mrt 12, 2010 - In de pers    No Comments

Containerpark aanpassen of sluiten

Milieu-inspectie streng voor tijdelijke containers aan sporthal

“Containerpark aanpassen of sluiten”

De containerdienst aan de sporthal van Knesselare ligt onder vuur. Na een negatief rapport van de milieu-inspectie moeten er heel wat aanpassingen gebeuren. En de overheid is streng: “Het containerpark aanpassen of de boel sluiten”.

Knesselare wil de klus zo snel mogelijk klaren.

Joeri Seymortier

Knesselare wacht al jaren op een volwaardig containerpark. Intussen kunnen de inwoners op woensdag en zaterdag aan de sporthal terecht om hun groenafval in enkele containers te dumpen. Die service was lange tijd gratis. Tot september vorig jaar een tariefreglement gestemd werd en de milieu-inspectie langskwam om alles te controleren. Het rapport was negatief en er werd een proces-verbaal opgesteld. Onder andere het feit dat de containers op een zachte ondergrond staan en daardoor vuil in de grond kan dringen, kan niet door de beugel.

Verharding

“We gaan zo snel mogelijk aanpassingswerken doen aan de containers”, zegt burgemeester Fredy Tanghe (Groep 9910). “We moeten daarvoor een bestemmingswijziging aanvragen bij ruimtelijke ordening. Er moet ook een riolering komen en een ondoordringbare verharding van minstens 1.000 vierkante meter. We gaan dus een tijdelijk containerpark inrichten. Intussen loopt het dossier nog altijd verder om een volwaardig containerpark aan te leggen via het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Moerakker. We krijgen daarin de volle steun van de provincie, dus hopen we dat op middellange termijn te realiseren.”

David Geens (GVP) maakte in december vorig jaar het proces-verbaal van de milieu-inspectie bekend. Hij vraagt zich luidop af of de maatregelen die Knesselare nu neemt voldoende zijn om het tijdelijke containerpark open te kunnen houden. “We hebben het hele dossier voorbereid met OVAM en de milieudienst”, zegt burgemeester Tanghe. “We gaan het kostenplaatje zo laag mogelijk houden, maar de klus moet wel goed geklaard worden. De hogere overheid weet ook dat we de aanpassingen niet van vandaag op morgen kunnen doen. We gaan wel laten zien dat we van goede wil zijn en dat we de nodige inspanningen doen om de zaak zo snel mogelijk te regelen. Ik zou niet weten waarom onze containerdienst intussen opgedoekt zou moeten worden.”

Investering

De investeringen die nu gebeuren voor het tijdelijk containerpark zullen ook renderen wanneer aan de andere kant van Knesselare het volwaardige containerpark opent. “Dan kunnen we de verharding nog gebruiken voor opslag van de technische dienst of eventueel voor een uitbreiding van de parking van de sporthal. Mogelijkheden genoeg om hier geen verloren investering van te maken”, besluit Tanghe.

Corry, Patrick en Ivan van de gemeentelijke technische dienst bij de tijdelijke containers naast de sporthal. Foto JVK

© 2010 De Persgroep Publishing