Dagorde gemeenteraad 14 oktober 2009

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 14 oktober om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Budgetwijziging 2009 gemeente;

3. Verkoop restgronden Rozestraat TMVW;

4. Kerkfabriek Sint-Medardus:

4.1 – Budget 2010;

4.2 – Meerjarenplanning 2008-2013;

5. Onteigeningen fietspad N461 – definitieve aanvaarding;

6. Vaststelling feestdagen 2010;

7. Permanent politiereglement – borden langs diverse (on)verharde wegen;

8. Intercommunales – algemene vergaderingen en agenda:

8.1 – IVM;

8.2 – Westlede;

8.3 – Imewo;

9. Gemeentelijke Holding – aankoop A-aandelen;

10. Dotatie politiezone – bedrag toelage na begrotingswijziging politiezone;

11. Onteigeningplannen H. Sakramentstraat, Kouter, Maldegemseweg – voorlopige aanneming;

12. Grond- en pandendecreet – advies sociale huur- en koopwoningen en sociale kavels;

13. GAS – wijziging reglement.

C-mededelingen

D-punten – schriftelijke vragen van raadsleden