Burgemeester en schepenen worden duit in het zakje gevraagd

Groep 9910 heeft inmiddels iedereen gevraagd een bijdrage te leveren aan de krappe financiële toestand van onze gemeente.

De burgers moeten meer betalen door middel van de verhoging van de grondbelasting (27%), de gemeenteraadsleden leveren 10% op hun zitpenning in en het gemeentepersoneel levert elke dag 1 euro in op hun maaltijdcheque.

Maar wat dan met de burgemeester en de schepenen, zij die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor deze toestand.

Wij bij de GVP vinden dan ook dat zij niet mogen achterblijven. We kunnen hen niet verplichten, maar verzoeken hen en de ganse meerderheid op om de hand in eigen boezem te steken en het goede voorbeeld te geven. Ze kunnen vrijwillig 10% van hun wedde laten terugvloeien naar de gemeentekas.

Het zou immers gewetensloos zijn moesten ze iedereen verplichten tot een bijdrage, maar zelf buiten schot blijven. Zeker als je weet dat de meeste schepenen ook nog een fulltime job hebben naast hun schepenambt, en dus twee keer loon trekken.

We hopen dan ook dat ze hun geweten laten spreken en dat ze ingaan op onze oproep.

Volgens de rondzendbrief van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris, meer bepaald vraag 1, is het mogelijk dat een burgemeester of schepen afstand doet van een deel van zijn of haar wedde op uitdrukkelijke vraag.

Daarom stellen wij voor dat de gemeenteraad volgende resolutie zou aannemen:

De gemeenteraad van Knesselare richt het verzoek tot de burgemeester en schepenen om vrijwillig 10% van hun loon automatisch te laten doorstorten aan de gemeentekas. Op die manier kunnen zij in eer en geweten bijdragen aan de sanering van onze financiën.

De gemeenteraad zal zeer erkentelijk zijn voor dit gebaar en de burgers zullen het weten te appreciëren dat hun bewindslui niet enkel maatregelen nemen maar ook de hand in eigen boezem steken.

Lees ook het krantenartikel uit Het Laatste Nieuws en op Radio2.