dec 24, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Open brief aan Fons De Neve: respect voor de oppositie?

Gisteren op de gemeenteraad heb ik me een aantal keer druk gemaakt om de twee maten en gewichten waar de meerderheid mee werkt.

Christoph Mouton kreeg tijdens zijn spreekrecht te horen dat het logisch is dat er niet gecommuniceerd wordt over maatregelen die nog niet genomen zijn. Dat zou een perfect te verdedigen antwoord geweest zijn, als Netwerk – het gemeenteblad – gisteren niet in de bus had gelegen.

In dat blad kon u lezen dat de gemeente zou besparen, maar toch nog investeringen doen zoals zonnepanelen, verwarming, toetreden tot de S-divisie van TMV enz…

Wel straf dat ik dat op woensdagmorgen moest lezen terwijl ik dacht als gemeenteraadslid die beslissingen ’s avonds te gaan nemen.

Voorzitter De Neve, bij deze nogmaals, u bent fout bezig. Twee maten en gewichten: communiceren als het u goed uitkomt en zwijgen als vermoord als het een hekel punt is. En u mag klagen dat ik op de man speel: het is de voorzitter van de gemeenteraad die verantwoordelijk is voor de communicatie over wat er in de gemeenteraad gebeurt.

En zeg nu zelf: Netwerk wordt niet in één dag klaargestoomd, dus die artikels zijn al minstens enkele weken oud. Het getuigt van arrogantie van de meerderheid om al zulke zaken te drukken voor er over gestemd wordt en is een kaakslag voor de democratie waar u zo de mond vol kan van hebben.

Wat zit de oppositie daar nog te doen? De beslissingen zijn al lang op voorhand genomen in achterkamertjes waar Groep 9910 vergadert. Alle commissies ten spijt, is er geen oor naar de inbreng van de oppositie.

Ik neem u dat kwalijk, omdat er ooit nog een moment was dat ik tenminste in uw oprechtheid geloofde (niet in die van de ganse Groep). Als u uw tak ernstig meent, kan u niet anders dan toegeven dat het het adagium “we communiceren niet over nog niet-genomen beslissingen” gisteren echt wel belachelijk klonk met Netwerk in de hand.

Als u trouwens werk wil maken van een gezonde samenwerking: amendementen moeten zeker mogelijk zijn. Ik was blij dat u na de schorsing tenminste eerlijk toegaf dat u in het verleden dit weigerde, maar u hebt daar uw redenen voor gegeven en ik aanvaard die.

Maar de huidige situatie waarbij ter zitting een reeks amendementen naar voor komen, maakt het moeilijk om ons degelijk voor te bereiden. Daarom stel ik voor dat u het huishoudelijk reglement wijzigt en als leidraad de werking in het Parlement volgt: amendementen moeten ook op voorhand ingediend worden (cfr toegevoegde punten) zodat ze met kennis ter zake (u verwees raadslid Bonami ook naar het feit dat een raadslid betaald wordt om zich te informeren) aan het debat kunnen deelnemen.

Als u de gemeenteraad terug op het niveau wil krijgen van het eerste jaar van de legislatuur, heb ik een tip voor u. Ook weer “gepikt” uit de werking van het Parlement. Creëer zoiets als de vergadering van de fractievoorzitters. Niet de commissie BKB, die dient voor andere zaken. De werking van de gemeenteraad zou los moeten staan van de uitvoerende macht (het college), maar in handen van de inrichtende macht (de gemeenteraad) zelf. Botsingen zoals gisteren en hetgeen ik hier aanklaag, zou best besproken worden in een vergadering met de fractievoorzitters en u zelf. Dan zou u echt als voorzitter van de gemeenteraad handelen en de belangen van de raad dienen, vóór die van het college.