Duidelijkheid voor bewoners N44

Ik heb voor de gemeenteraad van volgende week woensdag 9 september volgende vraag ingediend:

Voor wie regelmatig langs de N44 rijdt, is het al opgevallen dat er verschillende woningen te koop staan, sommige al langere tijd.

Onlangs werd ik gecontacteerd door enkele van deze mensen en door hun buren, die met grote vraagtekens zitten omtrent de toekomst van de N44 en bijgevolg van hun woningen.

Er werd reeds in het verleden gezegd dat de N44 zal afgesloten worden voor erftoegangen en dat er ventwegen zullen komen.

Wie echter uit zijn doppen kijkt, weet dat er huizen zijn die vlak aan het voetpad liggen en die onmogelijk overeind kunnen blijven indien er ventwegen worden aangelegd. Onteigeningen lijken dus onvermijdelijk.

Wanneer zal het streefbeeld definitief opgemaakt worden en een lijst opgesteld worden van de woningen die onteigend moeten worden?

Het is immers al erg genoeg gedwongen je huis te moeten verlaten, maar jarenlang in onzekerheid leven maakt het nog veel erger.

Zal ons gemeentebestuur in deze materie een duidelijk standpunt innemen? Zullen er maatregelen genomen worden om deze inwoners zo snel mogelijk te informeren?

Kan het bestuur er niet voor zorgen dat woningen die onteigend moeten worden, nu reeds bij vrijwillige verkoop door de overheid (hetzij gemeentelijk, hetzij gewestelijk) worden aangekocht?

Mag ik de betrokken inwoners vragen om massaal aanwezig te zijn op de gemeenteraad? Het is makkelijker om de burgemeester tot een antwoord te dwingen als er veel volk op de publieksbanken zit.