mrt 24, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Knesselare is virtueel failliet

Het ergste om vast te stellen in de huidige begroting, is het vooruitzicht vanaf 2008. Reeds jarenlang waarschuwen we er voor dat alsmaar meer lenen de schuldenberg tot onaanvaardbare hoogte zal laten aangroeien..

In het begin van deze legislatuur groeit de schuldenberg tot bijna 14 miljoen euro. Deel dat door het aantal inwoners, levert een schuld per hoofd van 1.760 ¤ op. Een stijging van 11% in het prille begin van deze legislatuur!

klik op de afbeelding om in detail te bekijken

Tijdens de gemeenteraad is de schrik mij rond het hart geslagen en heb ik eindelijk de ware reden ontdekt van de slechte financiële toestand van onze gemeente. De man die al een eeuwigheid verantwoordelijk is voor de gemeentelijke financiën, de heer Fredy Tanghe (in een vorig leven immers schepen van financiën en als burgemeester nog steeds die taak voor hem houdend), houdt er wel een heel “aparte” wiskunde op na.

Hij verweet me dat ik niet kon rekenen en zei dat de schuld per inwoner slechts 168€ bedroeg. Ik heb hem tijdens de raadszitting gezegd dat ik vroeger vrij behoorlijke punten haalde op wiskunde en dat ik na de raad heel graag zijn formule eens wou zien. Toppunt was dat een lid van de meerderheid (waarvan ik weet dat hij ook een krak is wiskunde is) me nadien zei dat hij op dezelfde uitkomst als ik uitkwam.

Omdat ik zelf niet vind hoe ik zo mis zou kunnen zijn, publiceer ik hier de rekensom en moet iemand mij maar eens uitleggen wat er fout is:

13.850.000€ schuld gedeeld door 7.870 inwoners (gerekend van de kleinste baby tot de oudste grijsaard)

13850000/7870=1759,847522

OK, ik rond dus heel even af tot 1760€, maar ik heb nu al drie verschillende computers gebruikt en twee rekenmachines en allemaal geven ze hetzelfde resultaat.

Daarom roep ik nu jullie hulp in. Gelieve hieronder aan te duiden wat volgens jullie het juiste resultaat is.

!++8++!

Maar onze burgemeester denkt dus dat de schuld 10 keer zo laag is… Daarom dat hij zich dus geen zorgen maakt. Maar ik nu wel des te meer…

Maar dat neemt niet weg dat vanaf volgend jaar we jaarlijks meer dan 1,7 miljoen aflossen aan de banken aan kapitaal en intresten. Nota bene de grootste individuele post op de gewone dienst op de begroting.

Daarom ook dat je vanaf 2009 geen investeringen meer terugvindt in de meerjarenplanning: het geld is gewoon op.

Uitgaven blijven stijgen

Geen geld meer Wegsteken achter “je kan al die werken die de afgelopen jaren gebeurd zijn niet uitvoeren zonder lenen” mag ook niet zonder meer gebeuren. De uitspraak klopt wel, maar iedere goede huisvader weet dat als er dure periodes aanbreken, je aan de uitgavenkant zuinig moet zijn.

Maar ook daar noteren we slecht nieuws. In de eerste helft van deze legislatuur stijgen de uitgaven op de gewone dienst met maar liefst 23%!!! Geen enkele vorm van besparing. Integendeel… Zelfs al reken je 4 jaren een inflatie van 2%, dan heb je nog een verschil van 15% extra stijging. 3% is toe te wijzen aan extra kapitaalsaflossingen. Dus blijft er 12% netto stijging over…

Een gemeentebestuur zou als goede huisvader over onze financiën moeten waken, maar tja, …

Belastingsverhoging

Als dit bestuur dus nog investeringen mogelijk wil maken na 2008 en geen werk maakt om te besparen op de uitgaven, dan is er maar één oplossing meer. De vraag is dus niet OF de belastingen zullen stijgen, maar wel WANNEER.