Browsing "In Knesselare en Ursel"

Vandaag is het woord aan de kiezer

Het is zo ver. Op dit moment vellen 6299 mensen een oordeel over wie volgens hen het best geplaatst is om onze gemeente een nieuw elan te geven.

De campagne ligt nu volledig achter ons, de analyse van het verleden is gemaakt.

Daarom ook is deze blog nu weer leeg. Vanaf vandaag stop ik met naar het verleden te kijken, dat is voldoende gebeurd.

Nu telt enkel wat komen gaat.

Wie ook wint – Groep9910, Groen! of GVP – er wacht hen een zware taak.

Wie durft het aan om een eerlijke exit poll te houden?

!++5++!

Hoe dan ook, ik wens alle 55 kandidaten veel succes en moge de beste winnen.

Knesselaarse patiënten in de wachtrij bij huisarts?

Persoonlijk vind ik dat de huisarts een cruciale rol speelt in ons verzorgingssysteem, zeker als eerstelijnshulp.

Daarom is het belangrijk dat er een goede spreiding is. De overheid erkent dit probleem ook en heeft daarom het Impulseo fonds in het leven geroepen.

Dankzij dit fonds kunnen jonge artsen die zich in een probleemgebied vestigen, een premie krijgen van 20.000 euro en een goedkope lening van maximaal 45.000 euro.

Een probleemgebied is volgens het RIZIV iedere huisartsenzone waar men minder dan 90 huisartsen per 100.000 inwoners telt.

Ik sprak met enkele jonge huisartsen en verscheidene van hen vertelden me dat men ofwel best rekent op een familiale overname (van vader op zoon/dochter zeg maar) of dat een financiële input zoals van Impulseo echt wel nodig is om te kunnen starten.

Dus het is uitermate van belang om te weten of je als gemeente op die lijst staat of niet.

Voor alle duidelijkheid: Knesselare en omgeving staat niet op deze lijst.

En dat verwondert me. Per slot van rekening hebben we een dalend aantal huisartsen in onze gemeente. Vorig jaar stopte een huisarts en een andere denkt stilaan aan pensioen.

Omgerekend kan je stellen dat we in Knesselare slechts 1 dokter hebben per 1333 inwoners. Het Vlaamse gemiddelde situeert zich rond een dokter per 970 inwoners. Je zou dus kunnen stellen dat als iedere inwoner gemiddeld 4 keer per jaar een huisarts nodig heeft, onze huisartsen zich dagelijks moeten kapot werken om iedereen te zien.

Aangezien ik ook sprak met een jonge huisarts in opleiding met interesse voor Knesselare, ben ik dieper in de cijfers gaan spitten en heb ik eens de actieve huisartsen geteld in onze huisartsenkring. Dit heb ik eens uitgetekend per 1000 inwoners om de cijfers te kunnen vergelijken met de impulseo-criteria.

Onze huisartsenkring strekt zich uit over Aalter, Beernem, Knesselare en Maldegem.

In totaal kom ik dus omgerekend in de zone op 85,63 artsen per 100.000 inwoners. Onze zone zou dus op de lijst van kwetsbare gebieden moeten staan (quod non).

Zelfs binnen deze zone zie je grote verschillen. Aalter staat op kop met een cijfer van 94,6, terwijl Knesselare slechts 75 haalt.

Het weze dus duidelijk dat er best iets gedaan wordt om onze gemeente aantrekkelijk te maken voor minstens één nieuwe jonge huisarts.

Ik ga de komende weken dan ook proberen contact te leggen met de bevoegde instanties om meer uitleg te krijgen en eventueel de situatie recht te zetten. Misschien kunnen we dan rekenen op aflossing van de wacht.

Voor het te laat is en we

Burgemeester en schepenen worden duit in het zakje gevraagd

Groep 9910 heeft inmiddels iedereen gevraagd een bijdrage te leveren aan de krappe financiële toestand van onze gemeente.

De burgers moeten meer betalen door middel van de verhoging van de grondbelasting (27%), de gemeenteraadsleden leveren 10% op hun zitpenning in en het gemeentepersoneel levert elke dag 1 euro in op hun maaltijdcheque.

Maar wat dan met de burgemeester en de schepenen, zij die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor deze toestand.

Wij bij de GVP vinden dan ook dat zij niet mogen achterblijven. We kunnen hen niet verplichten, maar verzoeken hen en de ganse meerderheid op om de hand in eigen boezem te steken en het goede voorbeeld te geven. Ze kunnen vrijwillig 10% van hun wedde laten terugvloeien naar de gemeentekas.

Het zou immers gewetensloos zijn moesten ze iedereen verplichten tot een bijdrage, maar zelf buiten schot blijven. Zeker als je weet dat de meeste schepenen ook nog een fulltime job hebben naast hun schepenambt, en dus twee keer loon trekken.

We hopen dan ook dat ze hun geweten laten spreken en dat ze ingaan op onze oproep.

Volgens de rondzendbrief van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris, meer bepaald vraag 1, is het mogelijk dat een burgemeester of schepen afstand doet van een deel van zijn of haar wedde op uitdrukkelijke vraag.

Daarom stellen wij voor dat de gemeenteraad volgende resolutie zou aannemen:

De gemeenteraad van Knesselare richt het verzoek tot de burgemeester en schepenen om vrijwillig 10% van hun loon automatisch te laten doorstorten aan de gemeentekas. Op die manier kunnen zij in eer en geweten bijdragen aan de sanering van onze financiën.

De gemeenteraad zal zeer erkentelijk zijn voor dit gebaar en de burgers zullen het weten te appreciëren dat hun bewindslui niet enkel maatregelen nemen maar ook de hand in eigen boezem steken.

Lees ook het krantenartikel uit Het Laatste Nieuws en op Radio2.

Pagina's:«1...2324252627282930