Browsing "In Knesselare en Ursel"

Dagorde gemeenteraad 10 februari 2010

De eerste gemeenteraad van 2010 gaat door op woensdag 10 februari om 20u in de raadszaal van het Knesselaars gemeentehuis.

Op de dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Vervanging raadslid – wederopname mandaat na studieonderbreking Esther De Loof;

3. Drugspreventie – kennisname budget drugspreventie 2010, goedkeuring jaarplanning;

4. Budget Ocmw 2010;

5. Overdracht wegenis – Groenevijvers;

6. Onteigening fietspad N461 – aanstelling onderhandelaar en aanvraag machtiging onteigening;

7. Aanstelling afgevaardigde directiecomité S-divisie TMVW;

8. Woonbeleidsplan;

9. Milieujaarplan 2010;

Toegevoegde A-punten

10. Invoering “nachtregime” voor de openbare verlichting (Groen!);

11. Bijkomende beperking aanstraling kerktorens – verlengen dovingsperiode (Groen!);

12. Bijkomende beperking aanstraling kerktorens – vervroegen dovingsperiode (Groen!);

13. Mensen met een leefloon krijgen 10 gratis huisvuilzakken (Groen!);

14. Co-ouders krijgen elk 10 gratis huisvuilzakken (Groen!);

15. Gezinnen die genieten van de gemeentelijke zorgpremie krijgen 10 gratis huisvuilzakken

(Groen!);

16. Voor inwoners die minimum 100 m van het dichtstbijzijnde vuilnisophaalpunt wonen en zelf

hun vuilniszak daar naartoe moeten brengen (Groen!).

C-mededelingen

D-punten – schriftelijke vragen van raadsleden

jan 17, 2010 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Een democratische zondag

In Knesselare kan men alvast niet zeggen dat de politieke partijen niet werken. Zelfs op zondag zijn we begaan met hoe we onze gemeente besturen.

Een tijdje geleden had ik een open brief gericht aan Fons De Neve, voorzitter van de gemeenteraad.

Deze brief is duidelijk niet in dovemansoren gevallen, want mijn oproep om met de fractieleiders samen te werken aan de werking van de gemeenteraad werd door Fons gehonoreerd.

Vandaag zijn we samengekomen op vraag van Fons en hebben we de pijnpunten van de afgelopen tijd overlopen. Chapeau voor Fons dat hij dit gedaan heeft. Het is voor hem immers dikwijls ook dansen op een politieke slappe koord: als voorzitter van de gemeenteraad moet hij waken over de rechten van alle fracties en raadsleden, maar hij is en blijft natuurlijk ook lid van de meerderheid. Gelukkig dan ook één van de intelligentere en welbespraakte leden van Groep 9910, hoewel dit hem soms misschien parten speelt en hij te veel in de rol van spreekbuis van de meerderheid wordt geduwd.

Het blijft natuurlijk een spel van meerderheid en oppositie. Er zal zelden of nooit een punt van de oppositie zomaar aangenomen worden en als oppositie beseffen we dat op de gemeenteraad de beslissingen niet door ons genomen worden.

Ik vond het wel aangenaam dat de meerderheid erkent dat ze door een wakkere oppositie zelf gedwongen zijn aandachtig te blijven en onrechtstreeks soms bijgestuurd worden.

Natuurlijk vind de meerderheid dat ik scherp uit de hoek kan komen, zeker op mijn website. Ik zal ook constant het evenwicht moeten zoeken tussen het belang van een maatschappelijk debat en het debat op de gemeenteraad.

Als de voorzitter op de gemeenteraad voldoende ruimte laat voor discussie en de schepenen eens wat vaker aanport om niet naast de kwestie te antwoorden, dan denk ik dat we daar inderdaad terug het debat kunnen voeren.

Waar ik dus niet mee heb gezegd dat ik alles ga doodzwijgen op mijn website; per slot van rekening zitten we niet in de gemeenteraad om onze mening te verkondigen, maar zijn we volksvertegenwoordigers. Ik blijf het dus belangrijk vinden om ook op voorhand publieke discussies te hebben zodat we weten wat er leeft onder de bevolking. Sommigen zullen dat doen door aan de toog te vertellen waar men mee bezig is, ik hang meer aan de digitale toog.

We zijn halverwege de legislatuur, het was positief van Fons om onszelf eens te evalueren. Ik geloof dat we op de volgende gemeenteraden de verandering zullen voelen en de voorzitter de schepenen wel eens zal aanporren om een echt debat te voeren, in plaats van enkel iets mee te delen.

En als het geloof op een zondag kan versterkt worden, mogen we allemaal content zijn 😉 .

dec 28, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Burgemeester en schepenen weigeren loonsverlaging

Volgens het college gaat het niet goed met de financiën van onze gemeente. De burgemeester kan het weten want al een eeuwigheid is hij eerst als schepen van financiën en nu als burgemeester hiervoor verantwoordelijk.

Daarom roept men iedereen op om een bijdrage te leveren. De grondbelasting gaat met 30% omhoog, we betalen nu om gebruik te maken van het illegaal containerpark, de vuilniszakken worden 50% duurder, de bedrijfsbelasting gaat 50% omhoog, sociaal zwakkeren krijgen geen korting meer op de gezinsbelasting, … Geld genoeg dus uit de zakken van de burger.

Ook het gemeentepersoneel moet inleveren. Voortaan betalen ze elke dag een euro meer eigen bijdrage op de maaltijdcheques. Dat is 220 euro per jaar dat iedere werknemer moet bijdragen (bovenop de extra belastingen voor al wie in onze gemeente woont).

Ook de gemeenteraad levert in. Op voorstel van de meerderheid besparen we 1500 euro per jaar op de zitpenningen.

Wij hadden ook een voorstel ingediend om de fractietoelage te laten vallen. In werkelijkheid hebben Groen! en GVP nog nooit een toelage aangevraagd: enkel Groep 9910 graait in de gemeentekas.

In plaats van dit ook te laten vallen, hebben ze zichzelf 250 euro toegekend in plaats van 500 euro. Nu ja, het is een besparing.

We hadden echter ook een resolutie ingediend om de burgemeester en schepenen te vragen 10% van hun loon terug af te staan aan de gemeente.

Met een zalige glimlach heeft de burgemeester dat voorstel naar de prullenmand verwezen. Het enige wat de schepenen niet meer zullen doen, is het aanvragen van kilometervergoedingen. Niet dat ze dat trouwens veel deden, dus dat is enkel een besparing op papier van een paar tientallen euro’s.

Verder moesten we ook rekening houden dat de burgemeester en schepenen vaak op feesten worden gevraagd en dat ze de traktaties dan uit eigen zak betalen.

Het zou er maar aan mankeren dat ze dit ook nog eens op kosten van de gemeente zouden durven doen, zekers…

Kortom, u en ik mogen betalen, diegenen die verantwoordelijk zijn leveren enkel een klein beetje in om geen geld meer te vragen voor de dikke auto’s waar ze tegenwoordig in rond rijden.

dec 24, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Open brief aan Fons De Neve: respect voor de oppositie?

Gisteren op de gemeenteraad heb ik me een aantal keer druk gemaakt om de twee maten en gewichten waar de meerderheid mee werkt.

Christoph Mouton kreeg tijdens zijn spreekrecht te horen dat het logisch is dat er niet gecommuniceerd wordt over maatregelen die nog niet genomen zijn. Dat zou een perfect te verdedigen antwoord geweest zijn, als Netwerk – het gemeenteblad – gisteren niet in de bus had gelegen.

In dat blad kon u lezen dat de gemeente zou besparen, maar toch nog investeringen doen zoals zonnepanelen, verwarming, toetreden tot de S-divisie van TMV enz…

Wel straf dat ik dat op woensdagmorgen moest lezen terwijl ik dacht als gemeenteraadslid die beslissingen ’s avonds te gaan nemen.

Voorzitter De Neve, bij deze nogmaals, u bent fout bezig. Twee maten en gewichten: communiceren als het u goed uitkomt en zwijgen als vermoord als het een hekel punt is. En u mag klagen dat ik op de man speel: het is de voorzitter van de gemeenteraad die verantwoordelijk is voor de communicatie over wat er in de gemeenteraad gebeurt.

En zeg nu zelf: Netwerk wordt niet in één dag klaargestoomd, dus die artikels zijn al minstens enkele weken oud. Het getuigt van arrogantie van de meerderheid om al zulke zaken te drukken voor er over gestemd wordt en is een kaakslag voor de democratie waar u zo de mond vol kan van hebben.

Wat zit de oppositie daar nog te doen? De beslissingen zijn al lang op voorhand genomen in achterkamertjes waar Groep 9910 vergadert. Alle commissies ten spijt, is er geen oor naar de inbreng van de oppositie.

Ik neem u dat kwalijk, omdat er ooit nog een moment was dat ik tenminste in uw oprechtheid geloofde (niet in die van de ganse Groep). Als u uw tak ernstig meent, kan u niet anders dan toegeven dat het het adagium “we communiceren niet over nog niet-genomen beslissingen” gisteren echt wel belachelijk klonk met Netwerk in de hand.

Als u trouwens werk wil maken van een gezonde samenwerking: amendementen moeten zeker mogelijk zijn. Ik was blij dat u na de schorsing tenminste eerlijk toegaf dat u in het verleden dit weigerde, maar u hebt daar uw redenen voor gegeven en ik aanvaard die.

Maar de huidige situatie waarbij ter zitting een reeks amendementen naar voor komen, maakt het moeilijk om ons degelijk voor te bereiden. Daarom stel ik voor dat u het huishoudelijk reglement wijzigt en als leidraad de werking in het Parlement volgt: amendementen moeten ook op voorhand ingediend worden (cfr toegevoegde punten) zodat ze met kennis ter zake (u verwees raadslid Bonami ook naar het feit dat een raadslid betaald wordt om zich te informeren) aan het debat kunnen deelnemen.

Als u de gemeenteraad terug op het niveau wil krijgen van het eerste jaar van de legislatuur, heb ik een tip voor u. Ook weer “gepikt” uit de werking van het Parlement. Creëer zoiets als de vergadering van de fractievoorzitters. Niet de commissie BKB, die dient voor andere zaken. De werking van de gemeenteraad zou los moeten staan van de uitvoerende macht (het college), maar in handen van de inrichtende macht (de gemeenteraad) zelf. Botsingen zoals gisteren en hetgeen ik hier aanklaag, zou best besproken worden in een vergadering met de fractievoorzitters en u zelf. Dan zou u echt als voorzitter van de gemeenteraad handelen en de belangen van de raad dienen, vóór die van het college.

dec 19, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Boeken toe

De vorige gemeenteraad was een spektakel gemeenteraad. Groep 9910 verdaagde de punten omtrent de belastingsverhoging en riep een financiële commissie samen om te luisteren naar suggesties van de oppositie.

Daarna zijn ze er in tien dagen in geslaagd om een nieuwe begroting op te stellen en de geplande verhoging enigszins te temperen.

Dat ze bij dit alles de oppositie niet echt wilden betrekken, hebben ze nu wel bewezen. Normaal wordt een begroting uitvoerig besproken in de financiële commissie. Die is daarvoor zelfs in het leven geroepen. Zo hebben alle fracties de kans uitgebreid vragen te stellen in voorbereiding van de finale bespreking in de gemeenteraad.

Maar blijkbaar doen we ons werk te goed. Voorzitter Fons De Neve mag ieder jaar na nieuwjaar zwammen over samenwerking en zo, maar ofwel is hij een softie die zich laat doen door de burgemeester ofwel meent hij geen woord van wat hij zegt. Want nu mag zelfs de financiële commissie niet meer samenkomen.

Oppositie voeren wordt echt een zware opdracht. Groep 9910 ging de legislatuur in met de woorden dat het met hen allemaal anders zou worden. Maar intussen lijkt het alsof Schrans himself terug aan het roer staat. Geen communicatie meer, zoveel mogelijk dossiers achter gesloten deuren en de oppositie stokken in de wielen steken.

Ik ga dit weekend een vuurkorfje aansteken, lekker gezellig in de sneeuw. Als aansteekpapier gebruik ik het verkiezingsboekje van Groep 9910. Dat is toch totaal waardeloos geworden.

Ik hoop dat sommige 9910’ers eens deftig in de spiegel kijken en zich afvragen wat er nog overblijft van het project waar ze zich zo enthousiast hebben achter geschaard…

dec 16, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Burgemeester en schepenen worden duit in het zakje gevraagd

Groep 9910 heeft inmiddels iedereen gevraagd een bijdrage te leveren aan de krappe financiële toestand van onze gemeente.

De burgers moeten meer betalen door middel van de verhoging van de grondbelasting (27%), de gemeenteraadsleden leveren 10% op hun zitpenning in en het gemeentepersoneel levert elke dag 1 euro in op hun maaltijdcheque.

Maar wat dan met de burgemeester en de schepenen, zij die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor deze toestand.

Wij bij de GVP vinden dan ook dat zij niet mogen achterblijven. We kunnen hen niet verplichten, maar verzoeken hen en de ganse meerderheid op om de hand in eigen boezem te steken en het goede voorbeeld te geven. Ze kunnen vrijwillig 10% van hun wedde laten terugvloeien naar de gemeentekas.

Het zou immers gewetensloos zijn moesten ze iedereen verplichten tot een bijdrage, maar zelf buiten schot blijven. Zeker als je weet dat de meeste schepenen ook nog een fulltime job hebben naast hun schepenambt, en dus twee keer loon trekken.

We hopen dan ook dat ze hun geweten laten spreken en dat ze ingaan op onze oproep.

Volgens de rondzendbrief van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris, meer bepaald vraag 1, is het mogelijk dat een burgemeester of schepen afstand doet van een deel van zijn of haar wedde op uitdrukkelijke vraag.

Daarom stellen wij voor dat de gemeenteraad volgende resolutie zou aannemen:

De gemeenteraad van Knesselare richt het verzoek tot de burgemeester en schepenen om vrijwillig 10% van hun loon automatisch te laten doorstorten aan de gemeentekas. Op die manier kunnen zij in eer en geweten bijdragen aan de sanering van onze financiën.

De gemeenteraad zal zeer erkentelijk zijn voor dit gebaar en de burgers zullen het weten te appreciëren dat hun bewindslui niet enkel maatregelen nemen maar ook de hand in eigen boezem steken.

Lees ook het krantenartikel uit Het Laatste Nieuws en op Radio2.

dec 12, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Dagorde gemeenteraad 23 december 2009

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 23 december 2009 in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Aanvullende personenbelasting 2010;

3. Opcentiemen onroerende voorheffing 2010;

4. Kohierbelasting tweede verblijven 2010;

5. Kohierbelasting Algemene Leefbaarheid 2010;

6. Kohierbelasting bedrijven 2010;

7. Retributiereglementen:

7.1 – huisvuilzakken;

7.2 – ophaling groenafval;

7.3 – retributiereglement aansluiting op rioleringsnet;

7.4 – rechtspositieregeling – maaltijdcheques;

8. Beleidsnota 2010;

9. Financiële nota 2010 (budget );

10. Meerjarenplanning 2010- 2013;

11. Toelagen en niet-verplichte uitgaven;

12. Dotatie politiezone;

13. Grond- en pandendecreet (art. 4.1.5 § 11) – voorstel sociale kavels en koopwoningen;

14. Grondruiling Vrekkemstraat;

15. Finiwo – goedkeuring huishoudelijk reglement, toegang gebruik thesaurieprogramma;

16. Reglement erkenning Knesselaarse niet-fysieke sportvereniging en subsidiereglement;

17. Gemeentelijke jeugddienst – subsidiereglement en erkenningcriteria werkjaar 2009-2010;

18. TMVW – toetreding tot divisie secundaire diensten;

19. Programma van de werken 2010 – principebeslissingen:

19.1 – verkoop mozaïeken Urseldorp;

19.2 – plaatsen zonnepanelen kinderopvang en gemeentehuis;

19.3 – aanpassen niet-verharde wegen;

19.4 – aankoop materiaal technisch personeel;

19.5 – digitaliseren uitleendienst – lokalenverhuur;

19.6 – aankoop meubilair POB;

19.7 – aanpassingswerken gebouwen kinderopvang Ursel;

19.8 – aanpassingswerken verwarming opvang Ursel;

19.9 – vervanging (buiten)speeltoestellen kinderdagverblijf Hemelrijk;

19.10 – opmaken GRUP Hemelrijk;

19.11 – opmaken GRUP binnengebied (Veld-, Kerk-, Molenstraat en Aalterseweg);

Via S-divisie TMVW:

19.12 – renoveren verwarmingsinstallatie sporthal;

19.13 – opfrissen buitenomgeving sporthal;

19.14 – renovatie sportverlichting Flabbaert;

19.15 – asfalteren toegang sportgebouwen Onderdaele Ursel;

19.16 – aankoop sportmateriaal.

20. Aanduiding kandidatuur raad van bestuur en lid AV Logo-Gezond+;

Toegevoegde A-punten

21. Huishoudelijk reglement gemeenteraad – aanpassing (Groep9910);

C-mededelingen

D-punten – schriftelijke vragen van raadsleden

dec 10, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

PV 64.H1.284-09

Onthou het nummer hierboven goed, want het zou wel eens een belangrijk nummer kunnen worden voor onze gemeente.

Doordat de gemeente geld is beginnen vragen voor het “containerpark” aan de sporthal, is de milieu-inspectie dit op het spoor gekomen. Wat al jaren een publiek geheim was, is nu vastgelegd in een Proces Verbaal met nummer 64.H1.284-09.

Op 24 november 2009 werd inderdaad vastgesteld dat er een containerpark door de gemeente Knesselare wordt uitgebaat op illegale wijze, zonder ook maar de nodige vergunning. Verschillende inbreuken worden vernoemd in dit PV.

En dat terwijl een tijd geleden in de gemeenteraad hier nog een allusie werd op gemaakt, zei de burgemeester dat de gemeente met alles in orde was. Een politicus verbuigt soms de waarheid, maar in die zitting zijn we dus gewoon belogen door onze burgemeester.

Eerbare politici hebben al voor minder ontslag genomen als zulke leugens uitkomen.

Maar daar stuur ik niet op aan. Fredy Tanghe zal wel weer een verklaring hebben in de aard van “ik wist het niet”… ’s Mans techniek heb ik reeds eerder als “struisvogelpolitiek” bestempeld: ik zie geen probleem, dus er is geen probleem.

De milieu-inspectie heeft ook aangekondigd om het hier niet bij te laten.

We moeten binnenkort dus vrezen dat het beetje sorteervriendelijk afval dus ook niet meer in eigen gemeente terecht kan. En dit omdat ons bestuur het plots nodig achtte geld te vragen voor iets wat illegaal is. Ik noemde dit al eerder een vorm van oplichting en nu komt boontje om zijn loontje.

Ik denk dat ons bestuur nu niet anders kan om snel maatregelen te nemen. Aangezien ze recent toegaven dat er in 2010 nog geen containerpark zal zijn en dat het zelfs nog jaren zal duren, kan men er ook niet omheen dat het huidige “containerpark” niet verder illegaal kan uitgebaat worden.

We zullen dus noodgedwongen bij Aalter moeten aankloppen en vragen of hun containerpark kan gebruikt worden, mits betaling uiteraard. We kunnen dan enkel maar hopen op een goede buur die misschien schaalvoordelen ziet en goede prijzen hanteert, zodat het geen geld kost of misschien zelfs goedkoper wordt. In het andere geval weten we ook al weer waar onze duur verdiende centen opgaan in belastingsverhogingen.

Ik stel dan op de volgende gemeenteraad hieromtrent enkele vragen om zo snel mogelijk zicht te krijgen op de toekomst:

  • Wat zijn de gevolgen voor de verdere uitbating? Moet dit gesloten worden?
  • Welke boetes hangen de gemeente boven het hoofd, nu en bij verdere uitbating?
  • Is retributie vragen voor iets wat illegaal is, zelf geen illegale actie?

De meerderheid zwicht: opcentiemen verhogen maar tot 1650

Goed oppositie voeren kan soms resultaat opleveren. De geplande verhoging van de opcentiemen wordt afgezwakt. Het huidig voorstel van het college is een verhoging van 1300 naar 1650. Nog altijd niet de juiste keuze volgens ons, maar toch al minder dan voorzien.

Aangezien we van in het begin gealarmeerd waren voor de verhoging van de opcentiemen, hebben we dadelijk de problemen kunnen aanduiden.

Ons protest draait om twee punten:

1. een verhoging van de opcentiemen is niet sociaal eerlijk: jonge gezinnen worden verhoudingsgewijs veel harder getroffen.

2. men moet de oorzaken aanpakken en vooral aan de uitgavenkant gaan snoeien in plaats van de ontvangsten blindelings te verhogen.

Na onze harde kritiek, die massaal gesteund werd door de Knesselaarse inwoners, haalt het college nu deels bakzeil. De gepolande verhoging wordt enigzins afgezwakt tot 1650 opcentiemen.

Men slaagt hier in door aan de uitgaven zijde eindelijk eens wat structurele maatregelen door te voeren. Zo moeilijk kan het niet geweest zijn dat men nu op 10 dagen tijd dit kon doorvoeren…

Maar we blijven nog wel met vragen zitten? Want door te snoeien in de uitgaven én tegelijk toch de grondbelasting te verhogen, creëert men een overschot van een half miljoen euro.

Waarom moeten de belastingen omhoog als er toch een overschot is?

Is dit alles een politiek spel? Worden de belastingen nu verhoogd om een spaarpot aan te leggen om zo grote sier te kunnen houden in 2012, het verkiezingsjaar?

Wij vinden dat een overheid moet sparen in jaren van hoogconjunctuur, maar zeker niet de belastingen verhogen terwijl de man in de straat het moeilijk heeft de eindjes aan mekaar te knopen.

Ik blijf er van overtuigd dat een gezond uitgavenbeleid een begroting in evenwicht kan voortbrengen en een belastingsverhoging van nog nog steeds 27% echt niet nodig is.

nov 28, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Huis te koop

Ik heb van sommige mensen al gehoord “we zouden beter ons huis verkopen en ergens anders gaan wonen, nu de grondbelastingen zo stijgen in Knesselare”…

Wel, voor al die mensen die graag hun protest zouden willen uiten, is er nu het volgende.

Print deze affiche uit en hang hem op. Zo kunnen we de meerderheid duidelijk maken dat we het niet eens zijn met hun beslissing om de belastingen met 40% te verhogen.

Verspreid deze affiche gerust verder onder vrienden. Hoe meer hoe liever.

Pagina's:«1...78910111213...30»