Browsing "In de pers"
apr 30, 2010 - In de pers    No Comments

Geen containerpark, geen champagne

“Geen containerpark, geen champagne”

Gemeenteraadslid David Geens (GVP) herinnert het schepencollege van Knesselare aan een voorstel dat hij in 2007 lanceerde. Toen ging hij met de meerderheid de uitdaging aan dat hij elk lid van Groep 9910 een fles champagne zou trakteren als het containerpark van Knesselare in 2010 gerealiseerd zou zijn.

“We zijn intussen drie jaar later en ik zie zoals gevreesd nog altijd geen containerpark. Geen containerpark, dus ook geen champagne”, lacht Geens.

Burgemeester Fredy Tanghe (Groep 9910) neemt de uitdaging sportief op. “Het is ook daarom dat we tijdens de gemeenteraad gewoon water drinken”, lacht de burgemeester.

Op de vraag van David Geens of hij de weddenschap voor champagne mag vernieuwen met 2012 als streefdatum, bleef het op de schepenbanken muisstil…

(JSA)

© 2010 De Persgroep Publishing

apr 28, 2010 - In de pers    No Comments

David Geens hangt Vlaamse vlag uit

David Geens hangt Vlaamse vlag uit

Gemeenteraadslid David Geens (N-VA) uit Knesselare heeft zo zijn eigen manier gevonden om te protesteren tegen de actualiteit rond de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Hij roept via Facebook al zijn vrienden op om vanaf nu tot donderdag hun profielfoto op de sociale netwerksite te veranderen in de vlag van de Vlaamse Leeuw. “Een beetje online protest kan nooit kwaad”, stelt Geens.

(JSA)

© 2010 De Persgroep Publishing

apr 16, 2010 - In de pers    No Comments

Weer 50 per uur in dorpskern

Amper 4 procent rijdt 30 op traject van anderhalve kilometer

Weer 50 per uur in dorpskern

De zone 30 op de doortocht N337 in Knesselare wordt opgeheven: binnenkort mag je daar weer 50. Die zone 30 geldt nu nog in de Veldstraat, op De Plaats en in de Kloosterstraat, over een traject van anderhalve kilometer. Maar uit onderzoek blijkt dat bijna geen enkele chauffeur zich aan de snelheid houdt. “Een maatregel die zijn effect dan ook helemaal mist”, geeft schepen Erné De Blaere toe.

Joeri Seymortier

Dertig per uur door het centrum van Knesselare doe je misschien wanneer het zeer druk is en het verkeer helemaal strop zit, maar in gewone situaties is er geen kat die aan dat slakkengangetje anderhalve kilometer verder tuft. Nochtans is het op de doortocht van Knesselare verplicht om zo traag te rijden. De gemeente beseft nu dat de maatregel een maat voor niets is en gaat voortaan alleen nog zone 30 invoeren rond de schoolpoorten. En enkel op de tijdstippen dat het druk is aan de schoolpoort.

“De Veldstraat, De Plaats en de Kloosterstraat zijn gewestwegen en worden dus aanzien als doorgangswegen”, zegt schepen Erné De Blaere (Groep 9910). “Enkele jaren geleden hebben we beslist om in de dorpskern van Knesselare overal zone 30 in te voeren. Maar uit ervaring leren we nu dat het niet lukt om de mensen 30 per uur te laten rijden. Uit onderzoek blijkt dat slechts 4 procent van de bestuurders dat effectief doet. Wat is dan de zin van de maatregel? Daarom wordt op de doortocht weer 50 ingevoerd.”

Scholen

Op die doortocht liggen ook drie scholen en daar wil Knesselare de zone dertig wel behouden. “Maar we gaan ook daar geen vaste zone 30 meer invoeren”, zegt schepen De Blaere. “Want op woensdagnamiddag, tijdens de weekends of ’s avonds is het te gek om de mensen daar zo traag te laten rijden. Aan de schoolomgevingen kiezen we voor een variabele zone 30 met led-borden. Het verbodsbord met de maximumsnelheid van 30 per uur, zal enkel oplichten bij de start en het einde van de schooluren. We zijn er zeker van dat de 30 per uur met zo’n verlichte borden en over een korte afstand veel meer zal gerespecteerd worden.”

Roland Bonamie (Groen!) is niet te spreken over de wijziging. “We hebben lang gepleit voor die zone 30 en nu die er is, willen we ze niet meer kwijt”, zegt de man. “Het is toch logisch dat er een zone 30 is in een dorpskern? Veel veiliger voor de fietsers. Nu weer 50 toelaten is, zal dat heel wat meer geluidsoverlast en extra CO2-uitstoot veroorzaken. Maar daar wordt niet aan gedacht.”

David Geens (GVP) vreest met de maatregel voor meer verkeersborden. “De zijstraten van de doortocht blijven wel zone 30, dus daar moeten overal extra verkeersborden komen. Een hele klus”, stelt Geens.

© 2010 De Persgroep Publishing

mrt 27, 2010 - In de pers    No Comments

Geen nieuwe inschrijvingen voor weekendhuisjes

Door de nieuwe wetgeving kan de gemeente Knesselare niemand meer definitief inschrijven in de weekendhuisjes aan het Drongengoed, de plek die Groen Ursel genoemd wordt.

Een honderdtal mensen wonen vandaag in de weekendhuisjes aan de groene rand van het Drongengoed in Ursel. “Door een nieuwe wet kan permanent wonen in een recreatiegebied niet meer”, zegt David Geens (GVP). “Maar dat zal ook hier in Knesselare problemen veroorzaken. Wat gaat de gemeente doen als iemand die er al woont, wil trouwen en zijn echtgenoot dus ook op dat adres wil inschrijven? Of wat als een koppel een kind krijgt en dat kind dus ook op dat adres moet ingeschreven worden? Volgens de wet kan dat niet meer.”

Het woonrecht van de mensen die er nu wonen, loopt tot 2029. “Maar nieuwe mensen inschrijven, mogen we niet doen”, zegt burgemeester Fredy Tanghe (Groep 9910). “We zoeken naar een oplossing voor dit probleem. Want hier gaan inderdaad pijnlijke en onmenselijke situaties uit voorkomen. Ook de provincie Oost-Vlaanderen is bezig met het probleem van wonen in een recreatiegebied. Voorlopig kunnen wij als gemeente niet veel meer doen.”

(JSA)

© 2010 De Persgroep Publishing

mrt 17, 2010 - In de pers    No Comments

Toestemming voor tijdelijk containerpark

Naar aanleiding van een proces verbaal van de milieu-inspectie over het containerpark aan de sporthal zat het gemeentebestuur samen met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Ovam en de provinciale milieudienst om naar een oplossing te zoeken.

‘Aangezien het tijdelijk containerpark in een zone voor recreatie ligt, zal een afwijking worden aangevraagd’, liet burgemeester Fredy Tanghe (GROEP9910) weten op de gemeenteraad.

‘Er zal een architect worden aangesteld omdat er een stuk riolering moet worden aangelegd en er ook een verharding van het terrein geëist is.’

David Geens van oppositiepartij OGP vroeg zich af of met deze maatregelen het probleem van de baan is.

‘Honderd procent zeker zijn we niet, maar we hebben een sterk vermoeden van wel. We tonen alvast de wil om de nodige stappen te ondernemen’, aldus Tanghe. (mye)

© 2010 Corelio

mrt 17, 2010 - In de pers    No Comments

Parking Groene Vijvers ongebruikt

De kermis in Knesselare dreigt dit weekend weer parkeerproblemen te veroorzaken. Het kerkplein staat vol attracties, maar parking Groene Vijvers is een alternatief. Alleen, wordt die te weinig gebruikt.

Parkeren in Knesselare wordt door heel wat mensen als een probleem ervaren. Nu de kermisattracties het kerkplein inpalmen, is het nog moeilijker om een vrije plaats te vinden. David Geens (GVP) vraagt een oplossing.

Schepen Erné De Blaere (Groep 9910) erkent dat parkeren tijdens een kermisweekend of een grote begrafenis altijd een probleem is, maar ontkent dat er anders een parkeerprobleem is in Knesselare. “Ik weet dat parkeren in ons dorp als een probleem aanzien wordt, maar dat zou niet mogen”, zegt De Blaere. “Ik heb de voorbije maanden tellingen gedaan en telkens kwam ik overdag uit op 30 tot 40 vrije parkeerplaatsen op wandelafstand van het dorp. Die cijfers worden natuurlijk opgetrokken door de parking Groene Vijvers. In die nieuwe wijk achter de kerk ligt een ruime parking, maar die wordt weinig of niet gebruikt. Nochtans moet je in Knesselare niet zoeken naar een parkeerplaats: wie naar Groene Vijvers rijdt, heeft altijd plaats.”

Sensibiliseren

Knesselare gaat verder met sensibiliseren. Het gemeentepersoneel wordt gevraagd niet de hele dag in het dorp te parkeren, maar voor een randparking te kiezen. Inwoners zullen nog meer aangespoord worden de fiets te gebruiken. “Via de cultuurraad hebben we de verenigingen ook gevraagd om bij daguitstappen niet af te spreken aan de kerk. Dan parkeren alle reizigers aan de kerk en staat de parking de hele dag vol. Afspreken aan de sporthal is beter”, zegt De Blaere nog.

(JSA)

© 2010 De Persgroep Publishing

mrt 12, 2010 - In de pers    No Comments

Veertig vrije parkeerplaatsen

Veertig vrije parkeerplaatsen

Omdat er regelmatig opmerkingen worden gemaakt over moeilijk parkeren in het centrum, vroeg oppositielid David Geens (OGP) of het bestuur soms onderzoekt hoe het gesteld is met de parkeerdruk.

Schepen Erné De Blaere (GROEP9910) antwoordde dat er metingen zijn, maar dat die vrij eenvoudig gebeuren. Een paar keer per jaar stapt hij zelf het centrum af en telt hij hoeveel plekken er nog vrij zijn.

‘Ik passeer de parkings die op wandelafstand van het centrum liggen’, zei De Blaere.

‘Gemiddeld zijn er constant 35tot 40plaatsen vrij, dus er is niet zo direct een probleem.’

‘Dit ligt natuurlijk anders bij rouwdiensten, weekends en kermissen.’ (mye)

© 2010 Corelio

mrt 12, 2010 - In de pers    No Comments

Containerpark aanpassen of sluiten

Milieu-inspectie streng voor tijdelijke containers aan sporthal

“Containerpark aanpassen of sluiten”

De containerdienst aan de sporthal van Knesselare ligt onder vuur. Na een negatief rapport van de milieu-inspectie moeten er heel wat aanpassingen gebeuren. En de overheid is streng: “Het containerpark aanpassen of de boel sluiten”.

Knesselare wil de klus zo snel mogelijk klaren.

Joeri Seymortier

Knesselare wacht al jaren op een volwaardig containerpark. Intussen kunnen de inwoners op woensdag en zaterdag aan de sporthal terecht om hun groenafval in enkele containers te dumpen. Die service was lange tijd gratis. Tot september vorig jaar een tariefreglement gestemd werd en de milieu-inspectie langskwam om alles te controleren. Het rapport was negatief en er werd een proces-verbaal opgesteld. Onder andere het feit dat de containers op een zachte ondergrond staan en daardoor vuil in de grond kan dringen, kan niet door de beugel.

Verharding

“We gaan zo snel mogelijk aanpassingswerken doen aan de containers”, zegt burgemeester Fredy Tanghe (Groep 9910). “We moeten daarvoor een bestemmingswijziging aanvragen bij ruimtelijke ordening. Er moet ook een riolering komen en een ondoordringbare verharding van minstens 1.000 vierkante meter. We gaan dus een tijdelijk containerpark inrichten. Intussen loopt het dossier nog altijd verder om een volwaardig containerpark aan te leggen via het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Moerakker. We krijgen daarin de volle steun van de provincie, dus hopen we dat op middellange termijn te realiseren.”

David Geens (GVP) maakte in december vorig jaar het proces-verbaal van de milieu-inspectie bekend. Hij vraagt zich luidop af of de maatregelen die Knesselare nu neemt voldoende zijn om het tijdelijke containerpark open te kunnen houden. “We hebben het hele dossier voorbereid met OVAM en de milieudienst”, zegt burgemeester Tanghe. “We gaan het kostenplaatje zo laag mogelijk houden, maar de klus moet wel goed geklaard worden. De hogere overheid weet ook dat we de aanpassingen niet van vandaag op morgen kunnen doen. We gaan wel laten zien dat we van goede wil zijn en dat we de nodige inspanningen doen om de zaak zo snel mogelijk te regelen. Ik zou niet weten waarom onze containerdienst intussen opgedoekt zou moeten worden.”

Investering

De investeringen die nu gebeuren voor het tijdelijk containerpark zullen ook renderen wanneer aan de andere kant van Knesselare het volwaardige containerpark opent. “Dan kunnen we de verharding nog gebruiken voor opslag van de technische dienst of eventueel voor een uitbreiding van de parking van de sporthal. Mogelijkheden genoeg om hier geen verloren investering van te maken”, besluit Tanghe.

Corry, Patrick en Ivan van de gemeentelijke technische dienst bij de tijdelijke containers naast de sporthal. Foto JVK

© 2010 De Persgroep Publishing

jan 4, 2010 - In de pers    No Comments

Dubbele klacht bij gouverneur

Oppositielid David Geens (GVP) dient twee klachten in bij de gouverneur. Hij klaagt de werking van de gemeenteraad van Knesselare en het gemeentelijk infoblad aan.

In december viel het gemeentelijk infoblad Netwerk in de brievenbus, op de dag van de gemeenteraad. “In het blad kon ik ’s ochtends al lezen wat ik ’s avonds op de gemeenteraad nog moest goedkeuren”, zegt David Geens. “Een teken van weinig respect voor de democratie. Op die gemeenteraad pakte de meerderheid dan nog uit met een nieuw werksysteem. Bepaalde voorstellen zetten ze niet meer op de agenda van de gemeenteraad, maar laten ze nu door de fractieleider van de meerderheid ter plaatse als amendement behandelen. Zo kunnen wij ons toch niet voorbereiden?”

Burgemeester Fredy Tanghe (Groep 9910) is niet onder de indruk. “De bedeling van Netwerk wordt lang op voorhand met De Post afgesproken”, zegt burgemeester Tanghe.

“De datum van de gemeenteraad van december was verschoven. Een poging om Netwerk later te laten bedelen, is niet gelukt. Trouwens, de indiener van de klacht zet zelf voor de gemeenteraad al nieuws op zijn persoonlijke website. Misschien beter eens in de spiegel kijken?”

(JSA)

© 2010 Het Laatste Nieuws

dec 26, 2009 - In de pers    No Comments

Nog meer belastingen betalen

Na de zware verhoging van de grondbelasting, duwt Knesselare volgend jaar nog meer belastingen de hoogte in. De huisvuilzakken worden de helft duurder, de bedrijfsbelasting wordt fors opgetrokken en de kortingsgroepen voor de Algemene Leefbaarheidsbelasting van 87,5 euro worden geschrapt.

Joeri Seymortier

Wie in Knesselare woont, zal volgend jaar op meer dan één vlak een pak meer moeten betalen. Dat de grondbelasting zou stijgen van 1.300 naar 1.650 opcentiemen, was al langer geweten. Maar nu tovert de gemeente nog meer extra inkomsten uit haar mouw.

Meest opvallend: de grote huisvuilzakken zullen vanaf januari niet 1 maar 1,50 euro per stuk kosten. “De verwerking van het huisvuil kost de gemeente elk jaar 350.000 euro”, zegt Renaat Van Lierde van Groep 9910. “We moeten iets doen om de kosten te drukken. Jonge gezinnen krijgen wel een tegemoetkoming. Elk gezin met twee of meer kinderen, krijgt van de gemeente elk jaar een gratis rol met tien huisvuilzakken.”

De belasting Algemene Leefbaarheid blijft volgend jaar op 87,50 euro per gezin. Maar toch wordt ook daar geknibbeld. “Tot nu hebben we een reglement waarbij mensen met een beperkt inkomen maar de helft moeten betalen. Dat voordeel vervalt in 2010”, zegt burgemeester Fredy Tanghe (Groep 9910).

Crisis

Ook de bedrijven moeten vanaf volgend jaar meer betalen. Een bedrijf klasse 1 betaalt 187,50 euro in plaats van 125 euro. Klasse 2 stijgt van 63 naar 93 euro. De andere bedrijven moeten voortaan 60 in plaats van 40 euro betalen. “Een schande”, zegt David Geens (GVP). “Dat is in sommige categorieën een verhoging van 50 procent voor lokale bedrijven. Midden in een crisis zou een lokale overheid moeten investeren in ondernemers in plaats van ze nog eens te belasten.”

En dan is er nog de felomstreden grondbelasting. Die verhoogt van 1.300 naar 1.650 opcentiemen. Hoeveel je meer moet betalen, hangt af van de grootte van je huis. Gemiddeld gaat het al snel over 150 euro meerkost per gezin. Inwoner Christophe Mouton kwam woensdagavond op de gemeenteraad een petitie van 400 handtekeningen afgeven tegen de verhoging van de grondbelasting. “Dat is 5 procent van de bevolking, dus dat wil toch iets zeggen”, vindt Mouton. “Wij vragen dat de gemeente haar financiële problemen anders aanpakt dan met een belastingverhoging.”

Inwoner Christophe Mouton (midden) mocht tijdens het vragenuurtje tussen de politici zitten om zijn ongenoegen over de belastingverhoging kenbaar te maken. Foto JVK

© 2009 Het Laatste Nieuws

Pagina's:«123456789...21»