jul 18, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Concessie voor cafetarie sporthal

Ik had nog meer uitleg beloofd in mijn verslag over de vorige gemeenteraad over het punt in verband met de cafetaria in de sporthal.

Zoals velen al wellicht weten gaat onze buffethoudster op pensioen. Een nieuw personeelslid hiervoor vinden is niet makkelijk en ik denk dat het College een verstandig besluit genomen heeft om uit te zoeken of een concessie niet een betere formule is.

We stonden tijdens de gemeenteraad wel even op onze strepen. Voor de zoveelste keer vroeg het College een volmacht om alles zelf te regelen. En weer werd het tijdsgebrek en urgentie als reden ingeroepen. Op dat punt kan ik alleen maar zeggen dat de urgentie valselijk gecreëerd was: als je al maanden weet dat de betrokken persoon in pensioen gaat, had je hiermee eerder naar de gemeenteraad kunnen komen.

Maar eerlijk is eerlijk en schepen De Blaere heeft gevolg gegeven aan onze verzuchtingen, op een manier die we hopen nog vaker te zien. Van zodra zijn <%media(20090718-concessie-cafetaria-knesselare.pdf|ontwerp voor het concessiereglement)%> klaar was, heeft hij een vergadering belegd met afgevaardigden uit alle fracties.

Voor onze fractie is Joeri Roose naar die vergadering geweest waar er constructief gewerkt werd. Een pluim voor schepen De Blaere voor zijn initiatief.

Onze schrik zat er vooral in dat men een uitbater te veel vrijheid zou geven. Bijvoorbeeld met betrekking tot de openingsuren. Of om er een jeugdcafé van te maken.

Een andere belangrijke opmerking die we hadden ging over de bijdragen die sportclubs krijgen bij de verkoop van de bonnetjes.

Maar aan al die verzuchtingen is een antwoord gegeven in het ontwerp van concessie.

<%media(20090718-concessie-vereenkomst.pdf|Het resultaat)%> is een goeie formule geworden waarvan we hopen dat er een geschikte kandidaat zal gevonden worden om de cafetaria uit te baten.