sep 13, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Belastingsverhoging komt er aan

Al jaren maan ik ons bestuur aan tot ingrijpen op de begroting en wijs ik telkens op cijfers die de realiteit niet benaderen aan de inkomstenzijde. Maar het bleef allemaal zonder gevolg en langs de uitgavenzijde kende men weinig scrupules. Het personeelsbestand groeide tijdens deze legislatuur harder dan ooit tevoren. Recepties en feestelijkheden kennen geen grenzen en het propagandaboekje voor de meerheid – Netwerk – wordt nu zelfs iedere maand gedrukt en met de post rondgedeeld. ‘t Geld kan blijkbaar niet op.

En toch is het op. We kregen deze week de rekening van 2008 op ons bord. De begroting was nog voorgesteld met een overschot, maar wat blijkt nu?

In gewone dienst (=het dagelijks bestuur van onze gemeente) sluiten we 2008 met een put van bijna een half miljoen euro. Da’s al geen goed nieuws en dat kan je moeilijk wegsteken. Maar dan moet je ook eens dieper spitten in die boeken en dan stel je vast dat men ALLE reserves – het spaarpotje uit de betere jaren zeg maar – in één keer heeft opgebruikt. Een bedrag van 465.000 euro.

Dus kortom heeft men in 2008 een miljoen euro te kort gehad om de gemeente te runnen. En dat op een begroting van circa 7 miljoen euro; dat is een tekort van 13%. Zelfs het Waals Gewest scoort beter.

Het is dus geen vijf voor twaalf – dat was het twee jaar geleden – maar wel tien na twaalf. Het is dringend tijd om de tering naar de nering te zetten.

Men zal dus moeten snoeien en echt snoeien. Niet wat beknibbelen op wat balpennen en zo, maar echt snijden. Het zal niet kunnen gebeuren zonder pijn te lijden. Daarvoor heeft men te lang de kop in het zand gehad. Want ook de begroting van dit jaar is dus totaal verkeerd gestart. Ze ging nog uit van een overschot en van bestaande reserves. Niet dus. En men heeft ondanks het feit dat in november 2008 de financiële crisis al volop woedde, toch nog pakken dividenden ingeschreven, oa van Dexia. Hoe dom kan je zijn?

Ik vroeg de burgemeester welke maatregelen we mogen verwachten. Een vaag antwoord volgde. Ik preciseerde mijn vraag nog als “komt de belastingsverhoging er dan toch als gemakkelijkheidsoplossing?” Ik had een ontkennend geluid verwacht want Groep 9910 heeft bij hoog en laag gezworen in hun verkiezingspropaganda dat er geen verhoging zou komen (we zitten immers al bij de zwaarst belaste gemeenten in het Meetjesland).

Maar neen, er klonk geen ontkenning. Wie onze bestuurders kent en hun gebruikelijke struisvogeltaktiek, weet dat een staalharde ontkenning “misschien” betekent en dat een mompelend antwoord zoveel betekent als “ja, maar we krijgen het niet over onze lippen”…

Dus, beste inwoner van ons gastvrij dorp, verwacht u volgend jaar maar aan schokkend nieuws op uw belastingsaanslagbiljet.