sep 12, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Geen nieuws over de N44

Op de gemeenteraad stelde ik deze week een vraag over de toekomst van de N44. Iedereen weet dat deze weg ooit zal omgevormd worden tot een semi-snelweg (primaire weg Cat I).

Op dat moment mogen er geen rechtstreekse erfontsluitingen meer zijn en wordt de Knokkeweg volledig afgesloten. Langs de N44 moeten zan ook ventwegen komen voor het lokale verkeer.

Dat hierbij onteigeningen gaan gebeuren, is pure logica. Waar mogelijk zal er enkel wat grond ingenomen worden, maar daar waar de huizen te dicht bij de N44 staan of de nieuwe ventweg vlak tegen de deur zou komen te liggen, zullen er best huizen onteigend worden.

Dit verdict hangt als een zwaard van Damocles boven het hoofd van verschillende gezinnen. De onzekerheid is niet aangenaam en voor sommige mensen die om bepaalde omstandigheden dienen te verhuizen, leidt dit nu tot de schrijnende situatie dat hun woning de facto onverkoopbaar blijkt.

Daarom vroeg ik onze burgemeester of hij als iets meer wist. Buiten het feit dat hij denkt dat het milieuonderzoek bijna rond is, wist hij niet veel meer te vertellen. De rest van de opmaak lijkt stil te liggen en ons gemeentebestuur lijkt niet veel druk uit te oefenen voor meer actie in dit dossier.

Gelukkig ontkende de burgemeester niet langer dat er onteigeningen nodig zullen zijn. Tot voor kort ontkende hij dat nog.

Omdat ons schepencollege weinig zinnigs wist te zeggen, heb ik inmiddels de Vlaamse regering om meer uitleg gevraagd. Aangezien de N-VA twee ministers heeft, heb ik hen ook op de hoogte gebracht van de situatie, in de hoop zo de druk te kunnen opvoeren.

Ik blijf er ook op aandringen dat de overheid zou overgaan tot inkoop van de huizen die nu vrijwillig te koop worden aangeboden indien ze op de lijst van mogelijke onteigeningen zouden staan.

Als er meer nieuws is, laat ik het onmiddellijk weten.