Browsing "In Knesselare en Ursel"
jan 19, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Wordt zone 30 opnieuw in vraag gesteld?

Een paar dagen geleden kreeg ik via mijn site een e-mail met de vraag of de zone 30 opnieuw geëvalueerd zou worden.

Allereerst mijn excuses voor het late antwoord, maar door een kleine heelkundige ingreep moest ik enkele dagen verstek laten gaan achter mijn computer.

Ik moet spijtig genoeg ook zeggen dat ik het antwoord niet weet. Van eventueel beloofde evaluaties in deze en andere dossiers, is er momenteel geen sprake. We zullen de intenties van het nieuwe college nog even moeten afwachten, denk ik…

Eerlijk gezegd verwacht ik wel dat ik dossier vroeg of laat opnieuw ter sprake zal komen. Ik kan niet anders dan vaststellen dat er in het nieuwe college drie schepenen zitten die in de vorige legislatuur nog tegen de invoering van de zone 30 hebben gestemd.

Ik meen dan ook aan dat deze mensen nog steeds zoals voorheen de nadelen zien van de grote zone 30 in onze dorpskernen. Of toch althans de vermeende nadelen… waarmee ik wil zeggen dat er sowieso de moeite loont om na te gaan of de invoering van de zone 30 nu een goede of minder goede zaak is geweest.

Het spijt me dat ik u zelf dus geen sluitend antwoord kan geven. Ik denk dat we er best een beetje tijd laten overgaan om dit nieuwe college de tijd te geven heel wat zaken uit het verleden opnieuw ter hand te nemen en eventueel bij te sturen.

Er zijn immers nog zulke gevallen: ik denk dan bijvoorbeeld aan de parkeer problematiek, het zwaar verkeer, de wateroverlast, enzovoort. Aangezien het nieuwe college uit heel wat nieuwe mensen bestaat, zullen er waarschijnlijk ook heel wat andere accenten gelegd worden dan in het verleden.

Een beetje afwachten dus…

jan 12, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Politiek leeft in Knesselare en Ursel

Men zegt vaak dat politiek een ver-van-ons-bed-show is geworden, maar in Knesselare en Ursel lijkt het daar toch niet echt op.

Een eerste bewijs was er in het feit dat afgelopen zondag tussen de 1600 en 2000 mensen (afhankelijk van welke bron ik raadpleeg) zijn afgezakt naar het hapjesfeest van onze nieuwe burgemeester. Ik was er trouwens niet – noem mij gerust voor één keer een slechte verliezer – omdat ik op dat moment nog in mijn gat gebeten was omwille van de eerste gemeenteraad.

Een ander bewijs zie ik op deze site, met soms enkele honderden bezoekers op één dag. Het aantal bezoeken per dag is gedaald na 8 oktober, maar blijft de laatste tijd goed op peil en zelfs lichtjes stijgen. Ik kan er enkel blij om wezen.

Maar deze week viel er nog een bewijs in mijn brievenbus: ons dierbaar parochieblad bleek zowaar bijna 2 pagina’s politiek nieuws te brengen.

Uiteraard en geheel terecht gaat de eerste aflevering over onze nieuwe burgemeester: ere wie ere toekomt – ik zou het niet anders willen zien, zelfs niet omdat Jezus wél de gewoonte had eerst naar de marginalen in onze maatschappij om te kijken.

Neen, ik was echt blij om te lezen dat JvdC het wierrookvat uit de kerk zo ambachtelijk had weten om te smeden tot de literaire variant ervan.

Ik heb zelf al meermaals gezegd dat het één van mijn betrachtingen is om politiek toegankelijker te maken (alleen daarom al steek ik zoveel tijd in deze blog), dus ik vind het fantastisch dat onze parochie openstaat om ook dit belangrijke aspect van onze samenleving te belichten.

Men moet de scheiding van Kerk en Staat niet omvormen tot een onoverzichtelijke Berlijnse muur, nietwaar?

Ik kijk dan ook al met enorm veel belangstelling uit naar de volgende edities. Want waarachtig, uit deze hemelse bazuinen moet nog meer nieuws volgen over het reilen en zeilen van onze schat van onze gemeente. Nu burgemeester Tanghe uitgebreid in de spotlights heeft gestaan, neem ik aan dat het letterpodium van ons parochieblad ook zal betreden worden door onze schepenen, die we allemaal ook beter willen leren kennen.

En voorwaar, ik zeg u, stiekem hoop ik dat de kerkelijke heraut aan het eind van hun politieke reeks ook enige lijnen wil besteden aan de dames en heren van de oppositie. Immers zei Jezus niet: wie eer brengt aan de kleinsten onder ons, brengt eer aan God?

Een valse start

De valse start van het jaar is voor de nieuwe legislatuur.

Door een administratieve vergissing, heeft burgemeester Tanghe de ontslagbrief van Benedikt De Muyt niet aanvaard. Dit heeft natuurlijk tot gevolg dat ik gisteren de eed niet heb mogen afleggen en dat de gemeenteraad slechts met 18 raadsleden van start is gegaan.

Volgens burgemeester Tanghe heeft men deze vergissing pas vorige week ontdekt. Ik vind het wel jammer te moeten vaststellen dat een burgemeester en een nieuwe voorzitter samen oproepen om Knesselare positief te benaderen en constructief en in een open geest te benaderen en vlot te communiceren.

Met die vlotte communicatie schort toch nog iets, want een telefoontje, een email of een brief dat ze een fout hadden vastgesteld in het dossier, die is er spijtig genoeg niet geweest. Het had zo’n mooi gebaar kunnen zijn: even een telefoon met “Beste Benedikt, er staat een foutje in je ontslagbrief, wil je even een andere komen afgeven voor de start van de installatievergadering?”… Zeggen dat ze het niet wisten, kan ook niet, want ik had zelf mijn oproepingsbrief al twee weken eerder gekregen.

Maar zoals altijd is er een verschil tussen woord en daad bij sommigen in de Knesselaarse politiek.

Natuurlijk was het een meevaller voor Groep9910. Doordat er een man minder zat in de oppositie, hebben zij een extra mandaat in de politieraad in de wacht kunnen slepen. Met zicht op extra zitpenningen (toch een mooi bedrag gespreid over die zes jaar), zou een mens al wel eens kunnen vergeten open en constructief te communiceren.

Bij deze dus ook proficiat aan eerste schepen De Blaere met zijn extra mandaat in de politieraad. Ik heb immers niet de kans gehad hem te feliciteren wegens niet welkom op de gemeenteraad.

Buiten de valse start ook proficiat aan de nieuwe burgemeester, schepenen en voorzitter. Ik hoop dat na deze laatste stuiptrekking van schransiaanse politiek de nieuwe legislatuur volgende keer constructief en open van start kan gaan en dat ik er dan wel bij zit.

Wij nemen alvast de uitdaging aan om constructief te zijn en sluiten dit incident dan ook zonder verder gevolg.

dec 29, 2006 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Nieuwe legislatuur start op 2 januari 2007

Volgende dinsdag is het dan zo ver. Dan wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Vanaf die dag is Fredy Tanghe burgemeester en kunnen we enkel uitkijken hoe we een nieuw politiek tijdperk in gaan.

Vanaf dan zetelen ook nieuwe mensen namens onze fractie in de gemeenteraad, OCMW-raad en politieraad.

Namens de GVP-lijst zullen in de gemeenteraad zetelen:

1. Natalie Busschaert

2. David Geens

3. Laurenzo Lefèvre

4. Joeri Roose

5. Guido Van Hecke

In de OCM-raad:

1. Marianne De Baets

2. Albert Van de Walle

In de politieraad:

1. Joeri Roose

De agenda voor de installatievergadering is als volgt samengesteld:

1. Kennisname geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen;

2. Mededeling van de benoeming en eedaflegging van de burgemeester;

3. Onderzoek van de geloofsbrieven, installatie en eedaflegging raadsleden;

4. Akteneming van afstand van het toegewezen mandaat;

5. Installatie van de opvolgers;

6. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad;

7. Vaststelling van de rangorde van de raadsleden;

8. Verkiezing en eedaflegging van de schepenen;

9. Beslissing voor lidmaatschap Ocmw-voorzitter;

10. Verkiezing van de werkende leden en hun opvolgers van de raad van het Openbaar Centrum voor

Maatschappelijk Welzijn;

11. Afkondiging van de verkozen leden voor het Ocmw;

12. Verkiezing van de leden van de politieraad;

13. Afkondiging van de verkozen leden van de politieraad.

Deze zitting zal doorgaan in de feestzaal van het gemeentehuis op dinsdag 2 januari 2007 en start om 20u. Uiteraard is iedereen welkom om de eedaflegging bij te wonen.

Ik nodig jullie allemaal graag uit op dit moment waar ik naar uitkijk. Ik zit al drie jaar mee te werken om onze gemeente een mooiere plek te maken. Het zitje in de gemeenteraad is voor mij voornamelijk een manier om dit net nog iets beter te kunnen. Nu kan ik zelf bepaalde informatie bekijken en ben ik niet meer afhankelijk van de informatie die mij toegestopt wordt.

En als het nieuwe college goed werk levert, dan zal de taak van de oppositie des te makkelijker zijn en kunnen we ons meer toeleggen om er allemaal samen een betere gemeente van te maken.

Ik ben ook trots dat ik als inwijkeling deze kans krijg. Ik heb er hard voor gewerkt, maar daarom ben ik net misschien nog wat trotser op het feit dat ik vanaf dinsdag in de gemeenteraad van mijn nieuwe gemeente mag zetelen.

dec 28, 2006 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Dienstbetoon, 7d/7, 24u/24

In Het Nieuwsblad kon je lezen dat Zomergems gemeenteraadslid Martine Lataire-Gyssels (CD&V) 7 dagen op 7 de ombudsvrouw wil zijn in de gemeente.

Tijdens haar campagne had Martine al haar GSM-nummer rondgestrooid en mocht men haar bellen voor allerlei problemen.

Ik citeer uit het artikel:

Lataire-Gyssels denkt meer te kunnen doen dan vroeger. “Vroeger gaf ik zaken door, het schepencollege reageerde dan schriftelijk dat het te gepasten tijde voor een oplossing zou zorgen. Nu zal ik in staat zijn om korter op de bal te spelen. Als gemeenteraadslid heb ik meer armslag en zal ik de situatie beter kunnen opvolgen.”

(bron: Het Nieuwsblad)

Fantastisch om dit te lezen, vooral omdat het volledig ook mijn mening is over mijn komend mandaat, maar tegelijk verwonderlijk, want eigenlijk zie ik dit gewoon als de taak van een raadslid.

Ik heb ook al altijd getracht vlot bereikbaar te zijn. Mijn email, telnr en GSM-nummer staan altijd al op deze website, er kan zelfs anoniem iets gemeld worden.

Ook in het verleden heb ik getracht te helpen waar mogelijk, door de juiste diensten op de hoogte te brengen van een probleem. De meeste gemeentelijke diensten hebben me nooit wandelen gestuurd omdat ik geen raadslid was – integendeel.

Nu ik raadslid word, zal ik inderdaad nog meer kunnen doen, aangezien ik nu rechtstreeks toegang zal hebben tot bepaalde informatie. Want als oppositielid kan ik voornamelijk daarmee helpen: problemen signaleren, informatie doorgeven en zaken opvolgen. Het effectief uitvoeren is een taak van het college.

Het verwondert me dus dat dit extra aandacht moet krijgen in de media. Welnu, ze mogen ook mijn nummer publiceren. Liefst ook mijn emailadres en website. Een GSM-gesprek kan je niet altijd en overal aannemen, een email is soms ook makkelijker om duidelijke bepaalde informatie bij de hand te hebben en door te sturen.

Dienstbetoon is een vies “politiek incorrect” woord geworden. Er waren uitspattingen. Er waren tijden dat een jobke bij het spoor niet mogelijk was zonder kruiwagen.

Maar men heeft het kind met het badwater weggegooid: zonder dienstbetoon is die kloof tussen burger en politieker alleen maar groter geworden. Politiek is de kunst van het mogelijke; politieken is ten dienste staan.

Kortom, net zoals vroeger, meldt gerust als een gracht niet gekuist wordt, er putten in een voetpad zitten, straatlampen niet branden, enz…

dec 27, 2006 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Hoopvol voor de toekomst

Eandis is er weer eens in geslaag om voor een maand vertraging te zorgen in de rioleringswerken in de Kloosterstraat. Gelukkig heeft de opwarming van de aarde voor één keer een voordeel opgeleverd: de aannemer heeft de verloren tijd kunnen inhalen.

In het artikel over dit goede nieuws in Het Laatste nieuws van vandaag, lees ik echter iets wat me hoopvol doet uitkijken naar de nieuwe legislatuur (en ik bedoel dit niet cynisch).

Ik citeer even uit het artikel van Joeri Seymortier:

tussenpersoon

Om alles zo goed mogelijk op te volgen, wordt in elke straat een inwoner aangesteld die de werfvergaderingen mag bijwonen en die optreedt als tussenpersoon tussen buurt, gemeentebestuur en aannemers. In de Kloosterstraat is dat Marc Arnaut, in de Kwadamstraat is het Rik De Zutter. Wanneer de Prinsengoeddreef aan de beurt komt, zal Etienne Rombaut alles opvolgen.

(bron: Het Laatste Nieuws)

Dit is open communicatie tussen bestuur en burger waar ik alleen maar bewondering kan voor hebben. Ik hoop dan ook dat dit alvast een teken is van hoe ons nieuw bestuur te werk zal gaan… Ik vind dit alvast een hoopvolle stijlbreuk met het verleden.

dec 22, 2006 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Oh Mie, oh my

Toen ik vandaag Het Laatste Nieuws las – en traditiegetrouw ga ik eerst naar de regionale pagina’s – verslikte ik mij toch even in mijn koffie toen ik las over de tussenkomst van Mie Van den Kerchove (Groep) in de politieraad van de zone Aalter/Knesselare.

Kort samengevat: Mie vindt het een fout idee dat jongeren die een verkeersovertreding begaan verplicht naar een verkeersvormingsklas worden gestuurd (een les van drie uur meestal op een zaterdag) in de plaats van een boete die door papa of mama betaald kan worden.

Mie vindt dat dit de jongeren te veel stigmatiseert als de veroorzaker van verkeersonveiligheid.

Wel Mieke, mag ik u eens iets verklappen?

Verkeersveiligheid wordt veroorzaakt door weggebruikers die zich niet aan de regels houden!

Dat staat los van of het nu een zwakke weggebruiker is of niet…

Jongeren nemen al op zeer jonge leeftijd deel aan het verkeer: gewoon iedere keer als ze thuis de voordeur uitkomen zijn ze weggebruiker. Eerst als voetganger, niet veel later als fietser, bromfietser, autogebruiker, … En in ons onderwijs is er enkel in het lager onderwijs een ietsiepietsie plek voor verkeersopvoeding.

Ga dan alsjeblieft niet gaan prediken dat een vorming op dat punt een slechte zaak zou kunnen zijn. Er zit daar nu eens niks verkeerd aan.

Een boete geeft hen geen verantwoordelijkheidsgevoel. Dat geld komt toch van mama en papa, die zullen wel afdokken. Hen drie uur vrije tijd afpakken zal op zich al velen eens tot nadenken stemmen. Als die drie uur dan ook nog eens met nuttige info kunnen gevuld worden, dan roep ik alleen maar hoera bij zulk systeem.

Maar waarschijnlijk bent u gebeld door een gebelgde ouder die het niet vindt kunnen dat net zijn of haar zoon/dochter werd aangepakt door de stoute grote meneren van de Aalterse politie. In onze individuele maatschappij is het maar al te makkelijk geworden dat het altijd “de ander zijn fout is”…

Ik citeer uit ket krantenartikel:

“Een van de jongeren moest naar de klas omdat hij op 23 oktober, ruim na 8 uur ‘s ochtends, zonder licht reed. De straatverlichting was al een hele tijd gedoofd en volgens de jongere was het voldoende klaar. Volgens de politie niet. Dit is dus voor discussie vatbaar, maar dat is toch geen reden om die jongere naar de vormingsklas te sturen?”

En ik citeer uit artikel 30 van ons verkeersreglement:

“Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter, worden de hierna vermelde lichten gebruikt :

[…]

30.3. Andere voertuigen, weggebruikers en dieren hierna vermeld :

1° bereden rijwielen :

* vooraan, een wit of geel licht;

* achteraan, een rood licht.”

Ten eerste: op 23 oktober 2006 kwam de zon op om 8u19; dus moet het echt al héél ruim na 8u ‘s morgens geweest zijn om na het aanbreken van de dag in aanmerking te komen.

Ten tweede: zelfs dan nog is het in zulke jaargetijden soms guur, duister of schimmig weer.

Ten derde: is het bij twijfel niet beter om onze jongeren het zekere voor het onzekere te leren nemen. Wat met de slogan “zorg dat je gezien wordt, of je bent gezien”? Veel geld van het BIVV in een campagne die blijkbaar niet aan Mie besteedt was.

Dus best Mie, geef geen verkeerd signaal aan de zwakke weggebruiker dat hij zich niet te veel van verkeersveiligheid moet aantrekken. Ik denk dat door uw misplaatste oproep u zelf veel meer hebt bijgedragen tot het creëren van verkeersonveiligheid in de trant van “doe maar op, tante Mie zorgt er wel voor dat we ongestraft wegkomen”…

Niet te verwonderen dat Pieter al wel eens dreigt in slaap te vallen als hij zoiets moet aanhoren…

dec 16, 2006 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Voor wie kraakt de rekening?

Ik vraag me al een tijdje het volgende af…

Hoe kan een gekraakt pand leefbaar zijn? Toch enkel indien er minstens elektriciteit en water is… Zeg nu zelf, zonder die basisbehoeften wordt een pand doorgaans toch onbewoonbaar, zelfs onbeleefbaar…

Ik stel me dan ook de vraag wie de rekening uiteindelijk betaalt…

Krakers wekken vaak een vorm van sympathie op. Het zijn de kleine rebelse individuen die het opnemen tegen de grootgrondbezitters, het weerloze individu tegen de huisjesmelkers… Dat krakers nadien een pand verlaten dat vaak minder waarde heeft dan ervoor – omdat het nu eenmaal in de menselijke natuur ingebakken zit om minder respect te hebben en zorg te dragen voor wat men zich onrechtmatig toeëigent – is ook iets wat soms een stiekeme grinnik oplevert, op voorwaarde dat het ons allemaal niks kost.

Maar is dat wel zo?

In de prijs die we voor ons water bedragen, zit volgens de tariefstructuren een deel in dat het verlies op de waterleiding moet dekken. Hiermee bedoelt men dan o.a. water dat door de brandweer wordt gebruikt, water dat uit de leidingen lekt, om de leidingen te spoelen, enz… Kortom, al het waterverbruik dat men niet kan doorrekenen aan de eindklanten, niet rechtstreeks dan.

Dus ook als er water wordt gestolen, komt dat uiteindelijk uit onze portemonnee.

Idem voor elektriciteit. Stelen van elektriciteit is niet stelen van de machtige en superrijke Suez’en van deze aarde, neen, die zijn wel zo slim om dat terug door te rekenen in hun kosten. En al hun kosten samen, die dienen om hun prijzen te bepalen en goedkeuringen te krijgen van de CREG enz…

Buiten water en elektriciteit produceren krakers ook afval. Nu zullen ze wel hun euro per zak betalen, maar niet de vaste bijdrage per jaar. Belastingen evenmin, hoewel ze waarschijnlijk van diverse diensten van onze gemeente gebruik maken.

Kortom, krakers leven mee op onze kap, niet enkel op de kap van de huisjesmelkers en van winstgevende multinationals.

Daarom stel ik mij ten zeerste de vraag of krakers vlot geduld moeten worden? Ze worden in Maldegem en Aalter zonder pardon uitgedreven door de politie. Ik hoop dat we in Knesselare ons ook bewust zijn van wat krakers ons kosten.

dec 15, 2006 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Laatste schranspartij

Yeps, volgende woensdag is het dan zo ver, dan is de laatste gemeenteraad van het college onder leiding van Schrans aangebroken.

Lang zal die niet duren, er staan slechts twee punten op de agenda. En, héél opmerkelijk, de gemeenteraad start slechts om 20u15 – een kwartier later dan normaal.

Voor wie er nog wil bijzijn, hier volgt de agenda:

  1. Watering van de Wagemaekersstroom, raming werken 2007 – advies;
  2. Drugspreventie – rekening 2005.

Dus allen daarheen, woensdag 20 december 2006 om 20u15 in de raadszaal in het gemeentehuis.

dec 14, 2006 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Ursel roept de onafhankelijkheid uit

Na 30 jaar gedwongen huwelijk, heeft een ad hoc bestuursorgaan voorgezeten door de Urselse schepenen en enkele vooraanstaande inwoners na consultatie van Dorps-uit-zicht beslist om voortaan onafhankelijk van Knesselare verder te gaan…

OK, na gisteravond werkt deze grap blijkbaar niet meer zo goed.

Voor wie nog van niks weet: lees en kijk even op VRTNieuws.net.

Het was te mooi om waar te zijn, een onafhankelijk Vlaanderen. We kunnen er voorlopig wel van dromen, maar we zullen ons tevreden moeten stellen met een nieuwe staatshervorming.

En Ursel, ik denk soms dat een referendum over deze kwestie wel eens zou kunnen leiden tot een afscheuringsbeweging, maar laat ons hopen dat in de volgende legislatuur Ursel niet langer achteruit gestoten wordt en ook eens wat extra aandacht krijgt.

Pagina's:«1...2324252627282930»