Browsing "In Knesselare en Ursel"
apr 13, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Ursel gaat dood door verbreding Schipdonkkanaal

Ik heb al een paar keer de vraag gehad wat de redenen zijn waarom ik zo intensief bezig ben met het verzet tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal. Sommigen meenden er al verdere ambities in te zien om me niet langer met puur gemeentelijke dossiers bezig te houden.

Daarin slaat men de bal dan volledig mis. Ik heb me in het verleden reeds menigmaal ingezet om Ursel te houden wat het is: een rustige en degelijke leefgemeenschap. Mijn acties tegen het verdwijnen van de Sint-Joriswegel en mijn inzet voor het snel bekomen van een postpunt zijn daar stille getuigen van.

Ook nu is mijn grootste bezorgdheid omtrent Ursel. Hoezo, denkt u nu, aangezien het Schipdonkkanaal niet eens door onze gemeente vaart? Welnu, het is in aansluiting op een dossier waar ik nog samen met Benedikt Demuyt mijn tanden heb ingezet: de doortrekking van de ring rond Eeklo.

Zomergem is tegen de verbreding omdat het voor hun gemeente niks dan nadelen opbrengt. Een mooi stuk natuur gaat verloren, heel wat bewoners zullen onteigend worden en hun leefkernen worden definitief van mekaar afgesplitst. En geen enkel voordeel die ook maar de “moedigste” bestuurder zou helpen om het plan wel te verdedigen tegenover de Zomergemse inwoners.

In Eeklo ligt dat enigzins anders. Veel lasten zijn er niet, maar ze zien al wel tal van voordelen. Er is immers in Eeklo een strekking die gelooft in de “enorme economische voordelen” die de eventuele verbreding van het Afleidingskanaal van de Leie (zoals het Schipdonkkanaal officieel noemt) met zich zouden meebrengen. Zij denken dat het een impuls zou geven aan nieuwe bedrijven op hun bedrijventerrein dat langs één zijde van het Schipdonkkanaal gevestigd is. Het feit dat containeroverslag mogelijk zou zijn met een rechtstreekse aansluiting op twee zeehavens (Zeebrugge én Gent), is voor sommige een natte droom.

Ik heb zelfs al sommige horen spreken over een eventuele uitbreiding van het industrieterrein aan de andere kant van het kanaal.

Om dit beter visueel te kunnen plaatsen, kijk even naar deze kaart:

Combineer meer industrie echter met het reeds lang sluimerende dossier van de doortrekking van de “Ring rond Eeklo”, dan zie je de gevaren opduiken voor Ursel.

Ik citeer volgende zin uit een nota van het vorige Eeklose bestuur:

Er bestaat een algemene consensus over het doortrekken van de huidige Ringlaan over de Vaart van Eeklo naar de Tieltsesteenweg.

Verkeer vanuit Aalter dat naar de N49 moet zou door deze realisatie niet meer door het centrum moeten.

bron: CDW-Eeklo

In de zin “verkeer vanuit Aalter dat naar de N49 moet” ontbreekt een deel. Ik zal het voor u aanvullen: “verkeer vanuit Aalter via Ursel dat naar de N49 moet”…

Dat verkeer vanuit Aalter moet helemaal niet langs daar. Het moet langs de N44 en N49 rijden. Die doortrekking in Eeklo tot op de Tieltsesteenweg zal het alleen maar aantrekkelijker maken om via Ursel te rijden. Daar heb ik al zo dikwijls op gehamerd.

Maar zolang ons eigen gemeentebestuur het niet aandurft om eenzijdig een tonnagebeperking in Ursel door te voeren, zal er niks veranderen.

En waarom doet ons bestuur dat niet? Uit vrees dat het hogerhand toch zal afgekeurd worden? Dat lijkt wel zeer waarschijnlijk als we de huidige plannen merken.

Beeld u een verbreding van het Schipdonkkanaal eens in? De beloofde doortrekking van de ring rond Eeklo is al veel eerder door minister Peeter en gouverneur Denys uitgeroepen tot een topprioriteit in Oost-Vlaanderen.

Maar denk dan nog even verder: meer industrie in Eeklo die net gebruik zou maken van het feit dat er vanuit twee zeehavens makkelijker containers en overlsag naar Eeklo kan komen. Welke richting zullen die goederen nadien uitgaan?

Niet naar boven, naar de N49 toe. Want die leidt naar Zeebrugge, Gent en Antwerpen. Dan hadden de containers net zo goed kunnen doorvaren naar die havens.

Neen, die goederen die in Eeklo gelost zullen worden, zullen voornamelijk naar het zuiden toegebracht worden. Richting Aalter, Deinze en het verdere hinterland. En die baan loopt recht door Ursel.

Mijn logische conclusie is dan ook simpel. Het kan maar twee zaken inhouden. Ofwel zal een verbreding niet leiden tot meer industrie in Eeklo omdat men via het nieuwe Schipdonkkanaal de goederen veel dichter het binnenland kan inbrengen, maar dat kan nu ook al dankzij de haven van Gent en Antwerpen. Maar in dat geval heeft Eeklo (en geen enkele gemeente langsheen het Schipdonkkanaal) enige baten bij een verbreding.

Het andere scenario is dat de natte economische droom van Eeklo bewaarheid wordt, maar dan is Ursel ten dode opgeschreven door de vele vrachtwagens die langs daar zullen rijden.

Beeldt u in dat u in een leefkern woont waar het woongebied door een drukke verkeersader wordt afgesneden van het nieuwe uitbreidingsgebied waar een nieuwe school wordt gebouwd. Is die leefkern een aangenaam en lang leven beschoren? Ik denk het niet.

Dus de verbreding van het Schipdonkkanaal houdt wel degelijk gevaren in voor onze gemeente. Maar daarover hoor je niemand uit ons eigen bestuur iets zeggen, waarschijnlijk omdat nog niemand zo ver heeft nagedacht ofwel omdat ze hun mond niet durven opendoen.

Ik durf dat wel, al ga ik hiermee in tegen heel wat beleidsmensen uit mijn eigen CD&V. Maar in politiek heb je soms heel wat moed nodig om je eigen gemeente te beschermen.

En dat zal ik doen. Volgende week dinsdag is er een supreregionaal overleg over dit thema en ik zal daar als enige vertegenwoordiger uit onze gemeente de Urselse belangen sterk verdedigen. Daar steek ik mijn nek voor uit, al dreigt die er misschien nadien schade van te ondervinden.

Ik hoop alleszins dat in Ursel ook een aantal mensen eens wakker gaan schieten en mee aan de kar gaan duwen en niet langer denken dat de verbreding van het Schipdonkkanaal een ver-van-mijn-bed show is. Alle steun in het verzet is van harte welkom. Wie een handje wil toesteken, mag mij altijd een seintje geven.

apr 11, 2007 - In Knesselare en Ursel    3 Comments

Smalle Maldegemseweg

Volgens mij heeft Fredy Tanghe zich een openVLD-lidkaart aangeschaft.

De communicatie van het beleid is inderdaad verbeterd, maar het lijkt op Guy Verhofstadt: veel beloven en weinig resultaten.

Ik las vandaag in Het Laatste Nieuws dat de wegversmallingen in de Maldegemseweg er binnenkort aankomen. Er moest eerst een politiereglement komen en dan pas konden de blokken besteld worden.

Op z’n Verhofstadts ontbreekt er wel iets in die berichtgeving.

Met name dat er eigenlijk al tijd genoeg was. Het gebruik van straatmeubilair in de Maldegemseweg is een GVP-idee. Er wordt daar te snel gereden, dat weet iedereen.

Permanente oplossingen nu inbouwen is weggegooid geld: “binnenkort” wordt de straat toch heraangelegd.

Daarom wilde de GVP twee vliegen in één klap: werk met een tijdelijke opstelling. Probeer desnoods verschillende opstellingen om te kijken wat het beste effect heeft. Op die manier kan je nadien met een gerust hart de tijdelijke opstelling die het best scoort omzetten in een permanente oplossing bij de heraanleg van de straat. En tegelijk moet je niet wachten tot Aquafin start aan de rioleringswerken maar scoor je onmiddellijk een verbetering van de verkeersveiligheid.

Tweede vaststelling: in die twee jaar had een politiereglement er al lang kunnen zijn.

Derde vaststelling: kijk nog eens naar het filmpje op “Geen containerpark voor 2010”. Gezien? Neen, ik heb speciaal de aandacht er op gevestigd. Die blokken zijn er dus ook al een tijdje…

Ik hoop ook dat men tegelijk een dommigheid van Eandis of Belgacom of andere nutsmaatschappij rechtzet.

Jean-Pierre Galle wees er tijdens een fractievergadering vorige maand op dat één of andere nutsmaatschappij een extra verdeelkast had geplaatst op de hoek van Kouter en Maldegemseweg, die het uitzicht belemmerd en het kruispunt een stuk onveiliger maakt dan het al was.

Er stond er al ééntje, maar die was net wat kleiner en stond zodanig dat men tussen de haag en die verdeelkast naar rechts kon kijken. En dat is op die plaats wel heel belangrijk, want zelfs met de nieuwe reglementering die de voorrang van rechts altijd waarborgt, ook al heeft men eerst gestopt, zijn er daar maar weinig chauffeurs die de voorrang spontaan zullen verlenen aan diegene die uit de Kouter komen.

Ik heb op aanwijzen van Jean-Pierre enkele foto’s gaan nemen.

Op deze eerste foto zie je goed wat het effect is als je stopt zodat de neus van je wagen nog voor de rode suggestiestrook van de Maldegemseweg staat.

Op deze tweede foto zie je het effect van de nieuwe verdeelkast.

Zoals je op deze foto kan zien, kon je vroeger nog enigzins een idee hebben of er een wagen aanstormde of niet. Nu heb je er maar het raden naar.

Ik heb de test gedaan hoe ver je met de auto moet vooruit rijden om terug zicht te krijgen, zoals je op de volgende foto kan zien.

Je moet dus met je neus tot over de suggestiestrook gaan. Niet echt veilig als er weer eens zo’n niet-voorrang-verlenende laagvlieger op je afkomt of een fietser zich over de rode strook begeeft en dus van de andere kant van die kast ook niet echt ziet wat er uit de Kouter komt.

Onze suggestie van de GVP is dan ook: plaats ter hoogte van die twee verdeelkasten zo’n blokken zodat je daar komende van de N44 moet uitwijken naar de linkerkant van de Maldegemseweg: het vertraagt het verkeer en geeft de kouterverlatende chauffeurs de gelegenheid meer te zien.

Allé, ’t is een idee en het moet uiteraard met de politie bekeken worden, want een weg versmallen aan een kruispunt heeft ook consequenties, maar er moeten mogelijkheden zijn, denken we.

Kam drukkerij Verstraete uit

Groot natuurnieuws. In de fnuiken die Natuur- en Landschap Meetjesland (NLM) uitzet rond Drukkerij Verstraete in Ursel (Knesselare) is plots de kamsalamander (Triturus cristatus gevonden.

De kamsalamander kan 20 cm lang worden en is de grootste in zijn soort in de Benelux. Het is een bedreigde diersoort.

Voldoende reden voor NLM om nog maar eens ten strijde te trekken tegen de drukkerij. Hun strijd leek gestreden toen de Vlaamse regering op 8 december 2006 het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het historisch gegroeid bedrijf vastlegde.

Maar de kamsalamander brengt goed nieuws voor de natuurliefhebbers, want die zien nu kans opnieuw klacht neer te leggen bij de Raad van State op basis van de Europese habitatrichtlijn.

Stof tot nadenken waarom dit diertje nu opduikt en mee kan helpen in een verbeten strijd van economie versus ecologie…

Even schetsen: drukkerij Verstraete werd in 1950 opgericht, in het centrum van Ursel. In 1974 verhuisde het bedrijf naar zijn huidige locatie aan de Urselseweg (gewoon omdat de toenmalige zaakvoerder daar woonde, te midden van het heerlijke groen).

In 2002 werd er om talrijke redenen een tweede locatie geopend in het industrieterrein te Maldegem – niet te Knesselare want in nog geen 10 jaar lukt het bestuur daar er in om een bedrijventerrein wat extra speelruimte te geven zodat een belangrijke lokale werkgever moest uitwijken naar een andere gemeente.

Drukkerij Verstraete ligt middenin natuurgebied: het Drongengoedbos. Voor alle duidelijkheid: de natuur was er eerst, maar het gewestplan heeft het maar als natuurgebied ingekleurd in 1978, dus pas na de verhuis van de drukkerij naar deze locatie.

Op 8 december 2006 het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het historisch gegroeid bedrijf goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Dit betreft een uitzonderingsmaatregel op de Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Deze mogelijkheid is gecreëerd omdat als je nu eenmaal plannen vastlegt, je op dat moment je ogen niet moet dichtdoen voor wat al jaren bestaat. Je kan zomaar niet tegen iemand zeggen “het is hier nu groen geworden, jij moet opkrassen“…

Het is ook een faire maatregel. Wie het besluit en het RUP degelijk naleest, zal verbaasd staan over de maatregelen die Verstraete zelf al genomen heeft en welke beperkingen er allemaal opgelegd zijn aan het bedrijf. Het komt er op neer: wat vandaag bestaat, mag blijven, maar het mag geen hinder vormen en het mag zeker niet uitbreiden.

Niet naar de zin van de groene jongens, want die willen het bedrijf weg en hiep hiep hoera, ze hebben nu wel vijf kamsalamanders gevonden die hen hierin gaan helpen.

Hoedadde? Met de Europese habitatrichtlijn, beweert NLM.

Een beetje voorbarig, als je het mij vraagt, want de Europese habitatrichtlijn is bedoeld om in communautair overleg de gebieden aan te duiden waar bedreigde diersoorten voorkomen en welke maatregelen moeten genoemen worden door de lidstaten om deze natuurlijke habitats te beschermen. Niet dat eender welk gebied waar een bedreigde diersoort gevonden wordt, zomaar van elke menselijke activiteit gezuiverd moet worden.

En daar komt al mijn eerste vraag

Is dit de natuurlijke habitat van de kamsalamander? Waarschijnlijk wel, omdat hij er aangetroffen werd. Maar sinds wanneer dan? Want de kamsalamander is er nu pas aangetroffen: 33 jaar na de implanting van de drukkerij, een jaar na het definitief vastleggen van alle maatregelen die de drukkerij moet nemen om de natuur te beschermen.

Is dit dan een zaak van de kip of het ei? Misschien was de salamander helemaal niet afgezakt in de vijf poelen in de 100 meter rond het bedrijf als het bedrijf er niet was geweest. Misschien zijn net de extra aanplantingen en alle zuiveringsmethodes van het bedrijf er wel de oorzaak van dat onze minidraak het daar zo leuk is gaan vinden dat hij is gaan blijven hangen? Misschien zou het weghalen van het bedrijf er wel toe leiden dat ook de salamander verdwijnt?

Ik ben misschien maar een lichtgroene jongen, maar dan licht in de betekenis van verhelderend licht dat nodig is om een beetje realistisch te blijven denken.

Ik lees bijvoorbeeld over initiatieven om de salamander te kunnen behouden het volgende:

Initiatieven door particulieren en groepen, zoals het aanleggen van geschikte nieuwe poelen in gebieden waar de salamander al voorkomt kunnen de stand weer een impuls geven. Het is wel erg belangrijk dat het landbiotoop ook goed bewaart blijft. Kleine bosjes en hagen in de buurt mogen niet opgeruimd worden. Het is daarbij wel belangrijk dat een min of meer aaneengesloten gebied ontstaat en de kamsalamander geen drukke verkeerswegen hoeft te passeren om het landbiotoop te bereiken.

OK, twee zaken om te onthouden om impulsen te geven daar waar de salamander al voorkomt:

  1. landbiotoop in stand houden
  2. geen drukke verkeerswegen

Ik ben misschien een simpele jongen, maar de conclusie is dus: de omgeving bewaren en niks veranderen (en dus die drukkerij laten staan) en wel die drukke verkeersweg daar dringend weghalen.

Dus NLM kan best aan de Raad van State vragen om de bouwvergunning van de Urselseweg te verbreken, zodat eerstdaags kan gestart worden met het opbreken van de beton en het omvormen van de Urselseweg tot lokale aarde- en bosweg. Auto’s zeker niet toegelaten. Ursel en Knesselare kunnen mekaar bereiken via rondrijden langs Aalter of Adegem/Maldegem (leve de extra CO2-uitstoot voor de extra kilometers).

Als lichtgroene jongen hecht ik wel belang aan onze natuur en het behoud. Sinds het zonnetje is beginnen schijnen en onze maartse en aprilse temperaturen boven een lekker gemiddelde zaten, staat onze verwarmingsketel al een tijdje uit. Da’s al twee weken gas en CO2-uitstoot bespaard. De paradox van de opwarming: door de warmere temperaturen moeten we minder stoken en daalt de CO2-uitstoot… Of ben ik nu weer al te simpel in die conclusie?

Hoedanook, als ik in het Drongengoedbos ga wandelen, dan kan ik daar lekker van genieten, net zoals een kamsalamander. Waar ik het van op mijn heupen krijg, is het eeuwige geronk en gedaver van die rotvliegtuigen en die hoop beton midden in zo’n groot schoon natuurgebied. Moest ik een salamder wezen, ik zou twee keer nadenken voor ik daar wil vertoeven. Maar onze kamsalamander lijkt er zich minder aan te storen dan ikzelf.

Mijn tweede vraag is eigenlijk hoe dat dat beest daar nu eigenlijk zo plots komt?

En dan leg ik in deze vraag de nadruk op “daar”, “nu” en “zo plots”.

Daar? Vijf poelen in een omtrek van 100 meter rond de drukkerij… En verder? Niks? Zijn deze salamanders misschien junkies, verslaafd aan het snuiven van de solventen die in een drukkerij worden gebruikt?

Wederom, heeft NLM dan geen schrik dat als de drukkerij verdwijnt, onze minidraak ook het hazenpad kiest?

Nu en zo plots? Timing is ook wel perfect van dat beest. Net nu NLM echt niet meer wist van welk hout pijlen te maken. In 1991 werd een Bijzonder Plan van Aanleg (ambachtelijke zone Hellegat) goedgekeurd om het bedrijf bestaanszekerheid te geven, in 1999 werd dit vernietigd. In 2000 een nieuw BPA voor zonevreemde bedrijven, waartegen een vraag tot nietigverklaring loopt bij de Raad van State. En inmiddels in 2006 het Gewestelijk RUP… En joepie, daar is de draak die mee zal helpen strijden tegen die draak van een drukkerij.

Ik suggereer zeker geen complottheorie. Maar ik heb even opgezocht waar het diertje eerder werd aangetroffen:

bron: Natuurpunt.be

Niet echt in de buurt. In een artikel uit Het Nieuwsblad las ik: “de kamsalamander komt in onze streken nog voor in Merelbeke, Temse en Wetteren” Ook niet echt in de buurt… Misschien is de kamsalamander meegelift met een vriendelijke jongeman op een fiets…?

Kortom, ik hoop dat NLM dringend initiatieven neemt om de kamsalamander een degelijke habitat te geven in onze bossen in Ursel en Knesselare. Waak over het behoud van de poelen, van de kleine bosjes en hagen in de buurt.

Ik hoop ook dat drukkerij Verstraete haar groen hart laat zien en de Kamsalamander adopteert. Het is een eer dat een bedreigde diersoort u als buur heeft uitgekozen. Ik denk dat de directie van de drukkerij maar al te graag op haar manier initiatieven zal steunen voor het behoud van de minidraak.

Moest ik directeur zijn in die drukkerij, ik zou de optie overwegen om een nieuw logo uit te tekenen waar de kamsalamander in voorkomt.

Ook een bedrijf kan best (licht)groen zijn. Het is geen strijd van wie mag blijven en wie niet. Ecologie en economie hoeven geen vijanden te zijn, integendeel! De handen in mekaar slaan voor een cohabitation kan soms veel meer opleveren dan een blinde oorlog waar alleen maar verliezers zijn.

Kinderen willen lopen, spelen, fietsen

Vorige week haalde dit item nog het VTM Nieuws.

Kinderen spelen tegenwoordig veel minder op straat dan vroeger. Niet omdat ze dat niet leuk zouden vinden, maar omdat hun ouders te bang zijn om ze nog buiten te laten: het verkeer is te gevaarlijk, en er lopen teveel mensen rond met slechte bedoelingen, vinden ze. Dat staat allemaal in een studie van het speelgoedmuseum in Mechelen.

(beeldfragment staat bij meer lezen)

Volgens deze studie speelde van de Vlaamse kinderen geboren na 1970 nog 41 procent buiten. Sinds 2000 is dat nog maar 15 procent. “76 procent speelt in de tuin, daarna komen de straat (58 procent) en een park of plein (17 procent)“, aldus Marc Wellens, conservator van het Speelgoedmuseum.

© 28/3/2007 VMMa

In De Morgen las ik ik toen een goede samenvatting van het rapport van Wellens.

In Vlaanderen gaat het bergaf met het buiten spelen, zeker op straat. Dat wijst onderzoek van het Speelgoedmuseum uit. “Sommige kinderen weten zelfs niet meer hoe ze moeten knikkeren”, aldus Marc Wellens. “Ze gooien gewoon met de knikker in plaats van hem met duim en wijsvinger weg te schieten.”

Als kinderen minder buiten ravotten, komt dat niet omdat ze liever binnen zitten met hun gameboy. Belgische kinderen vinden buiten spelen leuker dan binnen spelen, zo bleek nog uit een onderzoek uit 2005 van Duracell bij negenhonderd Belgische ouders en evenveel kinderen. Zes op de tien zouden graag wat meer buiten spelen.

Maar 77 procent van de ouders is bang voor gevaarlijke situaties als ongevallen of vreemde mensen. Daarmee zijn de Belgische ouders de bangste van heel Europa.

Dat is niet onlogisch, gezien België een van de dichtstbevolkte landen is, met druk verkeer, ook op kleinere banen. “Het verschil tussen plattelandskinderen en stadskinderen wordt daardoor kleiner”, meent Wellens. De drukke bebouwing zorgt er ook voor dat de geliefdste speelplekjes van kinderen, een onbenut veldje, een verlaten koertje, almaar schaarser worden. “Kinderen kiezen liever een eigen, wat afgezonderde speelplek, dan naar het speelplein bij het park te moeten gaan”, zegt Johan Meire, stafmedewerker bij Kind en Samenleving. “Zulke plekken verdwijnen. Ik hoorde laatst nog van een paar jongens dat ze hun speelplek kwijt waren, omdat de grond verkaveld was.”

Een tweede reden waarom je kinderen minder vaak buiten ziet ravotten, is demografisch van aard. “Ouders met één kind laten dat kind niet makkelijk alleen buiten spelen”, aldus Johan Meire. “Als een oudere broer of zus meegaat, hebben ze er meer vertrouwen in. In plaats van samen op een plein te voetballen, zitten veel van deze enige kinderen alleen thuis. Buiten spelen is nochtans belangrijk om vrienden te maken, buiten de school.”

© De Morgen 27/3/2007

Deze week ontving ik van het ACW van Knesselare een strooifolder en een mooie affiche die dit thema nog eens onder het lokale licht brengt.

Kinderen

willen

lopen , spelen, fietsen

Beste buurtbewoner,

Maak van je buurt een kindvriendelijke buurt. Samen met je buren.

Hang deze affiche aan het raam.

En geef daarmee aan dat kinderen de nodige ruimte verdienen.

Niet zelden schrikken ouders en grootouders ervoor terug om de (klein)kinderen buitenshuis te laten spelen omwille van veiligheidsredenen.

Nochtans hebben kinderen nood aan voldoende bewegingsruimte en aan speelkameraadjes.

Ruimte voor kinderen is zowel een verantwoordelijkheid voor de inwoners als voor het beleid.

Met deze affiche moedig je meteen ook de lokale overheid aan om werk te maken van een kindvriendelijke gemeente.

Alvast bedankt voor uw medewerking

(achterzijde)

Lopen staat voor open ruimte, voor vrije natuur waar kinderen kunnen ravotten, kampen bouwen, … Spelen gaat over de nood die kinderen voelen om zich uit te leven op een speelplein, in een recreatieve zone, … Met fietsen vragen kinderen naar een verkeersveilige omgeving zodat ze met hun fiets veilig naar school de sportclub of de muziekschool kunnen gaan.

Ruimte voor kinderen kan niet in elke buurt op dezelfde manier worden ingevuld. ACW Knesselare wil dan ook in Knesselare…

  • elke (nieuwe) relevante woonwijk voorzien van een speelplein, zodat het een ontmoetingsplek wordt voor de kinderen (en ouders) uit de buurt/
  • een goed onderhoud van de speelinfrastructuur door de gemeente en de inwoners.
  • voldoende speel- en ontmoetingsruimte voor jongeren, in een veilige omgeving (verkeersmatig, veilige speeltoestellen) met genoeg sociale controle (vanuit de buurt, de jeugdbeweging enzovoort).
  • verdraagzaamheid tegenover spelende kinderen, lawaaihinder kan mits goede afspraken tot een minimum herleid worden.>

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties over de actie of wil u affiches, neem dan contact op met:

  • Anny De Boever, H. Sakramentstraat 18, 9910 Knesselare, 09/374.27.31
  • Gerard Versluys, Kloosterstraat 74, 9910 Knesselare, 09/375.16.84

Het ACW engageert zich om de actie verder op te volgen!

Het ACW is de koepelorganisatie van de christelijke werknemersorganisaties

bron: ACW Knesselare

Meer informatie over deze actie vind je ook op de website van ACW Gent-Eeklo.

Ik ben blij dat dit thema zo veel aandacht krijgt en tegelijk kijk ik ook in eigen boezem. Het is waar: als ouder van twee kindjes flitst het ook door mijn hoofd dat ik ze liever niet op straat zie spelen. OK, ze zijn nog maar twee en vier, da’s extreem jong en door het autisme is er sowieso al een gebrek om gevaar te herkennen.

Maar los daarvan is er inderdaad het verkeer, de schrik voor onbekenden, de resultaten van de Dutroux psychose…

De straat terug ombouwen tot een veilige speelomgeving, is volgens mij onrealistisch om te wensen. Veilige speelruimtes daarentegen moeten het alternatief vormen. Veilig in al zijn betekenissen. Veilig qua ligging, veilig qua omgeving, veilig speeltuig, veilig door sociale controle maar ook waar de kinderen zich veilig voelen en niet constant in de gaten worden gehouden.

Kortom, die vier aandachtspunten van het ACW zeggen het allemaal: plek om te spelen, goed onderhouden, veilig in elke zin en vedraagzaamheid van de buurtbewoners.

Onze gemeente telt gelukkig hier en daar enkele leuke speelplekken. In de H. Sakramentsstraat vind ik de inplanting wel ongelukkig gekozen: een voorbeeld van een niet-veilige omgeving. Een kavel in de Groene Vijvers had een mooie bestemming kunnen krijgen. Normaal moet er nu wel een open ruimte behouden blijven in de nieuwe wijk De Wijngaard. Ik hoop dat we als gemeente daar de nodige investeringen zullen doen om het er kindvriendelijk te maken.

Persoonlijk blijf ik er ook voorstander van om deze twee nieuwe wijken, die duidelijk jonge gezinnen aantrekken, om te vormen naar een woonerf. De Groene Vijvers trekt doorgaand verkeer aan tijdens de begin- en einduren van de school in de Sportstraat en de “randparking” daar is ook een spijtige zaak. Men moet geen extra verkeer in zo’n wijk aantrekken, vind ik.

Ik hoop ook dat het nieuwe bestuur snel werk kan maken van het fijnmazig netwerk van veilige fiets- en wandelwegels. Vele buurtwegen en kerkwegels (waar we nog voor gestreden hebben om deze te behouden daar waar het vorig bestuur ze soms nog weg wilde hebben) hebben dringend een opknapbeurt nodig. Zo kunnen kinderen op een veilige manier, zonder al die auto’s rondom hen, zich verplaatsen.

Om deze actie te steunen, wil ik heel graag luisteren naar voorstellen. Als u een idee hebt om uw buurt kindvriendelijker te maken, door betere verkeersveiligheid, door omgevingsingrepen, door plek te maken voor kinderen, … dan hoor ik het graag. Ik wil al de ideeën op hun haalbaarheid beoordelen en indien onze fractie daar goede voorstellen in vindt, dan wil ik ze natuurlijk ook naar de gemeenteraad brengen.

mrt 26, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Le Geuzestraat nouveau est arrivé

Er wordt dit jaar een lap geld uitgetrokken voor de vernieuwing en verbetering van verharde wegen. In de toelichtende nota staat “verharde wegen, waaronder de Geuzestraat en de Wolvestraat”.

Ik weet niet of u beide straten kent, en ik gun iedereen een propere nieuwe straat, maar in alle eerlijkheid, vind ik dit nu niet bepaald de slechtste straten van onze gemeente.

Maar oordeel zelf: ik heb een filmpje gemaakt met daarin een kleine quiz.

En, wat denkt u er nu van?

Ik vind het eersteklas dat er geld vrijgemaakt wordt voor ons wegennet. Da’s superdringend noodzakelijk. Twee jaar geleden al merkten we op de gemeenteraad op ludieke wijze op dat er beter eens wat extra borden “weg in slechte staat” zouden aangekocht worden.

Maar ik vind het wel een kaakslag voor mensen die in een straat wonen die echt eens moet aangepakt worden.

Dit is gewoon een verkeerde keuze en zelfs al doe ik mijn best, ik begrijp deze keuze niet…

mrt 24, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Knesselare is virtueel failliet

Het ergste om vast te stellen in de huidige begroting, is het vooruitzicht vanaf 2008. Reeds jarenlang waarschuwen we er voor dat alsmaar meer lenen de schuldenberg tot onaanvaardbare hoogte zal laten aangroeien..

In het begin van deze legislatuur groeit de schuldenberg tot bijna 14 miljoen euro. Deel dat door het aantal inwoners, levert een schuld per hoofd van 1.760 ¤ op. Een stijging van 11% in het prille begin van deze legislatuur!

klik op de afbeelding om in detail te bekijken

Tijdens de gemeenteraad is de schrik mij rond het hart geslagen en heb ik eindelijk de ware reden ontdekt van de slechte financiële toestand van onze gemeente. De man die al een eeuwigheid verantwoordelijk is voor de gemeentelijke financiën, de heer Fredy Tanghe (in een vorig leven immers schepen van financiën en als burgemeester nog steeds die taak voor hem houdend), houdt er wel een heel “aparte” wiskunde op na.

Hij verweet me dat ik niet kon rekenen en zei dat de schuld per inwoner slechts 168€ bedroeg. Ik heb hem tijdens de raadszitting gezegd dat ik vroeger vrij behoorlijke punten haalde op wiskunde en dat ik na de raad heel graag zijn formule eens wou zien. Toppunt was dat een lid van de meerderheid (waarvan ik weet dat hij ook een krak is wiskunde is) me nadien zei dat hij op dezelfde uitkomst als ik uitkwam.

Omdat ik zelf niet vind hoe ik zo mis zou kunnen zijn, publiceer ik hier de rekensom en moet iemand mij maar eens uitleggen wat er fout is:

13.850.000€ schuld gedeeld door 7.870 inwoners (gerekend van de kleinste baby tot de oudste grijsaard)

13850000/7870=1759,847522

OK, ik rond dus heel even af tot 1760€, maar ik heb nu al drie verschillende computers gebruikt en twee rekenmachines en allemaal geven ze hetzelfde resultaat.

Daarom roep ik nu jullie hulp in. Gelieve hieronder aan te duiden wat volgens jullie het juiste resultaat is.

!++8++!

Maar onze burgemeester denkt dus dat de schuld 10 keer zo laag is… Daarom dat hij zich dus geen zorgen maakt. Maar ik nu wel des te meer…

Maar dat neemt niet weg dat vanaf volgend jaar we jaarlijks meer dan 1,7 miljoen aflossen aan de banken aan kapitaal en intresten. Nota bene de grootste individuele post op de gewone dienst op de begroting.

Daarom ook dat je vanaf 2009 geen investeringen meer terugvindt in de meerjarenplanning: het geld is gewoon op.

Uitgaven blijven stijgen

Geen geld meer Wegsteken achter “je kan al die werken die de afgelopen jaren gebeurd zijn niet uitvoeren zonder lenen” mag ook niet zonder meer gebeuren. De uitspraak klopt wel, maar iedere goede huisvader weet dat als er dure periodes aanbreken, je aan de uitgavenkant zuinig moet zijn.

Maar ook daar noteren we slecht nieuws. In de eerste helft van deze legislatuur stijgen de uitgaven op de gewone dienst met maar liefst 23%!!! Geen enkele vorm van besparing. Integendeel… Zelfs al reken je 4 jaren een inflatie van 2%, dan heb je nog een verschil van 15% extra stijging. 3% is toe te wijzen aan extra kapitaalsaflossingen. Dus blijft er 12% netto stijging over…

Een gemeentebestuur zou als goede huisvader over onze financiën moeten waken, maar tja, …

Belastingsverhoging

Als dit bestuur dus nog investeringen mogelijk wil maken na 2008 en geen werk maakt om te besparen op de uitgaven, dan is er maar één oplossing meer. De vraag is dus niet OF de belastingen zullen stijgen, maar wel WANNEER.

mrt 22, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Planning zonder waarde

Gisteren hebben we op de gemeenteraad een totaal nutteloos punt behandeld, namelijk de meerjarenplanning.

De burgemeester had de bui al voelen hangen door onze uitlatingen in de pers. Deze meerjarenplanning was een mager en doodgeboren beestje. Tal van zaken waarnaar elke burger uit Knesselare en Ursel wel uitkijkt, zaten er niet in. Ik noemde het dinsdag bij de persconferentie reeds het schriftelijk bewijs van een bestuur van lopende zaken zonder iets nieuws.

Dus begon de burgemeester door te zeggen dat deze begroting nog was ingezet onder het vorig bestuur. Gemakkelijkheidshalve vergeten dan maar dat

a) de vroegere schepen van financiën nu burgemeester is

b) de begroting niet zoals het hort in december klaar was, maar pas in maart en dat er in december als verklaring voor deze vertraging werd gereageerd met “we laten dit open voor het nieuwe bestuur”.

Maar als het dan toch een overgangsbepaling is, waarom dan toch al niet voor alle zekerheid enige indicaties geven? Per slot van rekening beklemtoont de burgemeester toch zo graag dat een begroting een raming en een inschatting is. Het is geen boek vol met zekerheden, dus had er toch al wel wat meer in gekunnen.

Laat ons alvast eens bekijken wat er in ontbreekt…

Het containerpark

Daarover schreef ik gisteren al in “Geen containerpark voor 2010”. Bekijk ook even het filmpje in die blog.

Antwoord van de burgemeester: het zal er wel komen, maar we moeten eerst de KMO-zone in orde krijgen (zie volgend punt).

Welnu, ik geloof het niet. En als deze ploeg er wel in lukt om voor 2010 een containerpark (en een echt containerpark) op poten te krijgen, dan koop ik in de wereldwinkel voor ieder lid van de meerderheid een fles schuimwijn die ze kunnen gebruiken om het nieuwe containerpark te dopen.

Uitbreiding KMO-zone

Geen enkel budget staat er voor opgeschreven. Ik zie ook niet in hoe ze dat nog voor 2010 moeten financieren en rond krijgen.

Dat betekent dus ook dat al die lokale bedrijven die al jaren zuchten naar uitbreiding en altijd met een kluitje in het riet werden gestuurd door te verwijzen naar “binnenkort, op het uitgebreide KMO-terrein”, het wachten wel eens beu zullen worden.

Byebye dus aan de lokale economie. Een bevoegdheid die dan ook minder werk (sic) betekent voor de betrokken schepen.

Antwoord van de burgemeester: de vorige ploeg heeft een BPA opgesteld waarin waarschijnlijk procedurefouten zitten. Ze gaan dus helemaal opnieuw beginnen (zucht) met een Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP).

Jaja, weeral vergeten we dan maar even dat de schepen die zich bezighield met dat dossier in het vorige bestuur (nu ja, er was daar maar één schepen die nog werkte) nu burgemeester is. Laat ons hopen dat deze metamorfose voldoende wijsheid heeft meegebracht om de fouten te vermijden. Gelukkig stoot een ezel zich geen twee keer aan dezelfde steen.

Uitbreiding gemeentehuis

Schrans is afgevoerd en blijkbaar zijn megaproject is met dezelfde stoomtrein vertrokken. De eerste steen ging gelegd zijn voor de verkiezingen, las ik ooit in een krant die nogal graag Schrans in de schijnwerpers plaatste.

Maar nu niks meer. Dus geen kans op kostenbesparing door de diensten te centraliseren. Ook geen kans om de vrijgekomen plaats in de Kerkstraat te gaan gebruiken als broodnodige uitbreiding van de kinderopvang.

Antwoord van de burgemeester: ik moet nog praten met de aannemer.

Waarschijnlijk heeft Tanghe de maquette gevonden op de dag dat hij de sleutel heeft gekregen van zijn kantoor van bijna-ere-burgemeester Schrans 🙂 We zullen ook hiervan maar geloven dat het er volgend jaar anders zal uitzien.

Dorpskernvernieuwing

Slechts 200.000 euro staat er ingeschreven voor Ursel. Als je dat vergelijkt met de budgetten voor één straat (bv de Molenstraat kost ook 200.000€), dan weet je dat er niet veel meer zal gebeuren dat het lozingspunt te verbeteren zodat minstens de wateroverlast zal verdwijnen, maar van verfraaiing zal niet veel in huis komen voor dat geld. Soit, vanavond is het informatieavond, we zullen eens met veel interesse gaan luisteren.

En voor Knesselare: noppes, nada, nikske…

Antwoord van de burgemeester: wacht nog maar even af, we kunnen niet alles in één keer.

Toegegeven, je kunt niet alles in één keer, maar nu gebeurt één keer niks…

Conclusie

Ik ben héél nieuwsgierig naar de begroting van 2008 met bijhorende meerjarenplanning. Hoewel ik eigenlijk verwachte dat met de hardwerkende schepen die burgemeester werd, er meer continuïteit te bespeuren zou zijn, wil ik nog enig krediet geven aan deze nieuwe beleidsploeg.

Maar volgend jaar is dit examen “voor echt” en is er geen tweede zit.

En de uitdaging voor het containerpark blijft overeind staan. Roland zal blij zijn als de wereldwinkel 12 flessen zal mogen leveren (als het er dan nog twaalf zijn, want ik geef enkel aan wie dan nog in Groep9910 zit 😉 ).

mrt 21, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Geen containerpark voor 2010!

Ik heb nu twee weken lang de begroting en vooral de meerjarenplanning samen met het beleidsplan van de nieuwe ploeg bestudeerd.

Dit document moet immers aantonen wat het nieuwe bestuur van plan is.

En dit document laat dat héél goed zien: het schittert door wat er niet in staat.

Een eerste element dat ik vandaag belicht, is het containerpark. Het was een grote verkiezingsbelofte, zowel van GVP als van Groep9910. Vandaag is er echter geen spoor van terug te vinden.

Kijk maar eens naar het filmpje bij meer lezen…

Dit is dus wat een containerpark moet zijn. Momenteel is men met man en macht (en ik prijs de inzet van ons gemeentepersoneel daar) om op die weinige plek nog enkele containers bij te krijgen. Want de periode vlak na het grof afval (zie ook mijn blog van 7 februari) stonden er tot 150 wagens aan te schuiven en was er voor veel spullen gewoon niks voorzien. Chapeau voor de parkwachters die hun uiterste best hebben gedaan en schande voor het bestuur dat hier geen oplossing weet voor te bedenken.

In de perscitaten kan u al een eerste reactie lezen van burgemeester Tanghe, die zegt “het komt er wel”… Dan toch alvast niet voor 2010, want het staat nergens, maar dan ook nergens in de meerjarenplanning.

En de aangehaalde reden “mogelijke procedurefouten”: welke schepen heeft dat dossier opgevolgd in de vorige legislatuur?

Ik zal vanavond in de gemeenteraad hierover enkele duidelijke vragen stellen en ik hoop dat de waarde van de antwoorden me niet dwingen deze antwoorden onmiddellijk in het containerpark bij het grof leugenafval te gaan gooien.

Oh ja, toevallig ook het straatmeubilair gezien? Goed onthouden… Eén van de komende dagen kom ik daar nog op terug…

mrt 16, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Aangepaste dagorde gemeenteraad 21 maart 2007

Voorzitter Fons De Neve heeft zelf enkele punten toegevoegd.

Nu ja, het kon ook niet anders. Omwille van de begroting was de uitnodiging twee weken voor de vergadering verstuurd (wat ons aangenaam de tijd gaf de begroting te bestuderen), maar er zijn nog enkele zaken bijgekomen die geen twee maand kunnen blijven liggen, want in april is er raar maar waar geen gemeenteraad.

Voor de geïnteresseerden, bij “meer lezen” de volledig nieuwe dagorde.

A-punten

1. Onderbreking mandaat raadslid;

2. Aanstelling en eedaflegging plaatsvervangend raadslid;

3. Rangorde raadsleden;

4. Budget 2007 + bijlagen;

5. Facultatieve en niet-verplichte uitgaven;

6. Meerjarenplanning;

7. Programma van de werken – principebeslissingen:

7.1 – registratie briefwisseling;

7.2 – herstelling betonwegen, uitbreiding opdracht;

7.3 – vernieuwen asfalt- en betonwegen 2007;

7.4 – aankoop voertuig technische dienst;

7.5 – aankoop materiaal technische dienst;

7.6 – aankoop verkeersborden;

7.7 – opmaak register onbebouwde percelen;

7.8 – repetitieruimte muziekschool;

7.9 – vernieuwen verwarmingsinstallatie jeugdhuis ’t Effect en café De Buize;

7.10 – vervanging informaticamateriaal;

7.11 – ondergronds brengen laagspanning en OV-net in de Molenstraat;

8. Verkaveling Rozestraat wegenistracé – goedkeuring;

9. Oprichting commissie BKB (beleidsplanning en kwaliteitsvol beleid) – doel, samenstelling, aanstelling

leden en verkiezing voorzitter;

10. MBV (Meetjeslandse bouwmaatschappij) – aanstelling vertegenwoordiger in de raad van bestuur en

de algemene vergadering;

11. Begroting 2007 Drugspreventie Aalter-Knesselare-Maldegem;

12. Lokale politie Aalter-Knesselare – wijziging personeelsformatie;

B-punten

13. Kerkfabriek Sint-Medardus – rekening 2006;

14. Kerkfabriek Sint-Willibrordus – rekening 2006;

15. Begraafplaatsen – stopzetting concessie wegens niet heraanvragen;

16. Aquafin project 21 749 doortocht Urseldorp – overeenkomst voor onderhandelingen grondinnames.

C-mededelingen

Toegevoegde punten:

De toegevoegde punten zijn: 1 – 2 – 3 – 11 – 12 – 14.

Dagorde gemeenteraad 21 maart 2007

Na enig wachten en waarschijnlijk heel hard werken, gaat de volgende gemeenteraad door op woensdag 21 maart om 20u.

Belangrijkste punt op de dagorde is natuurlijk de begroting en meerjarenplanning.

Ik kijk er al naar uit.

Dagorde staat bij “meer lezen”.

A-punten

1. Budget 2007 + bijlagen;

2. Facultatieve en niet-verplichte uitgaven;

3. Meerjarenplanning;

4. Programma van de werken – principebeslissingen:

4.1 – registratie briefwisseling;

4.2 – herstelling betonwegen, uitbreiding opdracht;

4.3 – vernieuwen asfalt- en betonwegen 2007;

4.4 – aankoop voertuig technische dienst;

4.5 – aankoop materiaal technische dienst;

4.6 – aankoop verkeersborden;

4.7 – opmaak register onbebouwde percelen;

4.8 – repetitieruimte muziekschool;

4.9 – vernieuwen verwarmingsinstallatie jeugdhuis ’t Effect en café De Buize;

4.10 – vervanging informaticamateriaal;

4.11 – ondergronds brengen laagspanning en OV-net in de Molenstraat;

5. Verkaveling Rozestraat wegenistracé – goedkeuring;

6. Oprichting commissie BKB (beleidsplanning en kwaliteitsvol beleid) – doel, samenstelling, aanstelling

leden en verkiezing voorzitter;

7. MBV (Meetjeslandse bouwmaatschappij) – aanstelling vertegenwoordiger in de raad van bestuur

en de algemene vergadering;

B-punten

8. Kerkfabriek Sint-Medardus – rekening 2006;

9. Begraafplaatsen – stopzetting concessie wegens niet heraanvragen;

10. Aquafin project 21 749 doortocht Urseldorp – overeenkomst voor onderhandelingen grondinnames.

Pagina's:«1...2324252627282930»