Browsing "In de pers"
nov 20, 2009 - In de pers    No Comments

Belastingsverhoging even uitgesteld

Verwarring op de gemeenteraad woensdagavond. De meerderheid verdaagde de aangekondigde verhoging van de opcentiemen.

‘Nooit gezien, dat een meerderheid de verdaging vraagt van haar eigen voorstellen’

David Geens

fractieleider van GVP

Burgemeester Fredy Tanghe kondigde onlangs een reeks maatregelen aan die de gemeentefinanciën in 2010 uit de rode cijfers moeten houden. Eén daarvan was de verhoging van de onroerende voorheffing (grondbelasting) van 1.300 naar 1.800 opcentiemen. Dit moest de gemeentekas zo’n 515.000 euro extra opleveren.

Woensdag stond dit punt op de agenda van de gemeenteraad. Het liep niet zoals verwacht.

Fractieleider van meerderheidspartij Groep 9910, Renaat Van Lierde, nam het woord en vroeg om alle punten die betrekking hadden op de begroting van 2010 te schrappen en uit te stellen tot de gemeenteraad van 23 december. Ondertussen zou een financiële commissie zich buigen over de maatregelen.

‘Het gaat hier om de toekomst van de gemeente’, verduidelijkte hij zijn tussenkomst.

De oppositie en het publiek waren met verstomming geslagen. Groen! en GVP vroegen een schorsing van de zitting om te overleggen hoe ze hier zouden op reageren. Toen ze terug kwamen, maakten ze duidelijk dat ze hier niet mee instemden. De meerderheid hield echter voet bij stuk en aangezien ze meer stemkracht hadden, werden de punten toch geschrapt. Dit leidde tot het opstappen van David Geens, de fractieleider van GVP.

‘Ik kon het niet langer aanschouwen welke potsierlijke maskers men plots op de gezichten toverde bij de mensen van de meerderheid’, legde hij later uit. ‘Nooit gezien, dat een meerderheid de verdaging vraagt van haar eigen voorstellen. Nu worden ze eerst besproken in een kleine commissie in een klein zaaltje, ver weg van de burger en de pers. En dan komt het opnieuw op de gemeenteraad, een die men dan nog uitgesteld heeft tot 23 december, de avond voor kerstavond.’

Burgemeester Tanghe was karig met commentaar na de gemeenteraad. ‘Het gaat om een maatregel met een grote impact. We willen dit bekijken in een financiële commissie. Maar hoe dan ook, wij moeten die 515.000 euro ergens vinden.’ (mye)

© 2009 Corelio

Online

nov 20, 2009 - In de pers    No Comments

Hele heisa rond verhoging grondbelasting

Spectaculaire maatregel plots weer onzeker

Hele heisa rond verhoging grondbelasting

De aangekondigde verhoging van de grondbelasting in Knesselare komt er voorlopig niet. Na de tonnen kritiek van de voorbije week, wordt de beslissing uitgesteld tot volgende maand. Meerderheidspartij Groep 9910 schrapte woensdagavond zelf het punt met schaamrood op de wangen van de agenda van de gemeenteraad.

Joeri Seymortier

Vorig week werd duidelijk dat Knesselare op zoek is naar 500.000 euro extra om de begroting van 2010 rond te krijgen. Het schepencollege lanceerde het voorstel om de onroerende voorheffing in Knesselare te verhogen van 1.300 naar 1.800 opcentiemen. Dat zou voor elke huiseigenaar een meerbelasting van gemiddeld 200 euro per jaar betekenen. Maar na het artikel in onze krant, ontstond een storm van protest. Zelfs binnen de meerderheidspartij Groep 9910 van burgemeester Fredy Tanghe staan de neuzen niet meer in dezelfde richting. Woensdagavond tijdens de gemeenteraad ging de meerderheid met de billen bloot en werd uiteindelijk beslist om de punten over de belastingen niet te behandelen.

“Mensen van mijn meerderheidspartij willen het punt eerst nog samen met de oppositie bespreken in een financiële commissie”, zei burgemeester Fredy Tanghe na de historische gemeenteraad. “Ons voorstel is zeer ingrijpend en daardoor vonden sommigen dat eerst nog moet samengezeten worden met alle partijen.”

Meerderheid

Rare wending, want Groep 9910 heeft in Knesselare een absolute meerderheid. Wanneer een belastingverhoging op de gemeenteraad wordt gebracht, mag toch verondersteld worden dat dit vooraf met de hele fractie werd besproken? “Tja, sommige mensen binnen de partij willen een extra debat”, zegt burgemeester Tanghe magertjes.

Oppositieman David Geens (GVP) is razend en verliet woensdagavond na enkele minuten al briesend de gemeenteraad. “Aan dergelijk narrenspel wil ik niet deelnemen”, zegt Geens. “De meerderheid zet een masker op, maar het is nog geen tijd voor carnaval. De meerderheid durft de burgers duidelijk niet meer recht in de ogen kijken. Dergelijke beslissingen niet willen bespreken in een openbare vergadering is beneden alles.”

Geld nodig

Of dit alles nu betekent dat de onroerende voorheffing volgend jaar niet op 1.800 opcentiemen komt, is onduidelijk. “Wij hebben in ieder geval de 500.000 euro extra inkomsten nodig. Op welke manier dan ook”, zegt burgemeester Tanghe duidelijk.

De commissie financiën komt bijeen op vrijdag 27 november. De volgende gemeenteraad met de nieuwe belastingen is gepland op woensdag 23 december.

© 2009 Het Laatste Nieuws

nov 18, 2009 - In de pers    No Comments

Grondbelasting stijgt met veertig procent

Grondbelasting stijgt met veertig procent

Bestuur neemt maatregelen om uit slechte papieren te geraken

De grondbelasting zal in Knesselare met zo’n 40procent stijgen, meer bepaald van 1.300 naar 1.800 opcentiemen. Zo hoopt de gemeente 515.000euro aan extra inkomsten te verwerven.

‘De gemeente ziet al jaren haar reserves dalen’, zegt burgemeester Fredy Tanghe (Groep 9910). ‘Die negatieve tendens is te wijten aan de fel gestegen uitgaven tegenover de zeer geringe ontvangsten. De personeelkosten stegen, ondermeer door de aanwerving van de noodzakelijke extra krachten om de kernopdrachten te kunnen vervullen en drie indexsprongen in 2008. De werkingskosten gingen ook de hoogte in door hogere energiefacturen en de huur van het nieuwe gemeentehuis. Daarbij komt nog dat de gemeentelijke bijdrage aan politie, brandweer en OCMW spectaculair de lucht in ging.’

De gemeente plant enkele drastische maatregelen. ‘Knesselare zal nog dit jaar de onroerende voorheffing (grondbelasting) verhogen van 1.300 naar 1.800opcentiemen. Knesselare kiest voor hogere grondlasten omdat de huidige aanslagvoet van 1.300 onder het Vlaamse gemiddelde ligt. Deze noodzakelijke maatregel doet beroep op de solidariteit van de inwoners, maar vertrekt ook van het principe de ‘zwaarste lasten op de sterkste schouders’, zegt Tanghe.

Met de stijging van de opcentiemen hoopt de gemeente 515.000euro aan extra inkomsten te verwerven. Ter vergelijking, wie een kadastraal inkomen heeft van 1.000euro, zal door de maatregel een kleine 400euro extra moeten betalen.

Naast de lastenverhoging wil het bestuur verder bekijken welke eigendommen het kan verkopen en zal er gezocht worden naar manieren om meer kostenbesparend te werken. David Geens van oppositiepartij GVP vreest dat vooral jonge gezinnen het gelag zullen betalen. Hij is van plan om vanavond in de gemeenteraad een stevig debat te voeren. ‘Het bestuur moet beseffen dat jonge gezinnen minder inkomsten hebben, aangezien het inkomen meestal stijgt met ervaring en leeftijdsbarema’s. De onroerende voorheffing is echter niet gebaseerd op inkomen, maar op het kadastraal inkomen. Kadastrale inkomens zijn in geen eeuwigheid aangepast, dus jonge gezinnen met nieuwe huizen hebben een relatief veel hoger kadastraal inkomen dan chique en vaak al heringerichte oudere huizen.’

Wanneer we aanbellen bij een nieuwbouwwoning in de Spanjaardstraat wordt de stijging van de opcentiemen niet op gejuich onthaald. ‘Neen, daar ben ik helemaal niet tevreden mee’, zegt Aïcha Bentoutouh. Samen met haar man heeft ze een maand geleden de woning gekocht. ‘Ik ben niet akkoord, maar we zullen geen keuze hebben zeker?’

© 2009 Corelio

Online op Het Nieuwsblad

nov 16, 2009 - In de pers    No Comments

Belastingverhoging treft jonge gezinnen

Oppositieman David Geens (GVP) reageert niet mals op de aangekondigde belastingverhoging in Knesselare. Hij stelt dat vooral de jonge gezinnen getroffen worden. “In Knesselare wonen, wordt veel duurder”, zegt Geens.

Op de gemeenteraad van woensdag moet beslist worden om de grondbelasting te doen stijgen van 1.300 naar 1.800 opcentiemen. Gisteren kon je in onze krant al lezen dat dit snel 200 euro extra belastingen betekent voor elke huiseigenaar.

“Met deze nieuwe cijfers wordt het in Knesselare liefst 40 procent duurder wonen dan in bijvoorbeeld Lovendegem”, zegt David Geens. “Het ergste is nog dat deze verhoging zich opnieuw richt naar de portemonnee van de jonge gezinnen. Jonge gezinnen hebben meestal een kleiner inkomen, maar daar is de onroerende voorheffing niet op gebaseerd. Jonge gezinnen met nieuwe huizen hebben ook vaak een veel hoger kadastraal inkomen dan oudere mensen in chique, vaak gerenoveerde oude huizen. Jonge gezinnen moeten nog een hypothecaire lening afbetalen. Dat kunnen ze in vermindering brengen in de personenbelasting, maar opnieuw niet in de grondbelasting. De onroerende voorheffing verhogen is voor jonge gezinnen dus veel zwaarder dan de personenbelasting verhogen.”

Veel geld

Dat de gemeente niet anders kan dan de grondbelasting verhogen omdat de dagelijkse werking van de gemeente steeds meer geld kost, lacht Geens weg. “Die stijging van de kosten hebben ze jarenlang zelf in de hand gewerkt door constant extra personeel aan te werven”, besluit Geens streng.

(JSA)

© 2009 Het Laatste Nieuws

nov 13, 2009 - In de pers    No Comments

Belasting stijgt spectaculair

Knesselare doet de grondbelasting volgend jaar spectaculair stijgen. De onroerende voorheffing wordt in een ruk van 1.300 opcentiemen naar 1.800 opcentiemen gebracht. Voor een gemiddelde huiseigenaar gaat het al snel om zowat 200 euro extra belastingen.

Joeri Seymortier

Dat Knesselare in financiële geldnood zit, is al enkele maanden duidelijk. Vorige week nog omschreef oppositieman David Geens (GVP) de situatie als “een financiële Titanic”. Nu worden drastische maatregelen genomen: de grondbelasting wordt op de hoogste van het Meetjesland gezet (zie kaderstuk). “Het is een onpopulaire maatregel, die we liever niet zouden doorvoeren maar we kunnen echt niet anders”, zegt burgemeester Fredy Tanghe (Groep 9910). “We zijn bezig met de opmaak van de begroting voor volgend jaar en zitten met een gat van 400.000 euro. Dus moeten we een structurele maatregel nemen. Een kleine gemeente als Knesselare krijgt het steeds moeilijker. Zo zijn onze inkomsten de voorbije vijf jaar met amper 11.000 euro gestegen. Maar de uitgaven zijn wel met anderhalf miljoen euro gestegen. Dat kan zo niet verder.”

Solidair zijn

Ander probleem in Knesselare is de lage opbrengst van de belastingen. Eén procent personenbelasting brengt in Knesselare 220.000 euro op. In Oost-Vlaanderen is dat gemiddeld 600.000 euro. 100 opcentiemen brengen in Knesselare 110.000 euro in kas. In Oost-Vlaanderen ligt ook dat gemiddelde drie keer hoger. “Een probleem waar nog meer kleine gemeenten mee kampen. We hebben beslist om de personenbelasting niet te verhogen en op 8 procent te houden. Maar de onroerende voorheffing moet omhoog. Het kan niet anders. Alle inwoners moeten solidair zijn en meehelpen om de gemeente financieel te saneren. De zwaarste lasten komen nu op de sterkste schouders te liggen.”

Lagere werkingskosten

Knesselare wil ook volgend jaar de werkingskosten doen dalen. Zo was er al een reorganisatie van de poetsdienst waardoor er een geen externe firma’s meer nodig zijn. De grote werken zoals de herinrichting van Maldegemseweg en de schoolbuurten Klavertje Vier en Kloosterstraat komen niet in het gedrang.

De zware belastingverhoging in Knesselare is ook bij andere gemeentebesturen het gespreksonderwerp. Met naam wil niemand reageren op het nieuws, maar zowat overal vangen we op dat “wat in Knesselare gebeurt, eigenlijk overal zou moeten gebeuren. Elke gemeente heeft meer geld nodig. Maar je moet het alleen durven om de belastingen te verhogen”, klinkt het.

© 2009 Het Laatste Nieuws

Duurste gemeente van Meetjesland

Met de nieuwe belastingtarieven wordt Knesselare de duurste gemeente van het Meetjesland. Enkele cijfers ter vergelijking.

De grondbelastingen in Aalter staan op 1.400 opcentiemen, in Eeklo op 1.150 en in Evergem op 1.300 opcentiemen. Kleinere gemeenten als Sint-Laureins en Kaprijke staan op 1.200 opcentiemen. Vooral in de buurt van de Westhoek is de grondbelasting nog een pak hoger dan in Knesselare. In Diksmuide zelfs 2.250 opcentiemen.

Ook de personenbelasting van 8 procent is vrij hoog. Ter vergelijking: In Aalter rekent men 6,5 procent, in Eeklo 7,7 procent, in Kaprijke 7,5 procent en Sint-Laureins 7 procent. Alleen in Zelzate en Maldegem moeten inwoners ook 8 procent afdragen.

(JSA)

© 2009 Het Laatste Nieuws

nov 4, 2009 - In de pers    No Comments

Knesselare zit in zware geldnood

Knesselare moet massaal schrappen in de investeringen van volgend jaar. Er is geld te kort en dat wordt steeds meer voelbaar. Knesselare zegt dringend nood te hebben aan het Plattelandsfonds dat Vlaanderen belooft.

Oppositieman David Geens (GVP) maakt brandhout van het beleid in Knesselare. Hij heeft de rekening 2008 bekeken en zegt “zich op een financiële Titanic te wanen”. Hij vraagt dringend structurele maatregelen om de gemeente weer financieel gezond te krijgen. “Het schepencollege moet dringend beseffen dat het echt moet gaan snijden in de dagelijkse kosten”, zegt David Geens. “De ongebreidelde uitbreiding van het gemeentepersoneel weegt enorm zwaar door. Zal het college de moed hebben mensen weer aan de deur te zetten of kiezen ze gemakkelijkheidshalve voor een belastingverhoging?”

Burgemeester Fredy Tanghe (Groep 9910) reageert: “Er is inderdaad een tekort op de rekening 2008. Dat moet op korte termijn aangepakt worden. Maar niet door te snijden in de dagelijkse kosten of personeel aan de deur te zetten. We worden in Knesselare geconfronteerd met dalende inkomsten en stijgende uitgaven. Plattelandsdorpen zonder industrie hebben het moeilijk. De hogere overheid weet dat, maar momenteel zijn er door de economische en financiële crisis geen middelen. Vlaanderen voorziet pas in 2011 in een Plattelandsfonds ter compensatie. Bepaalde werken in onze gemeente zijn inderdaad uitgesteld of worden in eigen regie uitgevoerd. Momenteel beperken ons tot de kerntaken van de gemeente. Ook aan de schuldenafbouw moet gewerkt worden”.

(JSA)

© 2009 Het Laatste Nieuws

sep 27, 2009 - In de pers    No Comments

Onteigeningsspook aan Knokseweg

Bewoners zien bui al hangen

Een Milieu Effecten Rapport moet uitsluitsel geven over het al dan niet onteigenen van een tiental huizen langs de Knokseweg voor de omvorming van de N44 tot primaire baan.

Toen de Vlaamse regering tien jaar geleden de beslissing nam om de N44 tussen Aalter en Maldegem om te vormen tot primaire weg, sloeg de onrust bij de bewoners van de Knokseweg in Knesselare toe. Veel van hun woningen staan immers te dicht bij de rijweg om een dergelijke transformatie te overleven. Na jaren van onduidelijkheid blijkt er echter schot te komen in het dossier. Knesselaars oppositielid David Geens (N-VA) trok zich het lot van de bewoners aan en vroeg partijgenoot Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Muyters naar een stand van zaken.

‘De tracébreedte ter hoogte van Knesselare verschilt van alternatief tot alternatief’, kreeg hij te horen. ‘Het smalste tracé bedraagt 36 meter, het breedste minimaal 44 meter. Niet overal is er binnen het openbaar domein een breedte van 44 meter voorhanden. Dit betekent dat, indien er gekozen wordt voor een tracé dat breder is dan de voorhanden zijnde ruimte, er onteigeningen zullen moeten gebeuren. Er is nog geen tracé gekozen, er kan dus nog geen uitspraak gedaan worden over eventuele onteigeningen (en hun grootte). De nota voor publieke consultatie is afgewerkt, maar nog niet openbaar gemaakt. Dit zou binnenkort moeten gebeuren en zal te raadplegen zijn op de mer-databank via www.mervlaanderen.be.’

‘Kortom, binnenkort komt het MER in openbaar onderzoek, daarna wordt een keuze gemaakt’, aldus Geens. ‘Als die keuze onteigeningen inhoudt, zal ik via de N-VA druk op de ketel houden om zo snel mogelijk te onteigenen.’

Burgemeester Freddy Tanghe (Groep 9910) van zijn kant wil indien er sprake is van onteigeningen, dat die ‘minimaal’ zouden blijven. ‘Met de huidige economische crisis zie ik het ook niet gebeuren dat er binnen de eerste tien jaar aan de Knokseweg zal gewerkt worden.’

Bij de bewoners van de Knokseweg willen ze nu voor eens en voor altijd duidelijkheid na de jarenlange onzekerheid. ‘We worden er niet jonger op en we weten niet of het nog zin heeft om te investeren in onze woning’, aldus het koppel Katleen en Kurt Teirlinck-Willemarck. ‘We vrezen echter dat we voor voldongen feiten zullen staan en moeten vertrekken. Er zijn buren bij die ouder zijn dan zestig, zeventig jaar. Voor hen zal het niet evident zijn om te verhuizen. En waarom? Er is uitgerekend dat de omvorming tot primaire weg een tijdswinst van drie minuten zou opleveren.’

© 2009 Corelio

Onteigeningsspook waart rond in Knesselare

Een MER-rapport moet beslissen over het onteigenen van een tiental huizen langs de Knokseweg voor de omvorming van de N44 tot primaire weg.

Toen de Vlaamse regering tien jaar geleden de beslissing nam om de N44 tussen Aalter en Maldegem om te vormen tot primaire weg, sloeg de onrust bij de bewoners van de Knokseweg in Knesselare toe. Veel van hun woningen staan immers te dicht bij de rijweg om een dergelijke transformatie te overleven. Na jaren van onduidelijkheid blijkt er echter schot te komen in het dossier. Knesselaars oppositielid David Geens (N-VA) trok zich het lot van de bewoners aan en vroeg partijgenoot Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters naar een stand van zaken.

‘De tracébreedte ter hoogte van Knesselare verschilt van alternatief tot alternatief’, kreeg hij te horen. ‘Het smalste tracé bedraagt 36meter, het breedste minimaal 44meter. Niet overal is er binnen het openbaar domein een breedte van 44meter voorhanden. Dat betekent dat, als er wordt gekozen voor een tracé dat breder is dan de voorhanden zijnde ruimte, er onteigeningen zullen moeten gebeuren. Er is nog geen tracé gekozen, er kan dus nog geen uitspraak worden gedaan over eventuele onteigeningen (en hun grootte). De nota voor publieke consultatie is afgewerkt, maar nog niet openbaar gemaakt. Dat zou binnenkort moeten gebeuren en zal te raadplegen zijn op de MER-databank via www.mervlaanderen.be.’

‘Kortom, binnenkort komt het MER in openbaar onderzoek, daarna wordt een keuze gemaakt’, zegt Geens. ‘Als die keuze onteigeningen inhoudt, zal ik via de N-VA druk op de ketel houden om zo snel mogelijk te onteigenen.’

Burgemeester Freddy Tanghe (Groep 9910) wil, als er sprake is van onteigeningen, dat die ‘minimaal’ blijven. ‘Met de huidige economische crisis zie ik het ook niet gebeuren dat er binnen de eerste tien jaar aan de Knokseweg zal worden gewerkt.’

De bewoners van de Knokseweg willen voor eens en voor altijd duidelijkheid na de jarenlange onzekerheid. ‘We worden er niet jonger op en we weten niet of het nog zin heeft om te investeren in onze woning’, zegt het paar Katleen en Kurt Teirlinck-Willemarck. ‘We vrezen echter dat we voor voldongen feiten zullen staan en zullen moeten vertrekken. Er zijn buren bij die ouder zijn dan zestig, zeventig jaar. Voor hen zal het niet vanzelfsprekend zijn om te verhuizen. En waarom? Er is uitgerekend dat de omvorming tot primaire weg een tijdswinst van drie minuten zou opleveren.’ (mye)

© 2009 Corelio

sep 15, 2009 - In de pers    No Comments

Onzekerheid N44 duurt voort

David Geens (GVP) hekelt de onzekerheid over de toekomst van de N44 door Knesselare. De N44 wordt omgevormd tot primaire weg en daar zijn onteigeningen voor nodig.

De plannen hebben invloed op wie langs de N44 woont. Na de omvorming zal je niet meer rechtstreeks van de N44 naar de woningen kunnen rijden. Langs de Knokkeweg komen dan ventwegen voor het lokaal verkeer. “Dat daarvoor onteigeningen zullen gebeuren, is logisch”, zegt David Geens. “Sommige huizen staan te dicht bij de N44 om een ventweg te kunnen aanleggen. Dat hangt als een zwaard van Damocles boven het hoofd van verschillende gezinnen. De onzekerheid is niet aangenaam. Jammer genoeg zit er niet veel actie in het dossier. Ik vraag dan ook de Vlaamse regering om meer uitleg. Ik heb de twee ministers van N-VA op de hoogte gebracht van het dossier, zodat er druk kan uitgeoefend worden. Ik blijf er ook op aandringen dat de overheid zde huizen koopt die nu vrijwillig te koop worden aangeboden en die op de lijst van mogelijke onteigeningen staan.”

© 2009 Het Laatste Nieuws

aug 13, 2009 - In de pers    No Comments

Help jonge huisartsen

David Geens (GVP) wil de hogere overheid vragen om jonge huisartsen in Knesselare financieel te steunen. Knesselare heeft volgens Geens een tekort aan artsen.

Door het tekort, lopen de wachttijden in de wachtkamers op. Knesselare heeft nu één huisarts per 1.333 inwoners. Het Vlaamse gemiddelde schommelt op een arts per 970 inwoners.

“De overheid erkent het probleem en helpt jonge dokters in probleemzones”, zegt Geens. “Met Impulseo krijgen jonge artsen een premie van 20.000 euro en kunnen ze ook een goedkope lening krijgen. De huisartsenkring waar Knesselare toe behoort, heeft een tekort aan artsen maar staat jammer genoeg niet op de lijst van Impulseo om in aanmerking te komen voor die premies. Ik ga de komende weken contact opnemen met de bevoegde instanties en die situatie proberen recht te trekken. Jonge artsen stimuleren met die premie zou ook bij ons het tekort aan huisartsen kunnen oplossen. We moeten nu handelen voor het te laat is en we in Knesselare allemaal in de rij moeten staan om een dokter te spreken.”

(JSA)

© 2009 Het Laatste Nieuws

aug 12, 2009 - In de pers    No Comments

Boze aannemer bezorgt Knesselare boete

Het gemeentebestuur van Knesselare moet van de rechtbank een schadeclaim van 6.500euro betalen. Die beslissing werd genomen naar aanleiding van een klacht van een aannemer.

Voor de uitbreidingswerken aan het gemeentehuis van vorig jaar had een aannemer samen met nog enkele andere concurrenten een offerte ingediend. Zijn offerte was de laagste, maar het gemeentebestuur koos uiteindelijk voor de tweede laagste, wat volgens de rechtbank in strijd was met de wet op overheidsopdrachten.

‘De ontwerper en het studiebureau vonden die offerte verdacht laag, waardoor we voor de tweede zijn gegaan’, verdedigt burgemeester Fredy Tanghe (Groep 9910) de beslissing. ‘Maar de rechter achtte het niet bewezen dat het om een abnormaal lage offerte ging. Wij denken echter dat we recht in onze schoenen staan, waardoor we aan het onderhandelen zijn over wie nu die boete moet betalen.’

Voor oppositielid David Geens (GVP) is het duidelijk wie de factuur mag betalen. ‘Het college is hier persoonlijk in de fout gegaan en heeft de gemeente opgezadeld met een duurdere factuur. Nu moeten we ook nog eens de schadevergoeding en de advocaat- en gerechtskosten betalen. Mochten we niet in een volstrekte meerderheid zitten, dan zou het misschien een haalbare kaart zijn om voor te stellen dat het college de schadevergoeding uit eigen zak moet betalen.’ (mye)

© 2009 Corelio

Pagina's:«1...567891011...21»