nov 12, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Dagorde gemeenteraad 18 november 2009

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 18 november 2009 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Aanvullende personenbelasting 2010;

3. Opcentiemen onroerende voorheffing 2010;

4. Kohierbelasting Algemene Leefbaarheid 2010;

5. Kohierbelasting tweede verblijven 2010;

6. Kohierbelasting bedrijven 2010;

7. Retributiereglementen:

– tariefreglement cafetaria sporthal – afschaffing;

– retributie op gemeentelijke aanplakkingen – aanpassing;

– grafconcessies – aanvulling;

– retributiereglement op afgifte van administratieve stukken – aanvulling;

8. Gebruiksreglement repetitieruimtes;

9. Watering van de Wagemaekersstroom – advies budget 2010;

10. Opvoedings- en ondersteuningsproject intergemeentelijke samenwerking;

11. Ocmw – budgetwijziging 2009;

12. Pietendriesmolen – onderhoudswerken fase 4;

13. RUP Moerakkerstraat – voorlopige aanneming;

14. Imewo – kapitaalsverhoging;

15. Veneco – algemene vergadering, agenda en afgevaardigden.

C-mededelingen

D-punten – schriftelijke vragen van raadsleden