Browsing "In Knesselare en Ursel"
nov 27, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

De maskers vallen af, het uitzicht wordt erger

Zoals ik al voorspeld had, was het gedoe op de vorige gemeenteraad gewoon een politiek spelletje van een laag niveau.

Vandaag hadden we de beruchte financiële commissie, op vraag van Groep 9910. De burgemeester liet na de vorige gemeenteraad uitschijnen dat niet iedereen in zijn partij het eens was met de verhoging en daarom een discussie wou in de financiële commissie.

Naar mijn gevoel klopte dit niet. De meerderheid zou nooit openlijk een breuklijn laten zien. Ik heb van de eerste minuut hun spelletje door en mijn gevoel is vandaag bewaarheid geworden.

Er is maar één vraag gesteld op de vergadering vanmorgen: “Welke voorstellen heeft de OPPOSITIE om het probleem op te lossen?”.

Makkelijke vraag, maar dan zou men echt open kaart moeten spelen. Bezorg ons dan eens op voorhand de ontwerp begroting met echt ALLE details en niet enkel de samengetelde posten zodat we echt op zoek kunnen gaan naar wat er geld kost. Maar neen, dat is te veel gevraagd.

Ik heb op de commissie de vraag gesteld “Groep 9910 heeft om uitstel en deze vergadering gevraagd; ik luister naar jullie opmerkingen en voorstellen”.

De stilte was oorverdovend. Niemand van de meerderheid heeft zijn mond open gedaan, hoewel ze massaal aanwezig waren.

Dus de maskers zijn afgevallen, alleen was het uitzicht beter toen ze die maskers nog aanhielden. Deze vergadering was een slappe poging om proberen de eigen borst minder nat te maken.

Dit is te vergelijken met het systeem van de jury in een Assisenhof. Je weet nooit wie voor en wie tegen stemde bij een vonnis. Zo kan iedereen zich wegsteken en zeggen “ik was het er niet mee eens”.

Dat probeert Groep 9910 nu ook: ze doen ALSOF er onenigheid is, zodat ieder raadslid zich kan wegsteken. Ik ben eens benieuwd: zouden ze zo laf zijn om op de volgende gemeenteraad de geheime stemming te vragen?

De belastingen gaan omhoog en de meerderheid doet alsof ze er niks kunnen aan doen. Ze vertellen vele halve waarheden.

Bijvoorbeeld: er zijn minder inkomsten nu de cafetaria van de sporthal in concessie is. Klopt, maar dan zijn er toch ook minder kosten aangezien de uitbatingskosten wegvallen? Indien het saldo vroeger positief was, is het een slechte keuze geweest om de uitbating in concessie te geven, want zo heeft men inkomsten uit handen gegeven. Indien het saldo negatief was, is het een goede keuze geweest, maar moet men nu niet zeggen dat het geld kost, integendeel dan zelfs. Kortom, ergens klopt het verhaal niet.

Idem voor de sporthal. Die gaat men overdragen aan TMVW. Voor de gemeente betekent dit normaal een besparing, vooral omdat een gemeente een sporthal subsidieert en rekening houdt met de financiële draagkracht van de clubs. Nu een aparte organisatie dit gaat beheren, gaan zij minstens voor een break-even. De prijs voor de clubs zal dus ook stijgen (dus onrechtstreeks weer een grotere last voor de inwoners). Maar voor de gemeente betekent het een besparing.

Toch werd het vandaag ook aangehaald als een reden voor minder inkomsten. Jamaar, als dat klopt, hou de sporthal dan in eigen handen he…

De meerderheid spuit graag mist. En weet u waarom? Omdat ze zo hun eigen falen willen verdoezelen. U mag immers niet vergeten dat het financiële luik al meerdere legislaturen in handen is van dezelfde man: Fredy Tanghe. In de vorige eeuw als schepen van financiën, nu als burgemeester heeft hij deze bevoegdheid gehouden. Niemand anders dan de bejubelde Fredy is verantwoordelijk voor de huidige malaise. Het wordt tijd dat Knesselare dat eens beseft.

En laat het dus ook duidelijk zijn: niemand van Groep 9910 heeft ooit de intentie gehad om iets te doen aan de belastingverhoging. Niet op de vorige gemeenteraad en niet op deze financiële commissie. De uitkomst van deze vergadering lag al lang vast. Men had maar één bedoeling: nu poogt men te zeggen dat de oppositie ook geen oplossing had.

Welnu, die heb ik inderdaad niet in mijn hoed zitten. Ik heb geen batterij ambtenaren om al het rekenwerk voor mij te doen. Ik krijg geen inzicht in de facturen van de gemeente. En ik word ook geen 2500 euro per maand extra betaald om dat denkwerk te doen. Daar zijn de schepenen en de burgemeester voor, maar hun oplossing is simpel: ze zitten graag in de zakken van de jonge mensen.

nov 19, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Geen carnaval: tijd om de maskers weg te werpen

Gisteravond was ik getuige van een politiek spelletje zoals het nog niet vaak gespeeld is in Knesselare.

De meerderheid is immers van plan de opcentiemen te verhogen en nog geen klein beetje. Daarover had ik het al eerder, hoe dit vooral uit de zakken van jonge gezinnen moet komen.

Tientallen mails en telefoons heb ik gekregen van inwoners die me wilden zeggen hoe schandaleus dat ze dit vinden. Ten eerste natuurlijk omdat niemand graag belastingen betaalt, vooral niet omdat het een gevolg is van een slecht beleid.

Maar ook dat men het op slinkse wijze via de opcentiemen wil doen en vooral dat men laat uitschijnen dat “de sterkste schouders de zwaarste lasten” dragen terwijl dat net niet waar is, is bij vele mensen in het verkeerde keelgat geschoten.

Er zat dan gisteren uitzonderlijk veel publiek in de raadszaal en ook de pers was aanwezig. Heeft dat alles de meerderheid schrik doen krijgen om de mensen eerlijk in de ogen te kijken terwijl men de vermaledijde beslissing zou nemen?

Groep 9910 durfde blijkbaar niet verder gaan en vroeg uitstel van de betrokken punten. Men durfde dus gewoon de punten niet behandelen!

Nu zijn ze uitgesteld om eerst besproken te worden in een kleine commissie in een klein zaaltje, ver weg van de burger en de pers.

En dan komt het opnieuw op de gemeenteraad, eentje die men dan nog uitgesteld heeft tot 23 december; de avond voor kerstavond.

Tegen dan zal de volksberoering wel weggeëbt zijn, denkt men blijkbaar. Er zal minder publiek zijn en “men” zal inmiddels het al als oud nieuws beschouwen, zodat de meerderheid dan het voorstel kan doordrukken, zonder in de ogen van de burgers te moeten kijken.

Ik kon het gisteren niet langer aanschouwen welke potsierlijke maskers men plots op hun gezichten toverden bij de mensen van de meerderheid. Du jamais vu, dat een meerderheid verdaging vraagt van hun eigen voorstellen.

Ik vind het nog veel te vroeg voor carnaval en was niet bereid een zotskap op te zetten. Daarom heb ik op het moment zelf beslist geen deel uit te maken van deze narrenclub en ik ben opgestaan.

Er zijn grenzen aan het politieke (on)fatsoen. Ik kan en zal nog altijd iedere burger recht in de ogen durven kijken, ik heb geen masker nodig.

nov 16, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Knesselaarse belastingen op eenzame hoogte

Het schepencollege (Groep 9910) heeft beslist dat de opcentiemen op de onroerende voorheffing – de grondbelasting dus – in Knesselare verhoogd worden van 1300 naar 1800 opcentiemen. Een verhoging met maar liefst 40%.

Deze belastingsverhoging is volgens het bestuur nodig om de stijgende lasten te kunnen betalen. We moeten dan wel eerlijkheidshalve vermelden dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de ongebreidelde stijging van de dagelijkse kosten, meer bepaald door de enorme aangroei van gemeentepersoneel.

Knesselare duurste gemeente van het Meetjesland

Ik heb even een optelsom gemaakt van zowel de aanvullende personenbelasting en de grondbelasting, gecorrigeerd met de verhoudingscijfers zoals die gelden voor het Vlaamse platteland.

Het schepencollege beweert immers vaak dat onze situatie specifiek is voor een plattelandsgemeente, maar die factor heb ik met de cijfers van de Vlaamse overheid opgedeeld per type regio gecorrigeerd.

Vervolgens heb ik deze cijfers herberekend voor alle Meetjeslandse gemeenten en we zien dat Knesselare met kop en schouders aan de trieste leiding staat. In Knesselare wonen is maar liefst 40% duurder dan in Lovendegem, nochtans een gemeente die even “plattelands” is als Knesselare.

De bewering dat de vroegere 1300 opcentiemen onder het Vlaamse gemiddelde lagen, is met een korrel zout te nemen. Het Vlaamse gemiddelde bedraagt vandaag immers 1314 opcentiemen; we zaten dus pal op het gemiddelde. Nu zitten we er een stuk boven.

Opcentiemen gaan met 40% omhoog, voornamelijk ten koste van jonge gezinnen

Het ergste is echter dat het bestuur met de keuze om de grondbelasting te verhogen zich opnieuw richt naar – of beter gezegd tegen – de portefeuille van de jonge gezinnen.

Men moet immers beseffen dat:

1. Jonge gezinnen minder inkomen hebben aangezien inkomen meestal stijgt met ervaring en leeftijdsbarema’s, maar de OV (onroerende voorheffing) is niet gebaseerd op inkomen, maar op het kadastraal inkomen.

2. Kadastrale inkomens in geen eeuwigheid zijn aangepast, dus jonge gezinnen met nieuwe huizen een relatief veel hoger kadastraal inkomen hebben dan chique (en vaak reeds heringerichte) oudere huizen.

3. Jonge gezinnen nog een hypothecaire lening hebben af te betalen. Dit wordt fiscaal in mindering gebracht, dus heeft een positieve invloed op de te betalen personenbelasting, maar geen enkele op de OV.

Kortom, 100 opcentiemen wegen in euro’s uitgedrukt véél zwaarder voor jonge gezinnen. Een verhoging van 1% aanvullende personenbelasting zou een veel socialere maatregel zijn.

Je kan aan deze maatregel merken dat het huidig bestuur enkel bestaat uit oudere mensen die alle voeling hebben verloren met hoe het werkelijk gaat in een gezin met werkende ouders en studerende kinderen.

Dringend nood aan aandacht voor de jonge zwakke schouders

We hebben dus dringend nood aan een bestuur dat met een schone lei begint. Letterlijk. Vertrekken van een nulbegroting om iedere uitgavenpost kritisch onder de loepe te nemen. Want nu zit men in de zakken van de inwoners om een gat te dichten dat met deze maatregel bijlange na niet gedicht is. Tenzij men de kraan dringend dichtdraait, blijven zulke maatregelen dweilen met de kraan open. Maar de (water)rekening wordt doorgeschoven, specifiek naar jonge gezinnen en de gewone werkmens.

nov 12, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Dagorde gemeenteraad 18 november 2009

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 18 november 2009 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Aanvullende personenbelasting 2010;

3. Opcentiemen onroerende voorheffing 2010;

4. Kohierbelasting Algemene Leefbaarheid 2010;

5. Kohierbelasting tweede verblijven 2010;

6. Kohierbelasting bedrijven 2010;

7. Retributiereglementen:

– tariefreglement cafetaria sporthal – afschaffing;

– retributie op gemeentelijke aanplakkingen – aanpassing;

– grafconcessies – aanvulling;

– retributiereglement op afgifte van administratieve stukken – aanvulling;

8. Gebruiksreglement repetitieruimtes;

9. Watering van de Wagemaekersstroom – advies budget 2010;

10. Opvoedings- en ondersteuningsproject intergemeentelijke samenwerking;

11. Ocmw – budgetwijziging 2009;

12. Pietendriesmolen – onderhoudswerken fase 4;

13. RUP Moerakkerstraat – voorlopige aanneming;

14. Imewo – kapitaalsverhoging;

15. Veneco – algemene vergadering, agenda en afgevaardigden.

C-mededelingen

D-punten – schriftelijke vragen van raadsleden

okt 29, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Financiële Titanic

Wie de rekening van 2008 en de begrotingswijziging van 2009 van Knesselare na mekaar leest, krijgt een beangstigend gevoel. Het gevoel dat je een ijsberg hebt geraakt: je ziet als opvarenden slechts het topje, maar onder de oppervlakte zit het grote gevaar dat je ganse schip verwoest.

Zo vergaat het dus met onze gemeente. In de gewone begroting, noem het de dagelijkse werking van de gemeente, komen we nu twee jaar na mekaar een half miljoen euro te kort. En dit op een begroting van 7 miljoen! Een tekort van 7.5% dus.

Maar dat is slechts het topje. Want in 2008 heeft men een half miljoen aan reserves kunnen inpalmen en dit jaar is er een groot cadeau van de Vlaamse overheid geweest (het Lokaal Pact) ter waarde van 800.000 euro. Als je dat dus optelt, kom je aan een jaarlijks tekort van meer dan een miljoen oftewel zelfs 15% te kort.

Voor alle duidelijkheid: dat is geen eenmalig gegeven, maar is een structureel tekort.

De eerste (en deels verkeerde) reactie van het college is er al. Er worden massaal investeringen geschrapt.

Ik som even op wat er allemaal niet komt:

 • geen nieuwe verkeersborden
 • geen kampeervoorzieningen aan Flabbaert
 • geen BMX parcours
 • geen nieuwe verwarming voor de sporthal
 • geen opfrissing van de omgeving van de sporthal
 • geen lift aan de sporthal
 • geen nieuwe verlichting aan Flabbaert
 • geen nieuwe oprit aan Onderdaele in Ursel
 • geen lift in de bibliotheek
 • geen uitbreiding van de bib in Ursel
 • geen aanpassing/uitbreiding van de kinderopvang
 • geen nieuwe speeltuigen in de kinderopvang

Vooral die twee laatste dingen vind ik tergend. Het nieuwe megolomane gemeentehuis is er gekomen om verschillende diensten onder één dak te brengen, met name de financiële dienst.

En dat was nodig, want dan kon er eindelijk eens deftig werk gemaakt worden van de overvolle kinderopvang en de capaciteitsproblemen, vooral tijdens de vakanties.

Kortom, heeft men het geld niet verkeerd gespendeerd aan een prestigeproject? En laat men nu de kinderen en jonge gezinnen niet opnieuw in de kou?

En het ergste is dat het nodig is om te bezuinigen, maar dat het amper een invloed heeft op de gewone begroting. Investeringen schrappen zijn geen structurele bezuinigingen.

Het College moet dringend beseffen dat men niet de top van de ijsberg moet verbergen, maar dat men echt moet gaan snijden in de dagelijkse kosten.

De ongebreidelde uitbreiding van het gemeentepersoneel weegt enorm zwaar door. Zal het College de moed hebben mensen terug aan de deur te zetten of kiest men makkelijksheidhalve voor een belastingsverhoging?

Ik kan het niet zien, dat zit nog allemaal onder de oppervlakte. Maar ik voel wel dat we de dieperik in gaan.

Dagorde gemeenteraad 14 oktober 2009

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 14 oktober om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Budgetwijziging 2009 gemeente;

3. Verkoop restgronden Rozestraat TMVW;

4. Kerkfabriek Sint-Medardus:

4.1 – Budget 2010;

4.2 – Meerjarenplanning 2008-2013;

5. Onteigeningen fietspad N461 – definitieve aanvaarding;

6. Vaststelling feestdagen 2010;

7. Permanent politiereglement – borden langs diverse (on)verharde wegen;

8. Intercommunales – algemene vergaderingen en agenda:

8.1 – IVM;

8.2 – Westlede;

8.3 – Imewo;

9. Gemeentelijke Holding – aankoop A-aandelen;

10. Dotatie politiezone – bedrag toelage na begrotingswijziging politiezone;

11. Onteigeningplannen H. Sakramentstraat, Kouter, Maldegemseweg – voorlopige aanneming;

12. Grond- en pandendecreet – advies sociale huur- en koopwoningen en sociale kavels;

13. GAS – wijziging reglement.

C-mededelingen

D-punten – schriftelijke vragen van raadsleden

sep 27, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

N-VA geeft meer nieuws over toekomst N44

Via minister Muyters van de N-VA heb ik toegang gekregen tot het dossier omtrent de N44.

Daaruit blijkt dat men nog steeds verder werkt aan de studie.

In 2008 werd beslist om een planMER te koppelen aan de streefbeeldstudie. Hierdoor zou een breder document ontstaan waar meer sectoren aan bod komen en dat als een betere basis kan dienen voor eventuele alternatievenkeuzes en als onderbouwing voor een RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan).

De publieke nota voor het planMER is afgewerkt. Dit betekent dat men zeer binnenkort dit zal openbaar maken via www.mervlaanderen.be.

Dit zal een belangrijk moment zijn, want dan kunnen we als inwoner van Knesselare dit document grondig uitpluizen en eventueel bezwaren indienen.

Het zal daarom nuttig zijn om van zodra het document beschikbaar is, dat we de hoofden bij mekaar steken.

In dit planMER zullen de verschillende alternatieven en hun gevolgen onderzocht worden.

De tracébreedte ter hoogte van Knesselare verschilt van alternatief tot alternatief. Het smalste tracé bedraagt 36m, het breedste minimaal 44m.

Als men kiest voor het brede alternatief, dan weet men nu al zeker dat niet overal 44m beschikbaar is en dat men zal moeten onteigenen. Aangezien die keuze nog moet gemaakt worden, kan men nu nog niet zeggen waar er onteigend moet worden.

Het kabinet heeft evenwel toegezegd dat als de keuze eenmaal gemaakt is, men niet hoeft te wachten op de opmaak van de verdere plannen. De onteigeningsprocedures kunnen dan gelijk opgestart worden.

Ik zal dan ook contact houden met de minister om druk op de ketel te houden. Als (en ik zeg duidelijk als) er onteigend moet worden, is het belangrijk dat de onzekerheid weggenomen wordt.

Onze actie heeft ook de kranten gehaald.

Online kan je hier het artikel lezen.

sep 13, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Belastingsverhoging komt er aan

Al jaren maan ik ons bestuur aan tot ingrijpen op de begroting en wijs ik telkens op cijfers die de realiteit niet benaderen aan de inkomstenzijde. Maar het bleef allemaal zonder gevolg en langs de uitgavenzijde kende men weinig scrupules. Het personeelsbestand groeide tijdens deze legislatuur harder dan ooit tevoren. Recepties en feestelijkheden kennen geen grenzen en het propagandaboekje voor de meerheid – Netwerk – wordt nu zelfs iedere maand gedrukt en met de post rondgedeeld. ’t Geld kan blijkbaar niet op.

En toch is het op. We kregen deze week de rekening van 2008 op ons bord. De begroting was nog voorgesteld met een overschot, maar wat blijkt nu?

In gewone dienst (=het dagelijks bestuur van onze gemeente) sluiten we 2008 met een put van bijna een half miljoen euro. Da’s al geen goed nieuws en dat kan je moeilijk wegsteken. Maar dan moet je ook eens dieper spitten in die boeken en dan stel je vast dat men ALLE reserves – het spaarpotje uit de betere jaren zeg maar – in één keer heeft opgebruikt. Een bedrag van 465.000 euro.

Dus kortom heeft men in 2008 een miljoen euro te kort gehad om de gemeente te runnen. En dat op een begroting van circa 7 miljoen euro; dat is een tekort van 13%. Zelfs het Waals Gewest scoort beter.

Het is dus geen vijf voor twaalf – dat was het twee jaar geleden – maar wel tien na twaalf. Het is dringend tijd om de tering naar de nering te zetten.

Men zal dus moeten snoeien en echt snoeien. Niet wat beknibbelen op wat balpennen en zo, maar echt snijden. Het zal niet kunnen gebeuren zonder pijn te lijden. Daarvoor heeft men te lang de kop in het zand gehad. Want ook de begroting van dit jaar is dus totaal verkeerd gestart. Ze ging nog uit van een overschot en van bestaande reserves. Niet dus. En men heeft ondanks het feit dat in november 2008 de financiële crisis al volop woedde, toch nog pakken dividenden ingeschreven, oa van Dexia. Hoe dom kan je zijn?

Ik vroeg de burgemeester welke maatregelen we mogen verwachten. Een vaag antwoord volgde. Ik preciseerde mijn vraag nog als “komt de belastingsverhoging er dan toch als gemakkelijkheidsoplossing?” Ik had een ontkennend geluid verwacht want Groep 9910 heeft bij hoog en laag gezworen in hun verkiezingspropaganda dat er geen verhoging zou komen (we zitten immers al bij de zwaarst belaste gemeenten in het Meetjesland).

Maar neen, er klonk geen ontkenning. Wie onze bestuurders kent en hun gebruikelijke struisvogeltaktiek, weet dat een staalharde ontkenning “misschien” betekent en dat een mompelend antwoord zoveel betekent als “ja, maar we krijgen het niet over onze lippen”…

Dus, beste inwoner van ons gastvrij dorp, verwacht u volgend jaar maar aan schokkend nieuws op uw belastingsaanslagbiljet.

sep 12, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Geen nieuws over de N44

Op de gemeenteraad stelde ik deze week een vraag over de toekomst van de N44. Iedereen weet dat deze weg ooit zal omgevormd worden tot een semi-snelweg (primaire weg Cat I).

Op dat moment mogen er geen rechtstreekse erfontsluitingen meer zijn en wordt de Knokkeweg volledig afgesloten. Langs de N44 moeten zan ook ventwegen komen voor het lokale verkeer.

Dat hierbij onteigeningen gaan gebeuren, is pure logica. Waar mogelijk zal er enkel wat grond ingenomen worden, maar daar waar de huizen te dicht bij de N44 staan of de nieuwe ventweg vlak tegen de deur zou komen te liggen, zullen er best huizen onteigend worden.

Dit verdict hangt als een zwaard van Damocles boven het hoofd van verschillende gezinnen. De onzekerheid is niet aangenaam en voor sommige mensen die om bepaalde omstandigheden dienen te verhuizen, leidt dit nu tot de schrijnende situatie dat hun woning de facto onverkoopbaar blijkt.

Daarom vroeg ik onze burgemeester of hij als iets meer wist. Buiten het feit dat hij denkt dat het milieuonderzoek bijna rond is, wist hij niet veel meer te vertellen. De rest van de opmaak lijkt stil te liggen en ons gemeentebestuur lijkt niet veel druk uit te oefenen voor meer actie in dit dossier.

Gelukkig ontkende de burgemeester niet langer dat er onteigeningen nodig zullen zijn. Tot voor kort ontkende hij dat nog.

Omdat ons schepencollege weinig zinnigs wist te zeggen, heb ik inmiddels de Vlaamse regering om meer uitleg gevraagd. Aangezien de N-VA twee ministers heeft, heb ik hen ook op de hoogte gebracht van de situatie, in de hoop zo de druk te kunnen opvoeren.

Ik blijf er ook op aandringen dat de overheid zou overgaan tot inkoop van de huizen die nu vrijwillig te koop worden aangeboden indien ze op de lijst van mogelijke onteigeningen zouden staan.

Als er meer nieuws is, laat ik het onmiddellijk weten.

Dagorde gemeenteraad 9 september 2009

Op woensdag 9 september 2009 gaat de volgende gemeenteraad door in het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde:

A-punten

1. Jaarrekening gemeente 2008;

2. Jaarrekening Ocmw 2008;

3. Rapportering klachten 2008;

4. Kerkfabriek Sint-Willibrordus:

4.1 – Budget 2010;

4.2 – Geactualiseerd meerjarenplan 2010;

5. Wijzigingen gemeentedecreet ingevolge decreet d.d. 23 januari 2009:

– dagelijks bestuur, dagelijks personeelsbeheer, managementteam en visumplicht;

6. Interne procescontrole;

7. Aanpassing huishoudelijk reglement gemeenteraad;

8. Afsprakennota gemeenteraad – adviesraad;

9. Uniformiseren van de voorrangsregeling op de gewestwegen (N337 en N368);

10. Gemeentelijk reglement minimumnormen brandpreventie;

Toegevoegde A-punten

11. Mantelzorg – aanpassing reglement (Groep9910).

C-mededelingen

D-punten – schriftelijke vragen van raadsleden

GVP: opmaak streefbeeld N44

Pagina's:«1...891011121314...30»