Browsing "In Knesselare en Ursel"
mei 24, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Twee maal proficiat aan het college

Jaja, gewoon regelrecht proficiat. Geslaagd voor de eerste test met slechts enkele minpunten…

In de eerste plaats voor het feit dat door werk te maken van de uitbreiding van het gemeentehuis er plek vrijkomt in de Kerkstraat om de gemeentelijke kinderopvang uit te breiden.

En in de tweede plaats voor de aanzet om werk te maken van de uitbreiding van de KMO-zone en bijhorende plaats voor een volwaardig containerpark.

In maart schreef ik over de gemiste kansen in de begroting en nu twee maand later is de situatie of het uitzicht op die situatue al gewijzigd.

Dankzij de unanieme goedkeuring op de gemeenteraad van 23 mei kan er nog deze zomer gestart worden met de afbraak van het huis Van Thuyne en kan volgend jaar in mei of zo de feestelijke opening van de uitbreiding van het gemeentehuis gevierd worden.

De valse noot in het verhaal is de kostprijs van het huren, maar da’s deels te wijten aan de vorige bestuurders, dus kan nu niet geheel op het rapport van deze ploeg in mindering gebracht worden.

Belangrijker is dat de burgemeester bevestigde dat de financiële dienst zeker verhuist naar het nieuwe gebouw en dat de vrijgekomen ruimte in de gebouwen aan Het Hemelrijk zeker zullen aangewend worden om de uiterst succesvolle kinderopvang uit te breiden. De burgemeester noemde dat quasi een morele verplichting om de jonge gezinnen niet alleen een plek om te wonen aan te bieden in de nieuwe verkavelingen, maar ook te ondersteunen in een goeddraaiende dag- en buitenschoolse opvang.

Het klonk alsof Fredy plots een GVP’er was: ik hoorde mijn eigen woorden door een ander uitspreken. Schitterend! Bravo!

Het was ook een positief punt om te horen dat er nu snel werk wordt gemaakt om een nieuw RUP op te stellen voor de uitbreiding avn de KMO-zone, maar tegelijk om bijkomend extra terrein te voorzien voor openbaar nut: een containerpark met andere woorden.

Minpunten waren er enkel weer ten dele omdat er 30.000 € ten dele worden weggegooid aan het nooit in voege getreden BPA, maar tja, ook dat was deels de schuld van vorige keer.

De burgemeester hengelde daarbij actief naar de beloofde flessen champagne (mijn blog wordt dus wel aandachtig gelezen, heb ik gemerkt). Geen schrik Fredy, beloofd is beloofd en als het containerpark er staat voor 2010 zal ik jullie de flessen met veel plezier overhandigen op de opening van het containerpark. Het zal er zijn van “Chateau GVP Grand Cru” (of zoiets…).

Het is zoals Roland Bonami van Groen! opmerkte bij het feit dat bij de uitbreiding wordt gekeken naar het gebruik van zonnepanelen en een zonneboiler: dankzij een aanwezige en aandachtige oppositie worden goede punten gescoord.

Ik heb dan het college ook oprecht twee maal proficiat gewenst en doe dat bij deze nog eens.

Weet mij enkel tijdig te waarschuwen zodat ik nog de tijd heb om naar Reims te rijden…

Enne, er staan nog leuke suggesties op deze blog. Ik zal echter voortaan nog vaker een beloning in het vooruitzicht stellen bij het realiseren ervan… Een goede zaak voor de ganse gemeente…

mei 18, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Uitbreiding gemeentehuis

Tijdens de begrotingsgemeenteraad was het nog één van mijn grote vragen: waar blijft de uitbreiding van het gemeentehuis?

Wel, het lijkt er nu versneld aan te komen. Volgende week staat het punt op de dagorde. Eindelijk hebben we zicht op de plannen.

Om kort nog even samen te vatten: twee jaar geleden kwam het huis “Van Thuyne” naast het gemeentehuis te koop. Op aandringen van de GVP werd nog machtiging gegeven aan het schepencollege om een onteigeningsprocedure te starten. Aangezien er een serieus verschil zat tussen de vraagprijs en de officieel geschatte prijs (waar een gemeente zich moet aan houden), was het quasi onmogelijk om tot een onderling akkoord te komen tussen gemeentebestuur en de verkopers.

Gemiste kans

Bij een eventuele onteigening had de gemeente de handen vrij om zelf te beslissen over het ganse lot. Achter het huis hoort immers nog een heel stuk grond. Een uitbreiding vooraan had gepaard kunnen worden aan extra parkeerruimte achteraan.

De argumentatie van toenmalig schepen van financiën Tanghe en ex-burgemeester Schrans was dat het allemaal te lang zou duren en te veel zou kosten en ze hebben nooit de onteigeningsprocedure opgestart. Een gemiste kans dus en al snel was een projectontwikkelaar gaan lopen met het ganse stuk.

Nochtans hebben we toen al deze twee argumenten tegengesproken.

Door een onteigening bij hoogdringendheid omwille van openbaar nut uit te voeren, had men zonder enige vertraging kunnen werken. Er zou dan nog getwist kunnen worden over de prijs, hoewel de officiële schattingen héél duidelijk waren: voor 300.000 euro had de gemeente eigenaar kunnen worden.

Dat het te duur zou worden was ook zeer twijfelachtig. Allereerst was de aankoopprijs zeer aantrekkelijk, maar tegelijk hebben we toen al de idee geopperd om met een privaat-publieke samenwerking (PPS) te werken. De gemeente had de ganse hoek kunnen ontwikkelen samen met een projectontwikkelaar in een constructie dat het voor de gemeente minimaal een nuloperatie zou geweest zijn. En na bijvoorbeeld 30 jaar eigenaar kunnen worden van het geheel of zo.

Maar die kans is verkeken: een projectontwikkelaar ontwikkelt nu het ganse stuk en kan de gemeente vragen wat hij wil. De appartementen en huizen brengen al een aardige stuiver op, er komt geen extra parkeerruimte en de gemeente kan niet anders dan akkoord gaan met de huurprijs.

De plannen

Laat ons alvast eens de plannen bekijken (klik op de plannen om ze groter te bekijken):

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/media/20070517-gemeentehuis” title=””]
Vooraan zal dus in dezelfde stijl de gevel doorgetrokken worden. De oude ingang moet een puur protocollaire functie krijgen en de hoofdingang blijft langs de oprit rechts. Achteraan zal de technische dienst (grondgebiedzaken) en bevoling & burgerlijke stand (burgerzaken) één gemeenschappelijke infobalie krijgen.

De tweede afbeelding laat het zijaanzicht in de Hellestraat zien. Achteraan zal een soort van patio komen die moet toelaten voldoende licht in het nieuwe stuk te laten invallen. Waarschijnlijk zal dit ook de rokersplek worden.

De totale extra bureeloppervlakte is ongeveer 2 maal 122m². Binnenin zal met verplaatsbare wanden gewerkt worden. Zo kan men dynamisch aanpassen aan de noden.

Bovenaan zal de bestaande zolder verder uitgebreid worden en tegelijk vlot toegankelijk gemaakt worden. Ik vermoed dat deze verder als archiefruimte zal gebruikt worden.

Uitbreiding kinderopvang?

We zijn natuurlijk al jaren voorstander van deze uitbreiding. We zijn wel héél benieuwd naar welke diensten zullen gecentraliseerd worden. We hopen natuurlijk dat in de eerste plaats de financiële dienst uit de Kerkstraat zal verhuizen, zodat daar de kans wordt gecreëerd om de kinderopvang uit te breiden.

Op die manier zou men op meerdere punten vooruitgang boeken: men kan dan voortaan heel wat kosten uitsparen (gedaan met dure communicatielijnen, heen en weer geloop, dubbele investeringen in copiers enzo…), maar men kan dan ook iets doen waar de bevolking echt wat aan heeft, namelijk de gemeentelijke kinderopvang – die fantastisch werkt en daardoor zo’n succes is – verder uitbreiden.

Aangezien men momenteel alle zeilen bijzet om nieuwe kavels aan te snijden en jonge gezinnen welkom te heten in onze gemeente, is het de plicht van ons bestuur om daar waar we kunnen de voorzieningen voor jonge gezinnen voldoende te ondersteunen.

Meer parkeerdruk op De Plaats

Een keerzijde van de gemiste kans om zelf de ontwikkeling te doen, is het feit dat een projectontwikkelaar natuurlijk geen geld wil laten schieten. Dus geen extra parkeerplaatsen… En dan ook meer druk op de al de drukbezette centrumparkingen.

Duur betaald

Zonder twijfel is deze huuroplossing een dure oplossing.

Als we even gaan rekenen, dan hebben na 30 jaar (gerekend aan een gemiddelde inflatie van 2%) al 1.5 miljoen euro huur betaald. Tel daar nog de kunsten bij om het nieuwe stuk uit te rusten en het oude deel enkele veranderingen te laten ondergaan, samen met de intresten op dat bedrag en je zit aan bijna 2 miljoen euro oftewel 80 miljoen oude Belgische franken.

Als het bestaande huis Van Thuyne was aangekocht via onteigening en daarna het ganse stuk via PPS was ontwikkeld, had dit een nuloperatie kunnen betekenen voor de gemeente. Zeker op lange termijn had men op zijn minst er voor kunnen zorgen dat de gemeente eigenaar werd. Nu is ze veroordeeld om te betalen wat Chavaz uit Heverlee er voor wil vragen.

Ja, er is een voorkooprecht indien Chavaz ooit gaat verkopen, maar de eigenaar bepaalt wel volledig zelf de vraagprijs.

Het is een goede zaak dat de diensten gecentraliseerd zullen worden en er meer plek komt om ons gemeentepersoneel fatsoenlijke werkplekken te geven. Er zijn echter verkeerde keuzes gemaakt. Het ganse dossier verdient dan spijtig genoeg ook weer deze stempel:

mei 15, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Dagorde gemeenteraad 23 mei 2007

Ze volgen mekaar snel op, de gemeenteraden. En het is niet een losse flodder, maar wel eentje met enkele zware dossiers.

Plaats van het gebeuren: raadszaal gemeentehuis. Tijdstip: 20u.

Voor de geïnteresseerden, de dagorde staat bij meer lezen.

A-punten

 1. Rechtspositie gemeentepersoneel: administratief statuut, geldelijk statuut en reglement contractuelen
 2. Organogram: vaststelling
 3. Financiële weerslag op begroting en meerjarenplanning
 4. Vacante betrekkingen: openverklaring
 5. Uitbreiding gemeentehuis
 6. Uitbreiding opdracht studiebureau KMO-zone
 7. Kerkfabriek Sint-Medardus: begrotingswijziging 1
 8. Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007: verantwoordingsnota 2006
 9. Intercommuncales: algemene vergaderingen en aanstellingen vertegenwoordigers (Imewo, TV-Oost, IVM, Westlede, TMVW)

  B-punten

 10. Voorontwerp 2de fase – H.Sakramentstraat, Maldegemse-, Knokseweg (deel), Kouter
 11. Voorontwerp Aquafinproject 21749: saneren lozingpunt Urselcentrum
 12. Aanvullend politiereglement Hoekestraat

  C-mededelingen

 13. Samenstelling milieuraad
 14. Plannen zonering – openbaar onderzoek Knesselare, Maldegem
 15. Aanbesteding Molenstraat
mei 12, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Ongeval in de Hoekestraat

Op de laatste gemeenteraad haalde Natalie Busschaert – onze specialiste in mobiliteitsmateries – enkele punten aan omtrent de vernieuwde Hoekestraat.

Zo waren we uitermate bezorgd over het feit dat ondanks de geweldige investeringen er op het eerste zicht zo weinig gebeurd was om de veiligheid van de straat te verbeteren. In plaats van verkeersremmende maatregelen te nemen, was het nu bijna één lange rechte baan geworden en waren er quasi geen mogelijkheden tot parkeren. Mobiliteitsschepen Erné De Blaere verzekerde echter dat het allemaal niet zo’n vaart (sic!) zou lopen: op sommige plaatsen was de middenlijn weer weggehaald zodat er wel geparkeerd mocht worden en ooit zou men de snelheid verlagen tot 50 per uur.

Maar vandaag stellen we met veel droefheid vast, dat de heraanleg van de Hoekestraat een gemiste kans is waarbij niet alleen het schepencollege uit de bocht gegaan is…

Opnieuw is er een zwaar ongeval gebeurd in de Hoekestraat met blijkbaar maar één oorzaak: te hoge snelheid.

Dit is niet het eerste ongeval en wij vrezen dat het ook niet het laatste zal zijn.

Daar waar iedere gemeente bij heraanleg zoveel mogelijk aandacht laat gaan naar verkeersveiligheid, lijkt dit toch grotendeels te ontbreken in de vernieuwde Hoekestraat. In de Maldegemseweg experimenteert men sinds deze week eindelijk met asverschuivingen (gelieve er wel nota van te nemen dat dit van in het begin een idee en initiatief van de GVP is!).

Maar in de Hoekestraat ontbreekt iedere vorm van verkeersbegeleidende én verkeersremmende maatregel. Men wilde een versmallend effect creëren met een haag langsheen de baan en fietspad, maar op vele plaatsen bleek dit technisch niet haalbaar. Met enkele reflectoren hoopte men dan maar op even veilig te spelen.

Ik vind het zelf onbegrijplijk dat in deze tijden waarin iedere overheid zoveel inspanningen levert, er geen asverschuivingen, wegversmallingen of watdanook aan verkeersveilige maatregelen werden genomen in het duurste aanbestedingsproject van deze gemeente ooit (en dat laatste zijn niet mijn woorden, maar wel die van burgemeester Tanghe).

De uitdrukking “gemiste kans” siert al te vaak deze blog als ik verslag uitbreng over genomen (en nog meer over niet-genomen) beslissingen van ons schepencollege. Ik hoop alleen dat het ongeval van vandaag eens enkele hersencellen in gang zet bij de bevoegde schepen van mobiliteit en zijn collega’s in het college. Ik ben blij dat ik niet in zijn schoenen sta: ik zou moeilijkheden ondervinden om nog goed te slapen als ik zwaargewonden en misschien ooit doden op mijn geweten zou krijgen.

Ik hoop één ding: leer hier alsjeblieft uit, maak dankbaar gebruik van ons voorstel in de Maldegemseweg om te experimenteren met verkeersveilige opstellingen en pas de verworven leerstof toe in alle nieuwe projecten en héél graag zelfs ook in de Hoekestraat. Bestel gerust nog wat van dat straatmeubilair extra en plaats dat waar nodig in de Hoekestraat. Bij voorbaat stem ik al in met een begrotingswijziging die daarvoor nodig is. Want op verkeersveiligheid en vooral op een leven staat geen prijs…

(hat tip: Thomas Lataire via SMS)

Een fantastische buurtinitiatief in de Hoekestraat

Vanavond heb ik iets fantastisch meegemaakt.

Vorige dinsdag was ik aanwezig op de officiële opening van de Hoekestraat en Aalterseweg. Eerst de onthulling van een gedenksteen en vervolgens een receptie in Horse Mania aangeboden door de gemeente. Op zich ook een prachtig initiatief van de gemeente: ik vind het een belangrijke taak van een lokaal bestuur om mee te werken aan de grote verdwijntruuk van de verzuring…

Maar toen ik bij de aankomst tegen de burgemeester Fredy Tanghe zei dat zulke avonden bij de leuke kanten van onze taak als raadslid hoorde, meende ik dat ook wel.

Ik vind het prachtig dat een buurt zelf het initiatief neemt om gezellig samen te komen om iets te vieren.

Een dikke proficiat aan De Blauwe Parel: ze hebben hun parking en deuren opengezet voor hun buren, hebben voor een leuke omkadering gezorgd (er was zelfs de fanfare uit Steenbrugge), lekkere hapjes en heerlijke drankjes.

Het was dus inderdaad zeer aangenaam om de opening van de Hoekestraat nog eens te vieren.

Net zoals Vlaanderen al barbecuecheques heeft uitgedeeld, hoop ik dat onder impuls van onze schepen van sociale samenhang er ook plannen uitgewerkt worden om zulke buurtfeesten te ondersteunen.

Caoutchouc bijna onder nieuw dak

Nog een 10 maanden geduld. Maar geduld is een mooie deugd en eindelijk na vier jaar wachten, treuzelen, wachten en wachten, zal het in maart 2008 zo ver zijn. Dan zal de Urselse jeugd een jeugdlokaal krijgen in de oude bandencentrale OBM.

We volgen dit dossier al enkele jaren van nabij en toen er onlangs in de pers verscheen dat de grondanalyses afgerond waren en een positief resultaat hebben opgeleverd, wilden we van de jeugdschepen te horen krijgen wat de verdere planning was zodat niet enkel een paar ingewijden op de hoogte zouden zijn. Tegelijk hebben we nu een planning die we strikt mee in de gaten zullen houden zodat er niet opnieuw uitstel van komt.

Schepen Trenson gaf volgend overzicht mee.

Momenteel is aan OVAM gevraagd om een bodemattest af te leveren. De bodemanalyses vertoonden niks dat het optekenen in het register van vervuilde gronden noodzakelijk maakt.

De schepen hoopt dan ook dat eind juni de notariële akte verleden zal kunnen worden.

Ander goed nieuws is dat hoewel het gebied als agrarisch gebied staat ingekleurd op het Structuurplan, er geen bestemmingswijziging nodig is omwille van het gebruik voor openbaar nut. Er is ook geen bouwvergunning nodig. Integendeel, de bestaande bouwovertreding (de containers achteraan) zal simpelweg verwijderd worden zodat ook dit juridisch struikelblok letterlijk uit de weg zal geruimd zijn.

Het gebouw heeft wel een reeks aanpassingen nodig. Het college spreekt alvast van een nieuw dak, nieuwe elektriciteit, verwarming, sanitair, ramen en deuren, en nog wat kleinigheden. Men begint nu reeds te plannen zodat de plannen ook reeds eind juni klaar zouden moeten zijn.

In de periode juli tot september start men dan de onderhandse oonderhandelingen met aannemers. In die periode zullen ook de containers weggehaald worden en komt er een buurtinformatie vergadering waar de buurtbewoners tekst en uitleg zullen krijgen.

Men plant dan om van september tot januari 2008 de werken te kunnen uitvoeren. Met enige reserve om nog zaken die tevoorschijn zouden kunnen komen te kunnen aanpakken, rekent de schepen er op dat Caoutchouc ten laatste in maart 2008 een nieuw onderkomen heeft.

We zijn blij dat het college de tijdslijn zo fijn genoteerd en uitgelegd heeft, zodat we nu allemaal weten waar we kunnen naar uitkijken.

apr 29, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Meer belang voor adviesraden

Vorig weekend had ik Karolien Van Lierde op bezoek. Zij studeert cultuurmanagement (en ik moet eerlijk toegeven, ik wist nog niet eens dat deze richting bestond) en in het kader van haar scriptie onderzocht zij of Knesselare kan voldoen aan de voorwaarden voor subsidiëring van een cultuurbeleidsplan.

Zoals het een goede studente betaamt, heeft ze daarvoor heel wat onderzoekswerk verricht en met heel wat mensen gesproken, dus ook met de oppositie. Op zich al een pluim waard.

Het was een interessant gesprek omtrent het huidige culturele leven en het cultuurbeleid in Knesselare. In voorbereiding daarvan had ik al wat zitten nadenken over wat ik belangrijk vind in het hoofdstuk “hoe kan een lokale overheid beter bijdragen tot een goed cultuurbeleid” en het gesprek verliep zo goed dat ik twee belangrijke aandachtspunten kon formuleren.

Mijn eerste stelling is dat het een jammere zaak is dat door het decreet Anciaux er niet langer politieke afgevaardigden mogen deel uitmaken van de cultuurraad.

Ik begrijp en onderschrijf de initiële doelstelling van Anciaux, met name dat een adviesraad onafhankelijk moet kunnen werken en oordelen, zonder rechtstreekse beïnvloeding van de politieke overheid waaraan ze adviseert. Maar tegelijk is het een rem op de goede werking van de cultuurraad.

Men spreekt immers constant over de toenemende kloof tussen politiek en burgers. Welnu, het feit dat er geen geformaliseerd contact meer is tussen cultuurraad en politiek, vind ik enkel maar een factor die de kloof nog verder verbreedt.

Men heeft dit vanuit het decreet willen tegengaan door de bevoegde schepen wel toe te laten op de vergaderingen, evenwel en uiteraard zonder stemrecht. Ik vind dat dit contraproductief werkt. Als een adviesraad al degelijk zou willen werken, dan moet ze kritisch durven zijn tegenover het beleid. Het is menselijk gedrag om minder durfvaardig te zijn in zijn of haar kritiek indien het beleid dat onder vuur ligt lichamelijk aanwezig is.

Even terzijde, in de bovenstaande alinea’s kan je cultuurraad eveneens vervangen door sportraad. Beiden zijn het slachtoffer van Anciaux geworden.

Andere adviesraden zijn hierdoor niet gehandicapt. Ik heb dat zelf ondervonden door in de vorige legislatuur deel uit te maken van de bibliotheekcommissie en van de milieuraad. Nu ik fractieleider ben in de gemeenteraad laat ik dit liever over aan andere mensen uit onze partij, bij voorkeur bestuurdsleden die geen mandaat uitoefenen. Want zo bereik je beide doelstellingen in één klap: er is geformaliseerd contact tussen politiek en de burgers die zich de moeite getroosten om in een adviesraad te zetelen. En het zijn niet de raadsleden (of schepenen!) zelf, dus het directe contact is er niet, wat toch iets meer ruimte moet geven om ongezouten meningen naar boven te laten drijven. En uiteraard moet het wel zo blijven dat de politiek afgevaardigden geen stemrecht hebben; ze hebben voornamelijk een rol als communicatieofficier.

Ik pleit er dus voor dat het terug moet mogelijk gemaakt worden om vertegenwoordigers van de politieke fracties aanwezig te laten zijn op de vergaderingen van cultuur- en sportraad.

Een tweede aandachtspunt ligt in het verlengde daarvan. Zoals ik al zei, de mensen die de bereidwilligheid tonen om zich in te zetten in een adviesraad, doen dit om onze gemeente een betere plaats te maken. Hun inzet moet gewaardeerd worden in plaats van ze nu soms moedeloos te maken. Want in wat anders dan moedeloosheid resulteert het als zulke inzet nergens toe leidt en een bestuur niet luistert naar het advies en andere aandachtspunten die naar boven komen drijven van en op zulke adviesraden?

Het klinkt immers allemaal mooi dat er voor de diverse beleidsdomeinen adviesraden zijn, maar als dit allemaal dode letter blijft of een adviesraad vervalt tot een eilandje of erger nog, een orgaan waar enkel subsidiecentjes te rapen valt, dan is het om moedeloos van te worden.

Net daarom ben ik er voorstander van dat op zijn minst de voorzitter van de betrokken adviesraad wordt uitgenodigd op de gemeenteraad om toelichting te verschaffen of op zijn minst het advies van de betrokken adviesraad te formuleren bij een agendapunt dat een beleidsdomein behandelt waar de adviesraad recht van spreken heeft.

Ik zou dus graag hebben dat wanneer de gemeenteraad iets bespreekt wat zijn weerslag heeft op sport, dat de voorzitter van de sportraad ook zijn zegje mag komen doen. Idem voor milieuraad, cultuurraad, de nog op te richten seniorenraad, de Gecoro, enz…

Zo gaat het werk van al die mensen niet verloren. Nu is een advies dikwijls (als het al zo is) werkelijk een dode letter: een brief aan de betrokken schepen waar de rest van de gemeenteraad geen weet van heeft. Hoe kunnen wij als raadsleden dan een onderbouwd besluit nemen als we verstoken blijven van het advies van de mensen die terecht de deskundigen genoemd mogen worden?

Samengevat stel ik dus voor dat:

 1. er terug afgevaardigden van de fracties mogen aanwezig zijn op de vergaderingen van de cultuur- en sportraad:
 2. de betrokken adviesraadvoorzitters gevraagd wordt het advies te komen toelichten bij ieder agendapunt waar dit van toepassing kan voor zijn

Voor het eerste punt is een decreetswijziging nodig. Ik hoop dat mijn ideetje zijn weg zal vinden in de scriptie van Karolien en dat vervolgens de scriptie op de juiste bureau’s in Brussel zal belanden.

Het tweede punt is een zaak die het huidig bestuur kan regelen. Ze hebben de mond vol over goede communicatie met de burger en ik durf er niet aan twijfelen dat ze daar echt hun best voor doen. Ik hoop dat ze het belang van die communicatie dan ook voldoende hoog inschatten om de politieke moed te hebben deze communicatie open te trekken naar de ganse gemeenteraad. Op die manier zal het advies aan belang winnen en kan de gemeenteraad er des te meer rekening mee houden, dwars van meerderheid of oppositiestellingen.

Ik hoop ook dat zulke maatregel blijk zal geven aan de betrokken adviesraden dat hun werk en bijhorende opbouwende kritiek niet in dovemansoren terecht komen, maar vrij gehoord zal worden door iedereen. Ik heb daarom ook tegen Karolien gezegd dat ik van mening ben dat deze maatregel wel eens voor meer enthousiasme zou kunnen zorgen in de diverse adviesraden.

Ik wil Karolien dan ook bedanken voor het gesprek. Het heeft me de kans gegeven door haar wederwoord enkele ideeën naar boven te laten borrelen waar ik al wel eens had over nagedacht, maar nog niet echt voldoende had over nagedacht. Bij deze dus wel…

apr 25, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Toegevoegde punten gemeenteraad 2 mei 2007

De GVP volgt een aantal dossiers op de voet en heeft enkele voorstellen gedaan op basis van ideeën die ons werden bezorgd.

Het gaat om volgende dossiers:

 1. Jeugdhuis Ursel – stand van zaken (GVP)
 2. Zwaar verkeer – stand van zaken, overleg met Beernem (GVP)
 3. Maldegemseweg – plaatsen straatmeubilair (GVP)
 4. Tijdelijke tonnagebeperking Nieuwstraat (GVP)
 5. Lang stilstaan bussen “De Lijn” tegenover gemeentehuis (GVP)

Meer info bij meer lezen…

Jeugdhuis Ursel: stand van zaken

In de pers vernamen dat de grondboringen en bijhorende analyses gebeurd zijn. We lazen zelfs dat er reeds een attest van OVAM zou afgeleverd zijn, hoewel bij latere navraag dit document er nog niet bleek te zijn.

Aangezien we hopen dat na zoveel jaren van geduld, de Urselse jeugd snel een vaste stek zal vinden, informeren we graag naar de stand van zaken.

Hoe ver staat het aankoopdossier? Is er reeds een ontwerp voor de nodige veranderingen? Zo ja, kan het college dit ontwerp toelichten op de raad? Kunnen de resultaten van de grondanalyses voorgesteld worden?

Wat is de verdere timing in dit dossier?

Zwaar verkeer: stand van zaken/overleg met Beernem

Wie rondloopt in het Knesselaars centrum, merkt het succes van de genomen maatregelen om het zwaar verkeer richting Beernem te verbieden, na de vele acties die de vroegere oppositie op touw heeft gezet.

De volgende stap is uiteraard het volledig verbod, ook voor het zwaar doorgaand verkeer komend uit de richting van Beernem.

We lazen in de pers dat men ook in Beernem positief is over de positieve gevolgen.

Worden er nog gesprekken gevoerd? Is er kans dat er spoedig een volledig verbod komt?

Maldegemseweg: plaatsen van straatmeubilair

In de gemeenteraad van 9 november 2005 verzocht de GVP fractie reeds om maatregelen te nemen om de snelheid in de Maldegemseweg te kunnen omlaag brengen.

In de zitting van 10 mei 2006 vroegen we een stand van zaken. Toen heette het dat het geleverde straatmeubilair van onvoldoende kwaliteit was en zou vervangen worden.

Inmiddels zijn we mei 2007 en het enige wat we meer weten is een vage belofte in de pers.

Daarom stelt de GVP voor om het college opdracht te geven onmiddellijk werk te maken van het ontwerp van het nodige politiereglement en over te gaan tot de plaatsing van het tijdelijke straatmeubilair.

We vragen daarbij uitdrukkelijk de aandacht voor:

– het feit dat het verkeer komende uit Kouter door de plaatsing van een nieuwe distributiekast amper nog zicht heeft op het verkeer komend van links in de Maldegemseweg; misschien kan door een weldoordachte plaatsing van het straatmeubilair daaraan een oplossing gegeven worden?

– De mogelijkheid om verschillende opstellingen te gebruiken en deze op hun effectiviteit te evalueren, samen met de politie en omwonenden, ten einde deze conclusies te kunnen gebruiken bij het definitieve ontwerp van de heraanleg van de Maldegemseweg.

(zie ook blog van 11 april)

Tijdelijke tonnagebeperking Nieuwstraat

We stellen vast dat de bouwwerven op De Wijngaerd goed opschieten en er elke week wel een nieuwe werf gestart wordt. Positief nieuws dus!

Dit brengt uiteraard heel wat noodzakelijk zwaar verkeer met zich mee. De gevolgen laten zich al voelen:

– Kouter tussen inrit van de nieuwe verkaveling en de Maldegemseweg heeft echt al te lijden onder het zwaar verkeer. De kwaliteit van dit stuk straat gaat zienderogen achteruit. Gelukkig zal deze straat over een jaar opnieuw aangelegd worden.

– Een deel van het verkeer kiest zijn weg door de H.Sakramentsstraat en Nieuwstraat. Aangezien de Nieuwstraat pas vorig jaar werd aangelegd, is het zonde dat deze straat ook stukgereden wordt. Vooral de platteau op het kruispunt H.Sakramentsstraat-Nieuwstraat heeft te leiden onder het zware verkeer. De oprijblokken zitten al enige tijd los en dat veroorzaakt schokken en lawaai voor de omwonenden. De rest van het pas aangelegd wegdek kan beter gevrijwaard worden.

Daarom stelt de GVP voor om vanaf heden voor een periode van 2 jaar zwaar verkeer boven de 3,5 ton te verbieden in de Nieuwstraat.

Lang stilstaande bussen De Lijn tov gemeentehuis

Er werd ons reeds meermaals gewezen op het feit dat sommige bussen van De Lijn een rustpauze inlassen op de halte aan de kerk tegenover het gemeentehuis.

Wanneer daar een bus staat, is de zichtbaarheid op het aankomend verkeer belemmert, zowel voor voetgangers die van De Plaats wensen over te steken naar het gemeentehuis als voor het verkeer dat de Hellestraat wil inrijden, komende van de Knokse Weg. Geen van deze weggebruikers kan vlot zien of er verkeer uit de richting van Beernem (Oedelem) komt.

Daarom vraagt de GVP dat het college contact opneemt met De Lijn om na te gaan of de rustpauze kan ingelast worden op een andere halte, die volledig van de rijbaan afgelegen ligt en geen visuele hinder voor het naburig verkeer veroorzaakt.

apr 23, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Dagorde gemeenteraad woensdag 2 mei 2007

Volgende week, vlak na de dag van de arbeid, is het weer werken geblazen voor de raadsleden.

De volgende gemeenteraad komt samen op woensdag 2 mei 2007 om 20u00 in het gemeentehuis.

De dagorde staat bij meer lezen…

 1. Budget OCMW – advies
 2. Beleidsplan 2007 – advies
 3. Eerste fase collectoren: verrekening nr 3
 4. Belastingen en retributiereglementen: aanpassingen
 5. Finiwo – AV juni 2007, goedkeuring agenda, aanduiding afgevaardigde en plaatsvervanger
 6. Veneco² – AV juni 2007, goedkeuring agenda, aanduiding afgevaardigde en plaatsvervanger
 7. Gecoro – samenstelling 2007-2012
 8. Jeugdlokalen Ursel – principebeslissing aanpassingswerken, aanstellen ontwerper
 9. Programma werken – niet-verharde wegen herstellen, principebeslissing
 10. Jeugdhuis Ursel – stand van zaken (GVP)
 11. Zwaar verkeer – stand van zaken, overleg met Beernem (GVP)
 12. Maldegemseweg – plaatsen straatmeubilair (GVP)
 13. Tijdelijke tonnagebeperking Nieuwstraat (GVP)
 14. Lang stilstaan bussen “De Lijn” tegenover gemeentehuis (GVP)
 15. Bibliotheekcommissie – samenstelling
 16. Thesaurievoorschotten financiële instellingen – hernemen beslissing 1989
 17. Lokaal Sociaal Beleidsplan – sociaal huis, aanvraag om uitstel

B-punten zijn punten 15 en 16 (lopende zaken zonder beslissing)

Punt 17 is een C-punt (mededeling)

apr 15, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Studeren kost veel geld

Vraag het aan iedere ouder die een kind heeft of heeft gehad die gestudeerd heeft en ze zeggen het allemaal.

Maar het gaat hier niet om studerende kinderen, maar een studerende overheid. Een gemeente besturen is geen simpele dagtaak meer en is dus ook niet iets wat een burgemeester of schepenen kunnen zonder hulp, da’s niet meer dan normaal. Zo kunnen ze in de eerste plaats beroep doen op hun eigen administratie, maar vaak is ook dat niet voldoende en vragen ze de mening van specialisten.

Op zich dus geen probleem dat een bestuur studies bestelt en betaalt. Ik zou het hen verwijten moesten ze in bepaalde zaken niet luisteren naar specialisten ter zake.

Spijtig is het wel dat het soms de politici zelf niet zijn die de lijnen uitzetten en hele beleidsplannen laten uittekenen door duurbetaalde studiebureau’s, maar het is gewoon onaanvaardbaar als er studies besteld worden waar men niet naar omkijkt, ze negeert of erger nog: ze opnieuw moet doen.

Dat kost geld, handelvol geld. En recent zijn er zo twee dure studies naar de papierversnipperaar gestuurd.

De eerste studie die naar de prullenmand verwezen is, betreft de opmaak van BPA Moerakker.

Dat heeft de burgemeester ons zelf meegedeeld in de gemeenteraad van 21 maart 2007: de vorige ploeg heeft een BPA opgesteld waarin waarschijnlijk procedurefouten zitten. Ze gaan dus helemaal opnieuw beginnen (zucht) met een Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP).

Dus al het geld dat gespendeerd werd aan de opmaak van BPA Moerakker is weggesmeten geld.

Kostprijs: 26.500€ aan studiebureel Vansteelandt bvba en 2.000€ aan Advocatenkantoor Larmuseau, De Smedt & Roelandts, milieuadvocaten.

Nog zowat 1.600€ aan de verplichte bekendmakingen in de diverse media.

Totale kostprijs in de vuilbak: 30.000€!

Nummer twee op deze korte tijd is de mobiliteitsstudie in het Drongengoed.

Auto’s horen niet thuis in het bos (vliegtuigen blijkbaar wel) – daar hadden we geen studie voor nodig.

Na lang en wijs beraad, was het besluit van twee studiebureau’s dat er best een parking kwam op de driehoek van de Brugstraat met de Drongengoedweg in Knesselare, die al het verkeer uit de dreven van het Drongengoed moest houden. Op de spie zou een parking komen, maar ook een stopplaats voor reisbussen en een belbushalte.

Aan de drongengoedhoeve zelf zouden 20 plaatsen voorzien worden en bij grote evenementen zouden bepaalde delen van de luchthaven als randparking kunnen gebruikt worden.

Klonk goed, maar nu niet meer. Natuur en Bos vindt dat niet ideaal en wil het opnieuw bestuderen.

Mijn vraag is dan: vergeten de mening vragen aan de beheerder van het gebied, beste mijnheer Tanghe? Twee studiebureau’s die er niet aan dachten de mening te vragen van diegene die er de baas zijn?

In 2004 dreigde die er zelfs nog mee om alle toegangswegen gewoon af te sluiten om het bos te beschermen…

Maar goed, de dure studie is dus niks waard en moet overgedaan worden.

En wel dringend, want we mogen ook het dure landschapssinfocentrum niet vergeten. Dat brengt wel 20.000 bezoekers per jaar extra naar de plek (niet mijn woorden, wel de voorspelling van Fredy Tanghe bij de voorstelling van dit ook al dure project).

Het centrum is er, ik vraag me wel af waar die 20.000 extra bezoekers zijn. Ik zou eens heel graag bezoekersstatistieken zien. Toendertijd vond men het geld nuttig besteed om het toerisme aan te wakkeren.

Momenteel zal men zich gelukkig prijzen dat die massa nog niet langskomt, want waar moeten ze parkeren?

Dus weggegooid geld voor de mobiliteitsstudie.

Kostprijs: 8.000€ aan vzw Langzaam Verkeer en 5.400 aan Mobiel21 (eigenlijk gewoon de gesubsidieerde opvolger van Langzaam Verkeer).

Totale kostprijs in de vuilbak: 13.400€

Samen dus goed voor 43.400€ voor niks uitgegeven geld.

Sta me dus toe achterdochtig te zijn als ik nieuwe studies in de begroting en beleidsplannen ontdek. Bijvoorbeeld het milieubeleidsplan: men gaat dus het groene beleid ook extern laten bepalen. Laat ons hopen dat er niet te veel groene briefjes voor nodig zijn…

Pagina's:«1...222324252627282930»