Dagorde gemeenteraad 9 september 2009

Op woensdag 9 september 2009 gaat de volgende gemeenteraad door in het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde:

A-punten

1. Jaarrekening gemeente 2008;

2. Jaarrekening Ocmw 2008;

3. Rapportering klachten 2008;

4. Kerkfabriek Sint-Willibrordus:

4.1 – Budget 2010;

4.2 – Geactualiseerd meerjarenplan 2010;

5. Wijzigingen gemeentedecreet ingevolge decreet d.d. 23 januari 2009:

– dagelijks bestuur, dagelijks personeelsbeheer, managementteam en visumplicht;

6. Interne procescontrole;

7. Aanpassing huishoudelijk reglement gemeenteraad;

8. Afsprakennota gemeenteraad – adviesraad;

9. Uniformiseren van de voorrangsregeling op de gewestwegen (N337 en N368);

10. Gemeentelijk reglement minimumnormen brandpreventie;

Toegevoegde A-punten

11. Mantelzorg – aanpassing reglement (Groep9910).

C-mededelingen

D-punten – schriftelijke vragen van raadsleden

GVP: opmaak streefbeeld N44