheid betaalt meer dan een rit in een ambulance). Dan is er nog eens 70.000 € uit sponsoring van uit de privé. Nog wat diverse inkomsten en je hebt aan de inkomstenzijde 422.000 €.

Globaal een uitbatingsverlies van 120.000 €.

 

Gelukkig heeft de vzw nog andere inkomsten. Ze geven opleidingen aan instellingen, bedrijven, redders enz.. Dat deel van hun activiteiten is winstgevend en levert hen ongeveer 53.000 € op.

Maar dan nog blijft er een verlies van 67.000 €

 

MUG-helikopter sneller bij afstand groter dan 10 km

 

Onderzoek toont aan dat de aanrijtijd van een ambulance of MUG-team per wagen twee minuten starttijd is na ontvangst van de oproep van de 100-centrale plus een minuut per kilometer verplaatsing. Bijvoorbeeld de MUG voor Knesselare komt uit Eeklo. Da’s ongeveer 14 km. Dus dat is 2’+14’=16 minuten voor die ter plaatse is. Zonder files of problemen.

Een MUG-helikopter heeft een starttijd van 4 minuten plus 3 km per minuut vliegtijd en een minuut om te landen. Voor Knesselare betekent dat (vogelvlucht 18km) 4’+6’+1′ = 11 minuten. Een kleine berekening leert ons dat een afstand van tien kilometer vogelvlucht sneller via de lucht wordt overbrugd.

Dus vooral voor landelijke gemeenten is zo’n MUG-helikopter uitermate belangrijk om snel heen en terug te geraken met een MUG team.

Hieronder een kaartje van het gebied dat de MUG-helikopter van Brugge kan bereiken binnen de 15 minuten:

Bereik 15' MUG-helikopter

 

Op deze kaart zie je dat buiten de provincie West-Vlaanderen ook een groot deel van Oost-Vlaanderen kan bediend worden door de MUG-helikopter van Brugge. Zeker in het Meetjesland is die helikopter belangrijk of beter gezegd in de gemeenten die raken aan de provincie West-Vlaanderen en verder dan 10km liggen van een MUG-ziekenhuis.

Dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, kan je op dit kaartje zien waar alle landingen plaats gevonden hebben in 2015:

Interventies MUG-helikopter Brugge

 

 Geen Oostvlaamse bijdragen

Kan u dan begrijpen dat Oost-Vlaanderen geen bijdrage wil leveren? Omdat de MUG-helikopter een West-Vlaams initiatief is – quod non want het is een privé initiatief van een vzw die een Westvlaamse uitvalsbasis heeft – en omdat het niet de ganse provincie Oost-Vlaanderen dekt, wil men geen middelen uit de provinciale begroting halen.

Maar ook de betrokken gemeenten (oa uit het Meetjesland) doen weinig of geen moeite. Uit de begroting haal ik voor 2015 de volgende cijfers van de gemeenten die bediend worden door de MUG-helikopter:

Bijdragen van Oost-Vlaamse gemeenten aan de MUG-helikopter

U leest het goed, amper iets meer dan zesduizend euro. Is een mensenleven niet meer waard.

Ik heb er zelf enkele kolommen aan toegevoegd in het groen. Met eerst de inwonersaantallen van de betrokken gemeentes. Vervolgens heb ik eens uitgerekend wat hun bijdragen zouden zijn als ze 25 eurocent per inwoner zouden betalen. Of zelfs maar 15 cent. Met slechts 15 cent per inwoner, zou het tekort van de vzw helemaal weggewerkt zijn.

Geen enkele gemeente moet in dat scenario meer dan 5000 € bijdragen. Maar hoewel de vzw daar om vraagt, geven dus maar heel weinig gemeentes thuis. Zo weet u meteen of uw burgemeester uw leven belangrijk vindt of niet.

 

Oproep: laat de helden van hier ook de helden van morgen zijn

 

Daarom deze oproep. Kruip in uw pen of toetsenbord en schrijf een brief of email aan het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente en leg hen uit hoe belangrijk de diensten van de MUG-helikopter vindt. Geef hen ook mee met hoe weinig geld zij kunnen zorgen dat de helikopter blijft vliegen.

 

Laat mij aub weten wanneer u geschreven hebt en welke antwoorden u hebt gekregen. Zo kan ik overzicht houden hoe succesvol we zijn als we de handen in mekaar slaan om de Helden van hier ook de helden van morgen laten zijn.